Arya Jagat

thearyasamaj.org
el di
atoi6 jai 29 aiiti 2015 # 04 340- 2015
-gfeRfa TrilT 'TT Hi4-144)
arrzi
29 and 2015
Sict/170 , qii•-fr<le< 192 • .4.ed-4-rcid 1,96,08,53,116 • Tfl 3T1 51 c1 - 2.00 \•)11
iciciPt
tNj 09 • fo 10-2072 • 1! 79, 31 150 , 1;TKI
f
31.-14
afiwres
cFe1 114--.
eiaDNZI
2
4 511 ct? 'ci-rof4f4 pi
4-16P q41.1•-q
cicclIciWff
f4-4-9-
•Mtc141
liT7t4 tftT \'14 W.,731 -4.51
31-R4
fit-cri TRIT
3T1zfrA4
1 0 9 117:41. taTUT
f
1 3 5 TI-tff 3412:11111.4 FPI
-q--qra-
3tR ,Tkii
tf4-t
Iql-t) ft-4fki
r cr3TI4rA-4
VIT * 1:1-Tft-Titt
fk4T 4R1 T
IA IL1 41) "4 ITRT
fo--zTI
-ciffZIWF-d1
1'
44 oco
Ruilqct,
14.1 "R-T7 4T 3TUT&RIT ct)
I5z1-r4z1T ivfdtf4--o-r -4
B7tAS1 •11Al,
Peri
vf'
d1414 "RPIT 74 It 7 t
4 7214 T-24-r4 41-
81 1}'f
f1E
f4VIR)*3ft
A-4r
tifttO Itrd 3fR 1T3TT4 11ijf
-4-rur4
3P=r4t
1T
ccl \uI Ifitt 1411-r w[2.1.
tr
1-43Tr
-tm
*ti
ctrik,
*1 .14 k,
4)410.51)d
fluz11r4r,
,
311tef 46C\"1 25 4
cT tr:q
-q cg4k,
Y11q, t21,
31Tft
1
-
,1144:n TA-1e4-f
qo-qt--4t
,) fatrsr
Jp-ir I t ,1o4116-1 VTT1
-TrfiTf .,
v1r441r-441-zr ;Tr Ek-44
-cum-Fri 7g1
,-R-urf
ftzfr -cir- rzrt
4qccf
-4foRir
-1k4-ff
t-1-4--RT4
4e-it I 11--0
-4-44
T f4-- rrR-
ifsaz4 or t4-rt- -4-41m
Tci: 4 -‘a71 -r3tr co, II lIlcI
cY4i1i 4 IV 4161011
P-1T4 3IEiT -PA-RT - t-1-4 1T
3T
Tfr ouiIcIl
riq
3Tf4-1-rtsrr
414
fZ;Tct1
t114-1--r
-61114 It. .
114-1
,4-1,01 cr)s)
fi
-14-44[34
T L c04-1171 74Zir
col f4-ifrur c1,<-11 I ili YIci
Tig
.044-1-1
qcpRr sin Iw.'14
31-T- T3t
k&T 1,114*c11 tT4-r.-4 1,1i
7A, IT-4. 374
.-T4T-r
3TEr4 3-q- ITT ' TETA.
34-21
42.4 ft,,51^-0 '97 i4q744
'3)- V
311?-e
A- d f$-Tirr
'It. 7.
T. 7fd-zrr
\LI W1=1--
r41
tf4-T. 4171) tz4N u
arft
m-zrr
t4
181:i747
Mth Qilel
316-1-11actei
ItzTPT TT f+--/111 - ZfT41 ‘31)
ct;ic,)A
374 ,
tTT I
raav,Aamv,
azir
-it
c1-4 1-1 I
-ErqRt-R- coI4sp9 cltrIT-r
1
Ttc-TTT114TIT I-IFI
e1't1
6141(4, 54'r
A't "T\I
fk-
3FA-4
9T, s4T
'41 3TA-4 *tem,
q oct,
6
-1.
4-
31-
no,
,
.
fllci,T1. 4-luso
sl,ki
3TR.
1<S1
11tA
m--utzr
3Tr
t4.1 c 41k
-T-4[4 , 1-4-4I
-01
-4
7t.
vft
lF
31M, cgl
7:4t
N flit t'r
7-4T4 itt 41 s4
, ItrTf# fraR.,
56,
q51, 3l' 1;lt`,31,
-4fttsa. h4)\`-k)
1-W4 3000 .ff41 •-14)
spsi-gt-'4f -,t-f4fo-,
gIeip
. 4aq114oT
ctl1I
,
3RIRT1,
c1 -.24-rEr91 tR-4
VEI5 ct1 5 0 0 0 , 30 5 Si fa
1 1 ci ,
`) , 3117RTR- ,
mcq,
I
'(-171c4T1t
i•-cci•-i V-cON 3fR31 '9
-
-ErftrA--o- ifA--fft
tftt T
ttrbt
IrKt. VF6, ti 7
d--4
371- if-
31-0:111:1 tazi 3Tr4 ,H41
*YR- R9-4.rer
c1, 3i*IT ir,
t-- 14 TP-1T4■
311QqY,
kSIU
t
411.Se1
7t.*•-tA71.-ic1
, 34f1t0:97,
fer-zr 3T-r4 c4ic4 cTki 4 7 5 0 0 ,
er4 3Tr-4- Tf zik yfaz.i`r 4
TI3ftEI
-
-Erft
4rm4 fT,
Ifl4,
zT.F4-- #41, Tdrt
-4
'.1-7Trd %al-4
-.
IuI;
1411
c1 f+-zit 4 N-TI I
f44 q1O4114z4 cl
,
cfiT(')ul
tr7trI1csTT \-ct&c.1, 4
.7244 t'r 1 1 cici,
oTA
ffiA-
vi - 119, r 3ritdt
"q4
\'')L1 R-1111 c)
\L1I•-ccfrif
-Erft
f -alt. tr.
-t4R-Tr
cb) Traff
Uiii 4
iii30 4-1610-11
ct) ,I f
,
1 ctI Tracp-csn ct)) 'ii ci
n2.rr
3T3-r3
1- 1r wTr1TfT N-1-4 fl,-(1,1 4)1 31-0 \L-14-wa
3-TeAci I 3111-4 311IT
cl-ccilarTZ R3-11
6c1 Uct) 6
Z4 4T '3T -a-' t I -
V.
9
thearyasamaj.org
ti~I
7W4R 29 ITT-4, 2015* 04 346, 2015
14c13
le,l-c11
•
flt(-116
31T9-
tr , 61- 2.1t -1=Trrzlt
47 29, 2015 A' 04 314F, 2015
!
.414Tr
r
-- Qv • ci
Tiftd-r
.464 Tr Li
tk-
g31r
4-i 2r 5T rcd7
\1\i1 3TTT-4 cr).-11
3T1-* 3171-1-1N-1
•-fg
31-4-d-43tU #ft
•
<1Cict)N
31-EFF4-crr
4 c11-4 444 c'IcYlc14 Trr , *r*Z-44 6114 3t1ItTRZTIftfi I
-cr-4g
TIN
*I:701 1:1 ti
c
•
(3-11Tr) -
11-N4ito-vr,!(.1),(1
-Err) -
areir 06 -4:10-9-
(0)
(0orgarr),
( 41\144 ) w41-1
f
ftuT Tfr c)
31-r-oTE
N'r
3tR- 317-01--m-
(-ThlitIT4)
1--0)(171
le ITT 06 '<6c'llt, c
we
-474t
cpui
t I \3\L1 3T
31P Glqc11
,w4r tr, 06 31-Er#1 ti ct,`r
TIT(
a 51
cif t I
tricr
31-W 31T. 3T1TT t1 ‘`-1 V.<
Tat91
(? ,41
.ft) f4),
t 1 3rd c16
,z4k
-ffftd-r
'41c1
fdvci Tl t AT *1 ti 61 cp) N-9-r4
31-1W9T9- crzir
(3e
4r) 1A-IZ 0 1, (4NTrq) -4r0 \Ai.) tr, (7) TO,
T-0 t,
‘<4-1.)
Pt, c1 Y0) forr- 71-z1
- -4----
*.k1510)k
I
ar- r
*-# t? 4-11b4 v161
t, v1G1 c16 ku-di f5 f
'I
7 f 3TTI itPaa I I
T9-R "SftrM Lik4, 4-1ftfti
S 190 .S
trrq
"t 4-16171%-1!)
ct))
q), 7.‘
*\'-1 f4vrt 14.1 Thr N-9T4 qr-Rr t I **11T6T-1 f4:1
0:)64l,(Pdr 30) 1411-11"
c'it'llc", ( 41'440 Lik `N4 I
(41e4U,) 4114 cor vor, (1%st)
, \9141.<
•
7r-
tI
r <pi vi 14 cfr<1- 1 -TrRrt try 3TI-TD:rr
0t4 0)•0)01(4
-Tt
31-rTr- tr vit.) q)41?
31-4 3rrit
q41
A-rft7I zrg \3 $F tiN
1'4-9
33,5Nct) 6 C
‘<'fi Tr124
1-41
cr,(4 A Trfd-dr l cud
4) 31-roTr
3ff-o7
m--64 t- Tam
tr
q4-1 chi
-r3fr
LIM 3ff
2TT
c
4-4 sricll t, 06 7dr
cfr<
Giqcp.{ TrT-4-o. 3FT
d er t, R-1 A-- ,30 mcnrw
cp,k
3T4 ail r3tr I cpe
rgTr- r
vi m 1crrq-11-r-4-9-tr A
311-4q0t -tr-t-ttimizr—cp
P4m,)
t
\94-N
44-1 1;rV cv-ir q4-1
tt , 441? crqi q4-1
4,4\1-11
q4-1
Nei
rfP.? lit -A Tft7.?
417
-fA8Tr#
24TT-44
4-1.4 t
17 (4(go 3Rrir ff-f<rtitt3ti vi4 f$7?1
A-Ts4
cfror
t r3r0
4TITIT
4rdi TEO al 1
-A
iaid:cniqf
?
)—(r)
oct,
' v.T1 trot
31itw A ,tict-,‹ 1$) tr-tr
V.51
I A 3Titwr
411 L c .9c*141 A q6
qct, Gir4
Tj-ffrEn-
4 LIN-r 31-15 c1761,
)cif tl
t, A t 5110:cnim
cur)
77--1 \3-icor
Tr-Ter t* t?"
U6 cud 3FW-{ tAT 311 rI 19011
-I 371$ ,54-c4 31-rErr Azrr
-arf47f Tfi#cp—cr, 3 A'r—A'r N-\.W
tr 8tT
icr)
33,:ir I '3' { 1;r
ci 511d: 11 t-47-rr
t
7-rri 4)501 t
R1-4 PcpciA
TI
t,
(,)4, 3tR
4R- A'r—t
cl If f
f?tu tre
TOt tl
reict
1,sti=ra
trra t,
,A14 t; trR-1
Al T. ,A H) 11R-1 t
47
1131 I
Ql
tr tiTurr
cr,
-cR1 014
TO541--
cO,
-wrzr 3-a4
Tit 16 fti-r3tr,
-161 tft7
Trf=4ffi 6r -111
21 TR:em7
qld
7F)Tri I t ;IV lig 40 cP\f
'3TRI LT1,11 Wii-<ft
N-AT4
I zit -g-TO f4vir—v-r
5.1-4—t1141•< 1).
q141? cr-qt q4-1
tiRimcn
-f4-Trr
-Tat tr
IrTiffru 3i* 0)4 u1 1 zir-4ta fk-lr3Trtrftwi
U are i
-q763tr
'l-ciaica r
71-4-014
'fir tr
cfrict)
f4r,
\3 LIN-41141:F -00.)
t1
f4-7TT 1KEMT t' 1 A
ftnir-- tr '<61t, q4icnst14-11
A-4R-
13ITTFTRi WzITEPT4 01clIckul
1c *ff
-Tcgt
,ir?
TOM t TE1T
-g7
-arf4Tr
f7
M 31Tgf131-4 wiratt,
Llw *r c1114-1-11
tr14 r , TT4T-t-13
IT 514,ir
3m 41 \914-1
t,
-zrr
Qil
err Tv?!
tr
-I 11't-1.th`<
411,
t;
7.6
T
ci)+1
t11Lict,k4 cr,6or t,
fkTrr Glotot tr I1-#r Giqct-)
-435:FR
yr:Tr
t t
t 1 Ti
3r-R- 3TT Tl zi-crAt
t, vrd:com
chi
dcfil t,
Yqi-f Th-Tt t 1 ti \TINA t
A-01 96R1-14-c-r I T1
chiIgr
q4-i
t, cI•
3tff
tEA Y141 t —
t I \i-i\-rk co(
61, 4)') cP14-1-11 tku
-0- 1.<
Girt
A • tik)
A tr-mr
7Trif ,
\R-ct; ci 6 '61t, \\'11:1Ttr
7t t —
3Tqf t, \3•4 4I-dt
1*1' 2ff .9ks\3.1-4!
\LO Al
I4),fl 31-r- Tr
Ait-t
z4
.44,(-1
l'r l q4i
3T — R- Tea I I c1 tr-
cjtir
-4)--t, -fft
vzik--\1/4)(4 7-r131
'cjqi
ctj
t I 4 ift- fit A14jo ct-)
-cgastorc
f -7,(Rr:)f4-vrr3fr, (3Tig ft) Eidlcii
qrA
-Ert d
Ul ce41'1
I -161—diTh7 \3,41 5T ,tV1Tci
\304^1 f Tr t,
cl t,
lAid:
4'P-1 311111 t,
cb11-1 34-f-Z17Tr 1 3Tr-
urr9
3trR-
•
•
thearyasamaj.org
aTrzi vmd,
fdY41*1 3-4551ttsleu11 -frOift I
Hf 11 LimctTrrzft 9->r # t'
t, 44:
ztrR
-a:AT{ Tff-r
31-0
%,
31-7 fter
#74 tr- tr13ffiu t, \3-14)
zi%
44cuor t zr
tiflk 14,t1c14r -Ert t
4o4 wle
ITT:4 fit-ff--m- vndr t Ir 9 6
L711c11 t I *ILI fEri:O.
vit0-4trt4c)tl-clcks.--r-rfd7tcrt
1-16-I V( 31-1cf t
kcook) t,
4,14t wa \314N cpc,i-cNcot
t
Alit 4, 4 G11c1
3ircr-4
• trt 14-gd- 3trwir9 zir \1\,) ft A
\-N--4guw-ltrtl7r4-41 vs, dad Or I
.) 9 Li -4 N\r-A, 3i-r4
t A
6041 q.-11
cP61, "liTrttft!
t-d-OT 61-11-1131FdT
Tit t*TT
I" q--t 4,61, ”ttlif *\--4 -Igi; A
zit 0910 tt
3tr7 -cke
wi.-r
7-4-4 049 A -E71-,
3171,
ql 1 e1 1 51ei Rqf 1311 464r -45-tr
cr,6i, alexia T;cfm al
• E4-11,
•
31114 4.4 t *NI 61-If A'?"
t 4,61, -Titf 3TTRT q7i -10 44fr
• t-A, '47
tt, 2tw--ffr
tut 3 5iet
,
7rrr r
3
i
41f 94: 4,T 31-2..1t Lst11k1cii(11 7'10-4 149, -crrt wr< qa ‘3-cr<
Lrti
,s1\1 ztr7 co 4
"zit
fir 401- t V-kr, Zit
-A Tff* rr2T 'taTzr *T
4or
tait AttI I T3T21ul4lMt,3WF t-t-7r rl 4,91? ,a6
-1
4.) rr, T4 44 '41-T;
t I \`)c11
fT41 *1 3TMT
t
--fg 4101ill cr4
6)L) *7* LTO I Ti; t 9-14Tf
t I ‘3\9cm cr-)11
‘3\`-l4)f 3T0 It4F *rd-9 are,),
A44,
1.TEWT*1itqfd> 61411 co4 374, 4-1101 ,o) TIT *1-2-11..9 ZITTITT *-7*
,441 tr c16 R4 \An %;
viqei r-lr) LY11.1 tr 9r4 11ft
3R t, 4,4 7§R-4aqr d4, R,) -R)-4r
fWr 4-1V-4 eleile * 't-11
zff$ 4.) tr ziAd> t,
4,1
t co4 o1,1 4,R TAT cfr<or g3TT f
ct)dr
\LIGI-ctv
r-9i,Icne 0T 94,
r 4or zit
379 tzii 11;r cp) 9 101
-A I 3it
t
q1c1:
7-fft zrmr
31-r-ar
\`-11
tr 1;17: cicr), v1 -41
TfITAT
-gT'-kJ
4-jc?. 14), -41-1*Tit 'J1 1 d4,13
<4)4 vATr t*) 4,0 t, "3Tr9-71-r4fr, r 1 cl TrreT ittlt
771 (,),) gic)
4,601 t 31474
Gick 5 c -40r tr r del -F4'm-Trr
crp(
97,14 tr
*t1 61c1-1 *1 tf*4,e1 I zTurA
44
4'&0611,r
L;4)
tIvL-T1-i t
*1 61c1-1 5T
r t 31:4),0-11 I del
ft-ffR- Tim -43-atr
w
t-dr lTff4 71- ftsq
-cpr
it,Tr
"A *t1
t \3.-6 q-4 cr-) t-4.
3Tt7t Li11.3;q1 I 1z17-t
.41c1 T 11, t
31t74 4or t,
44 -wr 3T
3i
r7
1
fktt
r 'f4 - I
t I *.(4 'fir *3E0 tt
3r7z164
t
r
tr
tt 610 4,6i, "4-! 344 Tfrrit -IA 31T? t
"3it ttfT
tI" r (1141
G1-4 tr,3114t10r-67tr*i\Lik -r--67#
e1,1r k, dr
vlidl t, 31-7 *1 tied' W141 ■
36c11 t I 74-97 -t7 61,1 4
4,1
creii
.
ycok
9-ftff
ztrfs'r t
614 *1 .fff---fzi
t
vlMr
dct, At 4r, cpg3TT zrq 31r7 ctto t-6-A tr z
4,6.)
1RT
.5411, 31-Fr
411 47cr-44=4R
• 9st
-k
1,?"
co v,
74-tr
9g1094t I 4,rt'rziarr TpTr 13Tf19 -gti?r u,e I \94-4tto
-aT
LAO
TTUT t, <06Adel 4;4, I?" LI(1 A
4,61, "s-?f
4tdt 30p-rr r
cild
tErr t, A zrt
#-A#1:b
t" 'ARE 4,61,
91
4 ctltRt-R-1-911 c16 GI -1
\3c1,14)•< it*-4 '14,
-1a. I Ln
-1W-1,6i f taei 9 IN
LI 1 tr \locN tR34
t114-1,)
• g4 f4-A-; Tr, '*091-1'4-m-q- 411
.ftzrr? a5fi, 3i-F 4,61 21-ft
Wr 91
,44
z fir,
341 4cr d e qc-Twr t7acrq
4375rf i i31-i 4 TrTa
4rEitr
tcrt
deir fii7 z17 4)4) f40r
3:1 6.f-1 544,1'‹
t4r-tt 6101
t, -416()
41- 44
z4c-i tci--r
4pc,sr-q-,01c 510 dc~1
ti
t 9?
41 V .-11 37-T44
V-ztf
t, ITT501 trt t, wsl -4, r tr,
-94-qat'r tr,
t V07 trt
t
17-t
911: 4,601 %, -Efq7T -1g1 I
tf 414 -flr fir fie , cl~ 7T4
174--4N 291;14, 2015 74 04 310R, 2015
* 441, t,
*
t 1 del Lk311
vir t I
7-r Th-0r,
31-44-31-FWr c 3T r ce 1 0r 13r4
9--oTr c lei -ficor 4,1 cik Trrl--ar t,
ittft. TR -40 TIT 4*-1q1.< awl t,
446
t, A4 31-cft-31Turt1
I-4,4r I
4,14z1.-r A tz47yPi0r9' 4,61 I Tt4,1 ilea A '31-9NT
4)61 t I
r 4-1614 all-1-q A
*T 1F1 kql t
, cir A
Yi,011,11 4)611 Tff*
A cr)61tini261.19\farruri
Tne:
t#1- 4FoTr
1-4,
34-0,
4,19, 4raT 71-41 f
t ,cr7 tft
cp6.)
t 901 c A
,1,41 fl tr tr4t co6 fkzur
A zi-Frwr tat t, zircr
t
-TErit A 4,6r, "14 elt ct>9
t 1" A cti "31 1
t,
to
1" cr, tlue 4YTlic1 3qrt
'fit 1W A cri "zit 144 4di
,37t9[9,!" 1 t4ue yz-clict q6
"t9-Zr eil4i i Trzrr?"
4, , EN-1,
091
rriA-9! c-71-1
q64YzIIer
, Tit 1 -1
96k1vi A marl, "961 -11'<qIt
tRT
q.7 -I -1 1 -116 I *-4- 4)6.) t Nicf
i
t zrgi zif4
foqre tr al c
form- 7r3r1
-416or
del ~I61 M zllztr I A \,-44
1:17 es15r
q71-1*-7 =1-*.91.
91,<4 A Ctu
q-r-67
310-41- \ciN R44119474
(-1'4704 r ckeigi,r
.161 wp-tr
wr o19
%) cf.)
1:R 7T7 I
ftrT4 el
*14 -4(1.) ztrRwrarff r qq1 yea t'r 4)6? t114-1,)
cr,14 45 tli*ct, *ILTL31-1 3TA
4r07
49-1-r9 tr 9r
* 01 •k4 A <91-4r, q6 *fitti t
del zleic11 tI Gllck sgiffit
tr 461 ct),<1? 4,<91
-71-f2T
3T1311, Tt -4747-749 cl,f \'14,c11
tI" \3\.-1 aif4Tr q‘,1-4 Oct,< 4r6i, "-I;r3
tr
4z14 fief \iti4
3tR- .) •ritcr rr! lkq
f4).< 31-r3t1 -4)t TIT2T I -14k
qt9 cr<1\;,11 I a-6 -arr4tr t--ffr,
▪
31--4z4,
-10-1T7 zi-ra R-f
`11(11
4"ici 4)
LY11
14), 31-47-4
t,
r
3Tur - 4,0 tr
trid'r I
-11.‹q 4-16klu1 317 149 * -7-0m
t \ic\LN 61c1t,61dt, • k-f *Hz-410 3Tft;
t, SST 14
%,
T")1 *f .ftqft '11?" c16
tiq
t,ITTT z414
4z-qict 414-16N 3TrrEA 1)41-4 4 ii
T-44 \9P-Act 614 cn() * -4 f tr E.1 6,-14-Ati4p trft fo-dr
t
co5.-11 611 it tT arf49 9-r4:ff gzrf I 91.<4 A cm, `t 31-13t1
414 77 -10 -cleir I4f4Tr *14,1,4 # -cfCf!" -7ft 06f, "31-41-3it itqft
t
3rr%iw> lAla 6q1 t1
Ycl,
9rg "F471
,
-TO t fie A 31-4-4-0 -4eim
▪ t
I
-1Nq
iftt fla 4,a/51
arrq*,
4z-4119k4
zrrk
▪
U 'EMU!
tr
TRIT
'r?"
74 9 4 t
-fA--r
96N1,0 -4-F
i-ha-4-1)a
it 310 t f4Tfor
-rPr col T471- # 0-FuT
3-Tf#1 t, 7-frt,
t,
*IA r-rT clor tr -ikq A
ct) t2.4
314 ricl!" 9--oTr A 4,61,
cwirt 3Tma14t3j-t-d-rti .-1N4 1
14 4,61,
r%Idol
,541,‹
ta41 #
I .161 'M zit
c).) 41, fd,e -cIciqf I -1Nq
96km 14.fl,T1919 0 I \3.-61.) Ts!,
31-E 4,6c1,•< -c4e) 971 -4-1q- 44
Tot ij-P47m! \9\LIN i rT 61e1
qz-4101
3401 GI-L-clf 1 T r TRIT 21T;
t?" -11'<q A 4,61, 4-16NILTI,fff 31rcrt1
'-cf ter, 3T4 tic). I" littf A
0'11 21T ft 3171 Vr .9447 t
-cir0
Iii 6'‹ T-.21-ft 97 019 3TTEWr ,414 cov, "9gi 96m,y0 31-gr
tr ti 47r 3->r t
7-019-70r9 77
cf). \LIchclf I SAP
3tr7
t, 3q YT 61c1 t, 4fk-t 34c-A tkiti
l
ei qt4 t'r s-k4r9- -er
t, o1,1
AR- 344 d6e
trfr r
c14k9 -c4(41-r4;t-ff
8tt' 14,,Jj 1-161.C ■
rf
47-ofq
-39: 3Tft I GIL-cif LTIc11-1
4,61, -qqtrr t 9N4! o1,1-3-- 90Trzrr
gr,
Tr
Zvi IIt 4,4--N e41 tr
116 , Itt 30*If -c116 tI -11•tq
e4,4,‹ -40 r
4)61, "q6*#-er ticncif t? A.) tRT • 2,7t, 4fdr drq,
-4(>1\r! 31.4
t f t 3Trtr*411 tr
t 1 y4, 2TT I -INq t 4,61, "3T-4
TES 07 IN 'LW
wIe -4eIcN
4z19
I" 14w,1
thearyasamaj.org
31 uvicr
e447 29 1:114, 2015 /4 04 347, 2015
4
-
trda%ci-3 211?W awl
101
•
6R7T4'q
MT
road-Hai elli
a=6"41W
ti*T4 aw)- frarA
3rft -R .4-rt A Ira-iTci itzrr ftg19'1* -cfrdtU*3T41T4 'tr4r
31-9-ER493N- • Tifm. l5T 311f4IN 2 0 0
1 A) 797 1trf4-t-r
(
-Trtr
31a-4 q,u
qui-Eft-4E -4-4r li-rTE5-74rz4
f-zrr I it i Trfam 3TrIt 3trRC1,'
Gldl2-11 I fo,-,r
4r 3trt dw)
l-IWwA Trt
3Tr49--g A 4 9 9
tk. fozrf
r trOTEcrr*r 3T17 .3,Trdel gcry
51,o 711-R1
au o f+-zrr
ittr Trzrr
TrzzrwrtA
3tf ft-A
\3tI t14-1q
1 6t 7T-drf cict)
1:4- Imed'Or A 3944.
1
•t94 f+-z1T I
T-6A
Aftti
3rt Vit 14&rw'r, cri,1,K1 -EIID 2500 Ti ztrisrf4 ftrff
qco tt-41-zr
*9-r9r'r7 ogi c61 fc, \sref tr
31-Rkkq .<94
ticrio f+-tr
Tkgzrr tArA 1l 5111 1011-ic4I cnl
fir fT
3T
1T
‘30-1^-1
Icr 3trtff, 14crilti
trItff-1,11ctiOo cr,<4
I 31-ff: \91.€1
t I vcriel A e1161 31-A- Tit 40 0 4.1.11ff (I-Mt-4 11-4)c<Ict))
cra,ki 3 13i1 1241
c C"
,<-145I011.
Tat
'1zr1-4 *4--e
601, f+--A , c1LI3 c1
zIr0 -4\rAq P-fr, fc
lit
wor .f -Trtr fad r4t-r 1trr
it rvrtr*i
544.< 4Rtzr Tr-kEr--t"r
31'r-q- 4 -Rizu
trf - ogr
t-vt-R- A t qcr Tit m-r
\i-194
zrv--rus Airr I \3tr 3iTrt
trt-*t 4-4 ory
.RFA
1 -tr R4TqTA-- t)4
31-4T 31-tdizffiT f+t 1 117t
16N- -t-4--dr rilffzrf tr Or \itl
hiiRcr
tr-0 \JO-VI Th-T
zrr faArA 3Trft
q9-r
rgrit
cl 1-FT Trrm Alc11
2Tr, 3f4
3rr4
7tr .
-1 -z'T f
crktql.)
1
2TT
2`{t
LINTurr l<1 TrtrA
ogi Ittr
tr 971 *-d1-9, 1 0 26 t..4 f47TT FTT" *1
f4ANT • cr,< ticrr
tk&-Tr -fgrt * 1A--4 tt trftffTt Trzrr,
'Ai=19124'
crui
c1 ,1 tr4 arm t,
\I • wi -ao
vrt la0 Tt awl 1
-GErm zTf l
,c,riecr
AiocN WoNw.-4 woicr 3RT*1.‹r A
f+-zrr 1 ITrcr=trEcr vrfaTr
la • fttr- \i,LN i-t*rt -q-rftr
-uii*Arargrtr
ciWr ocr viii
we14 tr-Ar
g311 *i=rr
,1/494,1 1-Trr ft aw A- 'sgfo--g4ff
'iir
fAArrur 161 -f+-zrr
-coicror .<611 211) 2 0 0 TrA ,c-11
tArt 3Tr2f9r3t c>rTo-A zrR- Tit tr to. .tr 31-rrawRcrier fl tu 1
-14 zrIttr tw'r2111
ciq, t
At
r2.1 v61
74
Trk
z1164 cal w61 600 -11-c1.)-,114
cll el
31.0 q,<
qii-i-q ate fa-arqr
f
3rT,i4r9 k4-<ffl c141.<T1 cte114,<- .7101.<
fir
r-a'r
f*kkicr
1,41
*1'49* tr
7-0-rt t4t .<6c4 0 I 4e-IN6 A terrt
1641-11t-ctil.01.5414
cP+Ict-1)1T I qv, wor tr-t-0 0 t4r3 .4rRtzr §mui 1-A-rtr 1-Tr •6c1 01 ,r.sr
31011 41c11091 qI
w,<r 7r f
-q-rfarzrr
1-7t
c
car \it-wror 5itirr co,<.)
31-42.1 6 dr • 21-r- ■
3q16'<uf
r9-r24 TrItzti
Qr..)
ci61
t I la31
-4rIt- 3T2
( -t-r
i wiw 'CA( Trt--- trr---4- Aftt
0)41 TirT-0 k;ct) cPc4-11 391:15:0. A fo--44)1
3Tt
31-rrAt ittr,
0,
3TrT fa-grA*ztrIt -rti
aft-Twvi ztrTal,Imrfmrff -r-4r ----rftzrr cr61 c, t \5119
r
*Rwor
facer -44 1
-4:Y1aXrla,l 0T I t, wlwf cif ti -141
Tit gr
wi t atrR.
3q44 g3IT
,rER
c4 -vh-TA 74 1Re crkcr, 4-rqi4 Agt4 tr4RT
ITT4
VT4 1241-1-q 4 ffiarlfk f+-Tigt
GNIGN ft-tr cr., ) 0, 'r Tr I 11 IT ITTrarA
TT,
eg< cict)
I Vi
3TM
-stuff *Roof t!
T<'<-4'< l Ici
cI6 71E4 clIg
2T1 a_Recrr(cr 3n-ft wvr 3J4 f4R-ro'r
prr tzrr? \Aw Tr94t
t
lxi trvrtciq,lollciq,
t I 5m 61c) t6c1 t
31TPT17f -%41. cIGI
"c41'(1
-NT( 51cON c11(1161
mcrN vr-41-A crief i 31-15e11
ck() tt
tW4
4 c1-4N,1 c16 -crl,<\1
• r 1 Trr9-9-r 4 71--4t Or I 3TT
w
cow I-Ftwt 91,<4,it I ii
ttdtt %, \34r 51c01.<
wio
Lici`3111*311
-RITTtffitTri3t c Rwr, 1 iir.<1i -40zrr
t q6 civium 4 (l,-r •-rth t 3tR.
wiwr Tr4tt 34k- titer <)4I Th-cr cr,< ,<1,)
3trT ITTra-rA 3-&Tr
c17'<di cb4i ctr<
t
16N m-RA evl
t I '.`1 ck6 i 2161 ■
Tt1
3it q.vo 61dr t f <-rld 3fit
wok cmur
3174 41`N
.9.ct)
6)C) gk: AcI16•<1
211 ftfflT9
\94-14^1 7rf 311R- 4-4 met tur
2-Tt
cwNszoo 4 toc'f'i} I
•
fd,-Holf4 r tWErr cm) ogi
374 trft,314 41-R- 761-10
a 74tf'a-- 9-rtscr t-4-4-tRr
crkur tivlr3Tl atrR-r-grit
li-rt 9-Tr4r4 -crT
err ~l zuftprr ur Ti-Nzrr*Tm-g- wi6rur 01
firiftrwr trfturrA 216 g31-1
Tr-qtr qr-4-A qTriscr
trRI-ff
7FR4 74 iT1oi
311Tru-rwrftztr
if'
dzft
GlIq #T T.fiRp-ff 31 3 1 fg-41
-*4 3174 1
-Tru-ric,r Tsl '<-1-110-1 Triktr 4,1 ttR21r, -u0ritft-d'r
Arm
tAI
c
-ro:rzi
54
Ic112I1 I zr012.1 1I i
74
4-11.<c1r< 31*, -urttr \`74
zrt ic,tr-iTu 9risrr3t*r
aTA-fk- ter Trzrr 0T I ‘3q16,<Lii "*1 .4 4-141, tl)') 31\R- vIc116'<ld trTh-t
3 iii qcrk dal 'o'
\3\.-r fl4-14-1 ctacMci "q71-k4
3Tq dzI
Trt 3h1
3RT4 ctel 17 csik Itftt1
(VI, (""Y
clIcif
.)
ftfttir ct.)
ch'IICT 6 (1411 I
q-11 54175 (1)41 Ver r zrm
.44t-r9
Trt vr-trra
4)(1 cPd I 1-1t4
\`-k
■
71..<1 1 0,
wrw ifkzrt
31-crA
t-o-rt fa
fti a4 *ft
croi
tI
91
tfTh-31 Yl cr-‘91-0e1) 3f1R41Pc0) 4)) v1-4-1 dd 41c1 -{tOr .<)-cict)
41RTrritr w i
4 t 1 .)
fft4-4*gziticr fai
r 4,e14,-o1
1--rft
AiRp--d ftociiwi
a6T*Trff-----ol Ttrpo ct) ,) .*
wAlw 7rfdup
f4-zrr
win tr'r % zercr 31-rft- fkkti
vIldc) 0, uN
1 6t 71-dT4'r
ttz
-MUFF tr A41 1-1TR-ff
ta-vr TITtF f+-41
el') I LOcid: 1 8 -V4
1 9t 71-d-141 tf .3-14>lx 1.<1 fay
M-1 T4 4-1c4hk 0.) 0411 I .3-6.•T CQ14114)
atit ttrt ■
161■
4 3TA
-1A41-ur
sI 11I 3ht 9R-ff 01,1 311:1-4-3T9-4
3N t
q-414 eV)
I
WPrrti N
719,
3Trv7 1.5fr \J.-6
Tsui
trd-R- 411•147 79.
tI
87N-Fr A -47-at 0 9 11 DTI
, 3m:
tR-Fr atrz 4.17131 -4 1-if
TItr
4.<44c1.< rig .47611
31-TfIR 1;11-4t9. cPiri
f
(31-r4)
w141-1;rru-n21pi
v
im
wir,luialf41) tt-ttft
1/4.cil6
Ei-ArrWr
tr 7A-7A A -crtrf4.ff
ftzir
cgov vrgrufr
-aci4
'Artu
,fl,1131'r
6k §4 oftr4
~'
. u. 3114frif3,
3Tr-fr9--itr, 11.
Wflici-713370) Ltleicr 700
31i- 200 -44 q-t-ti
3i- ri tiv,I ittr,
4r A awl
AAR-ff
wolf
211 1
t-g4-4-4K,,
1iPaiw,trvjgA-tP070r
3Trft z1f411441
iRt 614,E
5-tritdr .R)- TO it -4 Tit
fleid wlcl as A ogi>l
I wk
yrzr- 07 IN LW
thearyasamaj.org
rikil 71ciR 29 1:11-4, 2015 74 04 3-4F, 2015
5
3rizi kipict
Tr9 ci
Ttrzrr
qi
JcirizEC 21a1
f'c,),
tur
frf1t1T9 - 5% *17 99
al
zrffrr aR,51 t I
•
t faa
Ro 1,114)
croic) t 3M.cNul 'Tf
r-z)-4t, LIT-a Sir.)1-,=5 z1 f ,
47M TtiT 317 cp14-i cfr<4 atc4
Trr09 t
31.47
30 'cr,or 31-0-17
Tilt17 (c0141
wiw
cgto argzr crvir t Zr
tr
argT
, tr9.
t I 1:04,
3TIRTI 31-1-3frf4
\3i-1411 919
31-417' 1 \Lf Sicblr
3Ta:4~r ur aR 43rf fl.Lczir
ml
t
419T9
cri-a
ter 4 6i
arm, tiw
711-1,1- WEI 99 u.15 t? \3.<-14)1
w-sr t I '17-Titri Zz1, 77
3,17.m-r9r9t1TratrVt
*0-ir
oYclIN
t
9r9
ft .414 zrr
fm-zrr, al
51'4' w-Tli
,-ccf
tI
1 -TTIzr
317 3T-4-17
-R)
,
,4
4flcrr 3897
\AN,Ir
41z41,
5N'11.-ffcrr1f, 9 f4T7 vi N111I
-ci-aciol 47t- I
•
1I IL t1 1 R-cl <ID 979
t, 9
-fft-7 1
'Ell, TT, irm,
flp-r
#rA-9 -m4- 1 -ftdITN-r#wrfir
zi I
2*3-1 r1311, 1-4 TO 1
71U- 211
- -- 33I3t , eiWfIf3h 1
*\'1 c1'<6 tr tr(,1,1 t 9 -er-
t 131TR f49r
,c.4
1-frA7
f4-77 vINJIT I rlvift4b
ch 1 4-1 t- fA-Dizr
fuitf A-4 mi 7-{m-9 t1 4-tr
31
iTr-41 TRTO.
4,th:pr 31717 0,111 ■
3t1chl
fklirzr Q1.) # Trei'Ff -11 I
3I1- -0
'?
rwr-4-97
1 If4
f~Ce141 11-,
103. 14,1- TTY,
.414;1,31-cr9- 4f09
u114;,11, al .5%c \961z411
•
704 1 3Titf
11-r9
,
14),< 4o-ir .91R-acr
-roar f .414;4111 ag vli
•
LITQ
1799
1
1?i vII\3; /Fr •-it vil4;?
ftila e)-11
3471:1
Tr
411
117
col4ti
c 1•<10 It
311IT
f#aR 0, it
.414;,ir I \srw 3rrk z1> 1341 sl -1
f3#
•
vT1Thir ftrf#-- 9
t T4-r114 i
9-gt
t1
t 1 fits
'If 1 cicsf Rh-I clltAct)
#
f*ii
f4uizr
cf.)
-0 -It criti Lnd 7Ttrif 1 tT-f1 dt3t15
119v15 t I LI
-17
Tdtt I Aft- Tfi-A
• 3rrEr-
7rtrrr I ol-tr-t7
311M-N f+—d9i t?
zrrl
ft—o9r
3rFr (,0 * flcN
4477 t 1 T.TT
rtIk1
ciI*It
r97T
31W1 wwr0 t
woor 1Tfftf 3171
7rw-cl t
7TITRIT9- z46 lIcf
4fZ gcf -i
31T-41- *
c014-1
wor
t
tr cri# cr.<c)- t, ▪ 317F LIci 1 t 1
c-161
-T-Tr 7t-R- cog -weir TRTr ,
t
f
WITT
r 31aTi
vt w 311-07 7V "M17 t.0
31\`F 9r9 u lr t I r 30 Ivr cf.)
Arfit
7fth t 31-47
e1 J5 -5149 9
&roil TI-RT
•
.t9
3r-r t ral
u
a
1 t,
-114-f t 1 Tit 41\ 71 —
-11,4 t-
(11-11
-f 31WI1 7112T
:<t<uf t1
3112T 7T 30 3i-U 'On fi t ,
trig,
al ri \`-c1,1 \ 31 1 1 ut 1c) t 1 41T
T-4c1c11 4or tI
• '7,1-9-gf
tFA c- 1 ,
'3Tro,rr' wrzr
'v-Tr
t,
4dt-ir
44-17 30 LITtf cl -1411-'114 ; t
wtriir I T9 376-1-Rt 1171
t fs1141 ctr<uf tl
,4
'*ii-cric cr6a *1 49 -4 .4,-11
-ww1,
ct,
3TUMOT
=ETZT.9") I
t, \3r1 I T 3rrtzrrfor 9rEr1
c1)
4Ir
f49r
wl,trIzTrTr
rie),11 31\17
re-rII I
39---ktitr 1f4 u;rft 1Tq
i 309 #
w-Ir I 1.Licrr 91- t-- 3rewrR- I A ticpc.4-fom-Ai d'
tl tct-)e-y • fir 1341.4-t -ta
I Sri • 9
--i 6 Of *, 3N- II
•-ice
3114 cbk
t4 3179 3rf
2TrE
.
t, fat7r- -9-#ffa aft
99 Thl Th-T9 3TaTf t,
t I 41 c1
4110
:m-Tur
t 1 S \'1 4477
c-4-11'?fl
t I \yr," .LicrNiciicr f4aR. ct, )
q1-1`i Ychk
mr"r
3tict,r
\Lict;ew
f R91 t cal dricbr1TT
31A7 Tirft
.1-?1 141-ci $11'1
30 4-4 ci 4
1 ql
4-09 ‘171 ( 1 / 2 ) -a1T-Tf FM 4
*..-1 w11 1'{ Glc1(11q1 11q1 t I
-
-114-14) 4q121 ziff4 94, .91-4,
mod , c14-1 .11414) KTI-r Tfr ^R)*
3TT
qffff
ci).-r
19.9 f ,10110-14) t 1 99 vI5 t, ag
1
m'r
Th-T
4If
* '119 I
fkA 2.1)- -a1 41E19
fea-z .414; 91 -1
9-gt v11,17 -
at 4-111,1,,
-1,14 A A
c14- --411st?).t-cr)14 .ti #81-4, t
ftu9- Ffff 1
-utrz tkcfr<
19 .uRT
1
rci el r err 13T219 to Tkawf
34- 1r c ArzT vi l l"III qi-cf
m-TA ara-4 ti
6
1ETZI9 t 1 ql -11 3i-ff :c1.) 'Of * I
fkZ11, 31-4 c VeZi c1,10 d ct) -a("1411
tI
-kTa
*, w -f4zr9. tift
•
-Trw-.
-0 zit4 37-gm-R- -f4-9T 317r
7iTt'i 3TT
(I
if -1)-
3-9-A
(4-11-* TIT
46-wiT 4t
tI vi w
31-6Thi7
'4'1 31110 -1 •
91
40 ri11 rir<blr v11-1 64 * I
.
4 visa -41 44*er
54c14 it ,711q I
14 311T9TA -119 3169t
31-R424T . R:j1kc 511'
3t7 c1cr
ail i cb 19 ZiTC'Ff c TI121 77 .4-9
-woof
•
,< 411
vI ■
Gf VgEc 1 A-- Z:f 'If,
-a9-1
J'r
t,
-0T'r
.9w
WIY1 'f1v(1 ljtrf , w41 -a9tErf ,
-4r4
fir tam akeitI
77171 TRTT9
9)-ai =l Tifq
104.
t
am-0W 1-4
9 2-11-
crr
dcl * 30 6+-f 311c4ct-K11
T t4I ar
t1
n) air 4011 *
‘i?r ckg 91z Oor t1 zn
\Ark art 3TTczTT 3r0-9
41d-:11
4c4--r 3T1
1--1 1 cl
• f4rt irT TI9
3t- 7
ct),
Slcblrz19 1.1f 61.4I -c',
clf iii-A4t 9'r
rfoTT 3T-TA-q- cr) ,11
▪ \ 5l 1 k
AV 41 IFF-0
31-4V-4 trt 1 TFT-
3fe-WR .116-10 1: MO cr)*W)1111
41a 'oil
ct,oti
arpft
-0 II
411- 1.- N-1 4f cl -17 ci *1
cf
I %I -47:4
m-r-A-r9 -Alri f a^l c1 r t?
,
kqiq
AA 99' 1
tr
t,Tff4 21-itf-211lf
ti
t -
t
7Ifdtt ■
30-1 --f (MO 1 t , 1a *flq,
449
1*(4 co ,-,-Lie ,t
f49T arrcr
zY 31194 -I gi
• 7a 4.4gr 99 T1-11 tic-if3TI
6I413*.(-4,AA * 31\YR- 3
IR:r# 2#4"rap ftlicidtA
t 1 7) 4.4 a9tr t,
I ci
riaiT -114-1 99 61 t I
c1") GIN 9
mr 3r-TO cr,fl-tr 13ft c fir arrEr
fft-Fcf tl \Ad cur
t'r 4,,o) 9r Trr09 t-
trq-R-
99 6'( u1-9 -4 GIN-GIN ilMci r
• tiTHT 3709 t- 3r6trT 13T> t7
al 1\ 1-7 4,1, ow ocr ri tarT
iii fir
t f 3rrtr
L16 V-11
fkarT
Thl 4)141 t- 4E01T dt 31it 31-f4
I 0 .04 A 7i-0)-4 dcif t,
• 99 M1 31-WR Gf§cf Uldt ti
vi
ftiT
.414; I frea7 va-tg 'ici'
*4:ictif 41-11uf tl
•
'‹
fAtviw 3rrur 1
\316.0f
t -if t I rllrcz1
t>1 (1 /6 1 5) 30 Ziff
•
t-
* 1 3-9-If cr,<4 911 ail
t-
'99' I 44
-1
zif
ar-g-#
cot-20A t 13fr
9179 cfror t 199
31-4-rttr9-
clIcif WI
\-TI 1R41 I
-f
WW1
(1■
71/1cf)
•
:hearyasamaj.org
3114
6
/44r Trx -*r
011r.1
11u5c1 3
4 qct,
TO 62 Ti5F 1 0, 31714q4
ci V irl'<1
31zi1zt 1 3 (17 4
(3=1714q 1 462), zfe4-q -4 VT VT
311,
TITA 3 4-1-){ 34, 22/9, 30/2
M-TT 36/3 %i
3:114 air t.f154)k
1TR-
4 3717
-1-1
44 ITIRT 3trR-
Ifftzr*3Tfo-ftoTr
zTv
1-1.14-1611Affi:
4N41toir* tcvm
g4 11141 (tit41t)
fly f (m)
(f-44)
Vii *r ( tiw.410)
3TETrru, 1 -Frrf cO)
- TWT 3TVE GPM) 31 WO. cr) I
ITt *fl Tritrt Tr*r 3i21 f+-41 t I
1-41
934. 3I:1 orlifdsauzi
id Yq -w
I
ticioqIN-t!
t
cr, ullociIRE)1
7{-1-14 sicmqr i 7Tr441 -4
310\Li
cH-,4
\-cl
3113t TO: 7z1:I cmiidqciu4 ITTri
.441sf#r c15ei ET'Fft qE71.41% ETt4-ft
414 afflti
EzrrATE
4411‘,111Acei.,ii6 144)7i) wil4trruji -0144 36/ 3)
-ffr0-71
4r414'1
(3117,)
311 -T z16p
.( t
9-a-r93Ar*
f4zr:
1i-cilq=410,
A
3,rtwr
t, Terf TiT4
\34m-114r
IN-1-114;
a1'[email protected] I
3T, 3317 Tr 41-r 3Ta-TR4)r
A-43-qrzrprr ti f ycp 9-r4
(31
t
9-Fr 3Tra t,
-no
iiu6c4
1 0)
Intrrai
W11-r f+-zrr t
Tc4 717 Lr<i)cv< tr*tI
31-4 c-71-1 1-161c2-110414
TRIT.1.0V-13-:'
'11 ‘1141t1
Itqff
t Atd, fR:1-* A-4 t 414 ,osr
"T-:'t
(;N air
c2411: zh -f4f4ti
awitar c/41,--Wr Ti
!
3:r4 4110411 -4 ATTEA;
• ctiql-t-q1-1-cItckgLI;
T4N-114N,
1A1A-ET
I
ycoRr crio)aior t I (31fr9)
T 11.-k-clt)Lf 33T-4- ATFr ti
t I (14:0 1 -0-4 fl.g
Tfrf'm-cr Aq
1. *rA-ri%-713:m-,
317_47
q311-7-cotr,
IATT cfr<
31,
7P1
41.)7ci. *ti
kyvicts
3:ft-dr or-L1 I1 ffsi vtircrs
M-1 \30-11q4) 3trR- Aq.
qidi
4).)61.<1(1cial14c11); \11c1,(1 troll,
,rtqcr,
3h3-
t (A--4Rzr) 711Aturri Atar4 ar
da6lrr 41-R-
c1,141-11 ffsf
(cluz14-1,)
4L1 31-15
tcmq 3tr3§164-ci1914 t (7)
,r
co,<.)
t,
-1)c-I1N-4 \1/4)LI
(-14,\9)
T,Tztmfi*f z4f 4-6 4N4q,‹
sTroTr 34
VTt1 Od lIr 3TSTitg
t
3Tw1 t .11111 ArftR.
7r4
Tin ei)cp t, 3fi-R-
31-f4tRil7t t0-0 470- *r
Al14 0101; '4-1,44)1 ET-4 fen,
\3041qct),
fdva 151 Irtsrur
tTE ETFuT
,<6r t, 30
-4 qcnti cr,‹ al
vr-44-41ru11fd
31-wrR- (-fdm-r3-) 3f0; Trq
•
4rm-r
*r
(941qtlic1 ) V11 Th7* Trq
31-0-7 "WT* flqf \37.14-r cnk T4 yirr
31-*F t-(1A-R-r)
-41 1A4)171 4).)611 3:76ft
4)61.<1;
*r
•
*ET 61c11 t
\34)1.‹ t-(fti-ozT44:) f
acp—act,
•
11V-11011
t tr43- * TM. -114 *r
*.11 Cl'
fs (4) 4fter Tritffr
(:) tTrrtr (f4zr:)
t,
T114
3T4
• vhico 30- Emig 4)p.)61
•
cfr<cir t, -fTm7 \3\i 4'<
*r
t I z1 Art atm
30rEfT (NT. 7 I 31- . 5) * t I
(iift:) t11c1041q441 *KT
3t- rT 07'0)
A9TET t I
zrt 4P:rt
-crfto-
f -Tr*r
\3)\') Nclf
34*R- *A-r2T
1,1 ,171Y1
4)O1clIC11 3ju4 1r *TIT t
\VI (c11-12.141)
4,16uf 4k,1
+4, (74:)
itV7
- 31W:1 t,
(7) 3.r (Eitlit) a m141 Ri-q-r
"ffiV44 Ctr<4.) 3T
311c4-II
ErFur cr) I f
1;rzi'r-A7*ftr ?
alitsqvi -1%-zu t f$ woluilvg4 vr4
9-r9-rftET \si,m, T1 cellqcb 614) rill w
3T-433-d-
31-0 311 viii t I
31-2/
&NIT, 1;rrur .4t
3trR'II:
t3:17TuTT 41-44) i
r TT t I ' yftoltrm:
‘94
\LIG' i34r
-9-Fr
t,
(t0:EI)
3 3tH -41 Riff 3TW leigr(7W (314311) fll<ia iii I Tfr
040* eigci
31M t,
31wR flid, 304 30 1- cHR
.ict)KA fluii.14, gig 30 Zvil-tiR
iv cH 3111=4wr 3011104
.9ntr clItIct) 30 111*c0 tl \itict►1
we
Arcrf:'
\-TVIct 3:1
t,Tfto7dri IN
-RT4 *14 1114
4'1 WWI Tr41-ffs19Tli t, crq
(311ZTO 3TUR
fle4mk.-24 T1 -izrtz
'7: 5iIul4R1
zrt
r,o.)6Nr 30 - 7-47:1 ail tq-4m1 t,
"tneopi.k
311i7 417 fdA
\34)N t fue4,1.4, gig 41-T
I
414)k
31-A- T 30 vrorft
•
41'44) 30 T c 5 t I ∎tti4)4
-0 r z4 133(
3RI:) I
Li 41
.14 ,0 ,4,<*flq -1144 T4 \iv{
-f
*r
-
arwrR- t fd
drlr tr
IT-q d'rsffi-*
3T2#
(TrfAg:)
3Tanzi 36, 9-74 3;
3, 31--1
--4r- 5, T-t) 62,
L1.0.17ck.W>L-4q1-1-q1-1-citck9LI!
y,o)cN
3TN TrTzr-lt Tt-- Tr 3TEI
31%1 14,04i-4:- (34
fcto,k5g;5v).Fili-f4!
TcrA0
71
31m
-R, ∎34)N
414)N
fdRibtoi 4I4 7r-4'r t ITeo7 it1 "2-1141471 •-t! t
R-44)rd
'344,'
3T&LTR- 14:5 t,
1,<1 Tfr Trt 3T7- T4-1-191
,ticti-ctz-Al!g
\`14\514aRl:
-r1TrEi
*r id~1K T4
a-ER-4 *r
t I c-4110. 1
.Rrell 24 9: lurAgenctll
qz111.-q * 3T2f
rail * ‘11c0C1\441V414.47! t 3T9-ik
*r
.ueTr ijurRzr-filT t,
30P1 (Zifdq, 3rulizi 4 0 , 9 1 7,
Tffit
ricigr
t I (3f4it c241-r) 7't 3:r4
vvicr T cz114c4 >
3121 4.1.041.--A-
TrItm
([:)
:,
f z1 -4Zr 3TE1l -*-`r
3T-o-Tr cf.),‹
,mcir, 30 Tr4
.9Nrell;r*rzr
'PTr4i
Tr4
-Rpr T4RTmr t, T0ro-v
3T. ‘.1qCITI c131-11t Wrilt
'ETt4ft' ETR-ur c0I fbri rztrq-9
3P-Tt 3.2.1M1
•
cl
9T4
•
q44 11.-q *r 9-rtzr 1:4d-ffr t
\Lai
tv-c-7W4R 29 ITT4, 2015 * 04 3T T, 2015
tlqf \34N-111
ET4,
3T21, cnp-r 30 TNT
rIK LOCI t, A wrA
3:1-42Tr
91,,,z4Nr *r vrr
Th-r 31-21 3:ra)-cr
tr
vitb)
I ( 1- 3-q-9--ezrtitlya -4
r 3T2i
34 Tic
oc•i%cDuii I1TI1 $C4l
arriti
• Zei 11T.4)qtnCti I (794q 3643)
31z4-(31134) zrg
4.<;1.<
-9-Fr t,
7Pi
3112T
3T- r x161
r"Tr unc)- t, (IV 71
wur
Tut, (7:) \LK I-4 A
30*rff t I (cti
Glelc11(11 t,g).51.)611, (r:) Tefzi 3j7311-W:1
3:r4 3j-4
vrfr
3tR 3T4 \Aim 5r z1TR-Err 4)r•1610 I 3Ttl"
4)fl.)6kr %, 3ZT (3:rffg:) 3T4 u14tcr
51471Yrt-ck94 31173:14%A 11,
*t-A- t
514)1Y14)
v11111
3TE1
3FX
▪ 3c ti
Arit7 I c121T
t
\961 ‘5i,ict*r ‘Jo-liqco,
Tart zfri-
t- I (31T IT:)
11YIrf c1 %I (?slivr:)
tI
ct,g),41(4,
TITft 3T0 ■
3chk t
-q'r vitcw-1 3413-
3TEi 41qm -0 fl41*-1
*
qcoRico,
sict,Rict;
eddr,
(fir) 4)14111 crro)
tici-xf4Azr
4).‹141
(clu.4441)
311*ItZ 4,16u1 3t E11mr ctr<,1 4114
(3 -4:) 3T4a
r4•4374 4),<:-1610,
of07 zk,5.,-ck1/4)(-1 t, ( );
c)-1117tTO-ci 3fiTa'TE 3TEI. ftzrr
ticw-wi -4 A-m-4, 3TWI
r (zTrlift) EirTur cr), (zr:) zrg
TA I
13TT D>A1 Tfgair arm t4
(s:) vi-rt (th-zr:) r43-A
3T4 3Ta11:1 4-1610.410e14 fir 3T21
01,1 161 c0 I -qzrrft• a 414
\31.14-r Tr-*4--REITT-4't T4 (ytkqicr)
t- (left
qiur:)
3:r4
r 30 7 31-14- t I Cl gl 6411.<1
tiTuff c I 0-4TTPT \Li -4.)1'(-\`-k-ctk
vpicr
\A14 a r ?1, 3413- 511u1 41^U1?-41 YT zfrR- 3T4 31-4 air
iTir-kzrt
4 t, .t1 4N41Yck
717
tI
6k1 t 01T21-Y4)R1 3r2T4
▪
Trrzrt
3t
(TditAM:)
cr,<4
tiveiltr)
th'r 30- 3iEr 5 EPir-Trzfr
ya- 09 q
4.yci4i6m5ARI -4 -4i4-41Tr
3r4 cuoI, -13-
thearyasamaj.org
31T
cii4 29 1:f14, 2015 14 04 34-6, 2015
7
y-ru 03 Wf Yhir
1:1,,C13
al 4-g7 f49-47 A
m-RT1 Tray r
feciIctr( cr)f, "zI6
WR--q7
aft 31r7 tr? ~n'if w ar ei till
tr
4cPt c 741
t,
a7ii tr
7 -7rzfr t?"
-Ikq
&Ter lef
,
"1arA
0,
m-"r4
1:11c11 I
ykr 04 WI YhT
cil f
ci414N t I 311
"'r l! t7q7 izi-R cwoi t721r
tI
wrq Row, 4-114-0 a),(ir
anyi.‹*1 ,4 -1&
eill T67 t,
ctto 41414
4-4TA a3zrr 1:40-Ar?
ledlC11
1:4'eTri 1 zri4 343s1! zr-6- wur
, amir t f Tfr ITM7 1*4 *id
s iT t I \41,14
461
TIT t Fatc 11131.3. t-l\f! tfif cd-111-11.1 t I
ch•Of t, 1:fff
if WIT t
4-11•<1.ri lf-OkST
*IT .34 %fit
)a),< air-dr 31T,
Gi6ir pi
§4
t, 31W air*rertsi
if4163R- tf 4)61, 4-16N1vi! 37f *n4
T85-(
w16•
cPel
TiTtr
(via
4,
14 vs) 41,ior
.
A47
t,
474
R4
rd-4
t
sg4
i
15Z
a-0
3f cltg3ff 1 4)14-1-11t
4a-4.< '411747 A FM7 (4),<or
‘1-1.4 -1;a4--41
614a1A t fir tr zr a-g AM7
-4?" 1.14%-R- 4(4,
cw. -A 7
3TTA 3iW
l -crui 'cluzy-f A
Aft, f
crP<-11
-c1W11 I
ztrR- zivirf
vies T ti
amr -a-R:r iR3f 2trA #21I vi leil
-er Ar7-Art -fib-R-7 01
R-f
1 8 2 9 4. -4 -frtha-g
4(1 fa-47
ITT -wT R41
m'r
-R-* -M-ET-a13T1
vlelf dd
-rlt w cnl la l t I *,(1 9611-114
11ft 41g1
irrITr A \944-1Rfa>r 30r-Att
cllff t,
f lEr4
4c-T1 fir 4f cf
611(io'r 7m- tit 31)-R- 3lT *piwi ai , it9-*
3iT2TW v11.) 6161
clf
3Ifi'ff 4ff t14, I 31-Evati
Th7 iTf3,44 .iic11q16111;1q17 3T4
Fr- 4 -4 5 a4 4- 1 --Pf
*11ct) Rtlf VII 2Tr, 4r7 \3- 4N
\AA 2T1 3N
tRT
tr
t *-6).)
• GI4~ ale, ,soirgr Aidr 2Tr , 7-rf
1-1111-Nclf .3\9
zrri'r
vii-i" 4Pti4 .34 zit
..m.) (44r -ftEr4T prTI.11' qff vticTf 47
tir o>cs,<01 ,<tlf
.1-11d I
-F4- 1711\-",1-1d ,<14- cv-TT
1.014,
api61,
‹
k7.
01
37
71-10t
• twA*
,<1■
311 7F1 4-4-1 Wzf
11:4 ('1. /1/TTM ) 731219
u'rtr afaI
tifa-q-6
fr,
'*. 8158078011
r,EAra (41A
4feT A TrA, 4r<-1i 2i4 Nnell R-11 qf I
Thus Spoke Swami Dayanand
❖ Let him (i.e., the seeker
after Salvation) be friends
with the happy, kind to
those who are in pain and
distress, love those who
are good and virtuous, but
neither love nor hate those
who are wicked.
❖ In this world there are five
kinds of Klesha (pain):—
(i) Ignorance (ii) Asmita
is to regard the principle
of discernment and the
soul as one and the same
thing. (iii) Raga is the love
of pleasure. (iv) Dvesha
is aversion to pain. (v)
Abhinivesha is the fear
of death. All living beings
have continually the desire
to live forever and do not
wish to die.
•
Let every man free himself
from these five kinds
of Kleshas by means
of the practice of yoga
and the acquisition of
spiritual knowledge, the
realization of God, and
enjoy the supreme bliss of
Emancipation.
❖ It is a good thing too that
the soul cannot remember
its past, otherwise there
would have been no
happiness for it. It would
have died of sheer pain and
mental anguish brought on
by brooding over the terrible
sufferings and sorrows of
its past lives.
• God can be just only when
He gives the soul pleasure
or pain according to its
good or evil deeds done in
its previous lives.
+ God always desires justice
and acts justly, therefore
it is that he is Great and
worthy of our homage and
adoration.
•:• God never does anything
that is unjust. He, therefore,
fears none.
+ The present birth of the soul
is in accordance with its
deeds—sinful or virtuous—
in the past, whilst the
future will be determined
by its present and past
modes of life— righteous or
unrighteous.
+ When sin predominates
over virtue in a man, his
soul goes into the bodies of
lower animals and the like,
when virtue predominates
over sin in a soul, it is
born as a good and learned
person. When sin and
virtue are equal, the soul is
born as an ordinary man.
❖ It is only the soul that
obeys the Will of God,
follows the highest virtue,
associates with the good
and the great practises
of yoga and employs all
the aforesaid means, that
obtains emancipation.
❖ The soul enjoys the bliss of
emancipation through God
in the same way as it enjoys
the worldly pleasures
through the body.
❖ Being altogether pure,
the soul acquires perfect
knowledge of all hidden
things in the state of
Emancipation.
This
extreme bliss alone is called
Heaven (Swarga), while the
pursuit of wordly desires
and consequent pain and
suffering are called Hell
(Naraka).
Swarga literally means
happiness. The ordinary
happiness is calledworldly
happiness. Whilst the
extreme happiness born
of the realization of God
is called Extraordinary
happiness or Heaven
(Swarga).
All men naturally desire
to obtain happiness
and escape from pain
and misery. But as long
as they do not practise
righteousness
and
renounce sin, so long they
cannot obtain happiness
and be freed from pain
and suffering; because
the effect cannot perish as
long as the cause exists.
Whatsoever act a man
sows by virtue of the
Sattva,Rajas and Tamas,
the same shall he reap.
Compiled by — Satyapriya,
09868426592
(Sourced from the English
translation of `Satyarth Prakash'
by Dr. Chiranjiv Bhardwaj
and published as The Light of
Truth' from D.A.V. Publication
Division)
•
thearyasamaj.org
•
3igi %Aid,
8
-i11ciN 29144, 2015' 04 3/0F, 2015
LYW fk49121Mit
• 31* Trwrvr 3Tref
TIT4 air .6c11 t 1 tfl r fdsirtit
fdErr Txrcu tTt 1r4--A 71 arit ti k
t I 3fR. Tr-6-1d'r-tr--Tredt
vrtr
t, fd-g-rA €4-0 t, 4161-r
61 2111
1721T9T-414 f k
cr,<4furl 01
•
3Tr1--,Tric)t- §IT 30 A -er
Iwigzlut,sr TIT
k915 ,47 t zmi Trzrrcar ft-4- A Ocilqf
v0-rArv-rzi .T411 air fk-tawr Th7
# 211
6101 t 312z117
31-urrtrAt-r* q),<1-1 tlIc121-1#1 3t1F
221Tff
6licr I
-.1tr urrff
•
*114ti-rt
31.9-ra A itErrOf
tr--4-1Cr 7 Lilo t'r
co6
t
-4-z1r t I urrff 151
qqiqi
zit
A.9.-7rR*Tst1 \311•01
t, AZT c1-1101 t I
cnkur
• -q 1k 31Ezrzr9-3rEirriTA
7--21T9 \11-15ckfcl61-11 is4c1ILIft1-11
614 A tzfrff
OcIf t 1f 11-#
.217-32-17 '11d-WM -161 t 1 312,71:W
air Itarf-0-41tr
Tfr
Gild ar trAt t f5 t *114ETT# f1
EZIT9
cue) fdNti
• szn-A <14,*A-A. 30 *qtrii-r
6)41E1 -111
if0-fks-R- taift-q 1 zrg Gl§ci es44) qT21-1 t 1 TiztM7
1-iics tr
t1
-11 clIclIcNuf
u167 3122:111:1
41 Ta1tzrr4 t ire).
*1c
sueg 94)
f4,‹ ,3-14) 3124 Ai-r-ir 3fry 4. c41c1611cD1cf- RsIf 4.1601
Ira-9 * Trig
37z1Y11 4).0111 ‘3•<.) cL4c161'
1/4.3*147111-Cal.
• fo-Err r iTrfr t
31-97-d-r ■
3qs 2L1 t 1 LIR fdt11 3I1- uT
1;1TR'i -eft t1 3A7t7
M 14
v-g
t 13Tr7 tr
LlIdtrcal c.)c) t
*t *40
44g1 t
4 ct°14 c1) LITtclf
Rff2.7114
ct)'<a ITiT* 311Tr4
1T4f 1 3TrAA*0-A, fr
vg cL4c10 4 ftw
,
tr .41
ftrai-r .11-4A*
-161 ,7
t
itraTrI, \HI uctzr,
54cIrl-Ic01
cLicl6Nc01
A'rwtrATf i s t
Trt t 1 4f- 4,cir 1r w ti
9-6P11st 31. 1 v. 1 `is. 1 311x
Yltsq, 310,31-117-rtT *r *14-1-c14 161 t I G4T,41:1-q c)cl t ft1 371 401
3124"7 idsn are WON A 31T tt co.Nzi YlGi , 310 -4-rff
-1441 51 \`-N-cON 3111-4 cLIcI61.< 11
317111, .R7rrurr-zr, 31gt1.1 3tr-f cLIcI6k
qii4
\yrm
u*-0 q.€1 1 I,
t arwur
chIci 1 31-11111Th
uiTt't -tg-A t
t
*) cokui
- l1 *14)1 ft-firftt t,1 tI41T41
-17-** 4-11,44
..-ricrarA
61.9 tgr 71 7g1 t IT*tt 3117 .41 51 v11.-1
*R-q4N-Iczr
` 91 f ri1 vvr0
ti vlicii t,
11-6t 31742111 t I 1-1614 q11-1-q
'1cI 'far 2l I t Ic7 u-frtr cr64
ftraTT-TITIF-tit
trfto-A
Liner t, 4,4 44t f 7). tra-A <91-ILT 31-1171*
T1121 .151 31T t I zr-gr DcriyiRcr 3T
zT*rf
Zrtwlclr't
310 3f1R.
t'rwlcl
*r *10-t-d-r t I "DeltifS1:01:7V
z)fll. 1 3IffPT f f41 cfr<-11
qcpi
t uAtr )1--k-f A
tfm
■
iTRITff
\.1qI6.0f
t
i-101
fdtri 4,16ur 41'01( tiv,M
trt-R-1
-017 fo.v-R* Att-oict, Tq-zr
1
Trtf I ta fcr)Piur *r
*R. tic I 54c1-4-14)Iei 33:1Th1
3. S1cir414)1ei- t1191:& Dvirati .Er-q5Ie11, ,0-1144ur-Agrimcr-411cii
f= -fR:rtr
trft
*r v--4-rAr 1
Itf4
trq
441.4 -u-** vrEff itur
fo-ar3ti 111 *4,-ir c4A61,<cp1ef
Trg-ff(1
f7217
t
31
.sart
rt
5kr
tr
3A4-R-iir
A At elm Trzrr cal
u*-tr *gt t f viw 374 31 1T
tii-igur 'Ara t
tr Wit ar0 * 13TT ftan 31)7 all vTur
\-ictifdvi tr'd'r t
zrg
zrg
Liqi-ir 31W fraffitzt
5l' I
tll+ivl tit t
▪ 4.0.4-11, g 1 tr- -81g, f3
it
71121 Idur
cox-ii I ,444-r fdYq A 311fiirt qicimur
deli ;
t13Trv-Tur 4)'t -rrtr tick .4 -v-17 2. WITUTTZWR- fdtir24f
31urrErtci
51,
‹
1
310
30
5li14-r
3147
OTff
s1f
• ■
YIR,
*-4-4 iszv, TrA 31YRi,1441,4-r t
alltv.11 f41c1cf,
tr
wi4 t t ■
3.L1 21E4, vrtr 61dI t I 1 *-r0 fdeir
31T9
1;1I t11.1
--g
3Tq-4 T-zr
t
tI 31.Ezrrzr-t
Db1+-1c1Iq, 4x9c4c114 TP:wr
1. 3117TTWF- f IT vrr trt t 3124 30
co-oicr,
cm.) *
* Aur AgT
F wIL I tisv fdci -crtAl c1I CAtir
31rv-rz4 zrr 31-E2urt *I
1;111 T
4,'<
11
tIt7
I
61-11
ark
ftfT
ThT
51c1,1713:111-4
I1 \3.IN I Reif 303l
ct”<c11 t 1E.I14 I RslIWIRcf
• 3:416717WM t 1Tfrt-rz n fcsqcr,
trcocir t 31T e13127171x,30 t11-61-Z1 61-If -Iftcr 16-4$ #67 el,
t+I'+4pprrZIT RellcILI 1 312ZIPT
3124 t- zr+3TEz1r4 r-zi 3Tartiff fon-W * xis zit FT-df
" 61.51 arf -V 1
cgto 4qic1f t fastrOf rv-rigv
cnkur
-R-gt t
41614
\LNZ-4 c51
trWR.
A6uI cf, , .3fl g,,(-11 I tciLi 1l f4---rT-Di-M co,<Ii
c*ir
cp,o)
tINI
v11-I
fav1i01
5181)I,<
tr
ta4-114
ard'UTIT1
'SWW
A
fdethecr
EzrrA A- I 44 1441011dvitr6ur*
fkftt tff u1R-11 t t 3rd
t coo 3Turrcr
31- 1. TIN4 eslcirlIqt- 1 ..'31-4.17 2 .
flicr0rA
t, urrA
-fcbcicir t
fd-arOf
t ci
+-1-I-1 3 . -NtZZIT-fr9. 4 . TfTE-TTffTT I t
t a1 o f4-Err
*14 cif I *
Tht 3-ff 716q *I 3124 f4-ftu 61-11 Trzrt, cog'r f4-arf0-41- 1k 3furrErt *
;-'3T11 3 fi 1c t
3T 171*r tr4-r0 t- 31-1+1Pi 1311
•
ffqt
*1
i1*1*-trrr
1
\31w
*10
itzrt
I
Lid-i-zrrA
-t
31-ro
:rr
* 3fry T-TA 54Yff
3T0 t 44.1-1 ZTr *TV ITrgr *r 310
zrg- fkv-R TrgR- clIclIckuf
311171117ct
*Tim TRITTI 1-4Ti
31arrzr1,
t u1I-1-11 ZIT #1131M I *\'-i qchN 3TTTRT 310 tp-i*i 311
rft-7. fii ■
3*1471
t17 c,tiir 6 # k;c1') (-110 TIT 7-61
▪ 310 g31T ,rt,zico WfuT ■
.11-1-11 711 •
*
* 71-71 310
A10 z1T *14-.1-0 t I 1-16PITT1
df mil +I•< 1
v-ra A AT *
TIMIT 4)X.)
fl-w0
tRV9111;ITZT: dzvrulIcIf t
4tTT
er der 7rcri1
to-d. 4*
*elm sst-d * AA 30 AA t 3Tr- rr -cr-t312FFW Llqf '161 6101 t 311 forrOf *t1 \ig16.0131 Gild
fd arRfzl ail Liqiqf
ct), 14
01 .4-1 ct,<4
A-Rvt t, qi4 4,“). t,
1 4-1-1-f 3z 1 4)6a t
vrat'r Liqa-qqa -crt 191,11 31.-rra.
Tr* 4,1 cniq ct
YIE4, 310 31)3" 3TRI7-ZT
\Ala t, *ice/ Gil cil I Trq 1 Tfr qicr-44 tr
cr). qpir 74 44 --iTtr ,<1.) tr 31T- 11
A ft-tit1k 31.tzrrtr** 51.<r f-44.ir
t .3-14)1 t,i-‘-r
Tir
*14
I
via(
cnior
tpg
\iti4
tsiciiqi
f5
'3
'1
A
TRH *110 v1I-1 v:1.0
2TfTT>
f
cfroir
tI
tv, A \3ti4 tk-ssr
-grufga-T
Trf f zrT4 311
t 131 trra tr cr, ziGq
-ffkt 41-6 •<601 %,
310 *
'-11
cr;)-r 310
lawicitq t1l1 # -ill 311t I Tflt 1T 301 cict, 441q -161 311, *iwa Liqco,< 111101 -W1 Oqq
f4,4-1 Y I Qg *372T trksi-0 3101-1
Z
th
toed, 1 l'rUti:e57 1 4P6f Trzrr I
ftq'tfU
il(110Vir 7,T AITT4
144r0f Trra0rA t-tz,
30*-ic -A7 A
xi
3Itzficr-ft114 TRZE ;TV tr RA:43f1 deb 0.) A -zrr-cr-zir
TIC ~CcP' 31Ezatrt t'r v- rt Gild • l5 Zig era m-ftAit7-4 •
cicP \9cti tr 114A A \3cri,‹ -11 TfR I fdE11 4,16u1 t-TrA 31ft
't cl
tr \.) * *-12T
t, \34
eFf ref 11 q?
.4N4ir, 1 cict) a ct.‘")'
*1944 t-g-d-r cif Tr40r 3T' 1T 61.11
t14-f
Tzl-Etf 1/4310 t I tg
tNta
tett t
iiwrt t- celc16109 1
116g 1k fdFIl5Nfzcl
t I ft-1 Pbfl--171
kAct)k 31YR. f4,-1 cr).1Y
5W-cl trth
t VR:11 1 -c1-11 WR-4 yr '4 i'731t
5kr 7fu
•
thearyasamaj.org
-
3trzi
tiLciI 3.1:144R 29 1;14, 2015 '14 04 aitg, 2015
9
Trftg
770- 06 WT els!
ta-TEr
arial
011Q111
.71+ict
3T4- tq-azi
- 3jR3r*k4a1(147-13-
-
urr#
Wtr
#t
— mil
(TI)
,<
IPA
oc.9
ciug
slIT9 crp<l'
- 4,1614 4P0)
.
1
44
1711#:
wcil<turtli
r 41t7
-crrtitcrr-fr9T
tr
gramf-(zr14-4. 22/9)
1
-Kr zrr
verft
TETEE m4-,
clItict)(11-0),-11-11elaN t I
- fltf iRtf
---dd-1-3:d-f
.10 tl
WRI-141-441 14011
TEr-€Er
rATIN-141 I tck:-1:13q.: 1
31):Fr
arrdftT 3T-4-4 f+7 1'r
tr
TITT4
TT *14-qco 4,16ui
(zreTr)
1-11e4-11!
1-11°L1f:)
411-1-11 z1T t14-1*-1-11
3L-IN-LI
t4 TIT ■
To-uoII * 39-mi zi-cr# 31T 1T
(-44)
- T41- el +I
31-fd-g:
-qrftv
3T 71, 3iAr4zi 3117
MTh cr),‹
- gRuT
t 310
1TrEtt -4 -,1rzr4i
Ow° lAt)1-1 fl(1) Th. t. 1
vi+Q ,< *I' 441
,
ka-Tzr
i;rr■
'qx jRgrI
TiT Tr4-* -116.) LI)4t1, 3:1"41. 1-41
1
7r219T 3R
vcr,
‹
sT4*3T-TRCF 3t-Rrb-cr
1:r# f+-zrr
qtiti
kA-40cr,
<1.) aTrka tri6ir
31-0 w
(vet) ct-44 EtTrIti fgrei
ffa
ki
(TI)
II 3 11
co,(`r
(4z4gr‘) ct)N c17'<
4-1 1
q u4.1
fdil4
(3') 't-1 1=1" A 4v110-ir
-(zq--a4- 3/35)
#Krzi- *.9
30. \31-14-1
cr)6 t-k4d-r-frd-r
‘'').‘)
culcovat-mimak
alb
- TFIRTE q)b1)
ETFrftl
acatfd g
zroTr
t9.-q:-f -vflH141
•
t4Frzi
siti)‹elic(11
zft
Ar
31T RUTgq-c-i (Nor
- lr eil0r
(at)
el),1
-(7144-q 3/62/10)
PcpTr4.
Li,<Aza,<
cr
- SST
tTiPrit
t
'tic" V1410* \304-1
t-T-dT-Tf4-d-r
'1■
511 Ati4:--fci47{ l
(t&zi tea) -
Uff,
Ira'r -4 to-q.--RT:AmLN I \Lck.-151- 7: I
M-11 1-Tt #141 Atllit-itt W
1,1g-4714V-I 74 -4T
-g1
- 2-Trqw 3Tr4R-ur cfroit.")
'- 11c+-1r >I (ffsl
•
(t14tii)4-11b241:)
q‘,113t#pa-qq4 (aici6N cr, )
zk air 3tt 3T-Trzfr (\94)
■
ala
61d II 2 1 1
f4-1-ff
- tit 3T2f7 -u#-tt
do to zr:
120: 3zr : oviii4gauti
3T; -3rd 471411 -4 -Art
(q4i (1141 ETR-o-r mil)
-
• :
WiszrrIt)tqf #Tz
(.94.1/4)yiti-N1:) ■
sfRqb-cr
X341 t1-I( cr,
o) 4-1)"-1 %
- 3710' ETTRTIT
974.4
/7r4T4-
▪ (earn
To110-11
-
41Trfti
ftzT:
#:14T-1
- 11%-zlr
Zt\ff
- \1-011 4jui,
A trftff
ka-d-r-Trfq-dr I
ts-4 I
(01-q)
- dtI
1 -qq,411q971 I witg:
cesrm-e4
tzar
■
304-1 c17.)clIc4 3117
-(z944 36/3)
m'r -r1%-7
\96441-vq*cm4 fcti
31-- zrfAt Lpoilciii
r.41-rq
- 3r-161qi tic% prr
w416 -4 3F it-4.1
dc\LI
trq-rti■
314k-1-if Th-f 72.17[9" W-71 "ff
v:r (t
c1I 1 O 1;17r1Vff
4q10 a
(3T11141
-cci
k-N4)Yck:
-
)
(31-Ert vourr
(.110-.A
• (31-T9-r- ) 1-1.01,YcN
If4t
9-cr qifid (tRt.q)
±0, cr4,
NT4rzi\3c4-1 ctrclle),
roid
3,r4 ,
I
"RT4t1 3ffff, *14 qlt=i)
-qX 4N4).cN
cp,o)ale) a2T1
ti*Illt,T,1121-9131R \341\9-11 c2.1
(-1'1)
m1 I f T 1,14 \-1-1
-1;1-r219-r
g3ii (LI,o)vq,() T4=r (-LW m'r 7P-Tr
Rtt-zrlt tlur, co4
1117,
cr>4)
ct) 3tTT49-r-4'r # Iry
(Ted7)
3t1T 17149T m-r
fr Trr2i-91 -w-e4t -r1t7
-S-751121 t .4)4 -fl 3TM-Tuf
Vt7 II 35 II
014i t
fvu g311 (\3i-Ad)
510R14-11-1, TIA* gchlY1
lr
qql\mi
forr
(3it-4)
-047 tr Tar vr219-r
zr:
a>61
#:
vivo
11711 c cl*41 t?FrIti
1 ,41
9: mril4ericti
-(4-t--44- 30/2)
I
to-q:- lq,Atiz4
I tqc-tis\si: I
i11-44 >T2(t 41V11:) - #114!
Tr:
-
4>,t
glQl,
anycn, 3T-zriAr 47-17
41
371-
m+3cDlus "t forr
[41T] 511-14)1u5
qr-ci
Ar#
-
\r!
(-4Q11)
(4/)
Tfrrt1P4-41a 3TzT4
9.4 3Tr4-RTYr
zTrwur
-qX -64 olfl 3RT
• ct' I
*r forr
olcp
t. ffit II 9 II
(Tr) \'-1
-r1%7
# c.W*E
X341 ti-il
cro,s 4
- giLlt)q
ch'dalel T,r9ra*r
- arTur
zi'Frft
Trrdr,
1
11-41.4Nor WFT ate,
, Tr4-* 3Tr- Tr3fr TITATI
31'R- 31109T -R-$
k-11\911 ctr< %, \31C0) X41 a i TrIp,
4R-ur tr
3iryr
ET4,
m-R-* $4 31iwRTrr
761-10 elm
c014-1
TrIU
cNIcif t
- ViTt
f44:
- sf4- zrr cr>91
5llqz4lcI
-
((iFf)
- ZR:f
ct")
lei tit/Kt Aellit
v)pvtei *-titico
3T
•
thearyasamaj.org
3Trzi vi+Ict
10
3114 \94-11\51T1 clui-I
t
71t4TR• 29 1:1T4, 2015 74 04 347, 2015
.WTIT I
Trzr
fAelicw.
da
t
:irgurf
.
rrrtt TITOr
q—
A-10 q6 +-kJ)
-RRTTt,
Tit *4)- A c)
t1 3TRT
EzrrA
TIRTt
"fd--- 40. #10T
-creict),
t-4 .trf -rr tt-Ri 7A-A- -A 0 3tR
TZT trT f+-Ar-4f
1 Of
riN
'EN-/0)14 cl
41-N
'ci-cciv-I cf.))
c> rfoRr&
-114 tf
,5-1
m--`r tTrA cm A-7 fA-r,
w-11 fi-Err ,
-RTT I di)
11-T
4-61T, fdc.,A, 47-r
rrft 47At 4o4
,
\ivicM -ickAler-r cl I7-4-7f4-A-HI
T 31-rr t
t
q-11-1.- A 3494 Tf2T flccrr0 ycmzr
trq-R-
3R41-
oo
TfrA
1TF<Pi 311wr
tf
w61
-
-1\i“
c
0,1 T
fAzFr
qff
31-rt-49. 4)NION-1
m141 iT
Ghtir A-r1%0 I At
G1-11ffit
t4k
gcm,‹ 4717-
\LN ATjr t
v-t
6)01 ITem7
q,0-11011 co) 3frfk
4-11-tr
•
gfdTITSRcl q't-q
3T01-ff \I\Li
c
t I z4
.4Tr fl.-)r
d'1 A
t f
1f
GI 1140
fdwr >
-41
-g
014 A f
t
tfc4
-424 1 8 g7TuTTT -71ThdT
-
-w04-rrI
vil,k9cl 61ct7
-Tr4Tr
qdT0
Tt914 '47
t ff14 4TftzsEr
f+-A-r .ikrr t
34-fs0-
G4 I-II 11601 t, -f
c.t)
4I6
TFt
- 401c-gull
-ffcr 3411R-
Tb-rgur 9N-r r th7-4-4 Th—OT
t f 5 4-4I1 ,37r
ii ii
arc k1
~1
ei IA7 5 1 0 0 (A TO 7 *Ai
9711 11) ull-fs4 0? TR-1
Imp dicod 11
ZTrZk
-R9-Pmt 31-r4
4-114-dtcp
%.-1
fo-r9.c • aTip If twill
3I
40I Ytik c
(4).-ir
-)cir (pi *(41‹c1 11
vrirr A
ap:F
C17` I
33
. -N
74171 26871636
711-TraT
**********
,fl‹r ‘3.7.71i(V1 tiq
e.16
Frflff
c1
1I
3-{4, ari:R .4).1A .wr
3ITFOTc > .4-1cct)N, cMcll
c))
1
11
1TRdi I
41r,
owl 3-atr -ER 1--41
4)67) V) TIT
Th-Tdtt 3101 3frITT
, 4*? 1-1(1)N cir?.-111
30-4-414f+1f -qT-d-T, i 233
-TrAt
A 34-Er4r c
cm -1'40 31R 1 8 717 1-1).
(41
347 *-q1.44
ci '61
•11-147 71 9-4 P4-41-21
qt-1r3fr
314 711
t1 31-R.
'Wi l viz f c1 6 tru tr 4)1(4 .wr
fr
AtGzi vrur
ct).
fo--4Rr
fkir T -4?r Lk.f-t-k
f .R4A 416r4RA -A0r
1
1---211
cpmidl
310.din i c11 1(.-c1.711ci) q9-10
t-r- r
fdter GlIc)
WTw
-Fr,
f4wr 1 ('i614 7441-1-q M 311 ir-T1R t ,4 31-r4
f
-Frpt
119 3TqrAT#
crq
Tzr
- rft *.4
t
t
i t1
ct)--11
3fR-
cb) 4061 '1411 tr I
co14 Trff- A
ui xi &Pm< TiTtY4t
E-3/789 zig1<977, 311-7171 282 0 01
**********
, 6rt,
prAr t
.N-1 -itrtA7r4
-rtir vrRrrat A Trtfif
t -1=k-ff Tffr
5tci 6 c-1 ,41cm<
3TITT 31T4 \`-1 4-11\11 -e:wr
col4 1
1,14,1.< c
Zvi r ct,
cr>1
cl, c) 0I 3-1c01 trd7
3
c1061
\3
u-rerr 416Ipti
To' I
Tillq 3 2 .3 14
k;cr,
1
-Rit Tr6Tff
t
dq A c06r Trzur t
11Trrtr
47-q0
-rit-0
47-01-zr51i-Hi-nu-1101cm)147-AlsEr1F1
33-ff v1r-41
of - me
5•<-1T 9tir
3fR
t
t
fir 416
win
3r44 .9,
11,51
t
,4014
cp4
Turff4 cfrot cram TrtRqtr
1
-R-r4
err
cvic) t 1311rA-
l 4q10 A-9-r4
\•-icpcit t
71 3T4T
t I -eTroir 416
tzAt7r 43-c-ar cmci
•
ci vil
31
t,
•Rjft
3FITIF 1
cmc.-Pcr,
t
cp 7r.- r I
tr 3fik
(11,1 31-cr 3Trcr
f+0-r
5111+1
qc4,0-r
3-1t
t, 4141 3f18- -9M4T .-4-1-4-41 411 Rp.
q.-Tr
47~w
3T
Tkft:2Tf
4-110
-IIt, TT,
,lcor
WO 311Ff,
vi-otiFl §1541, .ft , -WOE -ftrq,
•
TzTrfk tfd--6-Rt 'At duff
wlqt
,1
vm
t
*1-11,?cr I I
ct)
ztFS ullc)t I \3•14lTIF4ViNtickCi•ti
c.N
61or t,f---Trtr
-19-r4
34-ra-7. A-re- 16 3117 I Pi
ctts, F f
tI
—At
qet 5 kr limt viic)cal
TR- -41-r7
t
trd--e4
,4icqr2i
• c),Fr
31141 11141ico -crfd4RT
vci-4
1. civt Mlrl qv .4 3101
thearyasamaj.org
▪
11
*1toig
cip( 29 11T4, 2015 34 04 31117, 2015
1),e410-1(0 sii tI 311MTur ‘3c-IN.) 411•1c1 # 4-11-14144
441 t111.
gum
fkar7 "1-W -ftq- 0 or 1T ,<01 t 1 -4.-6 . rre.ff 0 of 7-r
t
31 \31-icnr 941141 6 If * I v11-I
tact-5d 1 \IA 71--t
col4
WSW Oellerler
czic16N 3t1-R- f'-4-r -4 me41,1
.tr< cop<
• '46111 ar49TffTRt1
wraTr-ffry 3Tcr9-r
fir GI-1111 t I ~I-A
611)
t 'f
31 14,e4r .g3# 11 4 AtA it—op t \Aim
I
cree4i u l 61d r 311R- Tr
ti 1 •<I ltr4.rff 1'470-W *pfd wi:Wr
•
t f 71-71 31-21 3a1z 71-17-E.T '>
fdr4e4—f4-.
0() t
m--6t
et)1,<1 w:t-vr 101 t-9-r w11,r -4 7 cliql ■
311q..I
v141c1
t act,—elco t
• zrr4 .a1
\AR1 t 1
trf6-7, cre41D, 01,
\i,c9c01 -5r9-ra
ci7c-efiuf 6)clf * I
qicr mrt fUt,r trtrail m-R-* iq 1410
41-1-410-1 tf
•
r
vqtzr
A-vt4 cr)•<-11 afrRTr-d-r
6)or
zrr4 volt
ffi-Rfi-Rrr \Am] * al C11+1 37fi1 *16.r1 -tai-- /ftawr3t
frd-4-9
•
t f fed ziet
qi,sq ztrR- •
f4)
feiLl
641 *
-A11;r9-rfo-at 3t1Re1
izr4
Tr-RF-ti 4,f
3tr.R- f4-q--44 1' • 3ITTIA 7rti -ffT trt-.4rtr 7r
trvi cr,0 t cr-,
i-1614 qe41-I-4
3i1-R- itzu
t 3 1 -42,T1-47
*1 cool
m-ftrzz creile.N
61if t Itrqk
9-oce4
1-14-1*1
51c T ThR-* GL1c161,t`i 1 ftlf4
011
uz
(dais i TA1 TrretwaT * vIts1
91,(1 ftarKzil
cr,Q,tilut
pia?
371-7T AR- 4N14-11 4,4)1'< cr),er
tt t7-4 t 1 til a).< \94-14-1
• 3t1R-113151c41&LiTh—it 044c161,( ,eN -4Af'd--10T4Tr f 51-tIN-51tIN it
sit *r vrR=r
Ti-rsT9 r
qict)lq arr Trwtr
fti-f41v11y13 l3179T I-it 114)1 3TURM-31121TE17 -4 T-FA-EKO
t-61
i ip 3.1-EzirciT*"1 t16144c1r cheq-111-4 614ir 3t1R- 7rtc5r 4r I 3rr7
clIclicNuf
f4Rfirr tti I
1. 4rqui1-,rrfkr fi fy 5T-q-u-r -tr 7 RN AI.)cif l I Wq"-Virii
ft&i-r
-9-trur Trr'iT
31T4
vicici+iiel (4) ef)
5T 6111
t 1 31-arpzr-ffur
-* #99 ITT -a1
al et • 'critu
Trt * I 14)e4I
'NW-414-323307
31-21
TrIN--^cT
Mc717(
eir Trzrr * I 1-4-r-9 Tr-1 4 c1)6i
\i'ticOf ct))47i*T
Te I *\41 chNui
etre.) cric,1
fcpeic t t (deir
5411.chlr1
■
icsco tq• 51-4-0-11
\A1c1 t,
crccritt
trft-q I
4, #9 t 31-r-ol-r -4
0c1 t
ti r crPO)clleff 7R7 crmtlluf
vrtTr
31-0 kr!410‘1141Sar th Uli
tl 51.4)1,(
49 3fR arron
ar<cti * I
(toi4-4 kti44 8 c ftrii)
Trrarci itur * 4-1614 D-Ali v1111 3. fkfttzfriTff- 311z1TIT
1. wcoivi-f WT
: 3171 tiiiivf <pm 041,
t 1 31
r T1 is z►.sq
31-0
tpw-g
Trzrr t,
clq) 4 aIHi t 1 5I Deri4
Trzrr t,
act) *
3TRI
arm.
3TurrErT *r wicr
ia-tur
iq fir ve-11
Trrlf,
71-9-dr t
77* 91.(I c1-11 fe4szrr-fr9 4)6(1111 *1
Fri-110 0 01
#
fdrlei -grff 6111 t 1 ararrim RV' Tht
3717
2. mcoivi-1-3TA
: fli,-dOct)
-erg tff f4--Erreff fdwzl —ft fturfittil
f$-% q
c cp<r9T1
3.
:
-1
-Tr;#
-A Ez1T7
Ufa WaritiRt mcr c1 UI I I1 cl v114,11
WEFT 1Tr- m-r
cr) ?
%4-1 (.1.) 1 III cN.1
zust cr,
eirtr-gttioc6u17114-cit fdsii4
t14-N-4-► f
I ••ii-$ 1;77 107r 177 737
\i,eicor 5i I'1
4. Ict) WT Val
'co -cedit4
vaicier zrr 41<.),:gef
30 416U 6111 Alq4ii I VZ7 co,<4
Tr5Trlif
4114 ,
Tft-d vr-ff
q1c11 Rsii01 OcM1c1 6111 t1 do
61-1( 'Wftq
1 10001
fderreff
6ld 71- 3,
■
1/49cof 511-1 *1T
-g1 \An *
5.
mcoRict)
WT
9T41
3Tarm-T.
tf
41614 <4-1114-q vlei 3717 4,1, )
6. WIT
vrki
tr vl l d t,
fir 311747 # 0, 311:r4 4S0
WT
?
1I4
,<61i 1 TiT* ITt15 cmuf
-R#- 211
enkur
7. mcpiqicv WTrial
3Tr4kii
1;1-1
t' # 319-4 *r arm tr
31 mlelfv 3f1-R- egmc•.t.,< -*1
\AN, #9
4A6u1 -roll WIC 30 3trif0 -ft•41j c1crt)0I cnici
-4ifkR- 4-11,
31- 1-1 4 \Rip< feil \AN-- Tit T1 arzt t 1- tic61 fir 3r r
fit-110001
fdefluiRcr i 3:1-47 Th-4 t1
30. fOyttqr vl,q1 com
8.
.94.iiiqc4)
•Trf
2. 777—
nd
-.
c'clki11
eriel
3117 cgocrcp,e AFT
'ITHU
ct) ?
R4144—
t1 fds1101 Ilgrff 3T0 i tic faTETI-q -71 ise *i1-111
ge4—ft---1
I144414o? -WI 1:MT
m7-41 .‘41 11
3Trzi
3rfted-d. 6c1),‹ faLlef
crAvir
fdble4 Yf>tr ft-fird i1 Ator 7317
.‘4 r 440 f4ftstir77
4-le4 qq11.-q *N,t-ail
ftraTr 4-1614 gZ4idr4 -*
# 3T4-p
,
ift-#Err
Tcrtz *1
ole4r, 1- 1-1,4>r 514i1ur
fk"-- t -1 1 0 0 0 1
t
31-arrErT
31-93- 1F-P-T '*icefizicrTrvr t3P-T1 0-414041.
tr4 : 31-14
• rtsq, 3T2f 311-R- wri47-Ei 31-r-fif4-Ezi-RT9r 3T tzr
4I
1-1111t1N-IN *11 t
TR11,
tY7f pT * ‘3,e1
.41,1)7
31-szrrcr- 4 111 .9 ■
314101
4 tii-H-cr 401
1:17 4114, .14
#9-9 v<-ii t-re67 f
- 31
11V
311:14
—
3Tei
Tr-rzT tp-w-ET +1.<14 341-1q1
f-1 1 0 0 0 1
5444c1 c04111
.<,emc1I *,3
41 -4 14ti 94179 4. TITSTM17-- 7ITCTWT
gi.er
.k4)Mcf cfrmt f iA aftwaTi
• -ftrft 041 3t1T
t1-7 msrr
t4 fort 7
idea
vii-icrA 74 1 cil.44
thw<
Tr4 f4-a-ur
61Pf 6)411 9-i-f cwoll
1de.14-1 Th'r
51c444i
31771afri- vtmi
7-0RTt
4,16uf ctro-11 t 1 777 7 ,ILIcor< ct),<4-11 t I :rf4.1717
ot wr lthsr
thearyasamaj.org
Delhi Postal R. No. D.L. (ND)-11/6066/2015-17
fk9T 11‘yi.) T(91-0311 9.
33f01 3T- T7T-Tri
U(C)-103/2015-17
Posted at N.D.P.S.O. ON 25-2613/2015
31R0 740 3* 39/57
g. .414-1.-g 31.Fi
ca 4-134.
RCIel
a el +-t-1a,r1
ei
7 t. '
e1 ttls<46
sitruir 4 19-al tit
T-491V1 jz,11-TT,
31-Urdtegr, r4T *IN -* TlYff,
4,41‘11- 3E4 't14-11u1
TiT2ITITTW-6-14 4 1114
641(Tim
g3a I val-47 -a-\i-D7 faarea
izzikrurRT-47 9.4r -GTT 3-1-44 fir 'T 5T 3TraRsi-r gza f
rat 77f6 -r t7f9-1-4
-0-r--13N1-3tr
P4,141 t 71124 f --ar
14t73Tarliu ,A.RTjt
t9-1
Trl r rTTR-P4
t--- 1-7Ta-pi 4 -F47 ar-o-zr Tr7rfr1 Itt
tdWR- qu■
sciRifcT 3Tfr91Wi
f-)1
q4- t 44'74 sriqui 4 rAct,41q
151
f+-aT
.: ' 7 -. -A.T-R7 t2.77-14--o--t4A
aail-4 31-afa-4 t
:..,.
occria W9- # 317.31R.
WC trq- sat. colc,) Lo'i 41qui 74
7arA 4q11-4 31-U-1141 ci).- -tai 4q1-1,---4 ,ra t -oq- &-a
-4 "ufd 4lic-r-r t-r
3777t-A-9. -f -a-r 4 vir 1 79-11 in
# cblq)uf vi-9-07 4 ft-2T4- '-iizlIcil
#4-ff" -T ..q114)c-1 4r<0 g7 lf.\9---
3frar9't
7tr- R- a-Arey
(3TFrt) 31-7a tit4
vRita-R77=R- tr-4s-r
7T7aRT.47 1 IT -qa• corc,),-T
criurri cHi
"304" quraraTz 317-1)- 111191-itif
tart \Ir Tl arazti
-Trra 9) I \LIG! 31tT eril\LI
ftRW-4 TgT
41)14e1 -9-eMTIT ittirr4-?t i iart
11 -tam Art -w-24-r4 4 Traarw, -t r -fat -R- 7- 4cpqRt
teir4
cr3eS1 "1-11
1+-1
-ucra.a
-gP-41-crIT
f=0-1-7 •04
el Trer---zrr
-r4Z1T 4 ttcF \ IN) q)1 URT-41-q f4)7fr
\9411∎4 Sa fava f ftTr 744,k 3m97 fattsr
6t1 31TztVff
f
31-1aY,
14,1 trt'6--d
-cOr a--a`r tct sRt-74r 1.=1 -r
,(19fts-r 3urft27-4 ur- r3tr
Nct,Ir4 4-d*r
ci WTI 151 CDU
[email protected]
31-chrt
TT-6-t Elk 1 51 Tcrt-ZT zr-g 416 ma
V-173-1 # 1 5 1 4q11
C14 t] Wt1-- 1 -4fftZ1)- t'r
\-11-41)ctiV
A'rztr-ra74 Tutta a4-f 961m4 air
f+-ar 11 11 37-r4 yar .d111\-ff
V-UT# 74 4)114
714,
zrf4--t- aar4- t- a a)61 "f45" tr:r .
3TT4 fl+-11•11
zrgt W-11\9
Grcr,
4f'dt -T-74
zazi (s3t73) d 3Ntr9-tc-7
a- A 3TT4 4-11(1
\LI3T-E597
,
4111.,-4. I
taar4 a.c>r 37Eaa.m-r
3I1 cflo 31-MTTV VT-4FM 74
"``ti"'d,l 3174-9-q" 27r
31-latA-ff q51
TT 3-ff[6Tp-1,ftzfat
aa-4-4-9-A31-fr-N-407
41W 1 1 51 "TTAR:1 4-1W1
04-r
3a4a-ar
3ft.9-r44,41u1 d,1uff-t
41611 lICILI *ITMT4 a,l 961 elleV4
1 5 1 "Ciftdrti A t1,14-ri-r
.11111\YI 6 fluir
traFt, 6Niuir ftar I
rrftif Trer4a -4 3110
LRO aryl -f4d4
qua a-rir f TI
Irrt7:ar.
t -criaral c,ci talc").
‘t1.--411T141
'1114-111 f -Efr
1 2 12'4
qTh-T q11
q111
4,144,9
37-f0-104A- 416P-11
34-q4 acrcial # 611 -151 A Trfitqr
#-■
311 *Offa 3112 faa-rAi
kiV-0-11e1 3171 ,\164-4t, 3114 1,114Pict) . Tql-rfkf-af I
-t sri4c4 trtRi
quiff
t s1a air t'r
fir' 3frdT 31-F4-4
trA a mod, tr7t.
tR=rF IT ff#
-119 -a-ir
a--.-Tfr 1ri-Rt
sr~rtrftrf4,
fkittz ;Tr vita ztra72.11 -u-c
4P-41 I *fl
t19$-W41
vr.rf yid tr. 4V161c9cf -Wi ii119#
31-P40-3w-40 31-4T4 44, 19414) #al- A44,9 -t-r
3r zt
\ftsf
a4 44 fa-aar4 trm'r-4'r
f+-?:11 'NE
-Tiftrf
*1 ‘3•31'<
c/31
cictnclqfff # TF0 -q-q11-c't
7•. ,<
t"Yitt t--14-t14 ct'r
*-1,rur
T 3Tf'd% TPTM
fl9R16 31-mum A I
4. a. 6-44H 4-t ch6f-f -F
# 6aleclk14c1 a, fl1-11^-1
TE
\3119,04, 61) t, a6 -R-r6
g377lat-d. ,zarr9-141-4 skivN
ct)c.f1 t I fd44),-04, 7970
ttz11--4*i44-1"--T -cW.0:11q1 I -kft$1■
T■
TN t VT-1 t -prat t'r y,r1 c1 r 3W EE
ft4-7-0-r
3TRI 111D1(4, qi=o-f* WITI 41'471,i1
fcr
cpmicv-r
fiTe.* rlf giv uciiiPin
wir<371-9-91
111-4
+IL
t I 3iT4 391:11
$1\3-uN
\AI
itaT9 3-1-MT4.
:rfoTr
-1
GR11z4(
til6c11,
-c11611 t I *ti 3t7Z1 cj -crrff:4
trt t-31t141 str-4-er ct,
7211
cr,
-S7T-4"?t cr) "V cM.)
31- A0t.t1 trisrff (1T.) fa, 3- 1,-30, 31 MT,
9chIPIci ;h.-9868894601, 23362110, 23360059 .fl1-9Kch
10020 (7-4-Trq 26388830-32)