Borabo återvinningscentral

Borabo återvinningscentral
C
D
E
B
A
Kontor
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Infart
15
Utfart
1. Däck utan fälg
2. Fyllnadsmaterial
3. Trä
4. Metallskrot
5. Hårdplast
6. Brännbart
7. Well
8. Isolering
9. Grovavfall
10. Hårdplast
11. Metallskrot
12. Trä
13. Gips
14. Impregnerat trä
15. Fönster, dörr
med glas
A. Farligt avfall/
Diverse elektronik
B. Kyl och frys
C. Vitvaror
D. MP-huset, återbruk
E. Återvinningsstation
F. Grova grenar
G. Ris
H. Kompost
10
GÄLLER HELA
OMRÅDET