G23/25 Norrleden Växjö öster Omledningsväg

Karta
G23/25 Norrleden Växjö
öster
Omledningsväg
Omledning via kommunala
vägarna Liedbergsgatan,
Mörners väg och
Lillestadsvägen.
Omledning omfattar endast
östergående trafik på väg 23/25.
Sträckor vilka ska asfalteras.
Arbeten utföras mellan 19000600.
Beräknad tidsåtgång för
utförande 3 dagar.