Klicka, skriv in eventuell Rubrik

Patientinformation inför provtagning på punktionscytologiska mottagningen
Välkommen till punktionscytologiska mottagningen, ingång C11 vid Rudbecklaboratoriet,
Dag Hammarskjölds väg 20 (Uppsala Science Park), följ skyltning från entrén.
Ta med detta brev, eventuell pappersremiss/provtagningsunderlag och giltig legitimation.
Våra öppettider, telefontider och parkering
Vi har öppet måndag - tisdag kl. 9.00 - 11.00 och har drop-in.
Vi skickar ej kallelse för provtagning.
Röda dagar och helgdagar är mottagningen stängd.
För aktuella öppettider samt information om parkering se vår hemsida
www.akademiska.se/punktion eller ring på telefon 018 - 611 38 01, dit du även kan vända dig med
eventuella frågor.
Vad är punktionscytologi?
En snabb och säker metod att ställa diagnos på knölar i eller under huden, till exempel bröst, sköldkörtel
och lymfkörtel.
Hur går provtagningen till?
Först lokaliseras knölen genom palpation, det vill säga undersökning med fingertopparna. Därefter tar
läkaren ett litet prov från förändringen med hjälp av en tunn nål. Undersökning och provtagning tar ofta
några minuter och ger sällan komplikationer, inga speciella åtgärder krävs efter provtagningen.
Vad händer sedan?
Det erhållna provmaterialet placeras på ett objektglas och undersöks i mikroskop av läkare. Resultatet av
undersökningen sänds till remitterande läkare ungefär en vecka efter provtagningen. Det är din läkare som
lämnar besked om provresultatet och om ytterligare åtgärder är aktuella.
Välkommen!
Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset