Snabbt och snyggt

Detta får du som partner
D
in logotype i alla marknadsföringsannonser
 Möjlighet att ge giveaways till deltagarna
 Din logotype exponeras i e-utskick som
marknadsför seminariet
 Din logotype i programmet som delas ut till alla
deltagare
 Ståbord i direkt anslutning till seminarielokal,
lunch & kaffe- och mingelpauser med möjlighet
att presentera era produkter/tjänster
 Plats för roll-up
 3 inträdesbiljetter á 2 495 SEK
 Deltagarlista med kontaktuppgifter
Pris: 36 000 SEK
STORA
Välkommen till kunskapsdagen Stora Trähus • Stockholm, den 18 oktober 2017
Snabbt och snyggt
– byggsystem och byggvaror ger
ekonomiska trähus med trivsel
Den fjärde upplagan av kunskapsdagen Stora Trähus återvänder till Stockholm och Skogshem & Wik. Där föddes för tre år sedan det uppskattade
eventet med dess fokus på framtidens kontor, konsertsalar och bostadshus i
trä. Den 18 oktober 2017 är det dags att titta på hur trä gynnar både ekonomi
och trivsel.
Temat för 2017 är Snabbt och Snyggt. Moderna byggsystem och designade
dörrar, fönster och andra detaljer ger snabba och snygga byggen som ger ett
överlägset resultat även i plånboken. Snabba montage ger snabbare inflyttning
och bättre ekonomi, god design och mycket synligt trä ger nöjda användare
som trivs.
Kunskapsdagen Stora Trähus arrangeras av NTT och woodnet.se i samarbete
med branschorganisationer och företag inom träindustrin.
Mer information finns på storatrahus.se
Ur programmet










Så långt har träbyggandet kommit i världen
Moderna byggsystem för trä ger effektiva träbyggen – en lägesrapport
Presentation av de viktigaste byggsystemen 2017
Trähus bygger Sverige och räddar världen
Trähus är bra för ekonomin = ekonomerna gillar trähus
Djävulen bor i detaljerna – liksom skönheten. Design av dörrar, lister och
fönster
Bra akustik – en fråga om konstruktionslösningar
Säkrare byggarbetare i stora trähus
Forskningen på väg mot framtidens stora trähus
Därför stora trähus!
ARRANGÖR
www.storatrahus.se
PARTNERS
UTSTÄLLARE