tjugofjärde söndagen

1:a söndagen i fastan – 5/3
1:a läsning
1:a läsningen:
2:a läsningen:
Evangeliet:
1 Mos 2:7-9, 3:1-7
Rom 5:12-19
Matt 4:1-11
Ordinarie gudstjänster
Söndag
Mässa
Mässa för stora och små
Högmässa
Mässa (gheez)
Rosary
Mass (english)
Måndag
Mässa
Rosenkransbön
Mässa
Tisdag
Mässa
Mässa
Etio-Eritreansk bönegrupp
Mässa
Högmässan – Ordinarium: kör
Psalmer: 275, 640:4, 795, 607, 517, 153, 122
Kyrkokören
S:ta Eugenia Veckoblad – vecka 10
Välkommen till kyrksaft och -kaffe efter barn- och högmässorna!
Katolsk bokhandel har öppet måndag-fredag kl 11-18, lördag 11-13, söndag 12-13.
Idag: Mässa på teckenspråk kl 16.
8
9.30
11
14
17
18
7.30
17.30
18
7.30
12
17
18
Måndag
6/3
Bönegrupp med pater Josef – Emmauskapellet kl 19.
Tisdag
7/3
Stations of the Cross – at 18.45.
Onsdag
Onsdag
8/3
Vesper – kl 17.30, Ingen orgelmusik i kvällsmässan under fastan.
Frihet och bön. F. Jacques Mourad, syriansk präst som varit kidnappad av IS, om fred och hopp i Mellanöstern – Café Eugenia kl 19.
Mässa
Vesper
Mässa
7.30
17.30
18
Torsdag
Mässa
Mässa, Vår Fru av Vägen (DMBM)*
Mässa
Etio-Eritreansk bönegrupp
Mässa
Rosenkransbön
7.30
7.30
12
17
18
18.30
Fredag
Mässa
Eukaristisk tillbedjan**
Mässa
Completorium***
7.30
17
18
20.15
Lördag
Mässa
Mässa med barn****
9.30
12.15
Torsdag
9/3
Samtal om dagens evangelium – Klaus Dietz S.J. Biblioteket kl 11.
Petrus Canisius SJ lilla katolska katekes 1579, i svensk översättn. av
Margareta Murray-Nyman – Fredrik Heiding S.J. Stora salen kl 19.
Fredag
10/3
Korsvägsandakt – kl 18.45.
Lördag
11/3
Trosundervisning – klass 2-5. Kl 10.
Söndag
12/3
2:a söndagen i fastan
Religious instruction in English is every Sunday at 16-17.30 –
Classes: Pre-Communion, First Holy Communion, Post-Communion
& Confirmation.
Bikt: I biktrummen i Mariakapellet 45 minuter innan alla kvällsmässor, 30 minuter innan
alla söndagsmässor. Andra tider efter överenskommelse med präst.
Confession: In the Confessionary in the Lady chapel 45 minutes before every evening mass,
30 minutes before every Sunday mass. Other times by appointment with a priest.
* Spånga kyrkväg 612
** Första fredagen i månaden även kl 8-21 med uppehåll för kvällsmässan.
*** Endast första fredagen i månaden.
**** Utgår när det inte är trosundervisning