Sockerbetor

Sockerbetor
Behandlingsstrategi 1
Allmän ogräsflora + målla
Behandlingsstrategi 2
Allmän ogräsflora + åkerbinda
snärjmåra, trampört
Behandlingsstrategi 3
Allmän ogräsflora + baldersbrå,
snärjmåra, näva, trampört,
vildpersilja, pilört
1:a behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
1:a behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
1:a behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
1,5-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
0,3-0,5 lit Renol
1,5-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
0,3-0,5 lit Renol
1,5-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
(5-10 gr Safari) +
0,3-0,5 lit Renol
2:a behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
2:a behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
2:a behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
0,75-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
0,1-0,15 lit Ethosat +
0,3-0,5 lit Renol
0,75-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
50-75 ml Centium +
0,1-0,15 lit Ethosat +
0,3-0,5 lit Renol
0,75-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
0,1-0,15 lit Ethosat +
10-20 gr Safari +
0,3-0,5 lit Renol
3:e behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
3:e behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
3:e behandlingen
(ogräsens hjärtbladsstadie)
0,75-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
0,1-0,15 lit Ethosat +
0,3-0,5 lit Renol
-
0,75-1,0 lit Goltix SC +
0,75-1,0 lit Goltix SC +
0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+ 0,6 lit Belvedere/Kemifam Pow+
50-75 ml Centium +
0,1-0,15 lit Ethosat
0,1-0,15 lit Ethosat +
20-30 gr Safari +
0,3-0,5 lit Renol
0,3-0,5 lit Renol
Totaldos max 3,0 lit Goltix SC /ha (Regnr 5259)
Behandla ej då betorna är skadade/påverkade av tex insekter, vind, frost, hög temp mm
Minst 0,4% koncentration av Belvedere/Kemifam Power – följ bruksanvisningen!
Cenitum används tidigast i grödans stadie 12 (2 fullt utvecklade örtblad)
Centium får inte tankblandas med Safari förrän betorna har 4 utvecklade örtblad
(max 8-10 gr/ha vid detta utvecklingsstadie) LÄS ETIKETTEN innan behandling!!
Kvickrot mfl gräsogräs 1,0-1,5 lit Agil eller
2,0-4,0 lit Focus ultra
Kvickroten 2-4 blad
Som ovan + gröe
0,75-1,0 lit Select + Renol
Tistel
140-165gr Matrigon72SG Stadie 12-15
+ 0,5 lit Renol
Insekter
Trips, betfluga,
Betjordloppa, mfl
Svamp
Mjöldagg, Ramularia
och Rost
Ev upprepning när återväxten har 3-4 blad
(Intervall till ogräsbeh.)
Tistel 15-20 cm
Värme gynnar effekt
0,2-0,5 kg Karate eller
0,2-0,25 lit Fastac
0,6 lit Comet Pro eller
0,3 lit Comet Pro +
0,3 lit Tiro
Stadie 34-49
Vid beg angrepp
Upprepas vid behov
Växtnäringsbrist:
Manganbrist
1,5-2,0 lit Mn 235
1-2 behandlingar
1:a vid 4-6 blad
2:a vid 8-10 blad
Borbrist
2,0-3,0 lit Bor 150
4-8 bladsstadiet
Allmän näringsbrist
3-4 lit MicroTop