Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Till dig som är anhörig eller vän
Vad tycker äldre
om äldreomsorgen?
Nu pågår årets äldreundersökning.
Du som anhörig eller nära vän får gärna
– om det behövs – hjälpa din närstående
att svara på enkäten.
Har du frågor om undersökningen?
Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8–18
eller skriv till [email protected]