Bilaga 4: Boupptäckning File

Bilaga 4. Bouppteckningar rörande File gård, Othem socken
• Ericksdotter, Onsa. Årtal 1788-10-18
Bouppteckningar
Namn Ericksdotter, Onsa
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Nilsson, Erasmus (se nedan)
Anhörigs yrke Kalkugnskarl
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 A:62, nr 2748
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Gift med kalkugnskarlen Erasmus Nilsson. Bor på File grund.
Byggnader: Träbyggnad med en dagligstuga med en liten kammar…..
Kreatur: 1 brun häst 16 år, dito, 1 lamb, 2 gyltor, 1 ungt dito
• Nilsson, Erasmus. Årtal 1795
Bouppteckningar
Namn Nilsson, Erasmus
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:7, nr 1795 nr 35
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Kalkugnskarl. Bor på File grund
Svårt att läsa bouppteckningen..står om 1 mor lamb, 1 dito, 1 lamb…
• Jonsson, Olof. Årtal 1802
Bouppteckningar
Namn Jonsson, Olof
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:15, nr 1802 nr 16
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Ur bouppteckningen.
Han är torpare. Bor på File grund
Hus och byggnader; Mangårdsbyggning 10 alnar lång och 7 alnar bred. Gammalt stall, 13 alnar långt och
6 alnar brett.
Kreatur: 1 gulbrun häst om 15 år. Dito svartbrun häst om 13 år. 1 st ”gind”?
• Nilsson, Mårten. Årtal 1808
Bouppteckningar
Namn Nilsson, Mårten
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:23, nr 1808 nr 5
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
”Kalkugnskarl” Manbyggnad, 8 aln lång och 7 aln bred, med två fackfönster, gammal. En gammal bod
med bakning, en gammal lada och ett stall, 7 aln långt, 6 aln bred.
Kreatur: 1 stycke kokreatur, 1 stycke häst, gammal, 2 stycken gamla lamm, en get.
• Hassellund, Peter. Årtal 1810
Bouppteckningar
Namn Hassellund, Peter
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:26, nr 1810.1 nr 21
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby.
Kalkugnskarlen.
En manbyggnad af hörnstok med flat tak utan låft, 12 aln lång, 7 aln bred. En fähusbyggnad med brädtak,
gammal. 14 aln lång, 4 aln bred.
Kreatur: 1 ko, 1 gammal morlam, 1 dito morlam, 1gymer, 1 bagge, 1 svart get, 1 vit get, 1 ”gickback”
.
• Högbom, hustru, Martin. Årtal 1819
Bouppteckningar
Namn Högbom, hustru, Martin
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:45, nr 1819.2 nr 38
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Kalkugnskarlen Martin Höbom. Boende File hemmans grund.
Manbyggnad, utvändigt kalkslagen. En lada, ett kohus och ett stall och ett avträde.
Kreatur: 1 ko, Sota kallad. 1 brun häst, 22 år.
• Wiberg, Magnus. Årtal 1825
Bouppteckningar
Namn Wiberg, Magnus
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:53, nr 1825 nr 19
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Torpare, boende på File grund.
Byggnader: En gammal manbyggning af träd med tak, 13 aln lång och 6 aln bred. 1 gammalt fähus, 7 aln
långt, 6 aln brett.
Kreatur: Inga djur upptagna i bouppteckningen, som är efter honom och hustrun, som båda dog under
samma tid.
• Mickelsson, Olof. Årtal 1831. Torpare.
Bouppteckningar
Namn Mickelsson, Olof
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:63, nr 1831.1 nr 48
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Torpare, boende på File. Byggnader: En gammal träbyggning.
Kreatur: 1 häst, 1 lammbock, 2 gäss.
• Fohlström, Olof. Årtal 1846-11-14
Bouppteckningar
Namn Fohlström, Olof
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Lena Cajsa
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:94, nr 1846.2 nr 70
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby.
Bor på File.
Efterlämnade två omyndiga barn, 5 och 9 år gamla.
Kreatur: 1 svart häst, 1svart sto, 1 st morlamb, 1 lambock
• Engelund f. Norrby, Maria Catharina. Årtal 1853-05-09
Bouppteckningar
Namn: Engelund f. Norrby, Maria Catharina
Hemort: File
Hemförsamling: Othem
Civilstånd: gift
Anhörigs namn: Engelund, Adam
Anhörigs yrke: Arbetskarl
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym: F 2 B:107, nr 1853.2 nr 63
Register: Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av: Landsarkivet i Visby
Byggnader: En manbyggnad av trä. En mindre uthusbyggnad
Kreatur: 2 lamb.
• Ruthberg f. Hasselund, Margaretha Catharina. Årtal 1853-11-12
Bouppteckningar
Namn Ruthberg f. Hasselund, Margaretha Catharina
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Rutberg, Emanuel
Anhörigs yrke Arbetskarl
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:107, nr 1853.2 nr 69
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Arbetskarlen Emanuel Rutberg, boende på File grund.
Byggnader; En manbyggnad av trä
Kreatur: Inga kreatur upptagna i bouppteckningen.
• Pihlström, Johan Petter. Årtal 1862-10-06
Bouppteckningar
Namn Pihlström, Johan Petter
Yrke Arbetskarl
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Nilsdotter, Christina Elisabet
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056 )
Volym F 2 B:118, nr 1863 nr 43
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Följande om Pihlström: Bosatta på File grund.
Byggnader: En manbyggnad af träd. Ett uthus af trä.
Kreatur: 1 st kokreatur, 35 Rd, en Häst, 25 Rd, 1 Wädur 3 Rd, 1 unglam 2 Rd.
Snäckerström f. Stenbom, Elisabeth. Årtal 1879-06-21
Bouppteckningar
Namn Snäckerström f. Stenbom, Elisabeth
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Snäckerström, Johan
Anhörigs yrke Arbetare
Anmärkning Avlidne man i 1:a äktenskapet stallkarlen Joh. Engström.
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:138, nr 1879-80 nr 86
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Snäckerström, Johan. Årtal 1881-12-07
Bouppteckningar
Namn Snäckerström, Johan
Yrke Arbetare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Jansson, Anna Catharina
Anmärkning Avlidna hustru i 1:a äktenskapet Maria Engström.
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:139, nr 1881-82 nr 118
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Englund, Adam. Årtal 1888-01-11
Bouppteckningar
Namn Englund, Adam
Yrke Arbetskarl
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd änkling
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:144, nr 1888 nr 11
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Engström, Eva Maria Sofia. Årtal 1896-05-27
Namn Engström, Eva Maria Sofia
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd gift
Anhörigs namn Engström, Johan August
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899) (SE/ViLA/20056)
Volym F 2 B:148, nr 1895-96 nr 175
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Snäckerström, Knut Amadeus. Årtal 1903-06-16
Bouppteckningar
Namn Snäckerström, Knut Amadeus
Yrke Skomakare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:2, nr 1903:108 vt
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Nilsson, Johan August. Årtal 1911-11-11
Bouppteckningar
Namn Nilsson, Johan August
Yrke Hemmansägare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Anhörigs namn Nilsson f. Boberg, Maria Kristina
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:9, nr 1912:71 vt
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Snäckerström, Anders Petter. Årtal 1915-10-04
Bouppteckningar
Namn Snäckerström, Anders Petter
Yrke Arbetare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Anhörigs namn Snäckerström f. Lundberg, Maria Ulrika Eleonora
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:12, nr 1915:58 ht
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Engström, Johan August. Årtal 1917-03-21
Bouppteckningar
Namn Engström, Johan August
Yrke Hemmansägare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:14, nr 1917:82 vt
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
• Stengård, Helena Vilhelmina Kristina. Årtal 1919-01-04
Bouppteckningar
Namn Stengård, Helena Vilhelmina Kristina
Hemort File
Hemförsamling Othem
Anhörigs namn Stengård, Karl Petter August
Anmärkning Brandskadad
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:16 , nr 1919:64 vt
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Arbetarhustru, boende på File. Två omyndiga barn.
Byggnader: Inga uppgifter
Kreatur: inga uppgifter
• Söderström, Ferdinand. Årtal 1919-07-11
Bouppteckningar
Namn Söderström, Ferdinand
Yrke Hemmansägare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Anhörigs namn Söderström, Maria Charlotta
Anmärkning Brandskadad.
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:17 , nr 1920:21 vt
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Hemmansägare, boende i File
Byggnader: Byggd på ofri grund, värderad 700 kr. 11/2000 mantal File i Othem 400 kr
Kreatur: 1 ko 250 kr, 5 st höns 5 kr
• Snäckerström, Maria Ulrika Eleonora. Årtal 1919-07-30
Bouppteckningar
Namn Snäckerström, Maria Ulrika Eleonora
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd änka
Anmärkning Brandskadad.
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:16 , nr 1919:3 ht
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Arbetareänkan, boende på File.
Byggnader: Inga uppgifter
Kreatur: Inga uppgifter
• Engström, Arvid Teodor. Årtal 1926-12-02
Bouppteckningar
Namn Engström, Arvid Teodor
Yrke Hemmansägare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Anhörigs namn Engström, Augusta Josefina Teresia
Anmärkning Brandskadad.
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:24 , nr 1927:19 vt
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Hemmansägare, dog ung, efterlämnade hustru och 7 barn, de flesta omyndiga
Fastighet: 493/10.000 mantal File, Othem
Kreatur: 1 kviga 100 kr, 1 gris 30 kr, 4 lamm 60 kr, 10 höns 10 kr.
• Engström, Oskar Niklas Ferdinand. Årtal 1929-09-21
Bouppteckningar
Namn Engström, Oskar Niklas Ferdinand
Yrke Hemmansägare
Hemort File
Hemförsamling Othem
Civilstånd ogift
Anmärkning Brandskadad.
Arkiv Gotlands norra häradsrätts arkiv (1900-) (SE/ViLA/20057)
Volym F II:26 , nr 1929:61 ht
Register Bouppteckningsregister - Gotlands län
Upprättad av Landsarkivet i Visby
Hemmansägare, File
Fastigheter: 17/2.500 mantal Fihle /Reg. nr 17
1 / 12 mantal Ytlings /reg. nr 1.28
11/ 4000 mantal Fihle /av Reg. N:r 1.7
23/384 mantal Ytlings /av Reg. N:r 1.22
1/32 mantal Ytlings /av Reg. N:r 1.26
135/6.144 mantal Ytlings /av Reg. N:r 1.23
Lägenheten om 0,274 hektar /Reg. N:r 1.9 / avsöndrad från 493/10.000 mantal Fihle, allt i Othem
socken, samt gemensamt taxerade till kr 10.600Äger därtill: 11/250 mantal Kyrkebys /Reg. N:r 1.44 i Hangvar. 4.100 kr
Kreatur: 4 st draghästar 1.100 kr 2 st unghästar 400 kr. 8 mjölkkor 1000 kr, 3 st kvigor 225 kr, 1 tjur 250 kr.
9 st får med ungar 100 kr, 1 grissugga 100 kr, 1 gris 5 kr. 30 st höns, 3 st bisamhällen 50 kr.
_______________________________________________________________________________________