Bidrag och medlemmar_förening

Bidrag och medlemmar per förening - Nätra
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Bjästa Alpina Klubb
31
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
36 875
1 202
184 298
Summa
222 375
31
48
48
Bjästa Pensionärsförening
333
Bidrag pensionärsförening
5 828
Summa
5 828
333
333
333
Bjästaområdets Samhällsförening
0
Anläggningar avtal
Bidrag kulturförening
Summa
0
5 100
5 000
10 100
0
0
Drömme IOGT-NTO
0
Bidrag
Bidrag kulturförening
24 000
11 612
Summa
35 612
0
0
0
Föreningen Valhallalokalen
74
Driftbidrag samlingslokal
61 605
Summa
61 605
74
279
279
Föreningsrådet Edenborg Vik
0
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
0
0
0
Gerdals Samhällsförening
65
Anläggningsbidrag
9 150
Summa
9 150
65
197
197
KB65 Hockey
171
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
12 792
7 000
Summa
19 792
171
379
379
Bidrag och medlemmar per förening - Nätra
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Kultur och arrangemangsföreningen Edenborg Vik
0
Driftbidrag samlingslokal
28 030
Summa
28 030
0
47
47
Köpmanholmen-Bjästa Fotbollsförening
204
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
13 736
113 390
Summa
127 126
204
383
383
Köpmanholmens PRO
260
Bidrag pensionärsförening
Driftbidrag samlingslokal
4 550
43 490
Summa
48 040
260
260
260
Näske Bygårdsförening
94
Driftbidrag samlingslokal
17 829
Summa
17 829
94
291
291
Näske Ryttarsällskap
26
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
412
2 960
Summa
3 372
26
36
36
Nätra GIF
156
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
3 983
88 210
Summa
92 193
156
286
286
Nätra Hembygdsförening
0
Kulturarvsföreningar
25 916
Summa
25 916
0
270
270
Nätra Skidklubb
45
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
57 615
755
36 135
Summa
94 505
45
45
45
Bidrag och medlemmar per förening - Nätra
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Nätra SPF
125
Bidrag pensionärsförening
2 188
Summa
2 188
125
125
125
Rössjö By- och Kulturförening
24
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
24
111
111
Sidensjö Bygdegårdsförening
0
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
0
183
183
Sidensjö IK
324
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Byskötselpeng
Kartbidrag
Summa
618
75 000
8 190
90 105
5 000
22 000
200 295
324
618
Sidensjö PRO
138
Bidrag pensionärsförening
2 415
Summa
2 415
138
138
138
Sidensjöskolans IF
65
Lokalt aktivitetstöd
1 665
Summa
1 665
65
85
85
Sörtjärns Byaförening
11
Driftbidrag samlingslokal
13 870
Summa
13 870
11
74
74
UNF Drömme 1112
20
Bidrag ungdomsförening
4 500
Summa
4 500
20
20
20
Unga Segrar 1112 Drömme
40
Bidrag ungdomsförening
9 000
Summa
9 000
40
40
40
Bidrag och medlemmar per förening - Nätra
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Utbygdens Intresseförening
108
Anläggningsbidrag
8 310
Summa
8 310
108
210
210
Överhörnäs Sportklubb
28
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
1 047
58 260
Summa
59 307
28
120
120
Övre Nätra Pensionärsförening
122
Bidrag pensionärsförening
2 135
Summa
2 135
Totalt
1 120 158
122
122
122