Styrelsekraft enkätundersökning

Från idéer till framgångsrika företag
Styrelsekraft – en
enkätundersökning
2017-03-01
Från idéer till framgångsrika företag
Bakgrund om undersökningen
En kompletterande enkät har gjorts bland de kvinnor som under åren 2010-2014 har
gått Styrelsekraft. Totalt handlar det om 38 kvinnor och syftet med undersökningen
har varit att kartlägga deltagarnas dåvarande och nuvarande aktivitet i styrelser. De
styrelser som åsyftas är:
• Aktiebolagsstyrelser
• Kooperativa styrelser
• Ekonomiska föreningsstyrelser
• Ideella föreningsstyrelser
• Bostadsrättsföreningsstyrelser
• Advisory boards eller liknande grupperingar
Undersökningen har genomförts mha en webbaserad enkät som gick ut kunde
besvaras 17-27 februari 2017. Totalt ingick 38 företag i populationen och 25 av dessa
har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 66 procent.
Från idéer till framgångsrika företag
Resultat
2017
2013
Förändring
Förändring %
Aktiebolagsstyrelser
64 st
43 st
+21 st
+49%
Kooperativa
styrelser
1 st
0 st
+1 st
+100%
Ekonomiska
föreningsstyrelser
14 st
11 st
+3 st
+27%
Ideella föreningsstyrelser
15 st
9 st
+ 6 st
+67%
Bostadsrättsföreningsstyrelser
2 st
2 st
+/-0 st
-
Totalt
96 st
65 st
+31 st
+48%
Advisory boards
15 st
8 st
+7 st
+88%