Ladda ned en pdf med beskrivningen här.

Traktorjumper
HANDARBETE
Storlek:
(1) 2 (4) 6 (8) år
REDAKTÖR: JOHANNE LÄNDIN
Plaggets mått:
Övervidd: (60) 65 (71) 76 (82) cm
Hel längd, ca: (35) 39 (42) 46 (49)
cm
Ärmlängd: (18) 21 (25) 29 (32) cm,
eller önskad längd
Söt tröja
med tuffa
traktorer
3 (40) 42 (44) 46 (48) m. Sticka
Sticka mönster enl diagram B
runt
i
resår
1
rm,
1
am
i
(4)
5
(5)
och
C. Sticka och minska som
Ok:
5
(6)
cm.
diagrammet
visar.
Sätt in ärmarna på fram- och
Byt till strumpst 3,5 och sticka
När diagrammet är färdigt,
bakstycke = (216) 236 (256)
276 Design
och
Garnåtgång:
slätst, samtidigt
som det på
1:abeskrivning:
stickas 1 v slätst med blek pet(296)
m.
Sandnes
garn
v
ökas
6
m
jämnt
fördelat.
Första
rol, samtidigt som m-antalet
Vit 1002: (4) 4 (5) 6 (7) nystan
Sticka mönster enl diagram
och ochFrågor
m ärBmärkm
stickas hela
ti- regleras
till (86) 90 (94)och
98 (104)
angående
beskrivning
Blågrå 6071: 1 nystan alla storl
den1avig.
m. Byt
tillMontering:
rundst 3 och sticka
C.
Sticka
och
minska
som
garn:
SandGarn
AB
Öka
m
på
var
sida
av
märkm
Blek petrol 7741: (1) 1404
1 (2) 2Nr(2)12
Öka 1 m på vartel:
sida031-723
av märkm 21halskant
blek petrol, i resår
diagrammet visar.
52 med
Sy
ihop
under ärmarna.
med
ca
2cmcm
mellanrum
till 1totalt
med
ca
2
mellanrum
till
totalt
rm,
1
am
i
(5)
5 (5) 6 (6) cm.
nystan
MERINOULL
100% När diagrammet är färdigt,
stickas
Vik
halskanten
dubbel
(60)(60)
64
(68)
72
(76)
m.
Sticka
till
64 (68) 72 (76) m. Sticka
Maska av i resår.
merinoull från SANDNESGARN
Traktorjumper
1 v slätst med blek
petrol,
och
sy
till
med
elastiska
ärmen
mäter
(14)
17
(21)
25
(28)
till ärmen mäter (14) 17 (21) 25
MONTERING:
cm,4eller
cm före
önskadlängd.
(180)
m. Sticka som
runt i resår
1 rm,cm,(28)
samtidigt
m-antalet
regleras
eller
cm 4före
önskad
längd.
Sy ihop
1
am
i
(4)
5
(5)
5
(6)
cm.
Rekommenderade stickor:
till (86) 90 (94) 98 (104)
m. Byt
till
Sticka
mönster
enl diagram
A. under ärmarna.
Storlek:
Sticka mönster enl diagram A.
Vik halskanten dubbel mot
Byt till rundst 3,5 och sticka
rundst 3 och sticka halskant
med
Strumpst och rundst 3 och
på ärmen hur
frånmittmitt
(1) 23½
(4)mm
6 (8) år
Räknaut
ut från
på ärmen hur avigs och syMaskstygn:
med elastiska stygn.
slätst till arb mäter (16) 20 (23)Räkna
blek
i resår
1 enl
rm,
1mönstret
am i börjar.
(5)
mönstret
Så här syr du maskstygn:
börjar.
24
(27)petrol,
cm. Sticka
mönster
5 (5) 6A.(6)
v avmaskas 9
På diagramAA sista
sista v avmaskas
diagram
Sättcm.
ett märke runt 1På diagram
Masktäthet:
Plaggets mått:mMaska
9 m under
ärmen (märkm
+ 4+m4 m på
i var sidaav
med
(65) 71 (77) 83m under
i
resår.
ärmen
(märkm
22 m slätst på st 3½ = Övervidd:
10 cm
(60) (89)
65 (71)
cmdiagramvarpåsida).
var sida).
m på76
var(82)
del. På
Storlekar från
1 till 8 år
För stickaren
som vill ha
mer av en
utmaning är
denna tröja
med ett fint mönster
av traktorer runt
oket det perfekta
projektet. Så ta fram
stickorna – sedan är
det bara att tuta och
köra!
Mjuk merinoull
blir varmt och
skönt i vinter.
DESIGN OCH
BESKRIVNING:
SANDNES GARN
Storlek: (1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mått:
Övervidd: (60) 65 (71) 76 (82)
cm
Hel längd, ca: (35) 39 (42)
46 (49) cm
Ärmlängd: (18) 21 (25)
29 (32) cm, eller önskad längd
Garn: Merinoull, (100 procent merinoull) från Sandnes
garn, tel: 031-797 12 12
Garnåtgång: (4) 4 (5) 6 (7)
n vit (fg 1002), 1 n alla storl
blågrå (fg 6071), (1) 1 (2)
2 (2) n blek petrol (fg 7741)
Garnkostnad: ca 330–550 kr
beroende på storl
Stickor: Strumpst och rundst
(60 cm lång) 3 och 3,5 mm
Masktäthet: 22 m slätst på st
3,5 = 10 cm
KOFTA
Fram- och bakstycke
Lägg upp med vit färg på
rundst 3, (132) 144 (156) 168
38
ART1608-038_160129_1040550964 38
(60) 64 (68) 72 (76) m. Sticka till Vik halskanten dubbel mot avigs
ärmen mäter (14) 17 (21) 25 (28) och sy till med elastiska stygn.
cm, eller 4 cm före önskad längd.
Sticka mönster enl diagram A.
Räkna ut från mitt på ärmen hur Maskstygn:
mönstret börjar.
Lägg arb åt sidan och sticka en
A sista v avmaskas för ärmhål
På diagram A sista v avmaskas
9 m i var 9sida (sidm + 4 m på ärm till på samma sätt.
Lägg arb åt sidan och
m under ärmen (märkm +var4 sida).
m på
OK
sticka ärmarna.
var sida).
Sätt in ärmarna på fram- och
Lägg arb åt sidan och sticka
ÄRM en
bakstycke = (216) 236 (256)
ärm till på samma sätt. Lägg upp med vitt på strumpst 276 (296) m.
åretrunt.se
Hel längd, ca: (35) 39 (42) 46 (49) Lägg arb åt sidan och sticka en
cm
ärm till på samma sätt.
Fram- och bakstycke:Ärmlängd: (18) 21 (25) 29 (32) cm,
Lägg upp med vit på rundst 3,
Öka 1 m på Ok:
var sida av märkm Montering:
1404 Nr 12eller önskad längd
(132) 144 (156) 168 (180) m.
ihopoch
under ärmarna.
med ca 2 cmSätt
mellanrum
till totalt
in ärmarna
på Sy
framSticka runt i resår 1 rm, 1 am i (4)
Vik
halskanten
dubbel
avigs
(60)
64
(68)
72
(76)
m.
Sticka
till
bakstycke = (216) 236 (256) 276 Design
ochmot
beskrivning:
Garnåtgång:
5 (5) 5 (6)Traktorjumper
cm.
elastiska garn
stygn.
ärmen mäter (296)
(14) 17
m. (21) 25 (28) och sy till medSandnes
1002:
(4) 4 (5) 6 (7) nystan
Byt till rundst 3½, och Vit
sticka
slätst
cm, eller 4 cmSticka
före önskad
längd.
mönster enl diagram B och Frågor angående beskr
Blågrå
storl mönster enl diagram A.
till arb mäter (16) 20 (23)
246071:
(27) 1 nystan alla
Sticka
C. Sticka och minska som garn: SandGarn AB
Storlek:
Blek petrol 7741: (1) 1Räkna
(2) 2 ut
(2)från mitt på ärmen hur Maskstygn:
cm.
diagrammet visar.
tel: 031-723 21 52
(1) 2 (4) 6 (8) år
Sticka mönster enl diagram
A. SättMERINOULLmönstret
nystan
100%
börjar.
När diagrammet är färdigt, stickas
ett märke runt 1 m i var
sida med
merinoull
från SANDNESGARN
På diagram A1sista
avmaskas
v vslätst
med9 blek petrol,
Plaggets
mått:
(65) 71 (77)
83 (89)
m på var del.
m under ärmen
(märkm som
+ 4 mm-antalet
på
samtidigt
regleras
Övervidd:
65 (71) 76
På diagram
A sista(60)
v avmaskas
för(82) cm stickor:
var sida).
Rekommenderade
till (86) 90 (94) 98 (104) m. Byt till
ca:(sidm
(35) 39
ärmhål 9Hel
m i längd,
var sida
+ 4(42)
m 46 (49) Lägg arb åt sidan och sticka en
rundst 3 och sticka halskant med
Strumpst och rundst 3 och
3½ mm
på var sida).
cm
ärm till på samma
blek sätt.
petrol, i resår 1 rm, 1 am i (5)
Lägg arb
åt sidan
sticka
Ärmlängd:
(18)och
21 (25)
29 (32) cm,
5 (5) 6 (6) cm.
Masktäthet:
ärmarna.eller önskad längd
Ok:
Maska av i resår.
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke = (216) 236 (256) 276 Design och beskrivning:
Garnåtgång:
(296) m.
Sandnes garn
Vit 1002: (4) 4 (5) 6 (7) nystan
Fram- och bakstycke: Sticka mönster enl diagram B och Frågor angående beskrivning och
Blågrå 6071: 1Lägg
nystan
allamed
storl vit på rundst 3,
Ärm:
upp
C. Sticka och minska som garn: SandGarn AB
(1)144
13,(2)
2 (2)
Lägg uppBlek
medpetrol
vit på7741:
strumpst
(132)
(156)
168 diagrammet
(180) m. visar.
tel: 031-723 21 52
nystan
100%
(40) 42 (44)
46 (48)MERINOULL
m.Sticka
Stickarunt
runti resår
1 rm,När
1 am
i
(4)
diagrammet är färdigt, stickas
i resår 1 merinoull
rm, 1 amfrån
i (4)5SANDNESGARN
5(5)(5)
5 (6)
5 (6)
cm.
1 v slätst med blek petrol,
cm.
Byt till rundst 3½, och sticka
slätst som m-antalet regleras
samtidigt
Byt till strumpst
3½ tilloch
sticka
arbstickor:
mäter (16) 20 (23)
24
Rekommenderade
till (86)(27)
90 (94) 98 (104) m. Byt till
slätst, samtidigt
som
det
på
1:a
v
cm.
rundst 3 och sticka halskant med
Strumpst och rundst 3 och 3½ mm
ökas 6 m jämnt fördelat.
Första
m
Sticka
mönster
enl diagram
Sätt i resår 1 rm, 1 am i (5)
blekA.
petrol,
är märkm och stickasetthela
tiden
märke
runt
1
m
i
var
sida
med
5 (5) 6 (6) cm.
Masktäthet:
avig.
(65) 71 (77) 83 (89) m på
var del.
Maska
av i resår.
22ÅRET
m slätst
på st 3½
= 10 cm
ÅRET RUNT 8/2016
RUNT 8/2016
åretrunt.se
39
På diagram A sista v avmaskas för
ärmhål 9 m i var sida (sidm + 4 m
på
var39 sida).
2016-01-29 10:41
ART1608-038_160129_1040550964
2016-01-29 10:41