Områdesindelning för statistik 1997

LULEÅ KOMMUN
Hälsocentraler
2017-03-09
INNEHÅLL
SID
Allmänt om hälsocentraler
Stadsvikens hälsocentral
Vårdcentral Norra hamn
Mjölkuddens hälsocentral
Gammelstads hälsocentral
Björkskatans hälsocentral
Porsöns hälsocentral
Örnäsets hälsocentral
Hertsöns hälsocentral
Bergnäsets hälsocentral
Råneå hälsocentral
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
ALLMÄNT OM HÄLSOCENTRALER
Vårdval Primärvård innebär att du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Alla
personer över 18 år kan fritt välja hälsocentral. För barn som är under 18 år väljer
vårdnadshavaren. Barn som inte listas aktivt skrivs på samma hälsocentral som modern.
Alla som flyttar till Norrbotten listas automatiskt på en hälsocentral nära folkbokföringsadressen.
Samma regel gäller för dig som flyttar inom länet. Om du vill byta hälsocentral kan du göra ett
vårdval. Kontakta den hälsocentral där du vill lista dig så får du hjälp.
Landstinget har fastställt ett geografiskt område till varje hälsocentral. Dessa geografiska
områden bygger på nyckelkoder och styr den automatiska listningen (=passiva listningen) av de
som inte gör ett aktivt vårdval.
Dessa geografiska områden presenteras i denna sammanställning.
3
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Stadsvikens hälsocentral
Robertsviksgatan 9
Centrum
000108
000109
030100
030101
030102
030103
030104
030105
030107
030108
030109
030110
030111
040101
040102
040103
040104
060301
060305
060307
Bergviken
Östermalm
Luleå skärgård
4
Charlottendal
Stadsviken
Kallkällan-bostadsrätt jämna
Kallkällan-bostadsrätt ojämna
Kallkällan-hyresrätt
Gamla Bergviken
Klintbacken-student
Klintbacken-bostadsrätt
Skogsvallen
Bergviken-student
Bergviken-äldre
Kallkällan-äldre
Midskogen-äldre
Östermalm-blandad
Seminariet
Östra stranden
Östermalm-äldre
Sandön
Långön
Kälkholmen
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Vårdcentralen Norra hamn
Timmermansgatan 26A 2 tr
Centrum
000101
000102
000103
000104
000105
000106
000107
000110
000111
000112
000113
000114
5
Innerstaden-fiskar östra
Norra hamn
Gültsauudden
Innerstaden-fåglar västra
Oscarsvarv-fjärilar
Södra hamn
Västra stranden
Innerstaden-däggdjur
Oscarsvarv-fåglar
Centrum-äldre
Innerstaden-fåglar östra
Innerstaden-fiskar västra
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Mjölkuddens hälsocentral
Mjölkuddsvägen 75 Mjölkudden
Notviken
Karlsvik
Gammelstad
6
Nyckelkodsområde
020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020108
020201
020203
020204
020205
020401
020402
020403
020512
Munkeberg-småhus
Guldkusten
Munkeberg-bostadsrätt
Gamla Mjölkudden
Ankarkronan
Radiomasten
Munkeberg-hyresrätt
Mjölkudden-äldre
Tuna
Gamla Notviken
Notviksstan
Jernstan
Karlsvik tätort
Karlshäll
Campingplatsen
Storheden
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Gammelstads hälsocentral
Stadsötorget
Gammelstad
020501
020502
020503
020504
020505
020506
020507
020508
020509
020510
020511
020513
020701
020702
020703
020704
020705
020706
020707
020708
020709
030401
030402
030403
030404
030405
030406
030407
200101
200102
200201
200202
200203
200204
200205
200501
200502
200503
200504
200601
200602
200701
200702
200703
Sunderbyn
Rutvik
Ängesbyn
Persön
Smedsbyn
Sundom
Börjelslandet
7
Ektjärn
Öhemmanet-småhus
Öhemmanet-hyresrätt
Gammelstadsviken
Gränderna
Stadsön-småhus äldre
Tuvåkra
Kyrkåkra
Kyrkbyn
Stadsöcentrum
Stadsön-småhus yngre
Gammelstad-äldre
Hammaren
Södra Sunderbyn
Bränslan
Sunderbyn landsbygd
Norra Sunderbyn
Mattisberg
Nordanträsk
Bodvallen
Knösen
Rutvik tätort
Rutvik landsbygd
Reveln
Flarken
Brännan
Rutvikssund
Näset
Ängesbyn småort
Ängesbyn landsbygd
Persön tätort
Persön landsbygd
Nickbyn
Altersund
Metsundet
Smedsbyn småort
Smedsbyn landsbygd
Marka
Granvik
Sundom småort
Sundom landsbygd
Börjelslandet småort
Börjelslandet landsbygd
Holmar
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Björkskatans hälsocentral
Höstvägen 7
Björkskatan
040201
040202
040203
040204
040205
040206
040207
040208
040209
040210
040211
040212
040213
040214
040215
040216
040217
040218
040219
040301
040302
040404
040405
040406
040501
040502
040503
040504
050503
050504
050505
050804
200301
200302
200303
200304
200401
200402
200403
200404
Lulsundet
Björsbyn
Bensbyn
Hertsölandet
Kronan
Örarna
Brändön
8
Norra Snövägen
Vårvägen
Höstvägen
Björkskatacentrum
Södra Snövägen
Snövägen-småhus
Stormvägen
Lävägen-småhus
Lävägen-hyresrätt
Blidvägen-småhus
Blidvägen-bostadsrätt
Hagelvägen-småhus
Regnvägen-småhus
Regnvägen-hyresrätt
Regnvägen-bostadsrätt
Hagelvägen-bostadsrätt
Hagelvägen-hyresrätt
Blidvägen-radhus
Björkskatan-äldre
Södra Lulsundet
Norra Lulsundet
Revelsudden
Sinksundet
Hällbacken
Bensbyn tätort
Bensbyn landsbygd
Granön
Järnviken
Mulön
Björkön
Bodviken
Ormberget
Örarna småort
Örarna landsbygd
Örnabben
Bodön
Brändön tätort
Brändön landsbygd
Staffans
Lillvarpudden
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Porsöns hälsocentral
Professorsvägen 7
Bergviken
Porsön
030106
030200
030201
030202
030203
030204
030205
030206
030207
030208
030209
030210
030211
030212
030213
030214
040401
040402
040403
Björsbyn
9
Skutviken
Norra Universitetet
Södra Universitetet
Stranden
Storporsön
Sundet
Berget
Ytterviken
Porsödalen
Aurorum
Udden-Professorsvägen
Udden-Forskarvägen
Lillön-Professorsvägen
Lillön-Docentvägen
Västra Porsögården
Östra Porsögården
Björsbyn småort
Holmen
Björsbyn landsbygd
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Örnäsets hälsocentral
Storstigen 20
Malmudden
050101
050102
050201
050202
050203
050204
050205
050206
050207
050208
050209
050210
050211
050212
050213
050214
050301
050302
050303
050304
050305
050306
050307
050308
050309
050601
050602
050603
050702
050801
050802
050803
050805
050806
050807
050808
060101
060102
060103
060104
060105
Skurholmen
Örnäset
Lövskatan
Kronan
Svartöstaden
10
Malmbanan
Svartholmen
Burströmska gärdan
Södra Skurholmen
Västra Skurholmen-småhus
Knöppelåsen
Södra Bredviken
Fridhem
Smedkroken
Hagaplan
Skurholmen-äldre
Västra Bredviken
Östra Bredviken
Östra Skurholmen
Norra Skurholmen
Västra Skurholmen-blandad
Örnäscentrum
Södra Edeforsgatan
Alderhagen
Bågskyttebanan
Växthuset
Krongårdsringen
Hällbruksgatan
Örnäset-äldre
Norra Edeforsgatan
Lövskatan-blandad
Lövskatan-bostadsrätt
Lövskatan-småhus
Kvarnbäcken
Östra Kronan
Kronanhöjden
Kronanbacken-småhus
Lulsundsberget-hyresrätt
Kulturbyn Kronan
Lulsundsberget-bostadsrätt
Kronanbacken-blandad
Svartöberget
Svartöstaden-blandad
Svartön
Svartöbrinken
Malmkajen
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Hertsöns hälsocentral
Lillstrandsvägen 2A Hertsön
Hertsölandet
Lerbäcken
Luleå skärgård
11
Nyckelkodsområde
050401
050402
050403
050404
050405
050406
050416
050417
050418
050419
050420
050421
050422
050500
050501
050502
050503
050504
050505
050506
050701
050703
060303
060304
060311
Hertsökullar-hyresrätt
Hertsökullar-småhus
Hertsökullar-radhus
Hertsöcentrum-småhus
Hertsöcentrum-hyresrätt
Hertsön-äldre
Hertsölund-hyresrätt
Hertsölund-småhus
Hertsölund-kedjehus
Hertsöängar-hyresrätt
Hertsöängar-småhus
Hertsöängar-kedjehus
Kalvholmen
Lövskär
Norra Hertsölandet
Södra Hertsölandet
Mulön
Björkön
Bodviken
Hagaviken
Lerbäcken-småhus
Lerbäcken-hyresrätt
Hindersön
Storbrändön
Öar i Norra Nederluleå
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Bergnäsets hälsocentral
Producentvägen 10
Bergnäset
010101
010102
010103
010104
010105
010106
010107
010108
010109
010200
010201
010202
010203
010204
010205
010301
010302
010303
010304
010305
060308
060309
060310
100101
100102
100103
100104
100105
100106
100107
100108
100201
100202
100401
100402
100500
100501
100502
100503
100504
100701
100702
100703
100704
100705
100706
100900
100901
100902
100903
100904
100905
101101
101102
101201
101202
101203
101204
101301
101302
101401
101402
101403
101404
101501
101502
101503
101504
101701
101702
101703
101704
Gäddvik
Kallax
Luleå skärgård
Ersnäs
Mörön
Fällträsk
Antnäs
Måttsund
Alvik
Ale
Klöverträsk
Selet
Västmark
Avan
Bälinge
12
Gamla Bergnäset
Bergstaden-bostadsrätt
Bergstaden-småhus
Bergstaden-hyresrätt
Trollnäs
Bergstaden-Flyget
Trolleberg
Trollheden
Kallax företagsstad
Gäddvik småort
Gäddvik landsbygd södra
Norra Gäddvik
Kvarnträsket
Vackerbacken
Gäddvik landsbygd norra
Kallax tätort
Luleå flygplats
Kallax landsbygd
Jaktviken
Lulnäsudden
Junkön
Kallaxön
Öar i Södra Nederluleå
Ersnäs tätort
Ersnäs landsbygd
Alhamn
Ängdalsro
Klubben
Svartskatan
Vallen
Kammen
Mörön småort
Mörön landsbygd
Fällträsk småort
Fällträsk landsbygd
Antnäs södra tätort
Antnäs norra tätort
Antnäs landsbygd
Skäret
Alviksheden
Måttsund tätort
Måttsund landsbygd
Börtnäsheden
Kallviken
Måttsundsronningen
Sörsundet
Alvik södra tätort
Alvik norra tätort
Alvik landsbygd
Långnäs
Hällfors
Bjursträsk
Ale småort
Ale landsbygd
Klöverträsk tätort
Klöverträsk landsbygd
Hollsvattnet
Bredträskheden
Selet landsbygd
Selet by
Västmark landsbygd
Västmark by
Eriksberg
Solberg
Avan tätort
Avan landsbygd
Stenudden
Tallnäset
Bälinge tätort
Bälinge landsbygd
Sandnäset
Alviksträsk
HÄLSOCENTRALER
Hälsocentral
Adress
Bostadsområde
Nyckelkodsområde
Råneå hälsocentral
Klinikvägen 18
Luleå skärgård
Råneå
060312
300100
300101
300102
300103
300104
300105
300300
300301
300302
300400
300401
300402
300403
300501
300502
300503
300504
300601
300602
300701
300702
300703
300704
300801
300802
300803
300901
300902
300903
301000
301001
301002
301003
301004
301101
301102
301103
301104
301105
301106
301107
301108
301109
301300
301301
301302
301303
301304
Mjöfjärden
Strömsund
Jämtön
Högsön
Vitå
Böle
Prästholm
Orbyn
Niemisel
Övre Vitådalen
13
Öar i Råneå
Råneå södra tätort
Råneå norra tätort
Råneå landsbygd
Kängsön
Sandlån
Råneå Sörsidan
Mjöfjärden landsbygd
Mjöfjärden by
Sörnäsudden
Strömsund landsbygd
Strömsund by
Bäckerskäret
Kilholmen
Jämtön tätort
Jämtön landsbygd
Jämtöavan
Sandöskatan
Högsön by
Högsön landsbygd
Vitå småort
Vitå landsbygd
Midbyn
Vitåfors
Böle småort
Böle landsbygd
Norra Prästholm
Södra Prästholm
Prästholm landsbygd
Prästholmsforsen
Orrbyn landsbygd
Orrbyn by
Ängesträsk
Melderstein
Långtjärn
Niemisel småort
Niemisel landsbygd
Niemiholm
Bjurå
Mjöträsk
Niemisels station
Norra Niemisel
Råne Fällträsk
Forsnäs
Vitådalen
Avafors
Forshed
Långsel
Kvarnberg