Ladda ner

TEKNISK BROSCHYR
THERMOPANEL RADIATORER
TEKNISK BROSCHYR
THERMOPANEL
RADIATORER
01/2017
PURMO THERMOPANEL
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PANELRADIATORER
KONVEKTORER
Generelt
12
Thermopanel V4 [TP]
13
Thermopanel Rak 4
19
Thermopanel Flex
20
PANELRADIATORER DESIGN
Thermopanel Plan [TPF]
Thermopanel Ramo [TPR]
Thermocon [TCN]
30
30
Praktiska tillbehör 52
Dimensionering 64
Färger
71
Thermopanels tillverkning är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Vi förbehåller oss rätten att utifrån ständigt pågående produktutveckling ändra mått och produktutförande utan
föregående varsel. Rätten till ändringar förbehålles. För senast uppdaterad information se www.thermopanel.se.
|4
40
TILLÄGGSINFORMATON
PURMO THERMOPANEL
SÄLJDISTRIKT
SÄLJORGANISATION 2017
FÖRSÄLJNINGS- OCH
MARKNADSFÖRINGSDIREKTÖR
Max Råvik
Tel. 042-15 30 00
Mob.
0706-96 95 95
Fax 042-15 20 39
[email protected]
FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR
Pehr Lindh
Tel.
0510-48 13 00
Mob.
0705-50 28 55
Fax
042-15 20 13
[email protected]
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Johan Börjesson
Mob.
0768-95 50 25
Fax
031-26 13 08
[email protected]
REGIONALA FÖRSÄLJARE
DISTRIKT SYD
Christer Wickander
Tel. 0705 95 32 21
Fax 042-15 20 13
[email protected]
DISTRIKT STOCKHOLM
Stefan Jansson
Tel. 08 710 50 95
Mob. 070-603 35 33
Fax 0702 46 14 59
[email protected]
DISTRIKT DALARNA
Christer Rickberg
Mob. 0706 06 36 60
Fax 0702 46 14 59
[email protected]
DISTRIKT MELLAN
Josip Buic
Mob. 0706 96 23 70
[email protected]
DISTRIKT VÄST NORRA
Thomas Perstedt
Tel. 031-26 03 97
Mob. 0706-19 22 91
Fax 031-26 13 08
[email protected]
DISTRIKT VÄST SÖDRA
Magnus Johansson
Mob. 0708-99 66 99
Fax 031-26 13 08
[email protected]
TEKNISK SUPPORT
PRODUKTSPECIALIST
Jonas Skeppås
Tel. 042-15 30 00
Fax
042-15 20 13
[email protected]
TEKNISK SUPPORT/GOLVVÄRME
Oliver Zdravkovic
Tel. 042-15 30 12
Fax
042-15 20 13
[email protected]
DISTRIKT NORR
Håkan Eriksson
Mob. 070-810 75 20
[email protected]
INNESÄLJ
CHEF KUNDSUPPORT
Anna-Karin Magnusson
Tel. 0510 48 13 02
Mob. 0703 08 52 28
Fax.
042-15 20 13
[email protected]
Norrbottens län
Luleå
Västerbottens län
INNESÄLJARE/OFFERTER
Susanne Örnberg
Tel.
042-15 30 00
Fax.
042-15 20 13
[email protected]
INNESÄLJARE/NORGE
Lisa Björnstedt
Tel.
042-15 30 00
Fax.
042-15 20 13
[email protected]
Umeå
Vasternorrlands län
Jämtlands län
Härnösand
Sundsvall
Gävleborgs län
Distrikt Dalarna
Dalarnas län
Falun
Gävle
Uppsala län
Västmanlands län
Västerås
Värmlands län
INNESÄLJARE/EFTERMARKNAD
Jenni Johansson
Tel.
042-15 30 00
Fax.
042-15 20 13
[email protected]
Distrikt Norr
Östersund
Karlstad
Uppsala
Stockholms län
Örebro län
Stockholm
Örebro
Södermanland
Nyköping
Distrikt Väst Norra
Distrikt Stockholm
Distrikt Mellan
Linköping
Östergötland
Västra Götalands län
Jönkoping
Göteborg
Visby
Jönköpings län
Distrikt Väst Södra
Kalmar län
Hallands län
Växjö
Halmstad
Kronobergs län
Helsingborg
Gotlands län
Kalmar
Karlskrona
Blekinge län
Skåne län
Malmö
Distrikt Syd
5|
RETTIG ICC
INTRODUKTION
STYRKAN AV EN
GLOBAL LEDARE
MED EN ÅRLIG OMSÄTTNING PÅ OMKRING 554 MILJONER
EURO ÄR RETTIG ICC MED RÄTTA ANSEDD SOM DEN STÖRSTA
PRODUCENTEN AV RADIATORER I HELA VÄRLDEN.
Detta stöds också av starka varumärken, pan-europeiska
aktiviteter, samt ett brett och attraktivt produktsortiment.
De värden som företaget erbjuder sina kunder bygger på
etablering, resurser och utveckling av kommersiella relationer.
Idag arbetar cirka 3000 erfarna och entusiastiska personer
inom Rettig ICC koncernen. Tillsammans ger de den dagliga
energi som krävs för att överföra dessa värden till direkta och
indirekta kunder i norra, västra och östra Europa. Förutom
|6
den europeiska kontinenten har Purmo expanderat sin
verksamhet även i Kina, Japan och USA.
Produktsortimentet omfattar panelradiatorer, dekorativa
radiatorer och konvektorer, sektionsradiatorer och handduks­
torkar. Rettig ICC omfattar ett antal varumärken på marknaden som är kända av yrkesmän inom värmebranschen
på både europeisk och global nivå.
PURMO THERMOPANEL
INTRODUKTION
VÄLKOMMEN TILL
PURMO THERMOPANEL
RETTIG VÄRME AB HÄRSTAMMAR FRÅN FÖRETAGET
PURMO PRODUKT, SOM GRUNDADES I BYN PURMO I
FINLAND ÅR 1953. TILL PURMO PRODUKTS VARUSORTIMENT
HÖRDE BL.A. DEN UNIKA PURMO HANDSÅGEN SAMT
MÅNGA ANDRA METALLPRODUKTER OCH -MÖBLER.
SPECIELLT PURMO SÅGEN BLEV BERÖMD I HELA FINLAND
OCH SEDAN DESS HAR PURMO SOM VARUMÄRKE VARIT
UPPSKATTAT OCH POPULÄRT.
Ryssland och Kina. Purmo Thermopanel är klar marknads­
ledare i Skandinavien, Baltikum, Ryssland och Polen.
Purmo Thermopanel producerar cirka 2,5 miljoner radiatorer
per år, och är idag världens ledande tillverkare av stålpanel­
radiatorer. Purmo Thermopanel är ett internationellt varu­
märke med försäljning inom hela EU, Öst-Europa, Japan,
Säljkontoret i Sverige, Rettig Sweden AB, marknadsför de
inom radiatorbranschen välkända och ledande varumärkena
Purmo och Thermopanel. Båda varumärkena tillverkas vid
produktionsenheten i Rybnik, Polen.
Den goda tillgängligheten av Purmo och Thermopanel
produkter hos ledande grossister, i kombination med hög
produktkvalitet och stor tillförlitlighet har givit Purmo och
Thermopanel främsta plats bland byggnadsbranschens
yrkesmänniskor.
HEMSIDA
På hemsidan www.thermopanel.se hittar du mer information
om varumärkena Purmo och Thermopanel och konceptet
– Clever Heating Solutions.
Besök våra hemsidor:
www.purmo.se
www.cleverheating.se
www.cleverheatingsolutions.com
Purmo Thermopanel har utvecklat en kundvänlig webbplats
som ger praktisk och specifik information till sina målgrupper, så
att du snabbt och effektivt hittar den information du behöver.
7|
PURMO THERMOPANEL
KVALITET
CLEVER HEATING
SOLUTIONS
RADIATORER FÖR LÅGTEMPERATURSYSTEM
Lågtemperaturradiatorer är det mest värme- och kostnadseffektiva sättet att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla
en optimal rumstemperatur. Våra radiatorer kan användas
vid alla tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för
låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperatur-
radiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade
radiatorer. Men eftersom energibehovet är mindre för att
uppnå och bibehålla rumstemperaturen är de mer kostnadseffektiva.
GARANTI
Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer
räknat från leveransdag. Garantin täcker material- och
tillverkningsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar
vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt.
Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig
förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade
av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion,
användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.
Garantin täcker inte de indirekt skador som en felaktig
radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med
byte av radiator, kundens ekonomiska
förluster, uteblivna intäkter eller andra
indirekta kostnader.
Vid garantifall bör man kontakta sin
försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt
dokument över produkten och dess leveranstid. I garanti­
villkoret ingår att produkten alltid inom en månad från
reklamationsdagen returneras till Rettig Sweden AB för
närmare granskning.
SPECIFIKATIONER
OCH BETECKNINGAR
Purmo Thermopanel radiatorernas effekter är godkända
enligt EN 442. De är registrerade och uppfyller alla centrala
typgodkännanden. Texten på radiatorns nedre kant upplyser
om tillverkare, tillverkningsland, radiatortyp, registreringsnummer, tryckklass samt tillverkningsdag och klockslag.
261006
|8
BS EN 442
PRODUKTER
PRODUKTIONSPROCESSEN
PRODUKTIONSPROCESSEN
VI VILL GE DIG DET ALLRA BÄSTA. VI VILL GE DIG BÄSTA
MÖJLIGA VÄRMEAVGIVNING I KOMBINATION MED DEN
MEST ELEGANTA DESIGNEN. FÖR ATT LYCKAS MED DETTA
SER VI TILL ATT INGENTING LÄMNAS ÅT SLUMPEN DÅ VI
VÄLJER RÅMATERIAL OCH KOMPONENTER.
Vi har optimerat våra produktionsprocesser för att kunna
garantera ett perfekt resultat. Vi testar alla radiatorer under
förhållanden som överträffar allt som möjligen kan ske i ditt
hem. Därför är vi inte rädda för att ge dig 10 års kvalitetsgaranti. Vi har förtroende för våra produkter. Det kan du också ha.
BRA MATERIAL ÄR EN BRA UTGÅNGSPUNKT
Allt börjar med bra material. Din radiator är tillverkad av
kallvalsad stålplåt, naturligtvis av högsta kvalitet. Det här
gäller även allt annat. Värmepanelerna och konvektions­
lamellerna inne i dem är alla gjorda av stål. Materialets
kvalitet kombineras med noggrant utförd design, som
utvecklats genom år av forskning. Profilerna är till exempel
placerade med avstånd emellan för att utnyttja fysikens
lagar till max. Resultatet är en effektiv, stabil och tillförlitlig
värmeavgivning.
KLARAR DEN TRYCKET?
I ditt hem kommer din panelradiator att fungera vid ett
specifikt driftstryck. Dag ut och dag in. För att se till att du
slipper oroa dig för läckage trycktestar vi alla radiatorer i vår
fabrik med tryck som är högre än de som du kommer att
uppleva i ditt hem. Därför vet vi att radiatorerna klarar
trycket. Det gör även du.
LEVERANS
När radiatorerna lämnar fabriken, ser vi till att de är hela då
de kommer fram. Alla radiatorer är noggrant förpackade. Det
är det minsta vi kan göra för att ge din radiator en bra start i
livet.
10 ÅRS KVALITETSGARANTI
Vi har förtroende för våra produkter. Därför är vi en av få
inom branschen som ger våra produkter 10 års kvalitets­
garanti mot brister förorsakade av felaktiga material eller
felaktig produktion. Du kommer antagligen aldrig att
behöva använda garantin, men du ska känna tryggheten.
DESIGNAD MED TANKE PÅ EGENSKAPERNA
Endast värmeeffekt är inte tillräckligt. För att ge dig värme
med stil ser vi till att värmeavgivningen kan kombineras
med ett fint, elegant utseende och ändå bibehålla effektiviteten. Lägg märke till hur anmärkningsvärt lite vatten som
behövs inuti radiatorn för att uppnå hög värmeeffekt. Och
allt detta medan du sparar energi.
9|
PANELRADIATORER
THERMOPANEL RADIATORER
| 10
PANELRADIATORER
DOLT VENTILARRANGEMANG. ALLT PÅ PLATS. ANSLUTNINGSFÄRDIG
11 |
11 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL RADIATORER
GENERELLT
Thermopanel radiatorerna tillverkas av råmaterial och
komponenter av hög kvalitet. Vid normal användning
har radiatorerna en lång livslängd.
GOD ENERGIEKONOMI
Thermopanel radiatorerna är anpassade för moderna
vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är
liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa
egenskaper en mycket snabb reaktionstid och därmed en
god energiekonomi.
VÄRMESYSTEM
Thermopanel radiatorerna är ämnade för s.k. slutna
värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt
och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi
och de komponenter som hör till systemet. Läckage i
systemet kräver vattentillförsel, vilket leder till inre korrosion
i radiatorerna. Därför rekommenderas det inte att man
tömmer systemet t.ex under sommaren. Vattnets temperatur bör vara 0–110°C, pH-värdet 7–9 samt syremängden
max 0,1 mg/kg.
TRYCKKLASS
Thermopanel radiatorernas standard tryckklass är PN 10. Vid
planeringen av värmesystemet bör man observera att man
inte överskrider radiatorernas tryckklass. I höga byggnader
bör man förutom vattnets hydrostatiska tryck även beakta
det dynamiska tryck som uppstår. Thermopanel radiatorernas tryckklass försäkras i produktionen genom att testa
varje radiator.
| 12
MONTERING
I samband med montering skall alla gällande bestämmelser
följas och arbetet skall utföras på behörigt sätt. Vi rekommenderar att skyddsplasten tas bort först när radiatorn är
färdigt installerad. För att uppnå en korrekt installation av
radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen
beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell,
förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas
inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna
säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material,
dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar
som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före
installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn
får användas vid installationen.
DRIFTSMILJÖ
Thermopanel radiatorerna är ämnade för uppvärmning
av normala rumsutrymmen. Då de installeras i våta
ut­rymmen,skall de alltid monteras på torra väggar, dvs.
ej direkt under duschen.
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
THERMOPANEL V4
ALLT DU KAN ÖNSKA AV EN RADIATOR
Thermopanel V4 representerar ett nytt radiatorkoncept, som
utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik och
modern design. En radiator som levereras helt komplett från
fabrik, med allt på plats. Inga lösa delar och inget extra
monteringsarbete. Bara att skruva fast de medföljande
konsolerna, hänga upp radiatorn och ansluta till det vattenburna värmesystemet. Enkelt, snabbt, effektivt och dessutom i en ny lättskött design!
PATENTERAT, DOLT V4-KOPPEL
Thermopanel har unika och uppskattade egenskaper. Det
nya patenterade V4-kopplet svetsas in dolt bakom radiatorkroppen, med en för branschen helt unik metod. Inga
synliga rör och full frihet att installera radiatorn för endera
botten- eller sidoanslutning. Den förinställbara ventil­
insatsen sitter på plats och termostat väljer du ur samma
sortiment som tidigare.
SIDOPLÅTAR OCH GALLER INGÅR
Thermopanel V4 levereras alltid med sidoplåtar och galler
färdigmonterat. Tillsammans med radiatorkroppens nya
profil och produktens något vitare kulör, skapar detta en
fräsch och ren design. En komplett lättskött radiator utan
synliga, svårputsade rördetaljer eller dammsamlande
mellanrum. Bara en skönt värmande Thermopanel.
PACKAT OCH KLART!
Thermopanel har utvecklats med fokus på logistisk full­
ändning. Genom att producera radiatorn installationsklar
i en modern produktionslinje, effektiviseras produktion,
distribution och hantering hos lagerhållande grossist. För
installatören minskar montagetiden och risken för felaktiga
eller saknade detaljer elimineras.
TEKNISKA DATA
Konstruktion
Material
Ytbehandling
Färg
Tryckklass
Höjder Bredder
(Höjd 300–600 mm)
(Höjd 900 mm)
EN 442-1
Kallvalsad bandstål EN 10130
Utföres i fem faser
• Alkalisk avfettning
• Fosfatering
• Kataforetisk grundmålning
• Pulverlackering med epoxypolyester
• Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Vit RAL 9016
PN 10
300, 400, 500, 600 och 900 mm
Typerna TP 21-22 är vändbara,
TP10, TP 11 och TP 33 måste anges
som höger- eller vänsterställda. TP
Plan och Ramo anges alltid som
höger- eller vänsterställda.
400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 och 3000
400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600
13 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
UTFÖRANDE OCH MÅTT
EFFEKTGRUPPER
TP 11
UTFÖRANDE
Thermopanel radiatorn är försedd med
insvetsat dolt ventilarrangemang med både
botten och sidoanslutning.
Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande med galler, sidoplåtar och
väggkonsoler.
Thermopanel typ 10 radiatorn levereras i
standardutförande med väggkonsoler.
Produktetiketten ska vara vänd mot väggen
vid montering.
TP 11
TP 11
TP 11
TP 21
TP 21
TP 22
Enkel panel utan konvektionsplåt
Enkel panel med en konvektionsplåt
Två paneler med en konvektionsplåt
TP 33
TP 22
TP 33
Två paneler med två konvektionsplåtar
Tre paneler med tre konvektionsplåtar
Värmeavgivning i enlighet med Europanorm SS-EN 442. Se separat värmeavgivningstabell.
BYGGMÅTT
TP 10
72
A
48
Avstånd vägg till radiator:
mått C minus mått A.
B
40
Rek.
150 mm
C
* Siffror inom parantes anger byggmått vid montering med anslutning utåt.
OBS! Radiator- och byggdjup för Plan och Ramo + 2 mm.
| 14
TP 10
48
B
Ansl.centr.
till vägg
40
TP 11
60
64
95
TP 21
70
65
100
TP 22
102
81
132
TP 33
152
81 (131)*
182
Radiatortyp
A
radiatordjup
C
Byggdjup
72
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
INSTALLATION OCH UPPHÄNGNING
INSTALLATION
Stålplåtsradiatorer är avsedda för installation i slutna
värmesystem med max. framledningstemperatur 120°C.
Systemet skall vara utfört så att kontinuerlig påfyllning
och syresättning förhindras. Vid installation får inte någon
del av radiatorn utsättas för mer än 100°C.
Vid materialpåverkan orsakad av eventuella tillsatsmedel
i systemet gäller ej Thermopanels produktansvar.
UPPHÄNGNING
Väggfästen för Thermopanel består av konsoler med
snäppfästen som griper om radiatorn för enkelt och
snabbt montage.
Överdelen kan förspännas och snäpper ned om överkanten
när radiatorn fälls in mot väggen. Överfallshaken kan
spärras med ett speciellt låsbleck som beställes separat.
FÖRSTÄRKT UPPHÄNGNING
Vid risk för extrem belastning kan förstärkt upphängning
med låsbyglar levereras som extra tillbehör. Läs mer i
Praktiska tillbehör.
MONTERINGSHÖJD
HÅLBILD KONSOLER
TP 11
X
Golv
TP 21-33
102
102
45
45
X-4 mm ger
monteringshöjd.
ANTAL KONSOLER
Längd 400–1 600 mm
Längd 1 800–3 000 mm
2 st konsoler
3 st konsoler
15 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
ANSLUTNINGAR
VENTILARRANGEMANG
Thermopanel V4 radiatorn är försedd med insvetsat dolt
ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning.
V4 BOTTEN OCH SIDA 2-RÖR
8
Ventilhuset har förmonterad MMA-insats typ TIF som är
inställningsbar enligt nedan. Insatsen passar till termostater med M28 x 1,5 gänga (t. ex. MMA, Danfoss eller TA).
40
Anslutningsgängor för kopplingar – M22 x 1,5.
Inställningsområde
*Vid 2k P-band
Kvs = 0,85
26
Kv 0,01–0,58*
40
TVILLINGKOPPEL
Tvillingkoppel ger möjlighet att ansluta en parallellkopplad
radiator till V4 utan att använda T-rör.
Radiatorerna regleras oberoende av varandra. Ett extra
tryckfall uppstår i den anslutningsdel där fördelningen görs,
därför bör ej vidarekoppling ske utan att detta föregås av
noggrann dimensionering. Det tillkommande tryckfallet
adderas till tryckfallet i tvillingkopplad radiatorventil och
dess anslutningsrör.
Motstånd i V4-fördelare vid tvillingkoppling: Kv 0,95
OMSTÄLLNING 2-RÖR/1-RÖR
Som tillbehör finns H-stycke med omställnings möjlighet
mellan 1- och 2-rörsanslutning.
Ventilunderdelens kägla ställs in med en insexnyckel 2,5
mm. Vid 2-rörsinställning är den helt inskruvad och hålet är
då täckt med en blå plastpropp. För att ändra till 1-rörs
avlägsnas den blå plastproppen och därefter skruvas käglan
ut. Utskruvad 4,5 varv blir det relativa radiatorflödet 35 %.
Efter inställning till 1-rörs skall hålet i käglan täckas med en
röd plastpropp för att indikera 1-rörsutförande.
| 16
13
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
REGLERDON
ARTIKELNAMN
M30
Adapter M30-M28
ENH
Förinställbar
insats TIF
EVOSENSE PUBLIC
EVOSENSE
NHN
PBR
PBR Plomberingsring passar mutter på Evosense. Förhindrar obehöriga ingrepp.
MÅTT REGLERDON
30
Typ
H
L
H
ENH
44
38
Termostat
EVOSENSE
93
41
Danfoss
RA2760M
TRV Nordic
6–28°C,
96
57
80
48
M30
89
43
TA
L
Artikelnamn
Handratt
Designtermostat
17 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
TERMOSTATER
TERMOSTAT EVOSENCE
Evosence är försedd med temperaturskala där inställt
värde är tydligt markerat i ett avläsningsfönster. Evosence
är mekaniskt avstängd vid läge 0 och är försedd med
markering för frostskydd. Termostaten kan begränsas till
valfri max. eller min. temperatur.
TERMOSTAT EVOSENCE REMOTE
Levereras med 2, 5 eller 8 m kapillärrör. Andra längder
(max. 10 m) på begäran. Ratten för inställning monteras
på ventilen.
DESIGNTERMOSTAT M30
Designtermostat M30, temperaturområde 6–26°C.
Monteras med termostatdapter (RSK 6606137).
KALIBRERING
Termostaten är kalibrerad på fabrik och skall ej ändras.
Evosence kan levereras maxbegränsad från fabrik.
TERMOSTAT OCH TILLUFTSDON
Om tilluftsdon skall användas tillsammans med radiatorn
rekommenderas att termostaten min begränsas.
MAX-MIN-BEGRÄNSNING
Maxbegränsning
• Vrid ratten mot maxläge tills en röd indikering syns i ett av de båda fönstren.
• Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur,
se temperaturskala nedan.
• Släpp indikeringen, termostaten är nu maxbegränsad.
TERMOSTATER – ALLMÄNT
Samtliga temperaturer som anges avser ungefärliga
stängningstemperaturer. Toleransen kan anges till ca ± 1°C
från inställt värde. Max-begränsade termostater stämplas
med gradantalet för stängningstemperatur.
Minbegränsning
• Vrid ratten mot minläge tills en blå indikering syns i ett av de båda fönstren.
• Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur,
se temperaturskala nedan.
• Släpp indikeringen, termostaten är nu minbegränsad.
Beroende på termostatens omgivning kan rumstemperaturen bli 1–2°C lägre än stängningstemperaturen.
TEMPERATURSKALOR
Skala
0
EVOSENSE
1
0
M30
5
6
7
8
9
Frostskydd 12 16 20 22 24 26 28
1
2
3
4
5
6
Frostskydd 11
*
14
17
20
23
26
RSK Nr
Benämning
6712076
Evosence
| 18
3
Stängd Frostskydd 12 16 20 22 24 26 28
EVOSENSE REMOTE
Skala
*
EVOSENCE REMOTE
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
THERMOPANEL RAK 4
SORTIMENT
RSK Nr
Benämning
6606545
TP Rak4 fördelare 11–21
6606546
TP Rak4 fördelare 22–33
UTFÖRANDE
Thermopanel Rak 4 är en separat
fördelare för att åstadkomma
rördragning bakom radiator.
Fördelaren har lekande mutter för
anslutning mot ventilarrangemang
och utvändig M22 x 1,5 gänga för
anslutning mot värmesystem.
Rör med dimension upp till 18 mm kan användas och
avståndet c/c rör till vägg är 20 mm. Obs! Vid montering av
Rak 4 och 18 mm rör krävs 6 mm distansklossar, RSK
6606485.
På byggplatsen förenklas rördragningen till raka rör mellan
radiatorerna vilket ger ett snabbt och enkelt montage.
Radiatoranslutning och rördragning är placerad över
radiatorns underkant för optimal platsbesparing i höjdled.
BYGG- OCH ANSLUTNINGSMÅTT
20
40
26
DIMENSIONERING OCH INSTALLATION
Värmeavgivning enligt Thermopanel standard. Normal
hänsyn skall tas till värmeexpansion hos rörsystem.
ANSLUTNINGAR
Thermopanels sortiment av standardkopplingar kan
användas.
OBS! Fritt mått mellan rör och radiator medger ej plats för
skarvning av rör eller plats för pressmuff. Radiatorns
standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej.
INSTALLATIONSEXEMPEL RAK 4 – V4
19 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
THERMOPANEL FLEX
BYGG- OCH ANSLUTNINGSMÅTT
15
40
211
41
UTFÖRANDE
Thermopanel Flex är en separat fördelare för att möjliggöra
mittkoppling av radiatorer.
OBS! Thermopanel Flex finns både i höger- och vänsterutförande. Levereras som standard i 2-rörsutförande. Radiatorns
standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej.
OMSTÄLLNING 2-RÖR/1-RÖR
Fördelaren är omställbar mellan ett- och tvårörssystem och
försedd med 2 st M22 x 1,5 utvändig gänga för tillopp och
retur.
Ventilunderdelens kägla ställs in med en insexnyckel 2,5
mm. Vid 2-rörs inställning är den helt inskruvad och hålet är
då täckt med en blå plastpropp. För att ändra till 1-rörs
avlägsnas den blå plastproppen och därefter skruvas käglan
ut. Utskruvad 4,5 varv blir det relativa radiatorflödet 35 %.
Efter inställning till 1-rörs skall hålet i käglan täckas med en
röd plastpropp för att indikera 1-rörsutförande.
| 20
SORTIMENT
RSK Nr
Benämning
För högerradiatorer
6606543
TP Flexfördelare 11–21 Höger
6606544
TP Flexfördelare 22–33 Höger
För vänsterradiatorer
6606576
TP Flexfördelare 11–21 Vänster
6606577
TP Flexfördelare 22–33 Vänster
Omställningsskruv
1- och 2-rörssystem
Utluftning
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
ANSLUTNINGSKOPPLINGAR TX
ANSLUTNINGSKOPPLINGAR TX
För anslutning till befintligt rörsystem eller i de fall då en
radiator utan ventilinsats önskas kan anslutningskopplingar
TX användas. TX kopplingarna har 1/2" invändig gänga mot
rörsystem och bygger ut 26 mm från radiatorns sida.
26
MONTERING
Befintlig insats och lock för returanslutning på sidan demonteras och anslutningskopplingarna monteras. Locket för
returanslutningen flyttas till en av bottenanslutningarna
och den andra bottenanslutningen proppas med täcklock,
M22 x 1,5.
Rekommenderat åtdragningsmoment är 5 Nm.
Radiatorhöjd
–50 mm
SORTIMENT
RSK Nr
6609235
6609236
6606535
Benämning
TP Ansl.koppling TX 15 TIF
TP Ansl.koppling TX 15 TIF M22 x 1,5
Täcklock M22 x 1,5
26
21 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
INSTÄLLNING
SKYDDSRATT
Vid leverans är ventilhuset försett med en grå skyddsratt
som kan användas under byggnadstiden. Skyddsratten är
försedd med tre låga och en hög ”vinge”. Öppning av ratten
3/4 varv från stängt läge ger nominell lyfthöjd.
1. Demontera packbox.
2. Skruva försiktigt ned strypdonet i botten med
handverktyget.
FÖRINSTÄLLNING
Ventilarrangemanget har inbyggd förinställning, dold för
obehöriga, som kan justeras utan nedtappning av systemet.
3. Applicera förinställningsdonet.
Förinställningen utföres med handverktyg F enligt punkterna 1, 2, 5 och 6 eller med hjälp av förinställningsdon FV4
punkterna 1 till 6. Respektive verktyg beställes separat.
5.
RSK Nr
6606481
6606483
Benämning
Handverktyg F
Förinställningsdon FV4
Packbox
4. Nollställ skalan mot indexmarkering.
Skruva upp strypdonet erforderligt antal varv så att önskat Kv-värde står mitt för indexmarkeringen. Om enbart handverktyg användes skruva upp erforderligt antal varv enligt diagram.
6. Montera packbox.
Strypdon
Ventilhus
Förinställningsdon FV4
Handverktyg F
| 22
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
BESKRIVNINGSUNDERLAG
"KV. THERMOPANEL"
Kos AMA
Pos.
PT
PTB
PTB. 1
PTB. 11
Sida:
Mängd
Enhet
RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE
RUMSVÄRMEAPPARATER
RADIATORER
PANELRADIATORER
Ange med radiatorbeteckningar enligt Thermopanels
beställningsbeteckningslista på följande sida.
Radiatoreffektgrupp (TP11, TP21, TP22, TP33)
Radiatorhöjd (höjd i moduler av 100 mm
Radiatorbredd (bredd i moduler av 100 mm)
Ventilplacering (H eller V)
Förslag till beskrivningstext:
Panelradiatorer fabrikat Thermopanel typ TP enligt nedan­
stående radiatorförteckning. Radiatorerna skalla vara
försedda med dolt integrerat ventilarrangemang typ V4
med anslutning i botten alt. sida.
Ange för projektet aktuella radiatorbeteckningar och antal
radiatorer av varje typ enligt följande beteckningssätt:
TP21 512
TP22 316
TP11 413 V
TP33 420 H
5 st
7 st
1 st
2 st
BESTÄLLNINGSBETECKNINGAR
TP EXEMPEL:
Radiatortyp
TP 11 – TP 33
TP Plan / TP Ramo
Höjd i = 100 mm
3–4–5–6–9
Bredd i = 100 mm
04 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 16* – 18 – 20 – 23 – 26 – 30
TP 11
5
10
H
TP 11
TP 21
TP 22
TP 33
TPF/TPR
3
↓
9
04
↓
30
Ventilplacering
Höger
(gäller endast typerna 11, 33)
Vänster
Vid beställning av radiatorerna Thermopanel Plan och Ramo måste höger- eller vänsteranslutning alltid anges!
H
V
* Höjd 900 endast till 16. TP21 och TP22 är vändbara höger/vänster
23 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
VÄRMEAVGIVNING THERMOPANEL V4
HÖJD 300 MM
TP 10
фn = 348W/m (∆t50)
фn = 175 W/m (∆t30)
n = 1,343
K = 1,8227
TP 11
фn = 546 W/m (∆t50)
фn = 281 W/m (∆t30)
n = 1,2981
K = 3,4022
TP 21
фn = 761 W/m (∆t50)
фn = 396 W/m (∆t30)
n = 1,2803
K = 5,0839
TP 22
фn = 961 W/m (∆t50)
фn = 492 W/m (∆t30)
n = 1,3094
K = 5,7292
TP 33
фn = 1347 W/m (∆t50)
фn = 688 W/m (∆t30)
n = 1,3140
K = 7,8872
Radiator-
Längd
typ
mm
304
307
309
310
312
313
316
318
320
323
304
307
309
310
312
313
316
318
320
323
326
330
304
307
309
310
312
313
316
318
320
323
326
330
304
307
309
310
312
313
316
318
320
323
326
330
304
307
309
310
312
313
316
318
320
323
326
330
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
RSK-nr
Höger
6669542
6669544
6669546
6669548
6669550
6669552
6669554
6669556
6669558
6669560
6606900
6606903
6606905
6606906
6606908
6606909
6606910
6606911
6606912
6606913
6606914
6606915
6607062
6607064
6607066
6607067
6607069
6607070
6607071
6607072
6607073
6607074
6607075
6607076
6607141
6607144
6607146
6607147
6607149
6607150
6607151
6607152
6607153
6607154
6607155
6607156
6607222
6607225
6607227
6607228
6607230
6607232
6607233
6607234
6607235
6607236
6607237
6607238
Effekt W
Effekt W
Effekt W
Vänster 60/45/20°C55/45/20°C45/35/20°C
6669543
6669545
6669547
6669549
6669551
6669553
6669555
6669557
6669559
6669561
6606980
6606983
6606985
6606986
6606988
6606989
6606990
6606991
6606992
6606993
6606994
6606995
6607062
6607064
6607066
6607067
6607069
6607070
6607071
6607072
6607073
6607074
6607075
6607076
6607141
6607144
6607146
6607147
6607149
6607150
6607151
6607152
6607153
6607154
6607155
6607156
6607304
6607307
6607309
6607310
6607312
6607313
6607314
6607315
6607316
6607317
6607318
6607319
77
134
172
191
230
249
306
344
383
440
122
214
276
306
367
398
490
551
612
704
796
919
172
301
387
430
516
559
688
774
860
989
1 118
1 290
214
375
483
536
643
697
858
965
1 072
1 233
1 394
1 609
300
525
675
750
900
975
1 200
1 350
1 500
1 725
1 950
2 250
70
122
156
174
209
226
278
313
348
400
112
195
251
279
335
363
447
502
558
642
726
837
157
275
353
393
471
510
628
707
785
903
1 021
1 178
195
342
440
488
586
635
781
879
977
1 123
1 270
1 465
273
478
615
683
820
888
1 093
1 229
1 366
1 571
1 776
2 049
40
69
89
99
119
129
159
179
198
228
65
114
146
162
195
211
260
292
325
373
422
487
92
161
207
230
276
299
368
414
460
529
598
690
113
198
254
283
339
368
452
509
565
650
735
848
158
276
355
395
474
513
631
710
789
908
1 026
1 184
Vikt
Volym
Pris SEK
kg
l
ex moms
3,6
5,5
6,8
7,4
8,7
9,3
11,2
12,5
13,7
15,6
3,6
6,4
8,2
9,1
10,9
11,8
14,5
16,4
18,2
20,9
23,6
27,3
5,6
9,8
12,6
14,0
16,8
18,2
22,4
25,2
28,0
32,2
36,4
42,0
6,5
11,4
14,7
16,3
19,6
21,2
26,1
29,3
32,6
37,5
42,4
48,9
9,8
17,2
22,1
24,5
29,4
32,0
39,2
44,1
49,1
56,4
63,7
73,5
0,7
1,2
1,5
1,7
2,0
2,2
2,7
3,1
3,4
3,9
0,7
1,2
1,5
1,6
2,0
2,1
2,6
3,0
3,3
3,8
4,3
4,9
1,4
2,4
3,0
3,4
4,1
4,4
5,4
6,1
6,8
7,8
8,8
10,2
1,4
2,4
3,1
3,4
4,1
4,4
5,4
6,1
6,8
7,8
8,8
10,2
2,0
3,6
4,6
5,1
6,1
6,6
8,2
9,2
10,2
11,7
13,3
15,3
930
1130
1268
1328
1466
1534
1728
1862
2060
2261
1064
1294
1451
1519
1678
1755
1978
2131
2358
2587
2741
3035
1506
1856
2104
2222
2454
2575
2944
3175
3504
3855
4094
4552
1610
2042
2346
2491
2779
2926
3373
3660
4075
4504
4797
5364
2169
2692
3068
3251
3604
3779
4338
4685
5172
5697
6055
6737
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden. Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Tryckklass PN 10. Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
| 24
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
VÄRMEAVGIVNING THERMOPANEL V4
HÖJD 400 MM
TP 10
фn = 449 W/m (∆t50)
фn = 228 W/m (∆t30)
n =1,3255
K = 2,5134
TP 11
фn = 711 W/m (∆t50)
фn = 366 W/m (∆t30)
n = 1,3026
K = 4,3530
TP 21
фn = 963 W/m (∆t50)
фn = 497 W/m (∆t30)
n = 1,2940
K = 6,0976
TP 22
фn = 1221 W/m (∆t50)
фn = 623 W/m (∆t30)
n = 1,3182
K = 7,0329
TP 33
фn = 1699 W/m (∆t50)
фn = 863 W/m (∆t30)
n = 1,3255
K = 9,5106
Radiator-
Längd
typ
mm
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
RSK-nr
Höger
6669562
6669564
6669566
6669568
6669570
6669572
6669574
6669576
6669578
6669580
6606916
6606919
6606921
6606922
6606924
6606925
6606926
6606927
6606928
6606929
6606930
6606931
6607077
6607080
6607082
6607083
6607085
6607086
6607087
6607088
6607089
6607090
6607091
6607092
6607157
6607160
6607162
6607163
6607165
6607166
6607167
6607168
6607169
6607170
6607171
6607172
6607239
6607242
6607244
6607245
6607248
6607249
6607250
6607251
6607252
6607253
6607254
6607255
Effekt W
Effekt W
Effekt W
Vänster 60/45/20°C55/45/20°C45/35/20°C
6669563
6669565
6669567
6669569
6669571
6669573
6669575
6669577
6669579
6669581
6606996
6607000
6607002
6607003
6607005
6607006
6607007
6607008
6607009
6607010
6607011
6607012
6607077
6607080
6607082
6607083
6607085
6607086
6607087
6607088
6607089
6607090
6607091
6607092
6607157
6607160
6607162
6607163
6607165
6607166
6607167
6607168
6607169
6607170
6607171
6607172
6607320
6607323
6607325
6607326
6607328
6607329
6607330
6607331
6607332
6607333
6607334
6607335
99
174
224
249
298
323
398
448
497
572
159
279
358
398
477
517
637
716
796
915
1 035
1 194
216
379
487
541
649
703
866
974
1 082
1 244
1 407
1 623
271
475
611
679
814
882
1 086
1 221
1 357
1 561
1 764
2 036
376
659
874
941
1 129
1 224
1 506
1 694
1 882
2 165
2 447
2 824
91
158
204
226
272
294
362
407
453
520
145
254
326
363
435
471
580
653
725
834
943
1 088
197
345
444
493
592
641
789
888
987
1 135
1 283
1 480
247
432
556
618
741
803
988
1 112
1 236
1 421
1 606
1 853
343
599
771
856
1 028
1 113
1 370
1 541
1 713
1 970
2 227
2 569
52
91
117
130
156
169
208
234
260
299
84
147
189
211
253
274
337
379
421
484
547
632
115
201
259
287
345
374
460
517
575
661
747
862
143
249
321
356
428
463
570
641
713
819
926
1069
197
345
443
492
591
640
788
886
985
1133
1280
1477
Vikt
Volym
Pris SEK
kg
l
ex moms
4,4
7,0
8,7
9,5
11,3
12,1
14,7
16,4
18,1
20,7
4,9
8,6
11,0
12,3
14,8
16,0
19,7
22,1
24,6
28,3
32,0
36,9
7,5
13,1
16,9
18,8
22,5
24,4
30,0
33,8
37,5
43,2
48,8
56,3
8,8
15,4
19,8
22,0
26,4
28,6
35,2
39,6
44,0
50,6
57,2
66,0
13,2
23,2
29,8
33,1
39,7
43,0
52,9
59,5
66,1
76,1
86,0
99,2
0,9
1,5
2,0
2,2
2,6
2,9
3,5
4,0
4,4
5,1
0,9
1,5
1,9
2,1
2,6
2,8
3,4
3,8
4,3
4,9
5,5
6,4
1,8
3,1
3,9
4,4
5,2
5,7
7,0
7,9
8,8
10,1
11,4
13,1
1,8
3,1
4,1
4,5
5,4
5,8
7,2
8,1
8,9
10,2
11,6
13,4
2,7
4,7
6,0
6,7
8,0
8,7
10,7
12,0
13,3
15,3
17,3
20,0
972
1203
1354
1435
1586
1656
1889
2043
2269
2498
1112
1377
1549
1642
1815
1895
2162
2338
2597
2858
3034
3374
1576
1977
2265
2398
2664
2802
3220
3488
3863
4270
4548
5071
1702
2194
2547
2710
3032
3207
3726
4050
4518
5020
5359
6008
2294
2896
3343
3542
3942
4146
4793
5195
5757
6377
6798
7594
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden. Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Tryckklass PN 10. Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
25 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
VÄRMEAVGIVNING THERMOPANEL V4
HÖJD 500 MM
TP 10
фn = 546 W/m (∆t50)
фn = 280 W/m (∆t30)
n = 1,3086
K = 3,2653
TP 11
фn = 868 W/m (∆t50)
фn = 445 W/m (∆t30)
n = 1,3070
K = 5,2236
TP 21
фn = 1156 W/m (∆t50)
фn = 593 W/m (∆t30)
n = 1,3076
K = 6,9404
TP 22
фn = 1470 W/m (∆t50)
фn = 746 W/m (∆t30)
n = 1,3270
K = 9,8167
TP 33
фn = 2035 W/m (∆t50)
фn = 1028 W/m (∆t30)
n = 1,3371
K = 10,8861
Radiator-
Längd
typ
mm
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
RSK-nr
Höger
6669582
6669584
6669586
6669588
6669590
6669592
6669594
6669596
6669598
6669600
6606932
6606935
6606937
6606938
6606940
6606941
6606942
6606943
6606944
6606945
6606946
6606947
6607093
6607096
6607098
6607099
6607101
6607102
6607103
6607104
6607105
6607106
6607107
6607108
6607173
6607176
6607178
6607179
6607181
6607182
6607183
6607184
6607185
6607186
6607187
6607188
6607256
6607259
6607261
6607262
6607264
6607265
6607266
6607267
6607268
6607269
6607270
6607271
Effekt W
Effekt W
Effekt W
Vänster 60/45/20°C55/45/20°C45/35/20°C
6669583
6669585
6669587
6669589
6669591
6669593
6669595
6669597
6669599
6669601
6607013
6607016
6607018
6607019
6607021
6607022
6607023
6607025
6607026
6607027
6607028
6607029
6607093
6607096
6607098
6607099
6607101
6607102
6607103
6607104
6607105
6607106
6607107
6607108
6607173
6607176
6607178
6607179
6607181
6607182
6607183
6607184
6607185
6607186
6607187
6607188
6607336
6607339
6607341
6607342
6607344
6607345
6607346
6607347
6607348
6607349
6607350
6607351
122
213
274
305
366
396
488
548
609
701
194
339
436
485
582
630
776
873
970
1 115
1 261
1 454
258
452
581
646
775
839
1 033
1 162
1 291
1 485
1 678
1 937
326
570
732
814
977
1 058
1 302
1 465
1 628
1 872
2 116
2 441
449
785
1 009
1 122
1 346
1 458
1 794
2 019
2 243
2 579
2 916
3 365
111
194
250
278
333
361
444
500
555
638
177
309
398
442
530
574
707
795
883
1 016
1 148
1 325
235
412
529
588
706
765
941
1 059
1 176
1 353
1 529
1 764
296
518
666
740
888
962
1 185
1 333
1 481
1 703
1 925
2 221
408
714
918
1 020
1 224
1 325
1 631
1 835
2 039
2 345
3 651
3 059
64
112
145
161
193
209
257
289
321
370
102
179
230
256
307
333
410
461
512
589
665
768
136
238
307
341
409
443
545
613
681
784
886
1 022
170
298
383
425
511
553
681
766
851
979
1 106
1 276
233
408
525
583
700
758
933
1 050
1 167
1 342
1 517
1 750
Vikt
Volym
Pris SEK
kg
l
ex moms
5,4
8,5
10,6
11,6
13,7
14,7
17,8
19,9
22,0
25,1
6,2
10,9
14,0
15,5
18,6
20,2
24,8
27,9
31,0
35,7
40,3
46,5
9,4
16,5
21,2
23,5
28,2
30,6
37,7
42,4
47,1
54,1
61,2
70,6
11,1
19,4
24,9
27,7
33,2
36,0
44,3
49,9
55,4
63,7
72,1
83,1
16,7
29,1
37,5
41,6
50,0
54,1
66,6
74,9
83,3
95,8
108,2
124,9
1,1
1,9
2,4
2,7
3,2
3,5
4,3
4,9
5,4
6,2
1,1
1,9
2,4
2,7
3,2
3,5
4,3
4,8
5,4
6,2
7,0
8,0
2,2
3,8
4,9
5,4
6,5
7,1
8,7
9,8
10,9
12,5
14,1
16,3
2,2
3,9
5,0
5,5
6,6
7,2
8,9
10,0
11,1
12,7
14,4
16,6
3,3
5,8
7,4
8,2
9,9
10,7
13,2
14,8
16,5
18,9
21,4
24,7
1011
1270
1442
1533
1706
1790
2052
2220
2480
2740
1157
1453
1650
1754
1953
2049
2348
2541
2839
3135
3331
3716
1638
2101
2419
2565
2875
3030
3502
3805
4238
4692
5004
5602
1786
2344
2734
2921
3298
3483
4063
4436
4977
5536
5913
6654
2400
3088
3587
3811
4242
4516
5240
5698
6353
7045
7514
8413
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden. Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Tryckklass PN 10. Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
| 26
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
VÄRMEAVGIVNING THERMOPANEL V4
HÖJD 600 MM
TP 10
фn = 639 W/m (∆t50)
фn = 330 W/m (∆t30)
n =1,2916
K = 4,0842
TP 11
фn = 1018 W/m (∆t50)
фn = 521 W/m (∆t30)
n = 1,3115
K = 6,0193
TP 21
фn = 1340 W/m (∆t50)
фn = 682 W/m (∆t30)
n = 1,3213
K = 7,6253
TP 22
фn = 1709 W/m (∆t50)
фn = 864 W/m (∆t30)
n = 1,3358
K = 9,1888
TP 33
фn = 2356 W/m (∆t50)
фn = 1183 W/m (∆t30)
n = 1,3486
K = 12,0488
Radiator-
Längd
typ
mm
604
607
609
610
612
613
616
618
620
623
604
607
609
610
612
613
616
618
620
623
626
630
604
607
609
610
612
613
616
618
620
623
626
630
604
607
609
610
612
613
616
618
620
623
626
630
604
607
609
610
612
613
616
618
620
623
626
630
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
RSK-nr
Höger
6669602
6669604
6669606
6669608
6669610
6669612
6669614
6669616
6669618
6669620
6606948
6606951
6606953
6606954
6606956
6606957
6606958
6606959
6606960
6606961
6606962
6606963
6607109
6607112
6607114
6607115
6607117
6607118
6607119
6607120
6607121
6607122
6607123
6607124
6607189
6607192
6607194
6607195
6607197
6607198
6607199
6607200
6607201
6607202
6607203
6607204
6607272
6607275
6607277
6607278
6607280
6607281
6607282
6607283
6607284
6607285
6607286
6607287
Effekt W
Effekt W
Effekt W
Vänster 60/45/20°C55/45/20°C45/35/20°C
6669603
6669605
6669607
6669609
6669611
6669613
6669615
6669617
6669619
6669621
6607030
6607033
6607035
6607036
6607038
6607039
6607040
6607041
6607042
6607043
6607044
6607045
6607109
6607112
6607114
6607115
6607117
6607118
6607119
6607120
6607121
6607122
6607123
6607124
6607189
6607192
6607194
6607195
6607197
6607198
6607199
6607200
6607201
6607202
6607203
6607204
6607352
6607355
6607357
6607358
6607360
6607361
6607362
6607363
6607364
6607365
6607366
6607367
144
252
323
359
431
467
575
647
719
826
227
397
511
567
681
738
908
1 021
1 135
1 305
1 475
1 702
297
521
669
744
892
967
1 190
1 339
1 487
1 711
1 934
2 231
377
660
848
942
1 131
1 225
1 508
1 696
1 885
2 167
2 450
2 827
517
904
1 163
1 292
1 550
1 679
2 067
2 325
2 584
2 971
3 359
3 875
131
229
295
328
393
426
524
590
655
754
207
362
465
517
620
672
827
930
1 034
1 189
1 344
1 551
271
474
609
677
812
880
1 083
1 218
1 354
1 557
1 760
2 031
343
600
771
857
1 028
1 114
1 371
1 542
1 714
1 971
2 228
2 571
469
821
1 056
1 173
1 408
1 525
1 878
2 112
2 347
2 699
3 051
3 520
76
134
172
191
229
248
306
344
382
439
120
209
269
299
359
389
478
538
598
688
777
897
156
273
351
390
468
507
624
702
780
897
1 014
1 170
196
343
442
491
589
638
785
883
981
1 128
1 275
1 472
267
468
601
668
802
869
1 069
1 203
1 336
1 537
1 737
2 005
Vikt
Volym
Pris SEK
kg
l
ex moms
6,3
10,2
12,8
14,0
16,6
17,9
21,7
24,3
26,9
30,7
7,5
13,1
16,8
18,7
22,4
24,3
29,9
33,7
37,4
43,0
48,6
56,1
10,4
18,1
23,3
25,9
31,3
33,7
41,5
46,7
51,8
59,6
67,4
77,8
13,4
23,4
30,1
33,4
40,1
43,4
53,4
60,1
66,8
76,8
86,8
100,2
20,1
35,1
45,2
50,2
60,2
65,3
80,3
90,4
100,4
115,5
130,5
150,6
1,3
2,2
2,9
3,2
3,8
4,2
5,1
5,8
6,4
7,4
1,3
2,2
2,9
3,2
3,8
4,2
5,1
5,8
6,4
7,4
8,3
9,6
2,6
4,6
5,9
6,5
7,8
8,5
10,4
11,7
13,0
15,0
16,9
19,5
2,6
4,6
5,9
6,6
7,9
8,6
10,5
11,9
13,2
15,2
17,2
19,8
3,9
6,7
8,8
9,8
11,8
12,7
15,7
17,6
19,6
22,5
25,5
19,4
1049
1344
1534
1626
1824
1913
2205
2399
2687
2977
1201
1538
1755
1861
2088
2190
2524
2746
3075
3407
3628
4056
1717
2219
2581
2742
3082
3253
3778
4229
4659
5113
5458
6123
1869
2495
2928
3138
3556
3764
4409
4823
5424
6053
6482
7305
2509
3289
3838
4101
4675
4883
5702
6223
6967
7751
8281
9307
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden. Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Tryckklass PN 10. Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
27 |
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
VÄRMEAVGIVNING THERMOPANEL V4
HÖJD 900 MM
TP 10
фn = 903 W/m (∆t50)
n = 1,2988
TP 11
фn = 1427 W/m (∆t50)
фn = 728 W/m (∆t30)
n = 1,3170
K = 8,2581
TP 21
фn = 1861 W/m (∆t50)
фn = 939 W/m (∆t30)
n = 1,3390
K = 9,8816
TP 22
фn = 2338 W/m (∆t50)
фn = 1182 W/m (∆t30)
n = 1,3358
K = 12,8396
TP 33
фn = 3260 W/m (∆t50)
фn = 1627 W/m (∆t30)
n = 1,3600
K = 15,9448
Radiator-
Längd
typ
mm
904
907
909
910
912
913
916
904
907
909
910
912
913
916
904
907
909
910
912
913
916
904
907
909
910
912
913
916
904
907
909
910
912
913
916
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
RSK-nr
Höger
6669622
6669624
6669626
6669628
6669630
6669632
6669634
6606964
6606967
6606969
6606970
6606972
6606973
6606974
6607125
6607128
6607130
6607131
6607133
6607134
6607135
6607205
6607208
6607210
6607211
6607213
6607214
6607215
6607288
6607291
6607293
6607294
6607296
6607297
6607298
Effekt W
Effekt W
Effekt W
Vänster 60/45/20°C55/45/20°C45/35/20°C
6669623
6669625
6669627
6669629
6669631
6669633
6669635
6607046
6607049
6607051
6607052
6607054
6607055
6607056
6607125
6607128
6607130
6607131
6607133
6607134
6607135
6607205
6607208
6607210
6607211
6607213
6607214
6607215
6607368
6607371
6607373
6607374
6607376
6607377
6607378
202
354
456
506
607
658
810
321
563
723
804
964
1 045
1 286
410
717
922
1 025
1 230
1 332
1 640
522
913
1 174
1 305
1 566
1 696
2 088
711
1 245
1 601
1 778
2 134
2 312
2 845
185
323
415
461
554
600
738
289
506
650
722
867
939
1 156
373
652
838
932
1 118
1 211
1 490
474
829
1 066
1 185
1 422
1 540
1 896
646
1 130
1 453
1 614
1 937
2 098
2 583
107
188
241
268
322
349
429
167
292
375
417
500
542
667
213
373
479
533
639
692
852
269
471
605
673
807
874
1 076
366
640
823
915
1 098
1 189
1 464
Vikt
Volym
Pris SEK
kg
l
ex moms
8,8
14,5
18,4
20,3
24,1
26,0
31,8
11,3
19,8
25,5
28,3
34,0
36,0
45,3
16,9
29,6
38,1
42,3
50,8
55,0
67,7
20,3
35,5
45,6
50,7
60,8
65,0
81,1
24,2
42,4
54,4
60,6
72,7
96,0
97,0
1,8
3,2
4,1
4,5
5,4
5,9
7,2
1,8
3,2
4,0
4,5
5,4
5,9
7,2
3,6
6,3
8,1
9,0
10,8
11,7
14,4
3,6
6,3
8,1
9,0
10,8
11,7
14,4
4,2
7,4
9,5
10,6
12,7
13,8
17,0
1354
1702
2016
2167
2457
2625
3092
1549
1948
2307
2480
2812
3005
3538
2066
2780
3385
3675
4249
4562
5467
2320
3114
3811
4131
4765
5132
6150
3349
4572
5628
6079
7046
7577
9153
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden. Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Tryckklass PN 10. Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
| 28
PANELRADIATORER
THERMOPANEL V4
29 |
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL RADIATORER
||30
30
PANELRADIATORER DESIGN
MODERN OCH VARM DESIGN FÖR ALLA UTRYMMEN
31
31||
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
NYA MODERNA FRONTPROFILER – PLAN OCH RAMO
Thermopanel V4 representerar ett unikt radiatorkoncept,
som utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik
och modern design. Nu lanserar Thermopanel två helt nya
profiler – Plan front och Ramo front. Detta är utan tvekan
marknadens mest eleganta och moderna frontprofiler som
tillsammans med den nya designtermostaten förhöjer
helhetsintrycket av produkten ytterligare.
Thermopanel V4 Plan och Ramo levereras i standardutförande med galler, sidoplåtar och väggkonsoler – en helt
komplett radiator. Som extra tillbehör finns designtermostat
M30 med temperaturområde 6–26°C som ger rummet en
jämn och behaglig inomhustemperatur. En energibesparing
som verkligen syns! En vitlackerad handduksstång i stål med
kraftig magnetinfästning finns som tillbehör för Plan och
Ramo.
TEKNISKA DATA
Konstruktion
Material
Ytbehandling
Färg
Tryckklass
Höjder Bredder
Extra tillbehör
| 32
EN 442-1
Kallvalsad bandstål EN 10130
Utföres i fem faser
• Alkalisk avfettning
• Fosfatering
• Kataforetisk grundmålning
• Pulverlackering med epoxypolyester
• Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Vit RAL 9016
PN 10
300, 400, 500 och 600 mm
400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 och 3000
Designtermostat M30, termostatadapter, vitlackerad handduksstång i stål.
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
33 |
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
THERMOPANEL PLAN OCH RAMO FRONTPROFILER
THERMOPANEL V4
RAMO (TPR)
Ramo frontprofilen har vågräta, distinkta linjer.
THERMOPANEL V4
PLAN (TPF)
Plan frontprofilen är helt slät.
| 34
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
VÄRMEAVGIVNING THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
HÖJD 300 MM
Rad.- Längd
PLAN RSK-nr
HEAVY DUTY RSK-nr
RAMO RSK-nr
typ
mm
Höger
Vänster
Höger
Vänster
Höger
Vänster
304
307
309
310
TPF / TPR 11 312
фn = 529 W/m (∆t50)
313
фn = 275 W/m (∆t30)
316
n = 1,2820
318
K = 3,5106
320
323
326
330
304
307
309
310
TPF / TPR 21 312
фn = 732 W/m (∆t50)
313
фn = 381 W/m (∆t30)
316
n = 1,2790
318
K = 4,5659
320
323
326
330
304
307
309
310
TPF / TPR 22 312
фn = 937 W/m (∆t50)
313
фn = 482 W/m (∆t30)
316
n = 1,3000
318
K = 5,0902
320
323
326
330
304
307
309
310
TPF / TPR 33 312
фn = 1314 W/m (∆t50) 313
фn = 671 W/m (∆t30)
316
n = 1,3160
318
K = 5,5831
320
323
326
330
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
6620000
6620001
6620002
6620003
6620004
6620005
6620006
6620007
6620008
6620009
6620010
6620011
6620096
6620097
6620098
6620099
6620100
6620101
6620102
6620103
6620104
6620105
6620106
6620107
6620192
6620193
6620194
6620195
6620196
6620197
6620198
6620199
6620200
6620201
6620202
6620203
6620288
6620289
6620290
6620291
6620292
6620293
6620294
6620295
6620296
6620297
6620298
6620299
6620012
6620013
6620014
6620015
6620016
6620017
6620018
6620019
6620020
6620021
6620022
6620023
6620108
6620109
6620110
6620111
6620112
6620113
6620114
6620115
6620116
6620117
6620118
6620119
6620204
6620205
6620206
6620207
6620208
6620209
6620210
6620211
6620212
6620213
6620214
6620215
6620300
6620301
6620302
6620303
6620304
6620305
6620306
6620307
6620308
6620309
6620310
6620311
6602878
6602880
6602882
6602884
6602886
6602888
6602890
6602892
6602894
6602896
6602898
6602900
6602974
6602976
6602978
6602980
6602982
6602984
6602986
6602988
6602990
6602992
6602994
6602996
6603078
6603080
6603082
6603084
6603086
6603089
6603091
6603093
6603095
6603097
6603099
6603101
6603183
6603185
6603188
6603190
6603192
6603194
6603196
6603198
6603200
6603202
6603205
6603207
6602879
6602881
6602883
6602885
6602887
6602889
6602891
6602893
6602895
6602897
6602899
6602901
6602975
6602977
6602979
6602981
6602983
6602985
6602987
6602989
6602991
6602993
6602995
6602997
6603079
6603081
6603083
6603085
6603087
6603090
6603092
6603094
6603096
6603098
6603100
6603102
6603184
6603186
6603189
6603191
6603193
6603195
6603197
6603199
6603201
6603204
6603206
6603208
6620384
6620385
6620386
6620387
6620388
6620389
6620390
6620391
6620392
6620393
6620394
6620395
6620480
6620481
6620482
6620483
6620484
6620485
6620486
6620487
6620488
6620489
6620490
6620491
6620576
6620577
6620578
6620579
6620580
6620581
6620582
6620583
6620584
6620585
6620586
6620587
6620672
6620673
6620674
6620675
6620676
6620677
6620678
6620679
6620680
6620681
6620682
6620683
6620396
6620397
6620398
6620399
6620400
6620401
6620402
6620403
6620404
6620405
6620406
6620407
6620492
6620493
6620494
6620495
6620496
6620497
6620498
6620499
6620500
6620501
6620502
6620503
6620588
6620589
6620590
6620591
6620592
6620593
6620594
6620595
6620596
6620597
6620598
6620599
6620684
6620685
6620686
6620687
6620688
6620689
6620690
6620691
6620692
6620693
6620694
6620695
Effekt W
60/45/20°C 55/45/20°C 45/35/20°C
120
209
269
299
359
388
478
538
598
687
777
896
166
290
373
414
497
538
662
745
828
952
1 076
1 242
210
367
472
525
630
682
840
945
1 050
1 207
1 365
1 575
292
512
658
731
877
950
1 170
1 316
1 462
1 681
1 901
2 193
109
64
191
112
245
144
273
160
327
192
355
208
436
255
491
287
545
319
627
367
709
415
818
479
151
89
265
155
340
199
378
222
454
266
491
288
605
355
680
399
756
443
869
510
983
576
1 134
665
191
111
335
195
431
250
479
278
574
334
622
362
766
445
861
501
957
556
1 101
640
1 244
723
1 436
834
266
154
466
269
599
346
666
384
799
461
865
499
1 065
615
1 198
692
1 331
768
1 531
884
1 731
999
1 997 1 153
Vikt Volym
kg
l
4,7
8,2
10,5
11,7
14,0
15,2
18,7
21,1
23,4
26,9
30,4
35,1
6,7
11,7
15,0
16,7
20,0
21,7
26,7
30,1
33,4
38,4
43,4
50,1
7,6
13,3
17,1
19,0
22,8
24,7
30,4
34,2
38,0
43,7
49,4
57,0
10,9
19,0
24,5
27,2
32,6
35,4
43,5
49,0
54,4
62,6
70,7
81,6
0,7
1,2
1,5
1,6
2,0
2,1
2,6
3,0
3,3
3,8
4,3
4,9
1,4
2,4
3,0
3,4
4,1
4,4
5,4
6,1
6,8
7,8
8,8
10,2
1,4
2,4
3,1
3,4
4,1
4,4
5,4
6,1
6,8
7,8
8,8
10,2
2,0
3,6
4,6
5,1
6,1
6,6
8,2
9,2
10,2
11,7
13,3
15,3
Pris SEK
ex moms
1277
1552
1742
1823
2014
2106
2372
2557
2829
3105
3289
3643
1807
2228
2525
2667
2945
3090
3533
3810
4204
4627
4912
5462
1932
2451
2815
2989
3335
3511
4048
4391
4890
5405
5757
6438
2603
3231
3682
3901
4325
4535
5206
5623
6206
6836
7267
8084
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden.
Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Rekommenderad cirkaprislista i
SEK exklusive moms.
35 |
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
HÖJD 400 MM
Rad.- Längd
TPF / TPR 11
фn = 680 W/m (∆t50)
фn = 353 W/m (∆t30)
n = 1,2820
K = 4,8577
TPF / TPR 21
фn = 929 W/m (∆t50)
фn = 482 W/m (∆t30)
n = 1,2850
K = 6,0931
TPF / TPR 22
фn = 1198 W/m (∆t50)
фn = 614 W/m (∆t30)
n = 1,3100
K = 6,6198
TPF / TPR 33
фn = 1664 W/m (∆t50)
фn = 846 W/m (∆t30)
n = 1,3250
K = 7,2240
typ
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
404
407
409
410
412
413
416
418
420
423
426
430
mm
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
PLAN RSK-nr
Höger
6620024
6620025
6620026
6620027
6620028
6620029
6620030
6620031
6620032
6620033
6620034
6620035
6620120
6620121
6620122
6620123
6620124
6620125
6620126
6620127
6620128
6620129
6620130
6620131
6620216
6620217
6620218
6620219
6620220
6620221
6620222
6620223
6620224
6620225
6620226
6620227
6620312
6620313
6620314
6620315
6620316
6620317
6620318
6620319
6620320
6620321
6620322
6620323
Vänster
6620036
6620037
6620038
6620039
6620040
6620041
6620042
6620043
6620044
6620045
6620046
6620047
6620132
6620133
6620134
6620135
6620136
6620137
6620138
6620139
6620140
6620141
6620142
6620143
6620228
6620229
6620230
6620231
6620232
6620233
6620234
6620235
6620236
6620237
6620238
6620239
6620324
6620325
6620326
6620327
6620328
6620329
6620330
6620331
6620332
6620333
6620334
6620335
HEAVY DUTY RSK-nr
Höger
6602902
6602904
6602906
6602908
6602910
6602910
6602914
6602916
6602918
6602920
6602922
6602924
6602998
6603000
6603002
6603004
6603007
6603009
6603011
6603014
6603016
6603018
6603020
6603023
6603103
6603106
6603108
6603110
6603113
6603115
6603117
6603119
6603122
6603124
6603126
6603128
6603209
6603212
6603214
6603216
6603218
6603220
6603222
6603224
6603226
6603228
6603231
6603233
Vänster
6602903
6602905
6602907
6602909
6602911
6602913
6602915
6602917
6602919
6602921
6602923
6602925
6602999
6603001
6603003
6603006
6603008
6603010
6603012
6603015
6603017
6603019
6603022
6603024
6603105
6603107
6603109
6603111
6603114
6603116
6603118
6603121
6603123
6603125
6603127
6603129
6603210
6603213
6603215
6603217
6603219
6603221
6603223
6603225
6603227
6603230
6603232
6603234
RAMO RSK-nr
Höger
6620408
6620409
6620410
6620411
6620412
6620413
6620414
6620415
6620416
6620417
6620418
6620419
6620504
6620505
6620506
6620507
6620508
6620509
6620510
6620511
6620512
6620513
6620514
6620515
6620600
6620601
6620602
6620603
6620604
6620605
6620606
6620607
6620608
6620609
6620610
6620611
6620696
6620697
6620698
6620699
6620700
6620701
6620702
6620703
6620704
6620705
6620706
6620707
Vänster
6620420
6620421
6620422
6620423
6620424
6620425
6620426
6620427
6620428
6620429
6620430
6620431
6620516
6620517
6620518
6620519
6620520
6620521
6620522
6620523
6620524
6620525
6620526
6620527
6620612
6620613
6620614
6620615
6620616
6620617
6620618
6620619
6620620
6620621
6620622
6620623
6620708
6620709
6620710
6620711
6620712
6620713
6620714
6620715
6620716
6620717
6620718
6620719
Effekt W
Vikt Volym
kg
82
6,3
144 11,1
185 14,2
205 15,8
246 19,0
267 20,5
328 25,3
369 28,4
411 31,6
472 36,3
534 41,1
616 47,4
112
8,9
196 15,6
252 20,1
280 22,3
336 26,8
364 29,0
447 35,7
503 40,1
559 44,6
643 51,3
727 58,0
839 66,9
141 10,2
247 17,9
317 23,0
352 25,6
423 30,7
458 33,3
564 41,0
634 46,1
705 51,2
810 58,9
916 66,6
1 057 76,8
193 14,6
338 25,6
434 32,9
482 36,6
579 43,9
627 47,6
772 58,6
868 65,9
965 73,2
1 110 84,2
1 254 95,2
1 447 109,8
60/45/20°C 55/45/20°C 45/35/20°C
154
269
346
384
461
499
615
691
768
883
999
1 152
210
367
472
524
629
681
838
943
1 048
1 205
1 362
1 572
267
468
601
668
802
869
1 069
1 203
1 336
1 537
1 737
2 005
369
645
830
922
1 106
1 199
1 475
1 660
1 844
2 121
2 397
2 766
140
245
315
351
421
456
561
631
701
806
911
1 052
191
335
430
478
574
622
765
861
956
1 100
1 243
1 434
243
426
548
609
730
791
974
1 096
1 217
1 400
1 583
1 826
336
587
755
839
1 007
1 091
1 342
1 510
1 678
1 930
2 181
2 517
l
0,9
1,5
1,9
2,1
2,6
2,8
3,4
3,8
4,3
4,9
5,5
6,4
1,8
3,1
3,9
4,4
5,2
5,7
7,0
7,9
8,8
10,1
11,4
13,1
1,8
3,1
4,1
4,5
5,4
5,8
7,2
8,1
8,9
10,2
11,6
13,4
2,7
4,7
6,0
6,7
8,0
8,7
10,7
12,0
13,3
15,3
17,3
20,0
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden.
Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Rekommenderad cirkaprislista i
SEK exklusive moms.
| 36
Pris SEK
ex moms
1335
1652
1858
1970
2177
2275
2595
2807
3116
3431
3641
4049
1891
2372
2717
2877
3196
3362
3864
4185
4635
5124
5458
6085
2041
2633
3057
3252
3639
3849
4471
4860
5420
6024
6431
7210
2752
3475
4012
4251
4730
4975
5752
6235
6908
7652
8158
9113
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
HÖJD 500 MM
Rad.- Längd
TPF / TPR 11
фn = 823 W/m (∆t50)
фn = 427 W/m (∆t30)
n = 1,2830
K = 6,1939
TPF / TPR 21
фn = 1113 W/m (∆t50)
фn = 576 W/m (∆t30)
n = 1,2910
K = 7,6751
TPF / TPR 22
фn = 1444 W/m (∆t50)
фn = 736 W/m (∆t30)
n = 1,3200
K = 8,2590
TPF / TPR 33
фn = 1994 W/m (∆t50)
фn = 1009 W/m (∆t30)
n = 1,3330
K = 9,1106
typ
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
504
507
509
510
512
513
516
518
520
523
526
530
mm
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
PLAN RSK-nr
Höger
6620048
6620049
6620050
6620051
6620052
6620053
6620054
6620055
6620056
6620057
6620058
6620059
6620144
6620145
6620146
6620147
6620148
6620149
6620150
6620151
6620152
6620153
6620154
6620155
6620240
6620241
6620242
6620243
6620244
6620245
6620246
6620247
6620248
6620249
6620250
6620251
6620336
6620337
6620338
6620339
6620340
6620341
6620342
6620343
6620344
6620345
6620346
6620347
Vänster
6620060
6620061
6620062
6620063
6620064
6620065
6620066
6620067
6620068
6620069
6620070
6620071
6620156
6620157
6620158
6620159
6620160
6620161
6620162
6620163
6620164
6620165
6620166
6620167
6620252
6620253
6620254
6620255
6620256
6620257
6620258
6620259
6620260
6620261
6620262
6620263
6620348
6620349
6620350
6620351
6620352
6620353
6620354
6620355
6620356
6620357
6620358
6620359
HEAVY DUTY RSK-nr
Höger
6602926
6602928
6602930
6602932
6602934
6602936
6602938
6602940
6602942
6602944
6602946
6602948
6603025
6603027
6603029
6603031
6603033
6603035
6603037
6603040
6603042
6603044
6603046
6603049
6603130
6603132
6603134
6603136
6603139
6603141
6603143
6603145
6603148
6603150
6603152
6603155
6603235
6603238
6603240
6603242
6603244
6603247
6603249
6603251
6603254
6603256
6603258
6603261
Vänster
6602927
6602929
6602931
6602933
6602935
6602937
6602939
6602941
6602943
6602945
6602947
6602949
6603026
6603028
6603030
6603032
6603034
6603036
6603038
6603041
6603043
6603045
6603048
6603050
6603131
6603133
6603135
6603137
6603140
6603142
6603144
6603147
6603149
6603151
6603154
6603156
6603236
6603239
6603241
6603243
6603246
6603248
6603250
6603253
6603255
6603257
6603259
6603262
RAMO RSK-nr
Höger
6620432
6620433
6620434
6620435
6620436
6620437
6620438
6620439
6620440
6620441
6620442
6620443
6620528
6620529
6620530
6620531
6620532
6620533
6620534
6620535
6620536
6620537
6620538
6620539
6620624
6620625
6620626
6620627
6620628
6620629
6620630
6620631
6620632
6620633
6620634
6620635
6620720
6620721
6620722
6620723
6620724
6620725
6620726
6620727
6620728
6620729
6620730
6620731
Vänster
6620444
6620445
6620446
6620447
6620448
6620449
6620450
6620451
6620452
6620453
6620454
6620455
6620540
6620541
6620542
6620543
6620544
6620545
6620546
6620547
6620548
6620549
6620550
6620551
6620636
6620637
6620638
6620639
6620640
6620641
6620642
6620643
6620644
6620645
6620646
6620647
6620732
6620733
6620734
6620735
6620736
6620737
6620738
6620739
6620740
6620741
6620742
6620743
Effekt W
Vikt Volym
60/45/20°C 55/45/20°C 45/35/20°C
186
325
418
465
558
604
743
836
929
1 069
1 208
1 394
250
438
564
626
751
814
1 002
1 127
1 252
1 440
1 628
1 878
321
561
722
802
962
1 042
1 283
1 443
1 604
1 844
2 085
2 406
440
771
991
1 101
1 321
1 431
1 761
1 982
2 202
2 532
2 862
3 303
170
297
382
424
509
551
678
763
848
975
1 103
1 272
228
400
514
571
685
742
914
1 028
1 142
1 314
1 485
1 713
292
511
657
730
876
949
1 168
1 314
1 460
1 679
1 898
2 190
400
701
901
1 001
1 201
1 302
1 602
1 802
2 002
2 303
2 603
3 004
99
174
223
248
298
323
397
447
496
571
645
745
133
233
300
333
400
433
533
600
666
766
866
999
168
294
379
421
505
547
673
757
841
968
1 094
1 262
230
402
516
574
689
746
918
1 033
1 148
1 320
1 492
1 722
kg
8,0
13,9
17,9
19,9
23,9
25,9
31,8
35,8
39,8
45,8
51,7
59,7
11,2
19,5
25,1
27,9
33,5
36,3
44,6
50,2
55,8
64,2
72,5
83,7
12,9
22,5
29,0
32,2
38,6
41,9
51,5
58,0
64,4
74,1
83,7
96,6
20,3
35,6
45,7
50,8
61,0
66,0
81,3
91,4
101,6
116,8
132,1
152,4
l
1,1
1,9
2,4
2,7
3,2
3,5
4,3
4,8
5,4
6,2
7,0
8,0
2,2
3,8
4,9
5,4
6,5
7,1
8,7
9,8
10,9
12,5
14,1
16,3
2,2
3,9
5,0
5,5
6,6
7,2
8,9
10,0
11,1
12,7
14,4
16,6
3,3
5,8
7,4
8,2
9,9
10,7
13,2
14,8
16,5
18,9
21,4
24,7
Pris SEK
ex moms
1388
1745
1980
2105
2344
2459
2819
3050
3406
3762
3997
4460
1965
2521
2904
3078
3451
3637
4202
4565
5086
5630
6004
6723
2142
2813
3280
3505
3958
4180
4876
5323
5972
6644
7096
7985
2880
3706
4305
4573
5090
5419
6287
6837
7624
8454
9017
10096
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden.
Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Rekommenderad cirkaprislista i
SEK exklusive moms.
37 |
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
HÖJD 600 MM
Rad.- Längd
typ
604
607
609
610
612
TPF / TPR 11
фn = 961 W/m (∆t50)
613
фn = 499 W/m (∆t30)
616
n = 1,2830
618
K = 8,6859
620
623
626
630
604
607
609
610
612
TPF / TPR 21
фn =1288 W/m (∆t50) 613
фn = 664 W/m (∆t30)
616
n = 1,2970
618
K = 10,4133
620
623
626
630
604
607
609
610
612
TPF / TPR 22
фn =1676 W/m (∆t50) 613
фn = 850 W/m (∆t30)
616
n = 1,3300
618
K = 10,9672
620
623
626
630
604
607
609
610
612
TPF / TPR 33
фn =2309 W/m (∆t50) 613
фn = 1163 W/m (∆t30)
616
n = 1,3420
618
K = 12,1173
620
623
626
630
mm
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
400
700
900
1 000
1 200
1 300
1 600
1 800
2 000
2 300
2 600
3 000
PLAN RSK-nr
Höger
6620072
6620073
6620074
6620075
6620076
6620077
6620078
6620079
6620080
6620081
6620082
6620083
6620168
6620169
6620170
6620171
6620172
6620173
6620174
6620175
6620176
6620177
6620178
6620179
6620264
6620265
6620266
6620267
6620268
6620269
6620270
6620271
6620272
6620273
6620274
6620275
6620360
6620361
6620362
6620363
6620364
6620365
6620366
6620367
6620368
6620369
6620370
6620371
Vänster
6620084
6620085
6620086
6620087
6620088
6620089
6620090
6620091
6620092
6620093
6620094
6620095
6620180
6620181
6620182
6620183
6620184
6620185
6620186
6620187
6620188
6620189
6620190
6620191
6620276
6620277
6620278
6620279
6620280
6620281
6620282
6620283
6620284
6620285
6620286
6620287
6620372
6620373
6620374
6620375
6620376
6620377
6620378
6620379
6620380
6620381
6620382
6620383
HEAVY DUTY RSK-nr
Höger
6602950
6602952
6602954
6602956
6602958
6602960
6602962
6602964
6602966
6602968
6602970
6602972
6603051
6603053
6603056
6603058
6603060
6603063
6603065
6603067
6603069
6603072
6603074
6603076
6603157
6603159
6603162
6603164
6603166
6603168
6603170
6603172
6603174
6603176
6603178
6603181
6603263
6603265
6603267
6603269
6603271
6603273
6603275
6603277
6603280
6603282
6603284
6603287
Vänster
6602951
6602953
6602955
6602957
6602959
6602961
6602963
6602965
6602967
6602969
6602971
6602973
6603052
6603055
6603057
6603059
6603061
6603064
6603066
6603068
6603071
6603073
6603075
6603077
6603158
6603160
6603163
6603165
6603167
6603169
6603171
6603173
6603175
6603177
6603180
6603182
6603264
6603266
6603268
6603270
6603272
6603274
6603276
6603279
6603281
6603283
6603285
6603288
RAMO RSK-nr
Höger
6620456
6620457
6620458
6620459
6620460
6620461
6620462
6620463
6620464
6620465
6620466
6620467
6620552
6620553
6620554
6620555
6620556
6620557
6620558
6620559
6620560
6620561
6620562
6620563
6620648
6620649
6620650
6620651
6620652
6620653
6620654
6620655
6620656
6620657
6620658
6620659
6620744
6620745
6620746
6620747
6620748
6620749
6620750
6620751
6620752
6620753
6620754
6620755
Vänster
6620468
6620469
6620470
6620471
6620472
6620473
6620474
6620475
6620476
6620477
6620478
6620479
6620564
6620565
6620566
6620567
6620568
6620569
6620570
6620571
6620572
6620573
6620574
6620575
6620660
6620661
6620662
6620663
6620664
6620665
6620666
6620667
6620668
6620669
6620670
6620671
6620756
6620757
6620758
6620759
6620760
6620761
6620762
6620763
6620764
6620765
6620766
6620767
Effekt W
Vikt Volym
60/45/20°C 55/45/20°C 45/35/20°C
217
380
488
543
651
705
868
977
1 085
1 248
1 411
1 628
289
506
650
723
867
939
1 156
1 301
1 445
1 662
1 879
2 168
371
649
834
927
1 112
1 205
1 483
1 668
1 853
2 131
2 409
2 780
508
889
1 143
1 270
1 524
1 651
2 032
2 286
2 539
2 920
3 301
3 809
198
347
446
495
594
644
792
891
990
1 139
1 287
1 485
264
461
593
659
791
857
1 054
1 186
1 318
1 515
1 713
1 977
337
590
759
843
1 011
1 096
1 349
1 517
1 686
1 938
2 191
2 528
462
808
1 039
1 154
1 385
1 500
1 846
2 077
2 308
2 654
3 000
3 462
116
203
261
290
348
377
464
522
580
667
753
869
153
268
345
383
460
498
613
690
767
882
997
1 150
193
339
435
484
580
629
774
871
967
1 113
1 258
1 451
264
461
593
659
791
857
1 054
1 186
1 318
1 516
1 713
1 977
kg
9,6
16,8
21,6
24,0
28,8
31,2
38,4
43,2
48,0
55,2
62,4
72,0
13,4
23,5
30,2
33,5
40,2
43,6
53,6
60,3
67,0
77,1
87,1
100,5
15,5
27,2
34,9
38,8
46,6
50,4
62,1
69,8
77,6
89,2
100,9
116,4
22,2
38,9
50,0
55,5
66,6
72,2
88,8
99,9
111,0
127,7
144,3
166,5
l
1,3 1441
2,2 1845
2,9 2106
3,2 2234
3,8 2506
4,2 2629
5,1 3027
5,8 3296
6,4 3690
7,4 4088
8,3 4353
9,6 4868
2,6 2061
4,6 2662
5,9 3098
6,5 3291
7,8 3698
8,5 3904
10,4 4533
11,7 5076
13,0 5591
15,0 6136
16,9 6550
19,5 7347
2,6 2243
4,6 2994
5,9 3514
6,6 3767
7,9 4266
8,6 4517
10,5 5291
11,9 5789
13,2 6509
15,2 7264
17,2 7778
19,8 8765
3,9 3011
6,7 3947
8,8 4605
9,8 4921
11,8 5610
12,7 5860
15,7 6842
17,6 7468
19,6 8361
22,5 9301
25,5 9937
29,4 11168
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden.
Panelradiator med inbyggt ventilarrangemang, typ V4, försedd med sidoplåtar och toppgaller. Radiatorn levereras
komplett med konsoler, luftskruv, 1/2" plugg och insats MMA TIF till termostatventil. Rekommenderad cirkaprislista i
SEK exklusive moms.
| 38
Pris SEK
ex moms
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL V4 PLAN & RAMO
NYHET! THERMOPANEL PLAN ”HEAVY DUTY”
Thermopanel Plan finns nu i ett verkligt robust utförande
”Heavy Duty”. Den kraftiga versionen är idealisk för särskilt
utsatta miljöer som restauranger, köpcentra och skolor.
Dessa allmänna utrymmen har många besökare dagligen
och behöver en robust, slitstark och hållbar inredning.
Priset är det samma som för TP Plan, men ange ”Heavy
Duty” vid beställning.
39 |
PANELRADIATORER DESIGN
THERMOPANEL RADIATORER
| 40
KONVEKTORER
VÄRME I LITET FORMAT
41 |
KONVEKTORER
THERMOCON
42
| 42
KONVEKTORER
THERMOCON
THERMOCON KONVEKTORER
VÄRME I LITET FORMAT
Uppvärmning behöver inte vara komplicerat – ofta är de
enkla lösningarna också de bästa.
ThermoCon är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga
med profilerade aluminiumlameller. Den vattenburna
värmen som cirkulerar i kopparslingan, överförs till aluminiumlameller i vars kanaler det skapas en varm självdragande
luftström. Inga rörliga delar – bara så enkelt och väldigt
effektivt!
VÄLJ VATTENBUREN VÄRME
Framtidens energiproblem har ingen given lösning. Valet av
energiform kommer bland annat att styras av politiska beslut
och närhet till naturresurser.
EFFEKTIVA KOMPAKTA VÄRMARE
2000-talets arkitektur med öppna planlösningar och stora
fönsterpartier ställer speciella krav på uppvärmning. Med allt
färre väggytor att montera radiatorer på och stora glaspartier
som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon
den optimala lösningen. Liten, effektiv och med elegant
design klarar den stora värmebehov.
FLEXIBELT SYSTEM
ThermoCon finns i tre höjder, nio längder i standard­utförande.
Levereras normalt komplett med ventilarrangemang, men finns
även som enkel konvektor med röranslutning. Sortimentet är
omfattande med stor möjlighet till flexibla lösningar.
Du kan till och med bestämma färgen själv.
Med ett vattenburet värmesystem är du väl förberedd för
olika framtida energilösningar. Oavsett med vilken energiteknik värmen produceras, kan den alltid ledas ut och
fördelas effektivt i huset.
TEKNISKA DATA
Konstruktion
Material
Ytbehandling
Färg
Tryckklass
Max framloppstemp
Höjder Längder
Effektgrupper
Konvektordel av aluminiumlameller med expanderade kopparrör
Ytbehandlade topgaller och ändgavlar av kallvalsad stål
Avfettning och järnfosfatering, våtlackering och härdning. Förbättrad fukttålighet.
Ytbehandlat topggaller (pulvermålat)
Vit RAL 9016
PN 10
120°C
100, 200 och 300 mm
500, 600, 800, 1000, 1300, 1600, 1900, 2200 och 2500 mm
TCN 1, enkelkonvektor | TCN 2 dubbelkonvektor
43 |
KONVEKTORER
THERMOCON
THERMOCON TCN
UTFÖRANDE
Konvektorn är uppbyggd på en högtrycksexpanderad värmebärande
kopparrörsslinga som fixerar de profilerade aluminiumlamellerna.
En teknik som säkerställer maximal värmeöverföring. TCN levereras
med inbyggt förinställbart ventilarrangemang, justerbart för ettrespektive tvårörssystem. Alla ingående komponenter är av
av­zinkningshärdigt material.
TCN-U levereras med 1/2" konventionell anslutning, d.v.s. utan
inbyggt ventilarrangemang. TCN-U har inbyggd utluftningsventil.
Mjuk design med
rundade hörn
Inbyggd
utluftningsventil
Justerbara
golvkonsoler
60–120 mm
| 44
Inbyggt ventilarrange­mang
för botten respektive
sidoanslutning. Omställbart
ettrör/tvårör.
KONVEKTORER
THERMOCON
ANSLUTNINGAR
ANSLUTNINGAR
40
25
5
Bottenanslutning "B"
Ett- och tvårörsutförande.
40
FRISTÅENDE MONTAGE (X)
TCN 1
Sidoanslutning "S"
(ej höjd 100 mm)
Ett- och tvårörsutförande.
13
VÄGGMONTAGE (W)
TCN 2
TCN 1
TCN 2
84
17
179
Hålbild
10
30
Hålbild
10
30
112
Ø9
Ø9
115
42
60-120
207
115
15
15
70
70
95
110 x 40
För konvektorlängd 400–1 600 mm rekommenderas två och för 1900 mm och längre rekommenderas tre konsoler.
45 |
KONVEKTORER
THERMOCON
REGLERDON
ARTIKELNAMN
M30
Adapter M30-M28
ENH
Förinställbar
insats TIF
EVOSENSE PUBLIC
EVOSENSE
NHN
PBR
PBR Plomberingsring passar mutter på Evosense. Förhindrar obehöriga ingrepp.
MÅTT REGLERDON
30
Typ
H
| 46
L
H
ENH
44
38
Termostat
EVOSENSE
93
41
Danfoss
RA2760M
TRV Nordic
6–28°C,
96
57
80
48
M30
89
43
TA
L
Artikelnamn
Handratt
Designtermostat
KONVEKTORER
THERMOCON
TCN-U
UTFÖRANDE "U"
ThermoCon kan erhållas i utförande ”U” med
1/2" inv. gänga för sidokoppling. Med inbyggd
utluftningsventil, men utan ventilarrangemang.
ANSLUTNINGSMÅTT TCN-U
H
C
100
200
300
50
150
250
R 1/2"
25
C
H
25
70
70
TCN 1
TCN 2
INBYGGNAD I GOLVRÄNNA
Vid fönsterpartier som går ända ned mot golvet vid dörrar
och andra fall då lämplig plats inte finns ovan golv, kan
konvektorn förläggas i golvrännan som täckes med
borttagbart galler.
B
A
C
T
D
D = (C + konvektorns bredd) + t
dvs.
TCN1 = (C + 84) + t ≈ 190 + t
TCN2 = (C + 179) + t ≈ 380 + t
Typ
Höjd
TCN 1
TCN 1
TCN 2
TCN 2
100
200
100
200
Inbyggnadsmått för golvränna
A
B
C
D
70
170
100
190 + t
70
270
100
190 + t
100
200
200
380 + t
100
300
200
380 + t
T= Spånskiva med tjocklek 10 mm rekommenderas och längd lika
golvrännans längd.
Vid inbyggnad i golvränna reduceras konvektorns värmeavgivning.
(Värmeavgivningstabell x 0,9).
47 |
KONVEKTORER
THERMOCON
SERIEKOPPLING
Thermopanels konvektor ThermoCon finns för seriekoppling
i 100, 200 och 300 mm höjd. Seriekoppling kan användas
när utrymme för rördragning är begränsat och flera
konvektorer kan styras av en termostatventil.
SORTIMENT
Höjder
Längder
Effektgrupper
Röranslutning
100, 200 och 300 mm
500-2500 mm
TCN 1/TCN 2
M22 x 1,5 och C/C 40 mm vid ventilarrangemang 1/2" invändig gänga och C/C 50 mm vid övriga anslutningar
TRYCKFALL
När ThermoCon installeras i serie påverkas tryckfallet mer
än vid standardinstallation eftersom allt flöde går genom
Höjd
Rörlängd (mm) TCN 1
Antal böjar TCN 1
Rörlängd (mm) TCN 2
Antal böjar TCN 2
100
2 x konvektorlängd
A:0, M:0 och S:2
4 x konvektorlängd
A:2, M:2 oc S:4
BETECKNINGAR OCH EXEMPEL
Den första konvektorn i serien kallas TCN-A och är försedd
med ventilarrangemang. TCN-M är mittkonvektorn med
anslutning på båda sidor och TCN-US är sista konvektorn med
anslutning på en sida.
TCN1-A
TCN1-A 210 V TF 2B 15 X
| 48
TCN1-M
TCN1-M 216 X
alla konvektorer i serien. Rördimension är 15 x 0,8 mm och
rörlängd och antal böjar framgår av tabell nedan.
200
4 x (konvektorlängd – 200)
A:4, M:6 och S:8
8 x (konvektorlängd – 200)
A:8, M:12 och S:16
300
6 x (konvektorlängd – 200)
A:8, M:10 och S:24
12 x (konvektorlängd – 200)
A:16, M:20 och S:24
För A-modell anges samma beteckningar som för en standard
TCN1. För M och US-modell anges höjd, längd och montage.
TCN1-US
TCN1-US 213 X
KONVEKTORER
THERMOCON
BESTÄLLNING TCN
THERMOCON
EXEMPEL:
TCN 1
Konvektortyp
Enkelkonvektor
Dubbelkonvektor
TCN 1
TCN 2
2
16
H
TF
2B
12
W
1
↓
3
Höjd i dm
1–2–3
Bredd i dm
05 – 06 – 08 – 10 – 13 – 16 – 19 – 22 – 25
Ventilplacering
Höger
Vänster
Reglersätt
Förberedd för termostat Evosence
1/2" utan ventil
System och ansl. placering
Tvårörs bottenanslutning
Tvårörs sidoanslutning (ej höjd 100)
Ettrörs bottenanslutning
Ettrörs sidoanslutning (ej höjd 100)
Koppling
Släta rör, stål eller koppar
dy = 12 –15 – 18
Gängade rör SMS 326, 1/2" Rak koppling
*) Utan kopplingar
Montage
På vägg (väggkonsoler)
Fristående (golvstöd)
04
↓
25
H
V
FF
U
2B
2S
1B
1S
12
↓
18
1/2"
00
W
X
*) Ev. avstängningsventiler specificeras separat.
THERMOCON FÖR SERIEKOPPLING
För beställningsbeteckningar ThermoCon för seriekoppling, se s. 49.
49 |
KONVEKTORER
THERMOCON
VÄRMEAVGIVNING | TCN
HÖJDERNA 100–300 MM
HÖJD 100 MM
TCN 1
n = 1,2863
TCN 2
n = 1,2747
HÖJD 200 MM
TCN 1
n = 1,2863
TCN 2
n = 1,2863
HÖJD 300 MM
TCN 1
n = 1,2863
TCN 2
n = 1,2863
| 50
Längd
mm
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
Effekt W
60/45/20°C
90
117
168
223
305
388
473
559
644
195
252
358
473
643
814
986
1 161
1 336
55/45/20°C
82
107
154
204
279
354
432
510
588
178
230
327
432
587
743
901
1 060
1 220
Längd
mm
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
48
63
90
119
163
207
252
298
344
105
135
192
254
345
436
529
622
717
Faktor
∆t50
161
209
300
398
544
692
843
995
1 148
346
447
635
838
1 139
1 442
1 748
2 057
2 368
∆t30
83
108
156
206
282
359
437
516
595
180
233
331
437
594
752
911
1 073
1 235
Effekt W
60/45/20°C
151
196
280
371
509
647
787
930
1 074
316
409
582
767
1 042
1 320
1 600
1 883
2 168
55/45/20°C
137
178
255
338
463
589
717
846
977
288
372
529
698
948
1 201
1 456
1 713
1 972
Längd
mm
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
45/35/20°C
45/35/20°C
79
103
147
195
267
340
414
488
564
165
214
304
401
545
690
837
985
1 134
Faktor
∆t50
272
354
506
671
919
1 170
1 423
1 680
1 940
574
742
1 055
1 391
1 891
2 395
2 903
3 416
3 932
∆t30
139
181
258
342
469
597
726
857
990
292
377
536
706
960
1 216
1 474
1 735
1 997
∆t50
363
472
676
896
1 227
1 561
1 900
2 243
2 590
757
978
1 390
1 833
2 492
3 155
3 825
4 502
5 181
∆t30
184
239
342
454
621
790
962
1 136
1 311
378
488
694
915
1 245
1 576
1 910
2 248
2 587
Effekt W
60/45/20°C
200
260
372
493
675
858
1045
1233
1424
411
531
755
996
1 354
1 714
2 078
2 446
2 814
55/45/20°C
181
236
338
448
613
780
950
1122
1295
373
482
685
904
1 229
1 556
1 886
2 220
2 555
45/35/20°C
104
135
194
257
352
447
545
643
742
212
273
389
512
697
882
1 069
1 259
1 448
K
1,051
1,364
1,958
2,597
3,550
4,516
5,501
6,493
7,491
2,363
3,052
4,336
5,722
7,778
9,847
11,936
14,046
16,170
K
1,569
2,041
2,918
3,869
5,300
6,747
8,206
9,688
11,187
3,202
4,139
5,885
7,759
10,548
13,360
16,193
19,055
21,933
Faktor
K
1,977
2,571
3,682
4,880
6,683
8,502
10,348
12,217
14,107
3,714
4,798
6,820
8,993
12,227
15,480
18,767
22,088
25,420
Vikt
Volym
kg
l
1,8
2,2
3,2
4,2
5,6
6,9
8,3
9,8
11,2
3,3
4,2
6,1
7,9
10,7
13,4
16,2
19,0
21,8
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Vikt
Volym
kg
l
3,2
4,0
5,6
7,3
9,7
11,9
14,3
16,8
19,2
5,1
6,5
9,2
11,9
16,0
19,8
23,9
28,0
32,0
0,4
0,4
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
0,6
0,7
1,0
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
Vikt
Volym
kg
l
4,1
5,1
7,1
9,1
12,1
14,9
17,9
20,9
23,9
6,3
8,0
11,4
14,9
19,9
24,5
29,5
34,4
39,4
0,6
0,7
0,9
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
2,6
1,0
1,2
1,6
2,0
2,6
3,2
3,8
4,4
5,0
KONVEKTORER
THERMOCON
RSK & PRIS | TCN
HÖJDERNA 100–300 MM
ThermoCon modeller på lager i Järpås
HÖJD 100 MM
TCN 1
n = 1,2863
Vändbar.
Ej sidoansl.
TCN 2
n = 1,2747
Ej vändbar.
Ej sidoansl.
HÖJD 200 MM
TCN 1
n = 1,2863
Vändbar
TCN 2
n = 1,2863
Ej vändbar
HÖJD 300 MM
TCN 1
n = 1,2863
Vändbar
TCN 2
n = 1,2863
Ej vändbar
Längd
mm
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
Längd
mm
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
Längd
mm
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
516
616
816
1 016
1 316
1 616
1 916
2 216
2 516
RSK Botten
Höger
6600000
6600002
6600004
6600006
6600008
6600010
6600012
6600014
6600016
6600073
6600077
6600081
6600085
6600089
6600093
6600097
6600101
6600105
Vänster
6600000
6600002
6600004
6600006
6600008
6600010
6600012
6600014
6600016
6600072
6600076
6600080
6600084
6600088
6600092
6600096
6600100
6600104
RSK Botten
Höger
6600019
6600022
6600025
6600028
6600031
6600034
6600037
6600040
6600043
6600111
6600117
6600123
6600129
6600135
6600141
6600147
6600153
6600159
Vänster
6600019
6600022
6600025
6600028
6600031
6600034
6600037
6600040
6600043
6600110
6600116
6600122
6600128
6600134
6600140
6600146
6600152
6600158
RSK Botten
Höger
6600046
6600049
6600052
6600055
6600058
6600061
6600064
6600067
6600070
6600165
6600171
6600177
6600183
6600189
6600195
6600201
6600207
6600213
Vänster
6600046
6600049
6600052
6600055
6600058
6600061
6600064
6600067
6600070
6600164
6600170
6600176
6600182
6600188
6600194
6600200
6600206
6600212
RSK Sida
Höger
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vänster
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RSK Sida
Höger
6600018
6600021
6600024
6600027
6600030
6600033
6600036
6600039
6600042
6600109
6600115
6600121
6600127
6600133
6600139
6600145
6600151
6600157
Vänster
6600018
6600021
6600024
6600027
6600030
6600033
6600036
6600039
6600042
6600108
6600114
6600120
6600126
6600132
6600138
6600144
6600150
6600156
RSK Sida
Höger
6600045
6600048
6600051
6600054
6600057
6600060
6600063
6600066
6600069
6600163
6600169
6600175
6600181
6600187
6600193
6600199
6600205
6600211
Vänster
6600045
6600048
6600051
6600054
6600057
6600060
6600063
6600066
6600069
6600162
6600168
6600174
6600180
6600186
6600192
6600198
6600204
6600210
TCN SEK
ex moms
1702
1912
2118
2324
2741
3154
3554
3999
4399
2744
3178
3628
4079
4949
5828
6891
7623
8502
TCN SEK
ex moms
2009
2246
2493
2739
3220
3734
4207
4696
5174
3352
3887
4451
5013
6053
7332
8219
9288
10617
TCN SEK
ex moms
2148
2414
2684
2954
3499
4028
4570
5086
5633
3551
4142
5009
5876
6482
8489
9745
11130
12376
RSK U
Höger
6600001
6600003
6600005
6600007
6600009
6600011
6600013
6600015
6600017
6600075
6600079
6600083
6600087
6600091
6600095
6600099
6600103
6600107
Vänster
6600001
6600003
6600005
6600007
6600009
6600011
6600013
6600015
6600017
6600074
6600078
6600082
6600086
6600090
6600094
6600098
6600102
6600106
RSK U
Höger
6600020
6600023
6600026
6600029
6600032
6600035
6600038
6600041
6600044
6600113
6600119
6600125
6600131
6600137
6600143
6600149
6600155
6600161
Vänster
6600020
6600023
6600026
6600029
6600032
6600035
6600038
6600041
6600044
6600112
6600118
6600124
6600130
6600136
6600142
6600148
6600154
6600160
RSK U
Höger
6600047
6600050
6600053
6600056
6600059
6600062
6600065
6600068
6600071
6600167
6600173
6600179
6600185
6600191
6600197
6600203
6600209
6600215
Vänster
6600047
6600050
6600053
6600056
6600059
6600062
6600065
6600068
6600071
6600166
6600172
6600178
6600184
6600190
6600196
6600202
6600208
6600214
Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden. Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Priser angivna med ventilarrangemang. Vid inbyggnad i golvränna gäller ovanstående värmeavgivning x 0.9.
Värmeavgivningstabell för andra temperaturområde tillhandahålles på begäran eller se www.thermopanel.se.
TCN U SEK
ex moms
1530
1737
2118
2152
2572
2984
3380
3832
4229
2572
3005
3628
3912
4774
5655
6721
7451
8502
TCN U SEK
ex moms
1922
2159
2405
2567
3046
3561
4033
4525
5002
3266
3799
4362
4841
5880
7160
8219
9117
10447
TCN U SEK
ex moms
2063
2326
2596
2781
3325
3856
4396
4913
5462
2881
4053
4921
5703
6312
8319
9573
10955
12206
51 |
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
| 52
PRAKTISKA TILLBEHÖR
TEKNISKA INNOVATIONER
53 |
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
TEKNISKA INNOVATIONER
Rationella tillbehör som förenklar installationen av Thermo­
panel radiator eller ThermoCon konvektor. Thermo­panels
breda tillbehörsserie är ett resultat på god produktutveckling i samarbete med den Skandinaviska marknaden och
ett stort antal av Thermopanels tillbehör är patenterade.
Åtskilliga gånger ställs rörläggaren på prov inför en installation, problem med bröstningshöjd, golvlist, kabelkanal,
mittanslutning osv. Kapitlet praktiska tillbehör bjuder på
många tekniska innovationer som är lösningen på flertalet
installationsproblem.
RAK4™
Thermopanel Rak 4 är ett tillbehör för snabbt och enkelt
seriemontage med bakomliggande rördragning. Rören kan
med fördel monteras före radiatorn. Thermopanel Rak 4
möjliggör en lägre bygghöjd och finns i två utföranden:
TP11/21 samt TP22/33.
OBS!
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels
radiator- och konvektorsortiment.
| 54
FLEX™
Thermopanel Flex är en patenterad lösning för mittkoppling
med PEX-rör bakom radiatorn. Thermopanel Flex passar till
samtliga Thermopanel radiatorer och är avsedd för högermontage. Omställning till ettrörssystem är möjlig. Thermo­
panel Flex finns i två utföranden: TP11/21 samt TP22/33.
QUATTRO™
Thermopanel Quattro kan även erbjuda en variant på det
senare systemet, kallat tvårörsseriesystem – Quattro. Detta
system kombinerar ettrörssystemets enkla installation med
tvårörssystemets enkla dimensionering. En tvårörsanläggning av denna typ kan utföras utan T-rör och dolda rörskarvar. Rördragningen blir logisk och utan korsningar. På
samma sätt som vid övriga tvårörssystem bör individuell
injusteringsmöjlighet finnas på varje radiator.
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
55 |
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
R
T
R
R
T
Artikel
SEK ex moms
6606545
TP Rak4 fördelare 11–21
500
6606546
TP Rak4 fördelare 22–33
500
6606543
TP Flexfördelare 11–21 Höger
482
6606544
TP Flexfördelare 22–33 Höger
482
6606576
TP Flexfördelare 11–21 Vänster
482
6606577
TP Flexfördelare 22–33 Vänster
482
6606039
Quattro 2-rörsfördelare
310
Quattro är endast avsedd att monteras på Thermopanels TP V4
samt TP Plan och Ramo radiatorer.
T
61* 37*
40
50
40
6606035
Excenterkoppling 11
78
6606561
Excenterkoppling 26
134
36*
11
34*
26
*gäller vid bottenkoppling. Vid sidokoppling tillkommer 8 mm.
| 56
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
Artikel
SEK ex moms
6606034
Korskoppling, förväxlat tillopp/retur
391
6606562
TP 1-rörsfördelare.
Omställningsbar 1-2 rörsystem
240
6606008
Förbigångsrör
134
6606036
Vinkelkoppling lång K22L
103
6606037
Vinkelkoppling kort K22
93
45*
40
35*
34
40
68*
28*
*gäller vid bottenkoppling. Vid sidokoppling tillkommer 8 mm.
57 |
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
Artikel
SEK ex moms
6606019
Avstängningsventil rak SR
61
6606020
Avstängningsventil vinkel SV
61
6606006
Avstängningsventil rak R 1/2" AR
63
6606007
Avstängningsventil vinkel R 3/8" EK
60
6606005
Avstängningsventil rak R 3/8" ER
60
50*
29
28*
22
57*
28*
22
50*
*gäller vid bottenkoppling. Vid sidokoppling tillkommer 8 mm.
| 58
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
15*
24**
Artikel
SEK ex moms
6609036
Koppling M22/12
18
6609044
Koppling M22/15
18
6606042
Koppling M22/18
43
**gäller koppling M22/18
6606136
Termostat M30 6–26°C Vit/Krom
6606137
Termostatdapter M30-M28. Passar till Termostat M30.
6733380
673 34 09
6733344
Avtappningsventil
Luftskruv + propp 1/2" o-ring
Luftnyckel
277
90
48
40
11
*gäller vid bottenkoppling. Vid sidokoppling tillkommer 8 mm.
59 |
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
Artikel
SEK ex moms
6606547
6606548
6606549
6606550
6606551
TP konsol 11
300
400
500
600
900
66
66
66
66
66
6606552
6606553
6606554
6606555
6606556
TP konsol 21/22/33
300
400
500
600
900
66
66
66
66
66
Golvstöd SSPK
236
Täckhylsa för golvstöd
66
Täckbricka för golvstöd
55
Golvstöd SSPK
Antal golvstöd för radiatorhöjd 300–600 mm
Radiatorlängd mm
Antal stöd
400–1800
2 st
1900–2400
3 st
2500–2800
4 st
Antal golvstöd för radiatorhöjd 900 mm
Radiatorlängd mm
Antal stöd
400–1 200
2 st
1 300–1 600
3 st
| 60
6606485
TP Väggdistans 6
8
6606542
TP Väggdistans 12
8
6606480
TP Väggdistans 31, 4-pack
6734159
Distansklosspar för tilläggskonsoler
Vid montage av tilluftsdon på längre radiatorer.
57
112
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
Artikel
SEK ex moms
6609235
TP Ansl.koppling TX 15 TIF
72
6609236
TP Ansl.koppling TX 15 M22 x 1,5
72
6606535
Täcklock M22 x 1,5
36
6609226
Koppling gängade rör R 3/8"
50
6609234
Koppling gängade rör R 1/2"
61
6606040
Vinkelkoppling R 3/8"
52
6606041
Vinkelkoppling R 1/2"
52
6606023
Flexkoppling för sockelmontage
69
6606038
Förlängningskoppling.
3/8" 33*
1/2" 37*
3/8" 27*
1/2" 25*
3/8" 22
1/2" 25
4*
40
30° ± 17
116
Levereras med genomgående 12 och 15 mm kona utan mutter.
Insticksdjup 18–45 mm.
58
*gäller vid bottenkoppling. Vid sidokoppling tillkommer 8 mm.
61 |
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
Artikel
SEK ex moms
Handduksstång Plan & Ramo
6734776
6734777
6734778
6734779
6734780
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
634
689
743
826
908
TP Låsbygel
6606557
6606558
6606559
6606560
| 62
TP 11
TP 21
TP 22
TP 33
131
131
131
131
6733342
Bättringsfärg vit RAL 9016 pensel
95
6733343
Bättringsfärg vit RAL 9016 spray
158
6606483
Förinställningsdon med handverktyg FV4
6606481
Handverktyg för förinställning F
542
30
THERMOPANEL RADIATORER
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Rekommenderad cirkaprislista i SEK exklusive moms.
Tillbehören är endast avsedda för Thermopanels radiator- och konvektorsortiment.
RSK
6750651
6750652
Artikel
Golvstöd TCN 1, justerbar
Golvstöd TCN 2, justerbar
SEK ex moms
81
106
Rekommenderat antal golvstöd för resp. konvektorlängd
400–1600 mm:
2 st
1900–2500 mm:
3 st
6750649
6750650
Väggkonsol TCN 1
Väggkonsol TCN 2
33
56
Rekommenderat antal konsoler för resp. konvektorlängd
400–1600 mm:
2 st
1900–2500 mm:
3 st
6733567
Låsplåt 55 MCK. Passar Monclac väggkonsoller.
6712076
TP / MMA termostat Evosence 0–28°C. Vit RAL9016
5
199
63 |
THERMOPANEL RADIATORER
DIMENSIONERING
DIMENSIONERING
FUNKTION, VENTILINSTÄLLNINGAR OCH DIAGRAM
| 64
65 |
THERMOPANEL RADIATORER
DIMENSIONERNG
DIMENSIONERING
Utdrag ur dimensioneringsbroschyr
KOMPLETT DIMENSIONERINGSBROSCHYR HÄMTAS VIA
WWW.THERMOPANEL.SE
Thermopanel’s dimensioneringsbroschyr innehåller bl.a:
• Formler för nominella flöden, definitioner av ∆t,
omräkning av radiatoreffekt.
• Systemuppbyggnad för ettrör/tvårör och quattro.
• Dimensionering, nomogram.
• Funktion, ventilinställningar och diagram.
EFFEKTFAKTOR [K]
Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn
66
| 66
THERMOWIN FÖR DATABERÄKNING
Thermopanel’s beräkningsprogram ThermoWin kan
användas för enkel och rationell dimensionering av radiatorsystem. Programmet är en kraftfullt och lättanvänt verktyg
för beräkning av värmebehov, ettrörs-, tvårörs- och huvudledningssystem. ThermoWin ger tydliga och lättlästa
utskrifter där alla ingående värden och resultat finns
redovisade.
THERMOPANEL RADIATORER
DIMENSIONERING
FUNKTION TP – TCN
BERÄKNINGSMODELL FÖR VÄRMEAVGIVNING
Värmeavgivningstabeller är framtagna enligt nedanstående
EN 442 formler som kan användas för beräkning av värmeavgivning vid andra temperaturer än de angivna i tabell.
Radiatortyp
TP 11
TP 21
TP 22
TP 33
ф = фn x
∆T =
(
300
400
500
600
900
300
400
546
711
868
1018
1427
761
963
1,2981
1,3026
1,3070
1,3115
1,3170
1,2803
1,2940
500
1156
1,3076
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
1340
1861
961
1221
1470
1709
2388
1347
1699
2035
2356
3260
1,3213
1,3390
1,3094
1,3182
1,3270
1,3358
1,3561
1,3140
1,3255
1,3371
1,3486
1,3600
∆T n
49,83
)
ф
фn
n
∆T tin tut trum tin – tut
ln{(tin – trum) / (tut – trum)}
MONTERING BAKOM SKÄRM
Monteras radiatorn bakom en skärm avskärmas strålningen.
Om luftströmmen förbi och genom radiatorn ej hindras och
skärmen sitter minst 25 mm från radiatorn blir korrektionsfaktorn ksk:
Radiatortyp
Korrektionsfaktor – ksk
TP 11
TP 21
TP 22
TP 33
0,87
0,91
0,93
0,96
Temperaturexponent
n
Normeffekt EN 442,
W/m vid ∆Tn 49,83 K
Höjd
värmeavgivning vid ∆T, W/m
normvärmeavgivning, ∆Tn 49,83 K, W/m
temperaturexponent
logaritmisk övertemperatur, K
tilloppstemperatur, ˚C
returtemperatur, ˚C
rumstemperatur, ˚C
RADIATORN MONTERAD PÅ HÖGKANT
Radiatorns konstruktion med vertikala konvektionskanaler
på baksidan av radiatorkroppen medför att montering på
högkant ej är möjlig.
67 |
THERMOPANEL RADIATORER
DIMENSIONERNG
DIAGRAM VENTILARRANGEMANG
KV
TIF
2,0
1,0
TIF
3,0
2,5
0,5
=
Ventilinsats
med förinställning –
2-rör
P-band 2K
0,4
2,0
0,3
0,2
1,5
0,1
1,0
0,05
0,04
0,03
0,75
0,02
0,5
0,25
0,01
1
2
0,0005
­
3
0,001
4
5
10
20
0,005
30
0,01
40 50
100
200
0,05
l/h
0,1
l/s
Flödesmängd
Angivna KV- värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215.
Vi rekommenderar ett tryckfall på 3–10 kPa över radiatorn.
| 68
Öppningsvarv från stängt läge
THERMOPANEL RADIATORER
DIMENSIONERING
AVSTÄNGNINGSVENTILER
KV
2,0
6
5
4
1,0
3,5
6
5
4
3,5
3
6
5
4
6
5
4
3
3
2,5
2,5
0,5
2
2
3
2,5
0,4
1,5
1,5
2,5
0,3
2
0,2
1
1
2
1,5
1,5
AR
0,1
1
0,05
0,5
1
10
­
20
30
40
50
100
200
300
400
500
Flödesmängd l/h
0,5
0,5
SR
SV
ER/EK
Öppningsvarv från stängt läge
Angivna KV-värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215.
69 |
THERMOPANEL RADIATORER
DIMENSIONERNG
Diagram
OMSTÄLLNING 2-RÖR TILL 1-RÖR
% rad
100
90
80
70
60
50
40
30
P-band
P-Band
(Max)
(Max)
20
P-band
P-Band
3K
3K
10
0
P-band
P-Band
2K
2K
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Öppning Bypassventil (varv)
TOTALKAPACITET, VENTILARRANGEMANG INKL. RADIATOR
Förinställning fullt öppen
Kv
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
P-band
P-Band
(Max)
(Max)
1
0.9
P-band
P-Band
3K
3K
0.8
0.7
P-band
P-Band
2K
2K
0.6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Öppning Bypassventil (varv)
| 70
3.5
4
4.5
5
THERMOPANEL RADIATORER
FÄRGER
FÄRGER
ALLT DU VILL HA
Purmo och Thermopanels radiatorer är konstruerade för att
sprida värme och tillföra skönhet i alla sorts utrymmen.
Radiatorernas standardkulör är en diskret vit (RAL 9016)
som smälter bra in i omgivningen. Men du kanske har lust
med något djärvare, någonting som framhäver formen på
din radiator? Eller du kanske har bestämt dig för en färgsättning som kräver att radiatorn har en bestämd nyans för att
den ska matcha inredningen?
Då är det bra att veta att Purmo och Thermopanels radiatorer finns i de flesta kulörer. Alla RAL-färger kan beställas
som färgtillval, och vissa modeller finns till och med i
metalliska nyanser. Se de enskilda produkterna för mer
detaljer.
PULVERYTBEHANDLING
KTL GRUNDMÅLNING
FOSFATERING
AVFETTNING
Allt detta gör vi för att få en hållbar och
vacker yta. Din Purmo eller Thermopanel
radiator kommer att stå emot repor och
korrosion i många år. Faktum är att de
fastställda minimikraven i standarder som
DIN 55 900 överskrids i hög grad. Det kan
också vara bra att veta att framställningen
sker med de mest miljövänliga metoder som
finns. Din radiator har tillverkats med
omsorg. Och den är gjord för att hålla.
FÄRGER SOM BESTÅR
Toppkvalitet är av högsta prioritet för Purmo Thermopanel.
Därför tillverkas alla våra radiatorer för att se lika bra ut efter
tio år som de gjorde den dagen de installerades. Vi lyckas
med detta genom att mycket noggrant ytbehandla radiatorerna fem gånger – en noggrannhet få andra i branschen
klarar av att jämföra sig med.
• Först avfettas radiatorn alkaliskt.
• Därefter följer fosfatering för att motstå korrosion och slitage.
• En kataforetisk rostskyddsbehandling ger ett ännu
högre skydd mot korrosion, precis som ytterligare en ytbehandling.
• Efter den noggranna ytbehandlingen med grundfärg pulvermålas radiatorn – glansig vit RAL 9016 är standard.
• Slutligen placeras radiatorn i en ugn för härdning i 200 °C vilket ger ett perfekt resultat.
71 |
THERMOPANEL RADIATORER
FÄRGER
THERMOPANEL RADIATORER
Thermopanel radiatorerna levereras som standard i vit RAL 9016. Färgerna (70 st) nedan fås på beställning.
Vid större projekt finns ca. 200 RAL-färger till förfogande. 20% pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.
Av trycktekniska skäl kan färgkartan avvika från den verkliga färgskalan.
STANDARD FÄRG
RAL 9016
Traffic white
RAL-FÄRGER
RAL 1004
Golden yellow
RAL 1012
Lemon yellow
RAL 1023
Traffic yellow
RAL 1027
Curry yellow
RAL 1033
Dahlia yellow
RAL 2003
Pastel orange
RAL 2004
Pure orange
RAL 3000
Flame red
RAL 3005
Wine red
RAL 3014
Antique pink
RAL 3015
Light pink
RAL 4002
Red violet
RAL 4007
Purple violet
RAL 4008
Signal violet
RAL 4009
Pastel violet
RAL 5001
Green blue
RAL 5002
Ultramarine
blue
RAL 5009
Azure blue
RAL 5014
Pigeon blue
RAL 5015
Sky blue
RAL 5017
Traffic blue
RAL 5022
Night blue
RAL 6004
Blue green
RAL 6019
Pastel green
RAL 6033
Mint turquoise
RAL 6034
Pastel turquoise
RAL 7001
Silver grey
RAL 7013
Brown grey
RAL 7015
Slate grey
RAL 7016
Anthracite grey
RAL 7021
Black grey
RAL 7024
Graphite grey
RAL 7030
Stone grey
RAL 7035
Light grey
RAL 7037
Dusty grey
RAL 7040
Window grey
RAL 8017
Chocolate brown
RAL 8019
Grey brown
RAL 9001
Cream
RAL 9005
Jet black
RAL 9006
White
aluminium
RAL 9007
Grey aluminium
RAL 9010
Pure White
RAL 040 80 05
Caffé Latte
(S0222)
RAL 150 60 60
Green Apple
(S0219)
RAL 120 70 70
E-Green
(S0221)
RAL 120 80 60
Modern green
(S0220)
RAL 250-2
Lemon Glow
(S0182)
RAL 290 40 45
Mystic Purple
(S0185)
RAL 290 70 20
Mauve Haze
(S0178)
S0084
Anemone
S0087
Bahama beige
S0088
Manhattan
S0091
Pergamon
S0094
Natura
S0164
Banana
S0142
White Textured
(R9316)
S0143
Light Grey
(R9409)
S0144
Brown Grey
(R9407)
S0145
Creme White
(R1413)
S0146
Anodic Bronze
SANITETSFÄRGER
S0075
Jasmine
S0077
Magnolia
SPECIALFÄRGER
S0102
Metal Grey
(MP0102)
S0104
Metal Black
(MP0104)
S0147
Anodic Brown
(R0420)
S0148
Anodic Black
(R0720)
S0141
Black Textured
(R9305)
S0149
Anodic Natura
(R0120)
(R0320)
S0201
Metal Alu
(MP0201)
Please notice! The colours shown above are standard colours (with the exception of sanitary- and special colours) found on the RAL certification system. Depending on the
technique of applying varnish/lacquer and degree of gloss, the colours may differ slightly from the standard RAL colour. There is also a small tolerance within the standard.
In relation to the above, it is necessary to comply with the recommendations of the paint manufacturer. In cases were colour accuracy is especially crucial, it is recommended
to order colour samples from Purmo (for a small additional cost). Additional RAL colours (than the 71 colours above) are available for large projects (> 50 pcs/product group).
Please notice! This digital presentation of the colours can differ from the actual colours.
| 72
THERMOCON KONVEKTORER
FÄRGER
THERMOCON KONVEKTORER
ThermoCon konvektorerna levereras som standard i vit RAL 9016. RAL-färgskalan nedan är de enda
tillgängliga kulörerna för ThermoCon. 20% pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.
Av trycktekniska skäl kan färgkartan avvika från den verkliga färgskalan.
Graphite Grey
(7024)
Caffé latte
(040 80 05)
Pearl beige
(1035)
Anthracite Grey
(7016)
Manhatten
(S0088)
White Aluminium
(9006)
Black Grey
(7021)
Brown Grey
(7013)
Grey Aluminium
(9007)
Umbra Grey
(7022)
Chocolate brown
(8017)
Jet Black
(9005)
73 |
THERMOPANEL RADIATORER
THERMOPANEL
| 74
PURMO
Rettig Sweden AB
Box 220 29, SE-250 22 Helsingborg
Tel. 042 15 30 00
Fax 042 15 20 13
[email protected]
www.purmo.se
Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta
dokument. Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan
skriftligt medgivande av Rettig ICC. Rettig ICC tar inget ansvar
för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av
användning eller missbruk av informationen i dokumentet.
Rettig Sweden AB förbehåller sig rätten till ändringar.
För aktuella priser och senaste uppdateringar se vår hemsida.
Teknisk broschyr 01.17 SE
PURMO OCH THERMOPANEL FÖRENADE
Purmo och Thermopanel förenar nu sina marknadsledande
varumärkesstyrkor och produktportföljer. Båda varumärkena är
kända för sin höga kvalitet och sitt mervärde. Thermopanel
representerar å sin sida den perfekta projektradiatorn, medan
Purmo erbjuder ett brett sortiment av individuella produkter
passande för varje typ av interiör. Tack vare gott samarbete kan
våra två varumärken med sina starka och kompletterande
positioner verkligen uppfylla varje kunds behov.