PRESSMEDDELANDE Februari månads produktion 53,2 GWh

PRESSMEDDELANDE
Halmstad 9 mars 2017
Februari månads produktion 53,2 GWh
Något svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 53,2 GWh,
jämfört med månadens budget om 56,2 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 31,9 GWh egen produktion och 21,3 GWh samägd
produktion, jämfört med månadens budget om 26,7 GWh respektive 29,5 GWh.
Halmstad den 9 mars 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 11.30 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: [email protected], www.arise.se