legeringstillägg

LEGERINGSTILLÄGG
April 2017
AKTUELLT LEGERINGSTILLÄGG
SEK/KG resp. procent av NETTO-pris
Kvalitet
EN
AISI
1.4301/07 1.4541
304/304L
321
1.4432
1.4305 1.4401/04 1.4571
303
316/316L 316Ti
1.4306
304L
1.4435
316L
1.4512
409
1.4542
1.4003
1100
Plåt
14,32
15,40
x
x
19,91
20,11
15,40
21,88
x
x
x
1200
Stång, slipad/dragen
17,56
18,84
25,31
17,56
24,13
23,84
20,01
26,68
x
15,01
x
1300
Stång, varmvalsad
15,70
16,78
22,56
15,70
21,48
21,29
17,76
23,74
x
x
x
1400
Svetsade rör
16,38
17,66
24,36
x
22,76
23,05
17,66
25,11
7,22
x
7,17
1500
Ämnesrör
18,64
19,88
26,09
x
23,74
23,74
18,64
26,09
x
x
x
1600
Plåtrördelar *)
46%
46%
49%
x
49%
49%
46%
49%
x
x
x
1700
Gängrördelar*)
46%
46%
49%
x
49%
49%
46%
49%
x
x
x
1800
Rostfri fläns*)
46%
46%
49%
x
49%
49%
46%
49%
x
x
x
1900
Sömlösa rör
20,70
20,70
29,04
x
26,39
26,39
20,70
29,04
x
x
x
2500
Svetsade efterkalldragna
18,56
19,92
x
x
25,77
24,83
x
x
x
x
x
Kr/kg (där annat ej anges) | *) På nettopriset
HELÉNS | LEGERINGSTILLÄGG
UTVECKLING | SVETSADE RÖR
SEK/KG
30
25
20
15
10
5
0
maj
EN 1.4301/07 9,35
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
jan
feb
mars
april
9,97 10,14 11,29 12,21 11,65 12,73 13,91 15,38 16,02 15,75 16,38
EN 1.4404
12,88 14,05 14,92 16,25 17,39 16,68 18,14 19,45 21,48 21,75 21,61 22,76
EN 1.4432
13,68 15,09 16,21 17,42 18,64 17,97 19,43 20,82 22,98 23,09 23,06 24,36
EN1.4003
3,80
4,23
4,39
4,57
4,70
4,70
4,93
5,39
6,33
7,05
7,29
7,17
juli
aug
sept
okt
nov
dec
jan
feb
mars
april
UTVECKLING | SÖMLÖSA RÖR
SEK/KG
30
25
20
15
10
5
0
maj
juni
EN 1.4301 11,35 11,58 11,80 11,97 13,48 15,10 15,73 16,23 17,18 18,84 20,15 20,70
EN 1.4404 14,79 15,00 15,99 16,83 18,56 20,23 20,94 21,37 22,38 24,18 25,62 26,39