INBJUDAN FILLEKAMPEN 2017

INBJUDAN FILLEKAMPEN 2017
PLATS: Filipstad,skyttehallen Ferlinskolan Rektor Furuskogs gata
DATUM:
Fredag 3/3 kl:17:00 18:00 19.00
Lördag 4/3 sitt första skjutlag:09.00
stå:första skjutlag 09:30
Anmäl önskad dag på anmälan,Prisutdelning sker efter sista skjutlaget
på lördag.
KLASSER: Sittande Lsi 7-Lsi-9-Lsi11-Lsi13-Lsi15
Stående:L13S-L15S-L17-L1-L2-L3-L4-LE
Titta i regelboken vilken klass ni tillhör.
Sammanslagning kan ske till närmaste klass vid mindreän
tre deltagare i någon klass.
SUPPORTKAMPEN:
Lsitt=föräldrar,ledare och övriga
(Extern jippotävling och därmed så krävs ingen licens)
”OBS” SKjutes på papptavlor
TOLKNING:Vi skjuter FILLEKAMPEN på Sius ascor och resultaten tolkas
i decimal i alla klasser.Samtliga klasser 30 skott+fritt antal provskott.
SKJUTTID: Samtliga klasser 30 skott och 50 minuter skjuttid inklusive provskott.
AVGIFTER :

Samtliga klasser 120kr,avgiften/avgifterna faktureras helst föreningsvis
(Uppge faktureringsadress i anmälan)
Kontant betalning eller swish i andra hand.
PRISER:
Priser till alla i klasserna Lsi-7 t.o.m Lsi15 och priser till minst hälften
i klasserna L13S och uppåt,dock minst tre priser i varje klass.
VISNING: Livevisning kommer att ske på skytteonline.se
HJÄLP: Tillåten under hela tävlingen.
ANMÄLAN:
Arrangören tillhanda SENAST 26/2 2017
ANMÄLAN SKICKAS TILL:[email protected]
Meddela vid anmälan om ni har skyttar som skjuter med samma vapen.
Tidigare anmälan=större chans att få önskemål uppfyllda.
EFTERANMÄLAN:I mån av plats
LICENS: Tävlingslicens krävs från det år man fyller 15 år och ska anges i anmälan
DUBBELANMÄLAN:Tillåten
SERVERING: Kommeratt finnas
UPPLYSNINGAR:Urban Kronberg 070-3074394
Lars Bédoire
070-5914657
Mail: [email protected]
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL FILIPSTAD
OCH FILLEKAMPEN 2017
FILIPSTADS SKYTTEGILLE