Hur ser framtidens Österbotten ut för dig?

Hej kronobybo, larsmobo, pedersörebo, jakobstadsbo och nykarlebybo!
Hur ser framtidens Österbotten ut för dig?
Förändringsledarna för landskapsreformen i Österbotten
PROGRAM:
Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu Rajaniemi bjuder
Kaffeserveringen börjar kl 17.30
dig till en infokväll
1.
tid: 28.3.2017 kl. 17.30–20.30
plats: Sursik skola (Pedersöre högstadium), Sursikvägen 43
Helhetsbild och tidtabell för
landskaps- och vårdreformen
2. Centrala frågor och avgörande
punkter för landskapsreformen
3. Centrala frågor och avgörande
punkter för vårdreformen
kaffeservering
4. Deltagande och påverkan
anmälningar senast den 21 mars 2017:
5. Ekonomiska regionens anförande
https://www.lyyti.in/Maakuntauudistuksen_infoilta_Pedersore_5192/se
6. Diskussion
7. Andra aktuella ärenden
Infokvällen är öppen för alla!
Välkommen!
Varpu Rajaniemi
Göran Honga
Jukka Kentala
förändringsledare
förändringsledare för
vårdreformen
förändringsledare för
vårdreformen