Information till anställda tjänstemän ITP 2

Kollektivavtalad försäkring
för tjänstemän itp 2
En sammanställning av det kollektivavtalade försäkringsskyddet
som din arbetsgivare betalar för dig. Mer information om exakta
villkor för försäkringarna finns på respektive bolags webbsida.
Sjukdom
Försäkring: ITP sjukpension
Anmälan görs av: din arbetsgivare
Mer information: www.collectum.se
Vad innebär försäkringen?
Du kan få ersättning från sjukförsäkringen ITP om du är sjuk längre än 90 dagar. Du får
ersättning från dag 90 fram till dag 360. En tjänsteman med högre lön kan få ersättning
även efter dag 360. Det finns även ett långvarigt skydd om Försäkringskassan bedömer
att du helt eller delvis inte kan återgå i arbete.
Ålderspension
Försäkring: ITP 2
Mer information: www.collectum.se, www.alecta.se
Vad innebär försäkringen?
Från den månad du fyllde 28 år fram till den månad du fyller 65 år betalar din
arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Din pension består av en förmånsbestämd
del ITP 2 och en premiebestämd del ITPK.
Utbetalning för den förmånsbestämda delen baseras på din slutlön och tjänstetid vid
pension. För full förmån krävs att du har tjänat in till pensionen under minst 30 år. Alecta
administrerar den förmånsbestämda pensionen.
Med den premiebestämda delen, ITPK, har du möjlighet att själv göra val och påverka din
tjänstepension, detta gör du på www.collectum.se. Om du inte gör några egna val så
placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Alecta.
FÖrÄldraledighet
Försäkring: Finns ej som försäkring för tjänstemän ITP 2. Däremot kan det finnas
kollektivavtalad föräldralön i ert kollektivavtal. Kontakta din arbetsgivare.
Föräldraledigheten upp till 11 månader är pensionsgrundande, läs mer på
www.collectum.se.
1
Arbetsskada
Försäkring: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
Anmälan görs av: dig som anställd
Anmälan görs till: www.afaforsakring.se
Vad innebär försäkringen?
Om du skadar dig på arbetet kan du få full inkomstersättning från den kollektivavtalade
försäkringen. Dessutom ingår full kostnadsersättning och vid svårare skador
invaliditetsersättning och ideella ersättningar. Försäkringen kan även ge ersättning om
du skadar dig på väg till och från jobbet eller vid av Försäkringskassan godkänd
arbetssjukdom. Det är AFA Försäkring som gör bedömningen om det är en arbetsskada.
DÖdsfall
Försäkring: Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
Anmälan görs av: efterlevande
Anmälan görs till: valt försäkringsbolag
Mer information: www.collectum.se
Vad innebär försäkringen?
Om du skulle avlida under tiden du är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal
finns Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som kan betalas ut till dina efterlevande. Pengarna
betalas ut till antingen make/maka, barn eller föräldrar som ett skattefritt engångsbelopp.
Är du sambo måste du ändra förmånstagarförordnande, det gör du på www.collectum.se,
där kan du även läsa mer om utbetalningsbeloppen.
Du kan dessutom välja att teckna återbetalningsskydd på din premiebestämda tjänstepension (ITPK) samt välja extra familjeskydd. Valet gör du på www.collectum.se. Om du
tjänar eller har tjänat över 7,5 inkomstbasbelopp omfattas du av en Familjepension som
betalas ut till dina efterlevande om du avlider. Läs mer på www.alecta.se.
Arbetsbrist
Försäkring: Omställningsstöd och Avgångsersättning AGE
Anmälan görs av: din arbetsgivare
Ansökan görs av: dig som anställd
Ansökan görs till: www.trr.se
Vad innebär försäkringen?
Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist på hel eller deltid kan du via
Trygghetsrådet få hjälp med coaching anpassad efter dina behov. Om du är minst
40 år och uppfyller vissa villkor kan du även ha rätt till en ekonomisk ersättning,
Avgångsersättning AGE, läs mer om dessa villkor på www.trr.se.
2