Pressrelease Laxa° kommun_Snusfabrik till Laxå

Laxå 7 mars 2017
Pressrelease
10 nya jobb i Laxås nya snusfabrik
Lemnea Sverige AB start snusfabrik och outlet-butik i Laxå. Till en början blir det 4-6
anställda och på sikt räknar företaget med 10 anställda. Lemnea driver idag
webbförsäljning av snus under varumärket ”Fint som snus” samt har en snusbutik i
Haninge.
-
Det känns roligt med så många nya arbetstillfällen, säger kommunstyrelsens
ordförande Bo Rudolfsson (KD). Det har redan också inneburit inflyttning då
fabrikschefen har valt att köpa villa i Laxå och bosätta sig här.
-
Jag har blivit mycket väl mottagen av kommunens tjänstemän och vi känner
verkligen att vi är välkomna till Laxå, säger Stefan Lindgren som är VD på
Lemnea. Conny Landberg på FFAB Legopack, som är delägare i
snusfabrikens fastighet, var den som tipsade mig om Laxå. Conny har
verkligen visat mig runt i Laxå och jag har fått träffa många lokala företagare
som också välkomnat mig, säger Stefan.
-
Outlet-butiken med snus blir Sveriges första i sitt slag, tillägger Stefan. Det är
läget vid E20 som gjorde att vi också valde att starta butik. Just nu bygger
lokala hantverkare om lokalen till fabrik och outlet. Preliminärt
öppningsdatum för outlet-butiken är den 8 maj.
-
Lemnea har sålt snus i fem år och omsatte nästan 5 miljoner förra året.
Företaget har signalerat en kraftig omsättningsökning tack vare egen
tillverkning av snus och E20-läget och vi är glada för att det kommer en ny
driftig entreprenör till Laxå. Det är inte var dag som en ny fabrik etablerar sig i
Laxå, säger utvecklingschefen i Laxå kommun Mats Fransson.
Förutom att lokalerna anpassas för snustillverkning och outlet investerar Lemnea 1,5
miljoner i en ny snusförpackningsmaskin som ska tillverka portionssnus av märket
X15.
Kontaktpersoner
Bo Rudolfsson (KD), Kommunstyrelsens ordförande, 070-580 93 92
Mats Fransson, Utvecklingschef Laxå kommun, 070-660 77 47
Stefan Lindgren, VD, Lemnea Sverige AB, 070-847 02 04
www.fintsomsnus.se
www.laxa.se
Laxå kommun
Postgatan 2–4
695 80 Laxå
Tel 0584-47 31 00
Fax 0584-107 41
[email protected]
www.laxa.se