Medellöner justerade för lönepåverkande faktorer 1 Kvinnor

Medellöner justerade för lönepåverkande faktorer
1
Kvinnor
Män
Skillnad
Jurister
Ekonomer
Kommunikatörer
Personalvetare
Samhällsvetare
Systemvetare
47842
45984
40507
43395
41674
45426
51136
51491
40727
46748
43827
48149
3294
5507
220
3353
2153
2723
Kvinnors
andel av
mäns lön
94%
89%
99%
93%
95%
94%
Privat
Kommunal
Statlig
47020
39639
39759
53438
41946
42853
6418
2307
3094
88%
95%
93%
Chef
Inte chef
54145
39992
60917
44203
6772
4211
89%
90%
Totalt Jusek
45249
48806
3557
93%
En justering för lönepåverkande faktorer innebär att löneskillnaden som presenteras är rensad för
effekter av deltidsarbete, bransch, arbetsområde, antal års erfarenhet 2, antal högskolepoäng,
utbildning 3, arbetsgivarbyte, sektor och chefsbefattning.
1
Samt antal års erfarenhet i kvadrat
Jurist, ekonom, samhällsvetare, systemvetare, kommunikatör eller personalvetare
1 Medellönen är skattad givet en genomsnittlig nivå på övriga lönepåverkande faktorer Utbildningsgrupperna är
skattade i varsin regressionsmodell, vid respektive medelvärden av övriga lönepåverkande faktorer. Modellerna
för sektor, chef och totalt är skattade vid medelvärden för hela Jusek.
1
Medellöner uppdelat på lönesamtal och inte, justerade för andra lönepåverkande
faktorer 4
Lönesamtal
Ej
Skillnad
Lön för dem som inte haft
lönesamtal
lönesamtal i andel av lönen
för dem som haft
Jurister
49205
49190
15
100%
Ekonomer
46001
43108
2893
94%
Kommunikatörer
42848
40508
2340
95%
Personalvetare
45950
43325
2625
94%
Samhällsvetare
44001
42557
1444
97%
Systemvetare
45497
45040
457
99%
1
Kvinnor
Män
47060
50594
45331
49835
1729
759
96%
99%
Totalt Jusek
47392
46092
1300
97 %
Medellönen är skattad givet en genomsnittlig nivå på övriga lönepåverkande faktorer Utbildningsgrupperna är
skattade i varsin regressionsmodell, vid respektive medelvärden av övriga lönepåverkande faktorer. Modellerna
för sektor, chef och totalt är skattade vid medelvärden för hela Jusek.
2 Samt antal års erfarenhet i kvadrat
3 Jurist, ekonom, samhällsvetare, systemvetare, kommunikatör eller personalvetare
4 Medellönen är skattad givet en genomsnittlig nivå på övriga lönepåverkande faktorer