Se program - Akademiska sjukhuset

Organdonation och transplantationsforskning i Uppsala
Symposium i anslutning till World Kidney Day
Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset, Uppsala
8 mars 2017 kl. 10.30 – 12.00
Peter Stenvinkel
Njurmedicin, Karolinska institutet
Kronisk njursvikt – ett globalt folkhälsoproblem
Helene Malm
Transplantationssektionen,
Akademiska sjukhuset
Transplantationsverksamhet i Uppsala
Stefan Ström
Regionalt donationsansvarig läkare,
Uppsala-Örebroregionen
DCD – en möjlighet för fler att donera sina
organ efter döden
Anders Milton
Statlig utredare
Vad innebär utredningen? Vad händer nu?
Cecilia Hielte Kallenberg
Styrelseledamot i Mer organdonation
MOD:s donationsfrämjande arbete
Tomas Lorant
Transplantationssektionen,
Akademiska sjukhuset
Den sensitiserade organmottagaren.
Vad kan vi göra idag?
Amir Sedigh
Transplantationssektionen,
Akademiska sjukhuset
Förbättrad kvalitet på organ för transplantation
– ischemi och maskinperfusion
Inga Soveri
Njurmedicin, Akademiska sjukhuset
Hjärt-kärlsjukdom vid uremi och efter transplantation
Vivan Hellström
Transplantationssektionen,
Akademiska sjukhuset
Ett multidisciplinärt omhändertagande av
transplanterade patienter med cancer
Gunnar Tufveson
Transplantationssektionen,
Akademiska sjukhuset
Klinisk pancreas- och öcellstransplantation som
behandling av diabetes
Daniel Espes
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Akademiska sjukhuset
Experimentella studier kring transplantation som
behandling av diabetes
Välkommen!
Bengt Fellström, moderator
Njurmedicin, Akademiska sjukhuset