Sommarlovsaktiviteter, ansökan - Skurup

Skriv ut tom blankett
Sida 1 (1)
Ansökan om bidrag för att genomföra
kostnadsfria sommaraktiviteter för
barn och ungdomar 6-15 år
Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram
Gör så här: Fyll i digitalt, skriv ut och skriv under. Skicka in senast den 29/4
Föreningsuppgifter
Förening
Utdelningsadress (gata, box etc)
Postnummer
Kontaktperson (kommer att stå i programmet)
Telefonnummer
Postort
E-postadress
Aktivitet
Ålder
Antal tillfälle
Max antal deltagare per tillfälle
Vecka
Datum
Tider
Beskriv aktiviteten som ska erbjudas kostnadsfritt (omfattning, syfte, plats mm)
Beskriv hur ni i aktiviteten tänker arbeta med likabehandling, integration, barn och ungas inflytande och delaktighet
Vad vill ni ha med i kommunens program? t ex om deltagarna måste anmäla sig, klädsel etc
Beräknade kostnader
Lokalkostnad
Personalkostnad
Materialkostnad
uppge vad för material
Kostnad för lunch/mellanmål
Övrigt
uppge vad
Summa som ansöks
Underskrift
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökan skickas/mailas senast den 29 april till:
Skurups kommun
274 80 Skurup
[email protected]
Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup
Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65
[email protected]
www.skurup.se
Skriv ut