Mönster för Parum A4

Följ sam
ma anvisnin
gar som f
ör Ma
gna!
PARUM
ÅLDER:
Liten björn.
EGENSKAPER:
Mycket snäll och
hjälpsam.
SKRIV UT
MALLEN I
A4-FORMAT.
TYCKER OM:
Att utforska och
prova nya saker.
FAMILJESCOUT: Ja!
OBS!