här - Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening

2017-03-06
Sida 1 (11)
Minnesmärken
Sverige
Finlandsmonumentet i Finlandsparken, Tegelviksvägen, Stockholm
Monumentet avtäcktes 1986 och är gjort av Gudrun Eduards.
2017-03-06
Sida 2 (11)
Minnessten över Svenska Finlands-frivilliga 1939-44 på Livgardets Kavallerikasern,
Lidingövägen 28, Stockholm
Minnestavla på Armémuseum i Stockholm.
På tavlan finns alla 121 namn över stupade Finlandsfrivilliga inklusive fyra utländska medborgare.
Texten på tavlan lyder..
Frivilliga i Finland
Vilka för nordens frihet och
Sveriges ära, stupat eller avlidit
till följd av krigshändelserna
1939-1944
Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga har 1990 låtit sätta upp denna tavla
2017-03-06
Sida 3 (11)
Minnessten i Haparanda
Denna minnessten har rests som tecken på tacksamhet för de svenska frivilliga som deltog i Finlands
Frihetskrig 1918, Vinterkriget 1939-1940 och Fortsättningskriget 1941-1944. Den står i Tullparken i
Haparanda. http://www.krigsminnen.se/?page_id=2886
Svenska Finlandsfrivilligas Gravar i Sverige och Finland
Kartdatabas - http://www.krigsminnen.se/?p=3972#3/51.14/14.80
2017-03-06
Finland
Minnessten över stupade i frihetskriget 1918 i Vasa
http://smvu.se/?p=2669
Minnessten över stupade i frihetskriget 1918 i Tammerfors
http://smvu.se/?p=2669
Sida 4 (11)
2017-03-06
Sida 5 (11)
Minnesmonument över Svenska Frivilligkåren 1939-40 i Rovaniemi
Monumentet avtäcktes den 19 juni 1964 och ett hundratal frivilliga var där. Konstnären heter Bengt
Lissegårdh.
Minnestavla över Svenska Frivilliga flygflottiljen 1939-40 i Dragsvik, Ekenäs
Minnessten över Magnus Dyrssen 1940 i Paikanselkä
http://smvu.se/?p=2295
2017-03-06
Sida 6 (11)
Minnesstenar över sex stupade ur 1.stridsgruppen samt 32 stupade i övriga förband i
Paikanselkä 1940 http://smvu.se/?p=2295
Minnessten över Mannerheims avtackning av Svenska Frivilligkåren 26 mars 1940 i
Paikanselkä
Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn 1940 i Kemijärvi
2017-03-06
Sida 7 (11)
Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn 1940 i Rovaniemi
Okänt var det finns. Ser likadant ut som det i Kemijärvi
Minnessten över Svenska frivilliga ur 2.Bilkomp 1940 i Mäntyvaara
Menige Carl Willy Roth och översergeant Anders Jonsson stupade (tillhörande 2.bilkomp.) efter sovjetiskt
flyganfall den 12/3 1940. Enligt ”Svenska frivilliga i Finland 1939-1944” sid.110 attackerades två lastbilar
på väg från fronten till Kemijärvi (mellan Kemijärvi och Joutsijärvi) av sovjetiskt flyg. Det står även att
Jonssons medförare (ej namngiven) sårades svårt men lyckades föra hem bilen till förläggningen.
Minnessten över Svenska Frivilliga Flygflottiljen 1939-40 i Olkkajärvi
Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen 1939-40 i Tikkakoski
Plattan har samma utseende som på stenen i Olkkajärvi
Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen 1939-40 i Uleåborg
Plattan har samma utseende som på stenen i Olkkajärvi
Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen 1939-40 i Vaala
Plattan har samma utseende som på stenen i Olkkajärvi
2017-03-06
Sida 8 (11)
Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen 1939-40 i Vanda
Plattan har samma utseende som på stenen i Olkkajärvi
Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen 1939-40 i Vesiluoto
Plattan har samma utseende som på stenen i Olkkajärvi
Minnesmärke över stupade flygare (finska och svenska) 1939-45 i Uttis
http://smvu.se/?p=3557
Minnessten för ej återfunna stupade frivilliga 1939-44 på Sandudd
http://smvu.se/?p=2410
Minnesstenen avtäcktes den 20 maj 1984.
2017-03-06
Sida 9 (11)
Minnestavla över Svenska Frivilligbataljonen 1941 i Hangö
Minnestavlan sitter på Rådhusets vägg
Minnesplattan avtäcktes 24 juni 1967.
Minnessten över Svenska Frivilligbataljonen i Lappvik
http://smvu.se/?p=1005
Minnesstenen avtäcktes 1981. På kopparplattan står: SVENSKA FRIVILLIGBATALJONEN 1941 HANGÖ
FÖR FINLAND
2017-03-06
Sida 10 (11)
Minnesmärke över Hangöavsnittets förbands, däribland Svenska frivilligbataljonen,
slutparad i Harparskog för Marskalken av Finland
http://smvu.se/?p=1002
Minnessten över Svenska frivilligkompaniet 1942-44 på Nylands brigad i Dragsvik,
Ekenäs
http://smvu.se/?p=1000
Minnesstenen avtäcktes den 5 juni 1971.
Minnestavla över stupade svenska frivilliga på Nylands brigad i Dragsvik, Ekenäs
http://smvu.se/?p=998
2017-03-06
Sida 11 (11)
Stupade frivilligas gravar på Malms Kyrkogård i Helsingfors
På kyrkogården är Sven Eric Ericsson, http://smvu.se/?p=1079 Nils Harald Hulthén, http://smvu.se/?p=1094
Johan Gunvald Johansson http://smvu.se/?p=1097 och Yngve Eugén Nilsson http://smvu.se/?p=1101
begravda enligt deras egna önskemål.
Stupade frivilligas gravar på Sandudds Kyrkogård i Helsingfors
På kyrkogården är Nils Almar Afvander, http://smvu.se/?p=1105 Carl Rune Edlund, http://smvu.se/?p=1109
Karl Rune Edström, http://smvu.se/?p=1112 Sven Mika Larsson, http://smvu.se/?p=1115
Sven Gösta Olaus Lindberg, http://smvu.se/?p=1118 Lars-Erik Lindqvist, http://smvu.se/?p=1121
Karl Erik Walter Nilsson, http://smvu.se/?p=1124 och Knut Melker Ödefeldt, http://smvu.se/?p=1127
begravda enligt deras egna önskemål.