Spårkarta Digerberget/Kilsbergsspåret

Skidspår i Kilsbergen
Norra delen
N
Preparerat
längdskidspår
Alternativ sträckning
Kanonsnöspår
Bergslagsleden
Avstånd i km
Rastplats med
vindskydd,
eldplats, sopställ
och torrtoalett
Enklare servering
under säsong
Lämplig plats
för parkering
Torpruin
Skidspår i Kilsbergen
Södra delen
Preparerat
längdskidspår
Alternativ sträckning
Kanonsnöspår
Bergslagsleden
Avstånd i km
Rastplats med
vindskydd,
eldplats, sopställ
och torrtoalett
Enklare servering
under säsong
Lämplig plats
för parkering
Torpruin
N