Se annons

KLÄSSBOL
Onsd. 15/3 kl. 18.00
BERÄTTARKVÄLL
Uno Stahl: Mitt liv som flykting
Kjell Rapp: Resa till Estland
Hans Nilsson: Gamla hus och
industrier längs Klässbols älven
Kaffe och klengås 50:Välkommen