Se annons

Allmänheten inbjudes
Kommunchef Stig Johansson
kåserar om Bengtsfors kommun
Steneby Bygdegård, torsdag 16/3 kl. 18.30
Kaffe serveras. Välkomna!
Steneby
Bygdegårdsförening &
Hembygdsförening