2016/17:1021 Utrikesministerns möte med Sergej Lavrov samt

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-03-08
Besvaras senast
2017-03-15 kl. 12.00
Till utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:1021 Utrikesministerns möte med Sergej Lavrov samt Sveriges
syn på situationen i Syrien
En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker
ställer krav på svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik.
Sverige har sedan annekteringen av Krim haft en tydlig linje i relationen till
Ryssland, både bilateralt och genom att vara pådrivande i EU för en gemensam
linje och för sanktioner. Sveriges och EU:s dialog med Ryssland måste fortsatt
vara tydlig och principfast.
Utrikesminister Margot Wallström besökte Moskva den 21 februari för
överläggningar med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.
På regeringens hemsida står det: ”Sverige och Ryssland är båda medlemmar i
FN:s säkerhetsråd under 2017-2018. Utrikesministern har idag direkt till
Rysslands utrikesminister framfört Sveriges syn på situationen i Syrien, och
framhållit behovet av vapenvila, humanitärt tillträde och en politisk lösning på
konflikten. Vid överläggningarna diskuterades även situationen i Mellanöstern i
stort, inklusive fredsprocessen (MEPP).”
Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:
Hur mottogs Sveriges syn på situationen i Syrien, och då framför allt behovet
av vapenvila, humanitärt tillträde, en politisk lösning på konflikten samt
lagföring av ansvariga för krigsbrott i krigets Syrien?
………………………………………
Karin Enström (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)