Personligt Brev

Personligt
Brev
Brev - Adress
Svenska
Koreanska
Mr. N. Summerbee
충청북도 청주시 상당구 율량동
Tyres of Manhattan
현대 2차 아파트 13동 201호
335 Main Street
심수정 님
New York NY 92926
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +
regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sally Davies
Sally Davies
155 Mountain Rise
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sida 1
24.04.2017
Personligt
Brev
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Brev - Öppning
Svenska
Koreanska
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
소연이에게
Hej mamma/pappa,
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
안녕 현주야!
Halloj John,
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Sida 2
24.04.2017
Personligt
Brev
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
미영,
Min kära,
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
Tack för ditt brev.
Används när du svarar på korrespondens
편지 주셔서 감사합니다.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge
Brev - Huvuddel
Svenska
Koreanska
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Har ni några planer för ...?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서
감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta /
erbjöd mig / skrev till mig angående ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서
매우 감사합니다.
Sida 3
24.04.2017
Personligt
Brev
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig
gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우
mig / skicka mig ...
감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
...을 알려주게 되어 기뻐.
Det glädjer mig att höra att ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jag blev så ledsen att höra att ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Brev - Avslutning
Svenska
Koreanska
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우
mycket jag saknar dem.
그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
빨리 답장 주세요.
Skriv gärna tillbaka när ...
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sida 4
24.04.2017
Personligt
Brev
Meddela mig då du vet något mer.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
건강히 지내세요.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
사랑합니다.
Varma hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑과 함께 보냅니다.
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하는 마음으로,
Sida 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
24.04.2017