Untitled


















årliga
Medelålder, alla
Enhetschefer
enhetschefer
Förskolechefer
Rektorer
Ekonomi- och finanschefer
Övriga administrations- och
servicechefer
IT-chefer
Enhetschefer inom hälsa och
sjukvård
Personal- och HR-chefer
Chefer inom arkitekt- och
ingenjörsverks.
Enhetschefer inom socialt och
kurativt arbete
Övriga verksamhetschefer
inom samhällsservice
Enhetschefer inom
äldreomsorg
Informations-, kommunikations
- och PR-chefer
Medelålder, chefer med
högskoleutbildning
52
51
50
46
49
49
50
50
42
49
50
49
48
48
49
45
49
49
49
47
48
45
47
45







årliga