Inbjudan till ÅRSMÖTE - Kammarmusikförbundet

Inbjudan till
ÅRSMÖTE
Kammarmusikförbundets årsmöte 2017 äger rum i Västerås
den 22 april kl. 10.00.
Den stadgeenliga kallelsen har utgått tidigare per mejl.
Anmälningsblankett och dagordningen kommer att finnas på vår hemsida.
Underskriven verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och övriga handlingar finns tillgängliga
vid mötet.
Kammarmusikförbundet ersätter resekostnader överstigande kr 600: - för var och en av två
deltagare från varje förening. Resan skall företas med billigaste färdmedel. Om ni måste göra
avsteg från detta, samråd med oss i förväg. Observera att ersättning utbetalas endast sedan vi
mottagit reseräkning med verifikationer, d.v.s. färdbiljetter i original.
Föreningen får gärna komma med flera deltagare än två, men för dessa utgår inte resesubventionen. Kostnaderna för övernattning i enkel- eller dubbelrum och måltider framgår av
anmälningsblanketten.
Ung & Lovande - helgen börjar på fredagen kl.19.00 med mingel på Slottet och presentation av
ensemblerna och juryn. Avslutning söndag kl.13 med lunch och prisutdelning.
En mer detaljerad tidsplan över hela helgen kommer på vår hemsida så snart alla detaljer är klara.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 20 mars, per post eller inskannad blankett per mejl.
Adress: se nedan.
Upplysningar per tel. 072-701 87 77.
Med vänlig hälsning
Christina Sejmo
Kansliansvarig
Inkvartering: Hotell Best Western Esplanade, Domkyrkoesplanaden 2, Västerås
Med bil: Kör E 18 till Emausmotet, kör mot Centrum längs Kopparbergsvägen. Efter tre större tvärgator kommer efter en
svag vänsterkurva Domkyrkoesplanaden till höger. Där finns hotellet. Konserthuset ligger ett par kvarter ytterligare framåt på
Kopparbergsvägen, i parken vid stationen.
Med tåg: Konserthuset ligger på andra sidan parken vid stationen. Hotellet tre kvarter upp längs Kopparbergsvägen och
sedan Domkyrkoesplanaden till vänster.
Kammarmusikförbundet
Läggargränd 5A
507 30 Brämhult
Tfn 072-7018777
[email protected]
www.kammarmusikforbundet.se
Org. nr 802011-2382
Bankgiro 5254-3386