G23 Norremark-Sandsbro Omledningsväg

Karta
G23 Norremark-Sandsbro
Omledningsväg
Omledning aktuell på sträckan
mellan Norremarks rondellen
och Tpl Sandsbro via
Rådjursvägen.
Arbeten får endast utföras
mellan 1900-0600.
Sträckor vilka kommer
asfalteras.
Beräknad tidsåtgång för
utförande 5 dagar.