fokus på foten

FORTBILDNINGSDAGEN FÖR SVERIGES ALLA FOTTERAPEUTER
FOKUS PÅ FOTEN
Göteborg 24 mars – Malmö 31 mars – Stockholm 7 april 2017
BOK A
TIDIGT-PR
IS
995 kr vid b
okn
före 24 febru ing
a
(ord pris 109 ri.
5 kr)
TEMA VÅREN 2017
Reumatologiska besvär
Välkommen till en ny omgång av Fokus på
foten. Dagens huvudtema är den här gången reumatiska tillstånd. Under dagen tar
vi upp reumatiska sjukdomstillstånd med
särskild hänsyn till sådant som gäller fötter.
De reumatiska sjukdomarna är samlingsnamnet för ett
80-tal diagnoser som främst omfattar rörelseorganen.
De är tillstånd som drabbar eller huvudsakligen ger
besvär från rörelse- och stödjeorganen. Hit räknas inte
bara lederna i extremiteter, bäcken och kotpelare utan
även skelettet, muskler, bindväv och andra mjukdelsvävnader som omger lederna.
De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska,
det vill säga att en inflammation i kroppen driver
sjukdomen. Inflammationen är kroppens reaktion för
att försöka reparera en skada. Skadan kan vara orsakad
av en infektion, stark värme eller kyla, kemiska ämnen,
strålning eller vanliga sår. Vid många reumatiska
sjukdomar uppstår dock inflammation spontant,
utan någon utlösande faktor. Men det finns också
reumatiska tillstånd, där det inte går att upptäcka
någon inflammation. Man beräknar att ungefär en
miljon svenskar har problem med rörelseorganen och
man kan benämna det som en folksjukdom vilket gör
att man som fotterapeut med allra största sannolikhet
stöter på denna patientgrupp i sitt dagliga arbete.
De stora sjukdomsgrupperna avhandlas
Vi diskuterar de stora sjukdomsgrupperna såsom
Reumatoid artrit, Ankyloserande spondylit (Bechterews
sjukdom), psoriasisartrit, artros och gikt som alla
kan drabba fötter. Vi kommer också beröra mindre
vanliga reumatiska systemsjukdomar såsom SLE och
sklerodermi med fokus på foten.
Många behandlingsmetoder tillgängliga
Den medicinska behandlingen av de reumatiska
sjukdomarna utvecklats enormt de sista 10–15 åren
och vi ger en uppdatering av modern behandling. Det
är viktigt att du som arbetar som fotterapeut får en
kontinuerlig uppdatering i ämnet. Rätt vård kan göra
att många patienter med relativt kostnadseffektiv
behandling kan slippa onödigt mycket smärta.
Som vanligt kommer vi att ha utställare på plats och
vilka som kommer att vara med meddelas strax innan
kursdag. Har du någon specifik fråga rörande temat får
du gärna maila den till oss så försöker vi besvara denna
under kursdagen. Varmt välkommen!
Föreläsare: Mats Dehlin, överläkare
reumatologi Sahlgrenska Universitets­
sjukhuset, Göteborg
KURSFAKTA
Datum: Göteborg 24/3, Malmö 31/3, Stockholm 7/4 2017
Plats: Stockholm: SF Bio Sergel Hötorget. Malmö: Scandic
Triangeln, Triangeln 2. Göteborg: Folkets Hus, Järntorget.
Tid: Registrering från 08.30, föreläsningsstart 10.00, slut 16.00
!
Boka tidigt-pris 995 kr före 24 februari
Pris: 1095 kr exkl moms. Boka tidigt-pris 995 kr före 10 oktober
– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!
B
Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Anmälan
Ja tack! Jag anmäler mig till FOKUS PÅ FOTEN våren 2017 .
Göteborg 24 mars
Malmö 31 mars
Stockholm 7 april
Kursavgift: 1095:- exkl moms.
Jag anmäler mig före den 24 februari och får då det rabatterade priset 995:-
!
Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
I KURSAVGIFTEN INGÅR: kursmaterial, kursbevis och fika. Logi och lunch ingår ej. Alla priser är exklusive moms.
KUNDUPPGIFTER
Företag/organisation
Adress
Postnummer
Organisationsnummer
Ort
Kontaktperson/beställare
E-post
FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)
Företag/organisation
Adress
Postnummer
Organisationsnummer
Ort
Ev. kostnadsställe/inköpsnummer
Fakturareferens
DELTAGARUPPGIFTER
Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)
Namn, deltagare 2
Titel/yrke
Titel/yrke
E-post
E-post
Specialkost eller övrig information
Specialkost eller övrig information
FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: [email protected]
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Expo Medica skickar information om
nya kurser via e-post.
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade.
Arrangören organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i
enlighet med vederbörandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid
otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar.
HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN?
KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10