Visa försäkringsbevis - Svensk Arboristtjänst

Försäkringsbevis
1 (2)
2BF78
Svensk Arboristtjänst AB
Storängsvägen 26 bv
184 32 ÅKERSBERGA
Försäkringstagare:
Organisationsnummer:
Försäkringsnummer:
Avtalstid:
Omfattning:
7 mars 2017
Svensk Arboristtjänst AB
556883-0953
SP456776
fr.o.m. 1 mars 2017 t.o.m. 28 februari 2018
Detta försäkringsbevis bekräftar att nedanstående försäkring vid
utfärdandet är gällande i If Skadeförsäkring för angiven avtalstid.
Försäkrad verksamhet
• Arboristverksamhet. Trädfällning/sektionsfällning och trädvårdsverksamhet.
HUVUDFÖRSÄKRING:
Verksamhetsansvar
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
Var försäkringen gäller
När försäkringen gäller
10 000 000 kr
20 000 000 kr
Norden
Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor)
Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
2 500 000 kr
Två gånger försäkringsbeloppet
• Nyckelförlust
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
2 500 000 kr
5 000 000 kr
• Omhändertagen egendom - Serviceverksamhet
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
2 500 000 kr
Två gånger försäkringsbeloppet
• Omhändertagen egendom - Serviceverksamhet, särskild verksamhet
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
2 500 000 kr
Två gånger försäkringsbeloppet
B2
Försäkrad verksamhet
• Arboristverksamhet. Trädfällning/sektionsfällning och trädvårdsverksamhet.
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm
www.if.se
Säte: Stockholm
If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102
Försäkringsbevis (forts.)
2 (2)
HUVUDFÖRSÄKRING:
Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
Var försäkringen gäller, direkt export
När försäkringen gäller
10 000 000 kr
20 000 000 kr
Enligt tabell för försäkrat produktslag nedan
Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor)
Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Ingrediens- och komponentskada
Försäkrad verksamhet
• Arboristverksamhet. Trädfällning/sektionsfällning och trädvårdsverksamhet.
HUVUDFÖRSÄKRING:
Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål
Försäkringsbelopp per tvistemål
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, tvistemål
Försäkringsbelopp per skattemål
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, skattemål
Var försäkringen gäller, tvistemål
Var försäkringen gäller, skattemål
250 000 kr
2 500 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
Norden
Sverige
ANMÄRKNING
Detta försäkringsbevis är en informationshandling. Uppgifterna i försäkringsbeviset ändrar inte försäkringens
villkor eller omfattning och innebär inget hinder mot att försäkringen kan ändras eller annulleras.
Vänliga hälsningar
If
Kontaktuppgifter:
If Företagscenter, Telefon: 0771-56 00 00
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm
www.if.se
Säte: Stockholm
If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102