Bidrag och medlemmar per förening

Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
ABF Västernorrland
0
Studieförbund
293 780
Summa
293 780
0
0
0
Afasiföreningen Örnsköldsvik
0
Handikappverksamhet
Handikapp Särskilt bidrag
1 515
24 470
Summa
25 985
0
101
101
Alfredshem/Sundåsen Scoutkår
52
Bidrag ungdomsförening
Sommarlovsbidrag
11 700
17 000
Summa
28 700
52
79
79
Alnö Byalag
27
Byskötselpeng
Driftbidrag samlingslokal
Summa
105
5 000
8 727
13 727
27
105
Amatörteaterföreningen Fria Thule
109
Bidrag kulturförening
16 300
Summa
16 300
109
109
109
Arnäs Hembygdsförening
21
Kulturarvsföreningar
15 360
Summa
55 360
21
263
263
Arnäs IF
544
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
26 802
50 000
Summa
76 802
544
628
628
Arnäs Pensionärsförening
475
Bidrag pensionärsförening
8 313
Summa
8 313
475
475
475
Astma/Allergiföreningen Svalan
0
Handikappverksamhet
2 190
Summa
2 190
0
146
146
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Attention Örnsköldsvik
150
Handikappverksamhet
4 365
Summa
4 365
150
291
291
Bilda
0
Studieförbund
222 825
Summa
222 825
0
0
0
Billsta IF
150
Upprustning fiske/friluftsliv
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
2 500
824
50 780
Summa
54 104
150
338
338
Björna Sockens Hembygdsförening
0
Byskötselpeng
Kulturarvsföreningar
5 000
13 745
Summa
18 745
0
380
380
BK Örnen
398
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Utbildningsbidrag nya
Summa
483
26 219
86 960
3 432
116 611
398
483
Bowlingklubben Nolia
19
Lokalt aktivitetstöd
Lokalbidrag hyrd
1 477
20 000
Summa
21 477
42
19
42
0
238
Bröstcancerföreningen Nolaskogs
Handikappverksamhet
3 570
Summa
3 570
0
238
DHR Örnsköldsvik
0
Handikappverksamhet
Hyrd lokal
Lönebidrag
1 500
7 200
15 724
Summa
24 424
0
62
62
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Utbildningsbidrag nya
26 562
171 995
6 080
Summa
204 637
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Domsjö IF
706
706
1 061
1 061
Domsjö PRO
474
Bidrag pensionärsförening
Avtal samlingslokaler
8 295
30 600
Summa
38 895
474
474
474
Elimförsamlingen
33
Social verksamhet
90 000
Summa
90 000
33
385
385
Fastighetsföreningen Roma
148
Upprustning samlingslokal
Driftbidrag samlingslokal
320 000
37 155
Summa
357 155
148
307
307
Folkets Hus Gnistan
0
Fritidsgård hyror
Avtal samlingslokaler
Summa
0
131 000
904 536
1 035 536
0
0
Friluftsfrämjandet Örnsköldsvik
180
Bidrag ungdomsförening
Sommarlovsbidrag
40 050
25 600
Summa
65 650
180
324
324
Friska Viljor Alpina Klubb
32
Investeringsbidrag övriga
102
50 000
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
1 185
303 000
Summa
354 185
32
102
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Friska Viljor Fotboll Club
252
Skyttis verksamhetsmedel
Lokalt aktivitetstöd
Sommarlovsbidrag
33 500
8 963
35 000
Summa
77 463
252
467
467
FUB i Örnsköldsvik
15
Handikappverksamhet
Lönebidrag
3 165
1 661
Summa
4 826
15
211
211
Fäktklubben Scaramouche
14
Lokalt aktivitetstöd
841
Summa
841
14
17
17
Föreningen Kvinnojouren/Kvinnogemenskap
0
Social verksamhet
347 100
Summa
347 100
0
0
0
Föräldraföreningen Mot Narkotika
0
Social verksamhet
37 370
Summa
37 370
0
0
0
Gullängets PRO
589
Bidrag pensionärsförening
10 308
Summa
10 308
589
589
589
Hanabäck Vi Unga
10
Bidrag ungdomsförening
2 250
Summa
2 250
10
10
10
0
720
Hjärt- och Lungsjukas Förening
Handikappverksamhet
Hyrd lokal
10 800
10 000
Summa
20 800
0
720
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
HSO Örnsköldsvik
0
Handikappverksamhet
Lönebidrag
18 010
543 055
Summa
561 065
0
3 602
3 602
Hägglunds IoFK
287
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
18 629
210 600
Summa
229 229
287
510
510
Hägglunds Ski Team SK
148
Lokalt aktivitetstöd
Summa
421
4 687
119 687
148
421
Hörselskadades Förening
3
Handikappverksamhet
1 950
Summa
1 950
3
130
130
IF Friska Viljor
16
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Anläggningar avtal
2 232
45 470
164 164
Summa
211 866
16
76
76
IF Friskis & Svettis Örnsköldsvik
588
Lokalt aktivitetstöd
Lokalbidrag hyrd
7 005
20 000
Summa
27 005
588
2 506
2 506
IF Vingarna
114
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
3 795
4 250
Summa
8 045
114
146
146
Johan Ödbergsällskapet
0
Kulturarvsföreningar
21 169
Summa
21 169
0
360
360
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
JÄBO IK
101
Lokalt aktivitetstöd
7 211
Summa
7 211
101
121
121
Järved-Bonäset Pensionärsförening
205
Bidrag pensionärsförening
3 588
Summa
3 588
205
205
205
Järveds IF
106
Hyrd istid
Fritidsgårdsbidrag
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Anläggningar avtal
Utbildningsbidrag nya
2 422
84 099
9 358
51 400
101 386
6 000
Summa
254 665
106
272
272
Korpen Ö-vik Motionsidr. Förbund
126
Drift och underhåll mindre anläggning
15 000
Summa
15 000
126
1 438
1 438
Käglorna VSK
106
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
1 477
23 680
Summa
25 157
106
395
395
Landsjö Bygdeförening
0
Driftbidrag samlingslokal
36 245
Summa
36 245
0
130
130
Lf 215 Höga Nord av IOGT-NTO
0
Upprustning samlingslokal
Driftbidrag samlingslokal
5 000
22 950
Summa
27 950
0
138
138
Medborgarskolan MITT
0
Studieförbund
311 774
Summa
311 774
0
0
0
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Mo PRO
125
Bidrag pensionärsförening
2 188
Summa
2 188
125
125
125
Mo Samhällsförening
0
Byskötselpeng
Kulturarvsföreningar
5 000
48 415
Summa
53 415
0
0
0
MoDo Fotboll
261
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
14 423
31 690
Summa
46 113
261
264
264
MODO Hockey
248
Hyrd istid
Lokalt aktivitetstöd
134 421
34 185
Summa
168 606
248
249
249
Moälvens Innebandyklubb
260
Lokalt aktivitetstöd
Lokalbidrag hyrd
15 642
10 872
Summa
26 514
260
322
322
Musikhuset
370
Fritidsgårdsbidrag
110 000
Summa
110 000
370
476
476
NBV Mittsverige
0
Studieförbund
779 004
Summa
779 004
0
0
0
Norrland 2334 Åte, IOGT/NTO
37
Byskötselpeng
Driftbidrag samlingslokal
5 000
29 030
Summa
34 030
37
65
65
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Nävertjäls Bygdegårdsför
0
Sommarlovsbidrag
35 000
Summa
35 000
0
160
160
OK Nolaskogsarna
153
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Kartbidrag
3 675
12 315
57 830
Summa
73 820
153
337
337
Personskadeförbundet RTP Ö-vik
0
Handikappverksamhet
Handikapp Särskilt bidrag
2 745
5 000
Summa
7 745
0
183
183
Pingstförsamlingen (Pingstkyrkan) i Örnsköldsvik
180
Social verksamhet
65 000
Summa
65 000
180
180
180
PRO Samorganisation Örnsköldsvik
5 005
Bidrag pensionärsförening
35 385
Summa
35 385
5 005
5 005
5 005
Reumatikerföreningen Örnsköldsvik
0
Handikappverksamhet
Handikapp Särskilt bidrag
Lönebidrag
7 440
15 000
1 439
Summa
23 879
0
496
496
RSMH Lokalförening Örnsköldsvik
0
Bidrag föreningsbyrån
Lönebidrag
600
16 661
Summa
17 261
0
64
64
Schackklubben Örnen
10
Bidrag ungdomsförening
2 250
Summa
2 250
10
24
24
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Sensus region Uppsala-Härnösand
0
Fritidsgårdsbidrag
Studieförbund
90 900
588 177
Summa
679 077
0
0
0
SFK Storfiskarna
10
Lokalbidrag hyrd
Bidrag ungdomsförening
Sommarlovsbidrag
18 000
2 250
10 000
Summa
30 250
10
217
217
Själevads Hembygdsförening
0
Kulturarvsföreningar
18 964
Summa
18 964
0
704
704
Själevads IK
393
Lokalt aktivitetstöd
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
23 643
996
123 850
Summa
148 489
393
443
443
Själevads PRO
382
Bidrag pensionärsförening
6 685
Summa
6 685
382
382
382
Skogslöparna
135
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Kartbidrag
3 983
34 895
53 500
Summa
92 378
135
277
277
SKPF Avd 75 Örnsköldsvik
1 276
Bidrag pensionärsförening
11 000
Summa
11 000
1 276
1 276
1 276
SPF Träffen Arnäsvall
0
Bidrag pensionärsförening
2 345
Summa
2 345
0
134
134
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Strokeföreningen i Örnsköldsvik
0
Handikappverksamhet
1 500
Summa
1 500
0
78
78
Studiefrämjandet Mitt
0
Sommarlovsbidrag
Studieförbund
25 000
385 075
Summa
410 075
0
0
0
Studieförbundet Vuxenskolan
0
Studieförbund
247 329
Summa
247 329
0
0
0
Svenska Psoriasisförbundet Örnsköldsvik
7
Handikappverksamhet
1 800
Summa
1 800
7
120
120
Svedjeholmens IF
164
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Anläggningar avtal
Utbildningsbidrag nya
76 500
8 637
79 575
237 420
6 000
Summa
408 132
164
203
203
Synskadades Riksförbund Ö-vik
0
Handikappverksamhet
Lönebidrag
1 500
3 570
Summa
5 070
0
48
48
UNF Anskotin Ozena
25
Bidrag ungdomsförening
5 625
Summa
5 625
25
25
25
Varggropens Kart Racing Club
70
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
35 000
927
5 000
Summa
40 927
70
146
146
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Vårblomman 91 IOGT/NTO
58
Driftbidrag samlingslokal
27 120
Summa
27 120
58
162
162
Vårby IK
132
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
4 396
129 675
Summa
134 071
132
371
371
Västansjö Bygdegårdsförening
15
Byskötselpeng
77
5 000
Driftbidrag samlingslokal
17 550
Summa
22 550
15
77
Ångermanlands Skolidrottsförbund
500
Utbildningsbidrag nya
44 300
Summa
44 300
500
500
500
Älgstråkskommittén
0
Anläggningar avtal
23 125
Summa
23 125
0
0
0
ÖMK Motocross och enduro
88
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Anläggningar avtal
Lokalbidrag hyrd
446
15 125
34 392
16 500
Summa
66 463
88
125
125
Örnsköldsvik Innebandyklubb
376
Lokalt aktivitetstöd
Lokalbidrag hyrd
23 214
3 432
Summa
26 646
376
467
467
Örnsköldsviks Barnens Dags Förening
0
Social verksamhet
111 000
Summa
111 000
0
0
0
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Örnsköldsviks Demensförening
0
Handikappverksamhet
1 500
Summa
1 500
0
96
96
Örnsköldsviks DF Rockringen
58
Lokalt aktivitetstöd
Lokalbidrag hyrd
1 940
11 521
Summa
13 461
58
162
162
Örnsköldsviks Drilltrupp
15
Lokalt aktivitetstöd
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
996
996
5 000
Summa
6 992
15
19
19
Örnsköldsviks Frivilliga Samhällsarbetare
0
Social verksamhet
70 000
Summa
70 000
0
0
0
Örnsköldsviks Gymnastikklubb
223
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
12 242
8 000
Summa
20 242
223
254
254
Örnsköldsviks Handikappidrott
15
Handikappverksamhet
Lönebidrag
1 500
17 890
Summa
19 390
15
80
80
Örnsköldsviks Ju-Jutsu Club
125
Lokalt aktivitetstöd
Lokalbidrag hyrd
Utbildningsbidrag nya
11 401
20 000
6 000
Summa
37 401
125
159
159
Örnsköldsviks Konståkningsklubb
215
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
37 413
8 000
Summa
45 413
215
255
255
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Örnsköldsviks Minigolfklubb
18
Sommarlovsbidrag
Utbildningsbidrag nya
10 000
1 500
Summa
11 500
82
18
82
Örnsköldsviks Motorklubb
162
Fria medel
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
5 000
515
40 720
Summa
46 235
297
162
297
Örnsköldsviks Musikkår
9
Bidrag kulturförening
5 000
Summa
5 000
32
9
32
Örnsköldsviks Musiksällskap
10
Uppdragsavtal kultur
142 814
Summa
142 814
61
10
61
Örnsköldsviks OK
16
Kartbidrag
Sommarlovsbidrag
Summa
52
4 000
9 500
13 500
16
52
Örnsköldsviks PRO
648
Bidrag pensionärsförening
11 000
Summa
11 000
648
648
648
Örnsköldsviks Riksteaterförening
0
Bidrag kulturförening
6 750
Summa
6 750
0
0
0
Örnsköldsviks Spelförening
27
Bidrag ungdomsförening
6 075
Summa
6 075
27
60
60
Bidrag och medlemmar per förening - Centrum
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Örnsköldsviks Tennisklubb
231
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
Sommarlovsbidrag
Utbildningsbidrag nya
37 156
240 000
13 000
8 000
Summa
298 156
231
520
520
ÖSK Hockeyklubb
113
Fritidsgård hyror
Lokalt aktivitetstöd
Utbildningsbidrag nya
27 853
11 143
6 000
Summa
44 996
113
123
123
Österbillsjö Byalags Fritidsförening
0
Investeringsbidrag övriga
Badplatsbidrag
Arrendeavtal/ badplats
Summa
0
6 500
5 000
1 074
12 574
0
0
Ö-vik Goju Ryu Karateklubb
39
Lokalt aktivitetstöd
4 773
Summa
4 773
39
55
55
Öviks vattenskidklubb
11
Investeringsbidrag övriga
Sommarlovsbidrag
100 000
21 000
Summa
121 000
11
37
37
Ö-viksortens Ryttarklubb
471
Investeringsbidrag övriga
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningar avtal
Utbildningsbidrag nya
84 938
24 467
357 035
11 000
Summa
477 440
Totalt
10 957 246
471
532
532