Fullmakt - Stockholms Golfförbund

STOCKHOLMSGOLFFÖRBUND
Fullmakt
För:
attsåsomombudrepresentera
Golfklubb
VidStockholmsGolfförbundsårsmöteden16mars2017
Ort&datum:
GKordförande