Funktionärslista

Söndag 5 mars 2017
Ledning
Morgon
07.00‐08.00
Förmiddag
07.45‐ca 13.00
Eftermiddag
ca 13.00‐slut(18.30?)
Tävlingsledare Överdomare
Veterinär
Veterinärsassistent
"Libero"/"Fixare" Sjukvårdare Agnes Widenfalk
Tina Plensäll
Agnes
Tina
Karin BB
Karin Bishop
Karin BB
Hannah Eriksson
Agnes
Tina
Tobias Wrangberg
Anton Eriksson
Karin BB
Hannah Eriksson
Ingalena
Josefin
Ingalena
Josefin
Sekretariat
Sekretariat/resultat
Ingalena Assarsson
Josefin Andersson
Parkering
Parkeringsvakt
Parkeringsvakt
Parkeringsvakt
Agneta Svedin
Kristina Ilar
Agneta Svedin
Enny/Togga
Domartorn
Domare
Domarsekreterare Equipe‐administratör Tidtagare, manuell
Tidtagare, manuell Ulrika v Knorring
Saga Öhrmalm/ Helena
Siri Widenfalk
Andrea Rundqvist
Ylva Adolfson
Ulrika
Moa Hörberg
Sofia Nilsson
Ottilia Lindberg
Linnea Berglund
Johan Öhrmalm
Catharina Lehman
Linnea Berglund
Karin Andersson Julia Bonevik
Carolina Andersson
Yasmine Rygaard
Agnes Ståhlhane
Siri Widenfalk
Anna (fr Lilla Lurbo)
Annika Bergenstråhle
Lovisa Frödin
Josefin Toutin/Alex
Johan (RC)
Alice Sundell
Ebba W 15‐
Marika/Johan/Alex
Marika Erkkilä
Emma Jansson
Marika
Emma
Carro/när hon hoppat
Anna Jonsson
Marika Erkkilä
Alex
Kicki
Kicki
Torbjörn Andersson
Barbro Eriksson
Helena Grennberg
Kicki
Tobbe
Barbro
Hoppbanan
Banbyggare Banchef
Hinderpersonal/flagg
Hinderpersonal/flagg
Hinderpersonal/flagg
Hinderpersonal/flagg
Mats Samuelsson
Insläpp
Harvare Johan Ö
enl Tobias schema
Framhoppningen
Insläpp /utsläpp framhopp
Hindervakt/krattare
Hindervakt/ krattare
Cafeteria
Kökschef
Grillmästare Cafépersonal
Cafépersonal