månedsbrev for mars, aurvangane

MÅNEDSBREV FOR MARS, AURVANGANE
Februar er over, og i løpet av denne måneden har vi kost oss med
karnevalsfeiring, med dans & musikk, og rytmeinstrumenter som barna fikk lage.
Vi markerte fastelaven ved at barna fikk lage fastelavensris, og vi bakte boller
med krem som vi koste oss med.
Inne på klosserommet ser vi fremdeles mange spennende og kreative bygg. Barna
er flinke til å bruke fantasien, og vi ser mye godt samarbeid mellom barna.
Vi har også denne måneden hatt fokus på kroppskontroll og kroppsbeherskelse,
og snakket en del med barna om hvordan vi ønsker at de skal oppføre seg inne på
klosserommet, med tanke på at det er mange skjøre byggverk som kan rase
dersom man løper og er uforsiktig der inne.
Vi har hatt fokus på matematiske former, som firkant, trekant og sylinder, og
kommer til å fortsette å jobbe videre med disse formene samtidig som barna
blir introdusert for formene rektangel og bue.
Når vi er ute på tur, får barna i oppgave å se etter ulike matematiske former ute
i naturen, og vi dokumenterer dette ved å ta bilder av formene de finner.
I følge rammeplanen under kap. 3.7: Antall, rom og form, står det at: Gjennom
lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske
kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og
legge til rette for tidlig og god stimulering.
Vi har både i januar og februar jobbet med eventyret om «Skinnvotten», og
fortalt eventyret på ulike måter. Mest stas er det når barna selv får
dramatisere eventyret!
«Det blir trangt når 7 dyr er inni skinnvotten samtidig»
Barnehagedagen markerer vi 14 Mars i barnehagen. Temaet for denne dagen er
«Vi vil leke». Vi kommer til å ha et felles opplegg ute for både Aurvangane og
Gulltopp, hvor barna kan få delta på ulike leker/aktiviteter. Vi spiser pølser i
brød til lunch.
Her er oversikten over de forskjellige gruppene barna er inndelt i. Rosa og
oransje gruppe er felles under de planlagte aktivitetene.
Rosa gruppe
7 barn
Oransje gruppe
8 barn
Gul gruppe
12 barn
Youssef
Rawda
Sophie
Martine
Jenny Sophia
Nora V.
Emma
Patricija
Oliver
Jubin
Harald-Andre
Mariell
Live Alexandra
Piotr
Tim
Nora
Elina
Liam
William
Leo
Julie
Ida
Jakub
Sigurd
Julian
Krystian
Villum
Viking-klubben (førskolegruppen) har vi flyttet til Tirsdager fra kl 13.00 til
14.00. Vi har da alle de ulike rommene oppe til disposisjon, da de andre barna er
ute og leker i dette tidspunktet.
Varmmåltidet er også flyttet til Tirsdagen, og barna får rullere på hvem som får
være med på kjøkkenet og hjelpe til å lage maten sammen med en voksen.
Påsken nærmer seg, og vi kommer snart til å sende ut informasjon om hvilke
dager barnehagen er stengt, og om det er noen av barna som kommer til å ha fri
noen av de dagene barnehagen er åpen. Dette for å få en oversikt over hvor
mange barn som kommer de enkelte dagene.
Vi har kommet frem til at vi ikke ønsker at barna har med seg private leker
hjemmenfra til barnehagen.
William har siste dag hos oss Fredag 31.Mars. Både store og små kommer til å
savne han, og vi ønsker han lykke til med oppstart i ny barnehage.
Vi er nesten i mål med alle foreldresamtalene. Det er bare noen få som gjenstår,
og de håper vi å få unnagjort i løpet av de to neste ukene. Er det ellers noe dere
lurer på, er det bare å ta kontakt med oss. Kjekt at dere har hatt mulighet til å
stille opp til samtaler.
Da ønsker vi dere alle sammen en god og gledesfyllt måned!
Hilsen personalet på Aurvangane:
Therese, Bente, Sebastian, Cathrine og Siv Lene