Journal via nätet – ge ombud tillgång till journalinformation eller ta

Journal via nätet – ge ombud tillgång till journalinformation eller
ta bort ombuds tillgång till journalinformation
Jag vill ge ombud tillgång till Journal via nätet
Jag vill ta bort ombuds tillgång till Journal via nätet
Patients namn
Patients personnummer
Ombuds namn
Ombuds personnummer
Tidsperiod
Ge ombud tillgång till hela Journal via nätet
Ge ombud tillgång till journalanteckningar
Ge ombud tillgång till provsvar
Ge ombud tillgång till diagnoser
Ge ombud tillgång till vårdkontakter
Ort och datum
Underskrift
Vårdpersonal ska verifiera och signera identitet med godkänd legitimation.
Patients legitimation
Signerad
Blanketten skickas underskriven för handläggning enligt lokal rutin.
Begärd åtgärd utförd av
Namn
HSA-id
Datum
Version 1.3 2017-03-30