Hänt i byn

GÄSSHULT
HÄNT I BYN
www.gasshultbyforeningen.se
FEBRUARI MARS 2017
Dags för ett nytt HÄNT I BYN.
Många fina dörrkransar gjorde vi innan jul.
Tack! till Lasse och Kjell som satte upp en fin gran vid bystugan till advent.
Inte har det varit så mycket vinter men nu fick vi ”lite” snö i februari, det gick i alla
fall att åka pulka och göra snögubbe. Is har vi på våra sjöar så en del har vinter fiskat.
Ljuset återvänder, dagarna har blivit längre och talgoxen har
börjat kvittra, snödroppar och vintergäck har börjat titta upp vid söderväggen, det
finns hopp om en vår.
Nya bymedlemmar har flyttat in. Välkomna! Bosse och Sesse Lindelöw.
Nytt år då tar vi nya tag och börjar med Årsmöte.
Söndagen den 26 mars kl.15:00 i bystugan.
Alla val är förberedda av valberedningen.
Alla nya och gamla medlemmar är Välkomna!
Kom gärna med förslag på aktiviteter till vår
verksamhetsplan för 2017.
Ella säljer fika!