Hämta pdf

Senaste uppdatering: 03/2016
Sökandes/ombudets referens (högst 20 tecken)
Antal sidor
(inklusive denna)
Sökande
Mod.014
ANSÖKAN OM UPPHÄVANDE AV ETT EU-VARUMÄRKE
ID-nummer
flera sökande
ID-nummer
flera ombud
Namn på juridisk person
eller för- och efternamn
Juridisk form
Tfn, fax, e-post
Adress
Gatuadress
Ort och postnummer
Land
Postadress
(om annan)
Nationalitet
Ombud
Namn
Tfn, fax, e-post
Adress
Gatuadress
Ort och postnummer
Land
Postadress
(om annan)
Typ av ombud
praktiserande
jurist
auktoriserat ombud
Bestridet EU-varumärke
sammanslutning av ombud
Registreringsdag (DD/MM/ÅÅÅÅ)
EUTM-nr
anställd
/
/
IR-nr
EUvarumärkesinnehavarens
namn och adress
Språk för
ES DE EN FR
annulleringsförfarandena
IT
Ansökningens omfattning
mot samtliga varor och tjänster i den bestridna registreringen
mot delar av varor och tjänster i den bestridna registreringen, nämligen:
fortsättningsblad
Upphävandeavgift
630 €
Totalt
Konto hos EUIPO
Underskrift
Namn
Kontonummer
Använd inte mitt konto hos EUIPO
Underskrift
Överföring till EUIPO:s konto
#TM014SV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Överföringsdag (DD/MM/ÅÅÅÅ)
/
/
sida nummer
1
av
ANSÖKAN OM UPPHÄVANDE AV ETT EU-VARUMÄRKE
SKÄL
Upphävande
Artikel 51.1 a i EU-varumärkesförordningen – EU-varumärket har under en sammanhängande femårsperiod inte varit i verkligt bruk
Artikel 51.1 b i EU-varumärkesförordningen – EU-varumärket har blivit en allmän beteckning inom handeln
Artikel 51.1 c i EU-varumärkesförordningen – EU-varumärket har blivit vilseledande
Artikel 73 i EU-varumärkesförordningen – Särskilda skäl avseende ett EU-kollektivmärke
Motivering
fortsättningsblad
sida nummer
av