Produktlista klicka här

Kolonister på Eklundsfältets koloniträdgård:
Gemensam jordbeställning från Rölunda Gård.
Beställningslistor kommer att finnas vid dusch/tvätt-rummet i Aklejan
och under Årsmötet.
Vill du beställa redan nu ?
Skicka SMS till Sirkka Harju 076-8773210
med ditt namn, mobilnummer, stugnummer samt önskade produkter, se
nedan:
Sortiment
Pris
71152
Eko Plantjord, 50 lit
40 kr
71352
Eko Kogödsel, 50 lit
40 kr
75920
Hönsgödsel, 15 lit
60 kr
69945
Hönsgödsel, 1,7 lit
30 kr
71750
Natur Barkmull, 50 lit
30 kr
69410
Torv Naturell, 50 lit
30 kr
69937
Benmjöl, 1,7 lit
30 kr
69939
Blodmjöl, 1,7 lit
40 kr