DISC Group - Arbete-S

S
GRÖN STABIL
LUGN, LOJAL, LAGSPELARE
Upplever som obehagligt
- Snabba förändringar
Söker:
- Konflikter
- Trygghet & Säkerhet
- Otrygghet
- Uppskattning för sitt arbete
- Långvariga relationer
Påverkar andra genom:
- Konsekvent handlande
- Vara tillmötesgående
Viktigast:
Relation
Uppfattas ibland som:
- Konsekvent handlande
- Vara tillmötesgående
Att möta en Grön person:
Kommunikationsstil:
- Ge alternativ
- Ha tålamod
- Lyssnande
- Utnyttja tiden
- Frågande
- Gör inte avslut för snabbt
- Inkännande
- Ge referenser
- Omständlig
- Dominera inte
Behöver tid | Gemensamhet | Trygghet | Långsiktighet
www.discanalys.com
Certiferade DISC Experter