Kallelse till stämma

2016­01­04 v1.0 Kallelse till stämma Måndagen den 22 februari 2016 Klockan 19:00 i kvartersgården Dagordning 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mötets öppnande Val av ordförande till stämman Val av justeringspersoner tillika rösträknare Mötets utlysande i laga ordning Verksamhetsberättelse för det gångna året Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt beslut om uttaxering under samma period 9. Fastställande av debiteringslängd för perioden 2016.01.01 ­ 2016.12.31 10. Styrelsens förslag och åtgärder att utföras eller påbörjas under året. 11. Underhållsplanen 12. Val av styrelseordförande 13. Övriga val 14. Fiber 15. Vår och höststädning 16. Arbetsdag vår 17. Beslut från föregående stämmor 18. Motioner 19. Övriga frågor 20. Avslutning Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna Gärdets anläggningssamfällighet Box 2105, 144 04 RÖNNINGE org. nummer 812800­2196, BG 5457 – 8778 http://www.vastergardet.se [email protected]