Produktblad - Ige Trading AB

TORKMEDEL
Teknisk Data
PRO SHINE
Innehåll
Vatten
2-propanol
Alkoholetoxilat
Citronsyra
Utseende:
Densitet:
pH i konc:
pH i 5% lös:
Flampunkt:
Löslighet:
Vätska
970
4
5,5
Ej brandfarligt
Helt lösligt i vatten vid 20°c
Märkning
Faroklass:
Farobeteckn:
Farosymbol:
Riskfraser:
-
Förpackning
Kartong:
Halvpall:
Helpall:
3 x5 lit
54 x 5 lit
108 x 5 lit
Dosering
Produktbeskrivning:
Skölj- och spolglansmedel för diskmaskiner som
med sina aktiva ingredienser arbetar under sista
sköljcykeln och avlägsnar noggrant alla rester av
mat och diskmedel. Resultatet blir en skinande ren
disk utan torkränder.
Följ anvisning för diskmaskin.
Kan i vissa fall behöva doseras något mer
än de medel som enbart torkar disken,
och inte innehåller ämnen för att
avlägsna diskmedelsrester.
Användningsområde:
Skölj- och spolglans för diskmaskin.
IGE Trading AB,
Tel 0346-93250
www.igetrading.se
Box 68, 311 03 Långås.
Fax 0346-93441
[email protected]