Guide för registrering av uppgifter i Självservice

Registrering av personuppgifter i Självservice
Rev. 2015-06-02
Då det är via ditt mobilnummer som bokningar kommer att ske i första hand är det viktigt att du
håller numret uppdaterat i vårt lönesystem, Självservice. Även e-post är bra att registrera.
Om du har problem med att registrera dina personuppgifter på egen hand kan du ta kontakt med vår
lönehandläggare på 0380-46 218.
Så här gör du
Börja med att via en webbläsare logga in till Självservice via följande adress:
anebypuf.hoglandet.se/awak/menu/
SMSinloggning
Om du vill logga in med hjälp av SMS (meddelande till mobiltelefon) får du
först ange användarnamn och lösenord (samma som till e-post / dator).
Därefter kommer ett SMS med en tillfällig kod att skickas till det
mobiltelefonnummer Höglandets IT har registrerat för dig. Har du inget
mobilnummer registrerat eller är osäker på om rätt nummer är registrerat,
ring till Höglandets IT på 0771-38 48 00.
Får du felmeddelande ”Logon credentials not
accepted”, så är det för att användarnamn eller
lösenord är fel, eller att ditt mobilnummer inte finns
registrerat på rätt sätt. Ta i sådant fall kontakt med
Höglandets IT på 0771-38 48 00
Registrering av personuppgifter i Självservice
Rev. 2015-06-02
3
4
5
3. Klicka först på din roll som medarbetare, se bild ovan.
4. Välj därefter menyvalet ”Mina uppgifter”, se bild ovan.
5. Registrera sedan dina kontaktuppgifter. Mobilnumret är absolut viktigast då det är den väg vi
i första hand vill kunna boka dig för arbete. När du registrerat dina uppgifter trycker du på
Spara.
Nästkommande dag finns uppgifterna tillgängliga för medarbetare som arbetar med
bokningar via vårt system för korttidsvikariehantering – Time Care Pool.