Romex Easy

ROMEX EASY
Romex är en hårdfog som har en viss flexibilitet, men det klarar inte mer än mycket små
markrörelser orsakade av tjäle utan att små sprickbildningar kan uppstå mellan platta
och fog. Därför bör underarbetet vara utfört med större noggrannhet än normalt och så
väl utfört att marken kan anses vara fast och stabil. Tänk på att ju varmare det är ute ju
snabbare torkar Romexen. Det är direkt olämpligt att arbeta i brännande solsken en varm
dag då det kan bli svårt att hinna få bort överbliven fog innan denna torkat. Ju varmare det
är - ju mindre ytor bör bearbetas åt gången. Vid frågor eller osäkerhet – tag kontakt med
oss. Romex finns i flera olika varianter – kontrollera att Romex Easy är den som är mest
lämpad till just dina stenar. Denna info finns på vår hemsida.
1. Se till att plattor och fogar är rena och att underarbetet är väl utfört då Romex är en hårdfog.
2. Skall läggas och förvaras i minst 5 plusgrader. När burken öppnas kan en hård skorpa ligga överst i burken. Detta är inget fel utan denna hjälper till/är avsedd att försegla resten av materialet.
3. Fogbredden ska vara minst 5 mm och fogdjupet skall vara minst 2,7-3 cm. Kan i princip läggas hur brett som helst och djupet ska då vara minst det dubbla, t.ex vid 3 cm bred fog skall fogdjupet vara minst 6 cm osv.
4.
Vät först ytan och häll ut fogmassan på plattorna, duscha nu över ytterligare vatten över fogmaterialet. Svep nu ner det noggrant med en gummiraka. Fogmaterialet skall föras över hela ytan och inte endast vid fogarna då en tunn färgförstärkande film blir kvar på plattorna, denna film på plattorna försvinner efter drygt ett år. För materialet diagonalt över plattorna för att inte riva upp fogarna. Duscha därefter ytan med ytter-
ligare mer vatten för att komprimera fogen.
5. Borsta noggrant bort allt överblivet fogmaterial som ligger på plattorna då fogen omedel-
bart börjar härdningsprocessen. Om man kanske inte tömmer hela hinken på fog så kan man fylla i vatten för att dom närmaste dagarna kunna använda resten.
6.
Fogen skall nu härda och detta sker genom kontakt med syret i luften, denna process börjar omedelbart men tar ca 24 timmar att bli färdighärdad. Det är av största vikt att det inte regnar på ytan under härdningstiden. Om ytan täcks med t.ex. en presenning måste en luftspalt skapas över ytan med hjälp av distanser.
7. Efter härdningen borstas ytan av med en hård borste. Färdigt!
8. Underlaget är som ovan nämnts viktigt men ibland blir det av olika orsaker inte 100%. Skulle någon fog till trots lossna från plattan på någon plats p.g.a. markrörelser är detta ganska lätt att rätta till. Man kan sopa sand av liknande kulörer som de andra fogarna i sprickan och därefter fixera sanden med vår fogförstärkare som finns i enliterflaskor. Tänk på att torka bort ev. spill av fogförstärkaren på plattorna
då detta kan orsaka fläckar. Alternativt
använda vår lagningssats av powerclean
som löser upp fogen och därefter forma
om fogen så den återigen tätar mot plattorna.
Under arbetet, använd skyddsglasögon och
gummihandskar.
Vid ovanstående bearbetning finns Flisbys
kompletta Romexkit, se vår hemsida.
Vid frågor eller osäkerhet – tag kontakt med oss. Easy grå fog
www.flisbyab.se
Flisby AB 578 75 Flisby Tel 0380-802 00 Fax: 0380-801 50 e-mail: [email protected]
Easy mörk fog
Easy ljus fog