Sytyke 1/2015

1/2015
sytyke
Virike ry:n jäsenlehti
Edistämme mielenterveyttä ja päihteettömyyttä,
poistamme ennakkoluuloja
ja ehkäisemme syrjäytymistä
Kuva ja teksti: Ritva Valjakka
Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015
mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!!
VIRIKKEEN YHTEYSTIEDOT
PÄÄMAJANKUJA 1, 50100 MIKKELI
SISÄLLYS

Pääkirjoitus……………………………………...3

Kokemustoimijakoulutus..…....………...4

Rekon pulma…………………………………….5

Virikkeen jäsenedut…….…………………...6

Tietovisa……………..…………………………...6

Vitsejä…...…………………......………………..6

Seijan terveiset…………………...…………...7

Opiskelijoiden terveiset..………………….7

Mielellään ja kuvia………………………….8-9

Jos helmiä kyyneleet ois....……………...10

Kesän aukioloajat ……..…………………...10

Minä ja kokemusasiantuntijuus….…...11

Asiaa kaksisuuntaisesta…..............12-14

Mielenterveystalo.fi………………………...14

Kohtaaminen……………………………..…...15

Hallituksen terveiset………………………..16
050 364 3907 / Minna
040 671 7657 / Mimmi
040 354 9907 / Virike
www.virikery.fi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Virikkeen tapahtumia voit seurata kotisivuilla olevasta kalenterista, Facebookista ja Twitteristä.
Tai paikanpäällä ilmoitustauluilta.
Seuraa myös Mikkelin kaupunkilehden järjestöpalstaa, kohtaa Esteryn jäsenyhdistysten ilmoitukset!!
Haluatko liittyä Virikkeen jäseneksi?
Virike ry:n jäsenmaksu vuonna 2015 on 10 €
Sytyke
Virike ry:n jäsenlehti
Julkaisija Virike ry
Toimituksen yhteystiedot:
Päätoimittaja Mimmi Tick
[email protected]
Toimitussihteeri Asko Korhonen
[email protected]
Jäsenmaksun voi suorittaa suoraan tilillemme
FI24 800011 709 76766, tässä lehdessä olevalla tilisiirrolla tai maksamalla Askolle toimistolla.
Muista laittaa viestikenttään osoitetietosi ja syntymävuotesi. Jäsenmaksun voi suorittaa myös Virikkeen toimistossa.
Ilmoita osoitteen tms. muutoksista, tai jos et halua enää
olla jäsen osoitteeseen: [email protected] tai Minnalle
0503643907.
Virikkeen hallituksella on oikeus irtisanoa jäsenyys kahden perättäisen maksamattoman vuoden jälkeen.
2
Pääkirjoitus
Kaksoisagenttina
Sain kutsun työryhmään, jossa kehitellään
ole toive vaan ehto rahoituksen saamiselle.
hanketta järjestöjen ja kunnan yhteistyön
Tästä syystä Virike on joutunut luopumaan
kehittämiseen. Kuulin siellä olevani kaksois-
kuntouttavasta työtoiminnasta sekä sosiaali-
agentti, ja että meillä agenteilla on tällaisessa huollollisesta työtoiminnasta, koska ne kuuluyhteistyössä tärkeä rooli. Kaksoisagentti on
vat kunnan järjestettäväksi velvollisuudeksi.
tässä tapauksessa henkilö, joka on työsken-
Lisäksi palkkatukilaki uudistui 2015 tammi-
nellyt sekä kunnalla että järjestössä. Kunnan
kuussa, ja se heikensi yhdistysten asemaa
puolella lähestytään asioita omasta näkökul-
saada palkkatukityöntekijä. Virikkeellä tämä
masta ja järjestöissä taas omastaan. Kum-
tarkoittaa käytännössä sitä, että kesän aika-
mallakin on ”oma kielensä”. Kun on omakoh- na jäämme Mimmin kanssa kahdestaan pyötainen kokemus työskentelystä kummassakin
rittämään Virikettä. Tämä vaikuttaa tieten-
maailmassa, on sillan rakentaminen näiden
kin toimintaan näkyvästi, eniten kohtaamis-
kahden välille helpompaa. Julkinen sektori
paikassa. Eihän kaksi ihmistä pysty samaan
pyörii valtavalla volyymilla, järjestöt pienem- kuin kahdeksan. Eli vertaistuen ja vapaaehmällä. Kummatkin ovat tärkeitä, toisiaan
toistyön merkitys kasvaa entisestään. Ollaan
täydentäviä toimijoita.
iloisia siitä, että meillä on paikka missä ko-
Kokemusasiantuntijuudessa on yksi edellisen
kanssa yhtenevä tavoite: yhteisen kielen lähentyminen ammattilaisen ja potilaan / kuntoutujan / kuntoutuneen välille. Kun ammattilainen tai tuleva ammattilainen pääsee kuulemaan kokemusasiantuntijan tarinan ja
koontua ja toisemme. Meidän porukan kesken
vallitseva hyvä henki ja halu kehittää vertaistuellista toimintaa huomataan myös talon
ulkopuolella. Tästä hyvänä esimerkkinä Estery
ry:n palkinto: Virike ry palkittiin vuonna
2014 vuoden vertaistukiyhdistyksenä !!!
omakohtaisia kokemuksia sairastumisesta,
Kiitän lämpimästi talven aikana vastuuta
hoitokokemuksista ja tervehtymisestä, antaa
kantaneita vapaa-ehtoisia, Vertsikkakahvien
se hänelle mahdollisuuden nähdä asioista uu-
mahdollistajia, ryhmänohjaajia ja kaikkia
desta valosta. On mahtavaa, että palveluja
kortensa kekoon laittaneita. Kiitän kaikkia
käyttävä on alkanut saada äänen. Haku kol-
kävijöitä, ilman teitä ei olisi meitä. Pidetään
manteen kokemusasiantuntijakoulutukseen on huolta toisistamme.
alkanut ja kestää elokuun loppuun. Koulutuksesta löytyy tarkempaa tietoa tästä lehdestä.
Maailma muuttuu ja me sen mukana. Toimintamme rahoittaja RAY on tiukentanut
linjaansa, mihin rahoitusta myöntää sekä
seurantaa, miten avustusta käytetään. Rahoituksen saaneet hankkeet eivät saa tehdä
päällekkäistä työtä kunnan kanssa, tämä ei
Lämpimin ajatuksin, Minna
Toiminnanjohtaja, Virike ry
Aukioloajoista ja syksyn ryhmistä
löytyy lisätietoa
www.virikery.fi
3
KOKEMUSTOIMIJAKOULUTUS SYKSY 2015
Edistämme mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, poistamme ennakkoluuloja ja ehkäisemme syrjäytymistä
Kokemusasiantuntijuus on omakohtaisen kokemuksen kautta syntynyttä tietoa. Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista. He tietävät millaista on sairastua ja sairastaa. He tietävät
millaista on olla hoidossa ja kuntoutua. Kokemusasiantuntijat tietävät,
mikä heitä on toipumisessa auttanut ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseen.
Kokemusasiantuntijat on koulutettu tehtäviinsä. He kääntävät omat kokemuksensa voimavaraksi, ja auttavat muita saman kokeneita.

Koulutukseen valitaan 12 henkilöä
Myös omainen tai läheinen voi olla

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella
kokemusasiantuntija.

Esivalinnan jälkeen haastattelujen perusteella
valitaan osallistujat
Kokemustieto ja ammattilaisen tieto ovat
yhtä arvokkaita ja täydentävät toisiaan.
Kokemusasiantuntijuus luo osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia.
Kokemusasiantuntijana voit toimia:

Palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä

Kokemuskouluttajana

Vertaisryhmien ohjaajana

Tukihenkilönä

Käytännön työssä kokemusasiantuntijat toimivat usein yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Asiakastyössä kokemusasiantuntija voi toimia "tulkkina" hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä, ja päinvastoin. Yhteistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä, syventää tietoa ja parantaa palvelua.



Hakuaika on 15.9.2015 asti

Koulutus järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin 12.00-16.00



Koulutuspäivään sisältyy iltapäiväkahvit
Koulutus alkaa 5.10
Koulutuspaikka on Esterytalo, Otto Mannisenkatu 4
Koulutus on maksuton
Koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista
jokainen huolehtii itse
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
KOKEMUSTOIMINTA
ILMAISUTAITO – RYHMÄYTYMISEEN, TUOMAAN
VARMUUTTA JA VINKKEJÄ ESIINTYMISEEN, POISTAMAAN JÄNNITYSTÄ
MY STORY – OMAN TARINAN TUOTTAMINEN OHJATUSTI JA SEN ESITTÄMINEN RYHMÄLLE
Koulutuksen käyneenä sitoudut omien voimavarojesi
mukaan toimimaan kokemustoimijan tehtävissä ja
sinusta tehdään talletus kokemuspankkiin
KUNTOUTUMINEN - KUNTOUMINEN PROSESSINA,
VUOROVAIKUTUS, ME SELVIYTYJÄT, OMAN ELÄMÄNSÄ PARAS ASIANTUNTIJA
VAPAAEHTOISTYÖ, VERTAISTUKI, TUKIHENKILÖTOIMINTA,
Lisätietoja koulutuksesta:
www.kokemuspankki.virikery.fi
Mimmi Tick
Vertaistukikoordinaattori
Virike ry
040 6717657
Minna Juuti
Toiminnanjohtaja
Virike ry
050 3643907
KUNTIEN TALOUS JA SOSIAALISET ETUUDET – TIETOA MITEN JÄRJESTELMÄ TOIMII
PSYYKKISET HÄIRIÖT, MIELEN SAIRAUDET, PSYKIATRINEN HOITOTYÖ, TERAPEUTTISUUS, PÄIHTEET,
OMAISEN NÄKÖKULMA, KRIISIT, NEUROPSYKIATRISETN HÄIRIÖT
SELÄN HYVINVOINTI, KIPU, MUIDEN SOMAATTISTEN
SAIRAUKSIEN OSALTA KOULUTUSTA OSANOTTAJIEN
PERUSTEELLA
4
Rekon pulma
Uusi tehtävä:
Täytä isojen 8-kulmioiden välinen alue keskellä olevilla kahdeksalla 8-kulmaisella ”puolikuulla”, joita
menee kolminkertainen määrä alueen yksinkertaiseen täyttämiseen
Vastaus edellisen lehden pulmaan löytyy uuden
pulman sisältä.
Kalassa vuononsuulla.
Simo, Olli ja minä olimme vaeltaneet Maskfjord-vuonon suulle ja kalastimme vuorovesivirrassa.
Yövyimme teltassa kaksi yötä, kolmena päivänä kalastimme.
Emme halunneet kaloja mukaamme kannettavaksi. Laitoimme kiintiön ja päätimme, että kukin meistä
ottaa vain yhden kalan päivässä ruokakalaksi.
Jokainen meistä sai yhden kissakalan, yhden kampelan ja yhden sein.
Joka päivä saimme yhden kissakalan, yhden kampelan ja yhden sein.
Porottavassa auringonpaisteessa sai Olli kissakalan.
Satoi kun Olli sai sein, joka oli reissun viimeinen kala.
Sain kissakalan päivää myöhemmin kuin Simo.
Tiistain tuulessa sain kampelan.
Kun autolle päästyä pakkailimme tavaroita, kysyi Olli yhtäkkiä: Mikäs viikonpäivä nyt on?
2015
Jäsenmaksu 2015
Nimi:
Osoite:
Syntymävuosi:
Syntymävuosi:
29.5.2015
5
Virikkeen jäsenedut
Virike ry:n jäseneksi pääsee maksamalla
Tietovisa
1.
jäsenmaksun 10 € / vuosi (2015)
2.
3.

Käsikädessä –lehti jäsenhintaan

Revanssi –lehti ilmaiseksi (4 numeroa vuosi)

Virma -lehti ilmaiseksi

Yhteisistä retkistä alennusta

Voit osallistua Virike ry:n järjestämiin toimintoihin ja ryhmiin

Mielenterveyden keskusliiton jäsenkortti, joka 6.
oikeuttaa joihinkin alennuksiin koko maassa

Kulttuurituki: Hyvityksiä teatteri–, konsertti–
ja elokuvalipuista (4 vuoden aikana)



Uimahallilipputuki
Tanssilippuja Hiihtomäen lavalle
Sport Forumille jäsenhintaan päivisin
4.
5.
7.
8.
9.
10.
Vessapaperi on nykyään Suomessa itsestäänselvyys. Milloin Suomessa alettiin valmistaa
nykymuotoista pehmopapeira?
Mitä on toiselta nimeltään askorbiinihappo?
Mitä Gutzom Borglum hakkasi vuonna 1927
kalliosta Etelä-Dakotassa?
Mitä tarkoitti kirjain F presidentti John F. Kennedyn nimessä?
Kuka on ollut Suomen pääministeri useimmassa hallituksessa?
Mitä nimeä Mustanaamio käyttää, kun hän on
Morristownissa?
Mikä maa tunnettiin aiemmin nimellä Siam?
Mikä on Suomen pisin joki?
Mikä alkuaine on kemialliselta merkiltään Fe?
Mitä John Baird keksi vuonna 1925?
Vastaukset sivulla
Virikkeen jäsenmaksun maksettuasi voit saada alen- 15
nuksia erilaisista kulttuuri– ja liikuntalipuista. Hankit
jäsenmaksusi ”takaisin” jo kolmella kulttuurituella.
Esimerkiksi jos käyt elokuvissa neljä kertaan vuoden
aikana saat kulttuuritukea yhteensä 10 euroa. Tanssiliput Hiihtomäen lavalle maksavat jäsenille 10€
(normaalisti 13€).
Vitsi—ehka vahan tuhma, en tieda…
Kylässä oli päätetty järjestää seksivalistuksen luento. Kylätoimikunta mietti, kenet he pyytäisivät luennoitsijaksi. Joku ehdotti rovastia, joka olikin kaikkien mielestä hyvä idea. Muutamat tosin miettivät,
miten tiukaksi tunnettu ruustinna asiaan suhtautuisi. Rovasti lupautuikin mielellään tulemaan mukaan, mutta oli peloissaan vaimonsa suhtautumisesta. Niinpä hän käänsi katseensa ylös ja pyysi
Herralta anteeksi pientä vilppiä, jonka aikoi tehdä.
Hän sanoi ruustinnalle menevänsä esitelmöimään
purjehduksesta.
Ilta oli antoisa, rovasti oli suustaan hyvä velikulta,
joka sai yleisön nauramaan makeasti. Maanantaina
kyläkaupassa naiset menivät ruustinnan luo kehumaan, miten hyvän esitelmän rovasti oli pitänyt
vaikeasta aiheesta. Ruustinna tuhahti ja sanoi: Niinhän nuo kaikki vastaantulijat sanovat, mutta
minä ihmettelen, mitä sekin asiasta tietää. Kaksi
kertaa se on sitä kokeillut, ensimmäisellä kerralla
lensi hattu päästä ja toisella kerralla putosi kyydistä
koko mies.
6
Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan Virikkeelle
Puheenjohtaja Seija Rouhiainen
”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, teh- Rohkeasti mukaan, tehdään
kää te heille.” (Matt 7:12)
yhdessä, meitä kaikkia tarvitaan. Ota yhteyttä, jos
Virikkeellä on tarjolla monia tehtäviä, joihin tarviolet kiinnostunut vapaaehtaan vapaaehtoisia toimimaan. Tahto toimia ja
toistyöstä.
auttaa riittävät. Vapaaehtoistyö on antamista, tukemista ja auttamista, mutta myös suurelta osin saa- Lisää tietoa toiminnastammista. Vapaaehtoistyö antaa paljon hyvää mieltä!
me saat Virike ry:n ToiminMukaan vaan, ja rohkeasti juttusille, ota meihin yh- nanjohtaja Minna Juutilta
teyttä, alla yhteystiedot. Kaikenlaisia ihmisiä mah- P.050 364 3907
tuu mukaan joukkoon. Jokainen tekee sen verran,
Keväisin terveisin
kun itselle tuntuu sopivimmalta, ja sitä, mikä on itselle luontaisinta. Jokainen auttava käsipari on tar- Seija Rouhiainen
peen ja mitä enemmän meillä on aktiivisia jäseniä,
sitä enemmän voimme tarjota mukavaa toimintaa.
Eikä kannata miettiä, että enhän minä mitään erityistä osaa eikä ole paljon aikaakaan; Sillä me kaikki
vapaaehtoiset olemme ihan tavallisia tallaajia omine vahvuuksinemme ja heikkouksinemme, ja tärkeitä hommia löytyy jokaiselle riippumatta siitä, kuinka
paljon aikaa pystyy vapaaehtoistyöhön käyttämään.
Opiskelijoiden terveiset
Harjoittelijoiden ajatuksia
Kerttu Vänskä
2.1.2015-20.2.2015
2. vuoden Yhteisöpedagogiopiskelija,
Mikkelin ammattikorkeakoulu
”Annan Virikkeelle 5 tähteä”
To 19.2.2015 (toiseksi viimeinen päivä)
Kun aloitin harjoitteluni Virikkeellä tammikuun
alussa, luin tästä kirjasta muiden opiskelijoiden kokemuksia.
Päällimmäisenä siitä jäi mieleen ylistyspuheet sekä ”Asko on
nyt kulkenut perässäni monta päivää kirjan kanssa”-puheet.
Hassua, että nyt voisin kirjoittaa itse ihan samalla tavalla. Askon lempeästä painostuksesta tulinkin nyt toimistoon kirjoittamaan :)
Ennen harjoitteluni ensimmäistä päivää jännitin, että kuinkahan osaan Virikkeellä olla, kun ei minulla ole vielä kokemusta
mielenterveys– ja päihdetyöstä. Huoleni kuitenkin osoittautui
aivan turhaksi heti ensi kättelyssä huomattuani, että ”hah,
omana itsenänihän minä täällä pärjään, kuinkas muutenkaan”.
Lämmin ilmapiiri ja ystävälliset ja avoimet ihmiset toivottivat
tervetulleeksi joukkoon. (Mimmi ja Minnakin auttoi siinä ehkä
ihan hitusen )
Kahdeksan viikon harjoittelu on hurahtanut ohi valtavalla
vauhdilla. Tämä matka on ollut mielenkiintoinen, mahtava ja
maistuva. Olen oppinut valtavasti uutta ja harjoittelu Virikkeellä on avannut omat silmäni uusille mahdollisuuksille ja poluille
tulevaisuuden työelämässä. (HEI! EN MIÄ HALUU LÄHTEE
TÄÄLTÄ!) Olen päässyt tutustumaan mielenterveys– ja päihdetyön maailmaan kosketusetäisyydeltä ja oppinut tuntemaan
uskomattomia ja ihania persoonia. Tunnen, että olen saanut
tehdä monipuolisia tehtäviä ja myös itse ideoida ja toteuttaa
itseäni. (ÄLKÄÄ PÄÄSTÄKÖ MIUA POIS!)
Tunnen myös itseni etuoikeutetuksi, kun pääsin osallistumaan
kokemusasiantuntijaseminaariin Kuopiossa sekä yhdistyskoulutukseen Mikkelissä. Uutta ja ihmeellistä tietoa on tullut roppakaupalla! 
Huomenna on miun viimeinen päiväni täällä ja se surettaa jo
nyt. Mutta halusitte tai ette, niin tulen kyllä viihdyttämään
teitä vielä tulevaisuudessakin! Lällälää!
SUURKIITOKSET MINNA, MIMMI, ASKO & VIRIKELÄISET!
- KERTTU-
7
Nyt Matkaan!
Veturi puhisi mustaa—
Savuna ilmaan
Joku ilmoitti junan lähtevän
Ja sinä raijasit matkalaukkua mukana.
- Ei ollut nurinkurista liikettä
Oli vain yksi liike
Sinusta eteenpäin
Haukivuoren munapaja
Nopea rakkaus puhalsi
Meitä ja prinsessat
Torkahtivat itsekseen.
Kaikki empivät vain tuokion
Kunnes lähtökutsu kuului kirkkaana.
Tämän vuoksi unelmoitiin meistä kaksin.
-Katri Kuurne-
Jumppatuokio Hukivuorella Häkkilän erämajalla
8
Sateella
Sateella soi sellokonsertto
Enkä kaipaa
Mennyttä kaupunkia
En ikävöi vanhoja ystäviä .
Riittää kun näen hevosen
Laukkaavan
Kostealla niityllä
Ja kuulen sinun sanovan:
”Katso.”
-Katri Kuurne-
Kuva: Ritva Valjakka 2014
9
Jos helmiä kyyneleet ois
Lukijan kirjoitus
Minna ja Jaana olivat hyviä kaveruksia. He olivat lukiossa samalla luokalla. Oli enää vuosi, kun ylioppilashattu keikkuisi
heidän päässään. Oli kevät ja kesäloma oli tulossa kovaa
vauhtia. Tytöt odottivat innolla tanssilavakauden alkua. Lähikylälle oli tulossa hyviä yhtyeitä. Minna asui suuressa maatalossa isänsä, äitinsä ja pikkuveljen kanssa. Tytöt kävivät usein
kylässä toistensa luona ja uimarannalla, joka oli lähellä taloja.
Harri ei puhunut asiasta. Eräänä iltana syyskuussa Minna huomasi ikkunasta, että Harri otti polkupyörän ja lähti ajamaan
maantielle. Minna juoksi rappuset alas ja hiipi ovelle. Hän
lähti seuraamaan Harria. Minna huomasi, että Harri tapasi
jonkun henkilön järven luona. Hän hiipi eteenpäin. Yhtäkkiä
Minna huomasi, että se oli Jaana. Harri laittoi kätensä Jaanan
ympärille ja he suutelivat.
Kesäloma alkoi. Meikit silmiin ja huuliin, valkea kesämekko
päälle ja tanssilavalle. Näin tapahtui joka lauantai. Eräänä
lauantai-iltana Minna tapasi Harrin. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Harri ja Minna tapasivat joka viikonloppu tansseissa. Eräänä sunnuntaina Minna vei Harrin kotiinsa ja näytti
tätä vanhemmillensa. Vanhemmat tykkäsivät heti Harrista,
koska tämä oli niin kohtelias.
Minna purskahti itkuun. Viha, raivo ja mustasukkaisuus repivät Minnan ruumista. Hän tuijotti mykkänä puun takaa, mitä
nämä kaksi tekivät. Minna palasi huoneeseensa. Yöunista ei
tullut mitään. Yöllä hän kuuli, kun Harri meni vierashuoneeseen, Minnan teki mieli pysäyttää Harri, mutta hillitsi itsensä.
Seuraavana aamuna aamupalapöydässä Harri oli vaisu. Minna
yritti kysellä tämän tekemisiä, mutta Harri oli hiljaa. Minna
Elokuussa viljat olivat pelloilla kypsiä. Harri ja Minna kävelivät meni huoneeseensa. Oveen koputettiin. Harri tuli huoneeviljapellon reunaa. Kesällä oli tehty paljon maatilan töitä. Har- seen veti sormuksen sormestaan. ”Anteeksi.” Hän sanoi. Jaarikin oli auttamassa. Harri kuiskasi Minnalle, että pysähdy.
na ja Harri alkoivat kulkea yhdessä. Jaana ei koskaan puhunut
Hän otti rasiasta kultaisen sormuksen ja laittoi sen Minnan
mitään Minnalle Harrista.
nimettömään. He olivat todella kihloissa. Minna oli onnelliMinnasta tuli yksinäinen, alakuloinen, huivi harteillaan kulkenen. Koulu oli jo alkanut ja Minna opiskeli innolla. Samalla
hän huomasi, että Jaana tuli usein käymään, vaikka he näkivät va nainen. Lukiossakin meni todella huonosti. Hänen paras
ystävänsä ja rakastamansa mies olivat pettäneet hänet. Minlukiossa. Hän ihaili Minnan sormusta.
na ei koskaan unohtanut sitä rakkautta, mikä hänen ja Harrin
Syksy saapui ja sen mukana sateet. Harri oli viimeaikoina ollut välillä oli.
levoton. Minna yritti puhua hänelle naimisiinmenosta, mutta
Neito -14
8.6-14.6
15.6-21.6
22.6-28.6
Ke-To 16-19
29.6-12.7
Ma-Pe 10-15
3.8-9.8
Pe
14-18
13.7-19.7
Ti-To 14-18
Pe
14-18
La
10-15
Pe
Su
12-15
Su
12-15
20.7-26.7
Virike kiinni!
Ke
16-19
27.7-2.8
Ke-To 16-19
Pe
14-18
To
14-18
Pe
14-18
La
10-15
Pe-Su Kiinni!
Su
12-15
Su
12-15
10-15
10.8-16.8
Ke-To 16-19
Ke-To 16-19
Ke-To 16-19
Pe
10-18
10
MINÄ JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
Jaana Korpinen
Onneksi itseäni tunnen
sen verran, ettei järjetön
panikointi päässyt yllättämään syksyllä ennen kokemusasiantuntijakoulutusta ja sen alussa. Vaan,
johan muutaman päivän jälkeen jännittäminen
vaihtui innostukseen; niinä arkipäivinä kun koulutusta ei ollut, pakersin työtoiminnassa Mäntyharjulla päiväkeskus Olotilassa...ja odotin seuraavaa
kurssipäivää.
Missä olen asiantuntija omien kokemusteni perusteella? Enhän muuten olisi hakenut koulutuksesta
eväitä siihen, miten voisin jakaa ammattilaisille
muutakin tietoa kuin mitä oppikirjoista löytyy tai
parhaassa tapauksessa auttaa muita samankaltaisessa elämän tivolissa seikkailevia.
keästi kiinni “keskivaikeasta masennuksesta”; itse
tiesin ja tunsin, etten ole masentunut. Helpotuksen tunne oli sanoinkuvaamaton, kun vihdoinkin
joku - tässä tapauksessa psykiatri - todella kuunteli,
kommentoi, vastasi kysymyksiini ja tärkeimpänä:
otti asiani vakavasti. Tapaaminen syöpyi muistiini
eikä vähiten varmaan siksi, etten etukäteen osannut kuvitellakaan juuri tuon käynnin olevan eräänlainen käännekohta. Samalla kerralla diagnoosin
kanssa sain lääkityksen ADHD:n oireita helpottamaan ja parasta tässä on se, että psykiatrin valinta
osui & upposi, koska kyseinen valmiste on vieläkin
osaltaan helpottamassa arkeani.
Alkukeväästä kävin kokemusasiantuntijana puhumassa nuorille aikuisille päihteistä ja mm. kuntoutumisesta ja vaikeuksista, mitä toipumisen polulla
voi tulla eteen, plus keskustelua ryhmän kesken.
Ensimmäisillä kerroilla en onneksi ollut yksin, mutta
Olen siis alkupuolella neljättäkymmenettä käyvä
viimeisin “esiintyminen” olikin oma show’ni; ennen
kaksoisdiagnoosi- tapaus; enimmäkseen nuppia
paikalle pääsyä tärisin hulluna jännityksestä ja läirassaa paniikkihäiriö ja ADHD sekä - nyt neljä
kytin kahvit päälleni kahteen otteeseen… Se saattoi
vuotta hoidossa ollut - päihdeongelma. Viimeinen
olla jollain tapaa jopa “paras” noista; tuntui, että
pitää sisällään huumeiden käyttöä 13 vuotiaasta
sain itse tilaisuudesta irti voimia, rohkeutta tai mitä
eteenpäin ja alkoholi oli mukana vuosia, mutta lopolikaan, mutta myös erään nuorukaisen kiitokset ja
pupeleissä sillä ei tässä tarinassa ole kummoistapuheet sinnikkyydestäni lämmitti - tuli muuten tarkaan roolia. Lääkkeitä en ole syönyt
peenkin!
“humaltuakseni” koskaan; ne on aina tullut ihan
siihen tarpeeseen, mihin tarkoitettukin.
Moni on varmaan pistänyt merkille muutoksia toisten, jopa tutuiksi tulleiden ihmisten käytöksessä
Viime vuosien aikana on oikeastaan opetellut eläsen jälkeen, kun on kertonut itsestään asioita pinmään kokonaan uudella tavalla ja se mielikuva, mitaa syvemmältä? Sellaista, mistä ei ole osannut,
kä minulla on “normaalista” elämästä, vetää puouskaltanut tai pystynyt puhumaan aiemmin; esileensa kokoajan enemmän. Ennen haettiin jännimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmasta. Se
tystä tai vähintään rimpuiltiin tylsyyttä vastaan ja
on ikävää; on siis tullut vastaavaa kohdalle useinnyt ollaankin löytöretkellä etsimässä tavallista eläkin.
mää ylä- ja alamäkineen!
Jatkoa tälle tarinalle seuraa tulevaisuudessa :)
Kaksi vuotta takaperin pääsin vasta kunnolla vauhtiin “itseni etsimisen” ja oman kuntoutumiseni
kanssa saatuani kauan kaivatun diagnoosin päivityksen. Vuosikymmenen ajan hoitava taho piti sit11
Matkalla aurinkoon
Kirjoittanut Blue Angel
Nyt on hyvä kausi, ollut pitkään. Pelko siitä, että
flippaan on kuitenkin koko ajan nurkan takana vaanimassa. Ehkä kaikilla kaksisuuntaisilla. Eihän tästä
sairaudesta tiedä, mikä on se aamu kun ei tiedä,
kannattaako nousta vai jäädä, vetää peitto yli pään
ja hautautua alle kivisen kuoren…
sa (pelotti etten muuten saa jatkoa sairaslomalle).
Mitäpä sitä lääkärille sitä valittamaan kun on pääsääntöisesti kivaa ja vauhdikasta tuo elämä, saa
paljon aikaiseksi, eikä oikeastaan tarvitse edes nukkuakaan… ei syödä, ei välittää itsestään ainakaan
niin, että suojelisi itseään mahdolliselta pahalta.
Kun kerta kaikki onnistuu, ei mulle voi mitään
Pakko kuitenkin mennä positiivisella asenteella ja
sattua. Eipä. Olen monta kertaa jälkikäteen miettiluottaa siihen, että elämä kantaa, turvaverkko kannyt, että valinnoilla joita tein ja jotka johtivat
nattelee silloin kun on heikompana.
tiettyihin tilanteisiin olisi voinut olla todella fataali
lopputulos…
Kun hyvää oli jatkunut jonkin aikaa, kauan. Liian
hyvää, tuli kaikkivoipainen olo, hyvällä tavalla. Tuli
Tuntuu kipeältä palata muistoissa aikaan jossa toiolo, että voisinkohan vähentää lääkitystä. VAROIvoin aamulla, että ois ilta, jotta saisin nukkua vain.
TUKSEN SANA! Ei olisi kannattanut. Jo yhden lääkHuolet tuntui niin rasittavilta. Mistä mustimmat
keen vähentäminen puoleen näkyi voinnissa vuoromietteeni sain? Miksi tunsin niin kuin tunsin? Miksi
kauden sisällä ja ei todellakaan kohentavasti vaan
tällaista nyt on tää? Kaikki johtuiko siitä kun en tahsairauden oireet alkoivat näkyä ja tuntua todella
tonut kestää enempää? Veitsenterällä viiltävin mievoimakkaasti…
lin paljain jaloin minä tanssin, veitsenterällä kärkevin kielin en pudonnut kuitenkaan. Jalkapohjani
Kaksisuuntainen on siitä hauska sairaus, että niin
kuin muussakin elämässä, olemme yksilöitä ja eri- verillä aivan, sydämeni hellänä niin, se maksoiko
kaiken sen vaivan? Sitä mietin mä loputtomiin…
laiset lääkekombinaatiot toimivat eri ihmisille eri
tavalla. Se mikä on hyvä mulle, voi olla huono toiKuuletko kun veden alla mä huudan ääneen sen
selle. Ja se mikä saattoi mulla toimia jossain todella
kaiken ihanan, vapauttavan, janottavan, kiperän,
akuuttivaiheessa vuosia sitten ei toimi enää tänä
pelottavan, uuden. Siinä sun äänes mua rauhoittaa.
päivänä…
Jutun kirjoittamisessa auttoivat Pave Maijanen, JoNo sitten, mulla on ollut kaksisuuntainen todennähanna Kurkela ja Eero Heinonen sekä Emma Saloköisesti jo teini-iästä lähtien. Miksei sitä huokoski
mattu??? Noo – johtuisikohan siitä, että teini-iässä
melkein kaikki laitetaan aina joko vaikean luonteen
Vanhaan elämään, paljon valheita jää
tai vaikean murrosiän piikkiin. Tai sitten aikuisena
Nyt sen selvemmin nään, kun ei ole hämärää enää
kun masennuin tai siis sairastuin todenteolla, haEikä ole enää totuudella olemassa tulkintaa
keuduin lääkäriin vasta sitten kun olin todella maSillä totuus, se on vaan.
sentunut. Ja uusin sairaslomat aina masennustilasPieni kurkkaus kaksisuuntaisen ihmisen ajatuksiin
Rikki revitty, repaleinen sielu. Uskallan koskea kuolevaan, haluan tuntea rakkauden. Silmät kyyneleistä kipeät. Pimeästä valoon
on pitkä matka, availen ovia matkan varrella, usein ne läimäistään nenäni edessä kiinni. Elin todeksi monien pahat unet, pahimmat pelot ja salatuimmat haaveet. Vähän kerrallaan nousin maasta. Monien yllätykseksi, monien pettymykseksi. Nousin ja
useimpien pettymykseksi nousinkin korkeammalle kuin missä olin koskaan ollutkaan. Nousin kuitenkin nöyränä, nöyryytettynä
ja hakattuna. Kipu sielussa jatkuu, se tuskin loppuu koskaan. Vain harvoin uskallan nostaa katseeni maasta ja silloinkin näen
vain pahan nauravan minulle. Olen viimeaikoina monta kertaa kyseenalaistanut Jumalan olemassa olon, olen etsinyt, luullut
löytäväni, löytänyt - mutta sitten kadottanut taas otteen, otteen – mistä? Taidan tietää mistä useimmat laulut kertovat, olen
käynyt ne kaikki läpi, niinkuin pikakelatussa elokuvassa. Taaksepäin kelatussa. Nyt tuntuu sille että olen elokuvan alussa.
Kuinka väsynyt voi väsynyt oikeasti olla, ja mikä on oikeasti totta...
12
KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ
Lähde: www.mielenterveystalo.fi
Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä eli bipolaarihäiriöllä tarkoitetaan psykiatrista sairautta, jota
aikaisemmin kutsuttiin maanis-depressiivisyydeksi. Kaksisuuntaisiin mielialahäiriöihin kuuluu mielialojen masennusjaksojen ja mielialan kohoamisjaksojen vaihtelu
joiden välillä henkilö voi olla täysin terve tai kärsiä vain
lievistä oireista.
Joskus masennustilaan voi myös liittyä liikaunisuutta ja
ruokahalun lisääntyminen. Mikäli masennustila on hyvin
vaikea-asteinen, voi myös todellisuudentaju häiriintyä,
mikä yleensä ilmenee erilaisina sisällöltään voimakkaan
synkkinä harhaluuloina. Epämääräiset ruumiilliset kiputilat ja vaivat joille ei ole fyysistä syytä ovat tavallisia.
Varsinaisten mielialan masennusjaksojen tai kohoamisjaksojen lisäksi kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä voi
ilmetä ns. sekamuotoisia jaksoja joille on tyypillistä mielialan masennusoireiden ja kohoamisoireiden samanaikainen esiintyminen ja voimakas lyhytaikainen vaihtelu.
vän kokemus. Joskus hypomaniassakin esiintyy jonkinlaista kiihtyneisyyttä ja yliaktiivisuutta monilla eri elämänalueilla (esimerkiksi työelämässä tai seksuaalisuuden alueella). Myös hypomaniaan liittyy usein lisääntynyttä alkoholinkäyttöä.
Taipumus kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön on voimakkaasti perinnöllinen, ja sairaus esiintyy usein suvuittain.
Mania
Masennustila muuttaa ihmisen suhdetta ympäristöönsä:
masentunut lamaantuu ja eristäytyy normaaleista eläKaksisuuntainen mielialahäiriö voi ilmetä lievimmillään
mänkuvioistaan. Useimmiten masennus haittaa ihmismielialan aaltoiluhäiriöstä varsinaiseen kaksisuuntaiseen suhteita, perhe-elämää ja työntekoa. Vakavasti masenmielialahäiriöön, josta erotetaan kaksi muotoa, tyyppi I tunut tarvitsee lääketieteellistä apua.
ja tyyppi II. Tyyppi I:n kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä
esiintyy sekä vakavan masennuksen jaksoja että varsinai- Hypomania
sia manioita. Tyyppi II:ssa taas ei koskaan ilmene varsiHypomania on maniaa lievempi tila, jossa mieliala on
naista maniaa, vaan ainoastaan lievempiä mielialan ko- kohonnut mutta ei yhtä räikeästi kuin maniassa. Yleensä
hoamisjaksoja eli hypomaanisia jaksoja.
hypomaniaan liittyy voimakas tuotteliaisuus ja mielihy-
Maniajakson tyypillisiä piirteitä ovat mielialan ja toiminnallisen aktivaatiotason huomattava kohoamiVakava masennus
nen.Erilaisina oireina voi ilmetä mm. puheliaisuutta, ajaMasennustila on useista eri oireista koostuva häiriö, jois- tuksen kiihtyneisyyttä, ajatusten välisten assosiaatioiden
ta yksi on masentunut mieliala. Suru tai masentunut
löystymistä, itsetunnon huomattavaa kohoamista (jopa
mieliala ovat normaaleja reaktiota menetykseen. Kun
suuruuskuvitelmiin asti), keskittymiskyvyttömyyttä (jopa
mukana on tiettyjä muita oireita, ja kun oireet jatkuvat
hajanaisuutta), harkitsematonta käytöstä tai impulsiiviriittävän kauan, kyseessä on masennustila.
suutta alueilla jotka ovat itselle haitallisia (esimerkiksi
uhkarohkeaa liikennekäyttäytymistä, seksuaalista harkitMasennustilalle tyypillisiä oireita ovat masentuneen
semattomuutta, tuhlailua, työpaikan vaihtoja, ihmissuhmielialan ohella esiintyvät mielihyväntunteiden voimateissa tehtyjä äkillisiä muutoksia). Maniassa mieliala voi
kas lasku, yleensä kiinnostuksen häviäminen asioista,
olla kohonneisuuden lisäksi ärtynyt ja vaihteleva. On takeskittymiskyvyttömyys, päättämättömyys, muistivaikeu- vallista, että unen tarve vähenee maniajaksojen aikana.
det, alemmuuden ja arvottomuuden tunteet, korostuJoskus maniassa voi ilmetä psykoottisia oireita (ks. psyneet syyllisyydentunteet, toivottomuuden tunteet, aja- koottiset häiriöt) jolloin maaninen henkilö voi kuvitella
tusten keskittyminen kuolemaan ja itsetuhoon, univaiolevansa varustettu yliluonnollisilla ominaisuuksilla tai
keudet, ruokahaluttomuus ja henkinen ja fyysinen hidas- olevansa yhteydessä suoraan jumalaan tai kuvitelmat
tuminen tai kiihtymys. Kaikilla masennustilasta kärsivillä omasta erityislaatuisuudesta ylittävät jollakin muulla
ei esiinny kaikkia ylläkuvattuja oireita, mutta masennus- tavalla selvästi realiteettien (yleisen todellisuudentajun)
tilan diagnoosi edellyttää usean oireen samanaikaista
rajat. Maniaan voi myös liittyä voimakastakin alkoholin
esiintymistä yli kahden viikon ajan.
käyttöä.
13
Lievin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypeistä on
ns. mielialan aaltoiluhäiriö. Tässä esiintyy lievän masentuneisuuden ja suhteellisen lieväasteisen mielialan kohoamisen vaihtelua.
Psykoterapian avulla ei voida parantaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, mutta erilaisilla psykologisilla
ja psykososiaalisilla hoitomuodoilla on keskeinen
sija häiriön ylläpitovaiheessa. Yksilö- ja ryhmämuotoisten potilasopastuksen ja psykoterapian meneSekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjak- telmien avulla pyritään tukemaan sairastuneen kysoissa että maanisissa tai sekamuotoisissa akuutti- kyä sopeutua tilanteeseensa. Lisäksi erilaisilla oireivaiheissa keskeisimmällä sijalla on lääkehoito. Tadenhallintaohjelmilla voidaan merkittävästi lisätä
vanomainen masennuslääkehoito ei yksinään sovel- sairauden hallintaa ja akuuttivaiheiden mahdollilu kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivälle.
simman varhaista toteamista. Ylipäätään tieto sairauden luonteesta ja hoidosta, varhainen alkavien
Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen –
sairausjaksojen varomerkkien tunnistaminen, lääkeyleensä elinikäinen – ja helposti uusiutuva sairaus. hoidon optimaalinen toteuttaminen ja sairastuneen
Akuuttivaiheiden oireet saadaan kuitenkin yleensä läheisten sopeutumisen tukeminen ovat tärkeitä
hyvin hallintaan. Vaiheissa, jolloin oireita ei esiinny, hyvän sairauden hallinnan välineitä.
pyritään estämään sairausvaiheiden uusiutuminen
ns. ylläpitohoidolla. Tässä tarkoituksessa käytetään
ylläpitolääkehoitona mielialaa tasaavaa lääkehoitoa
tai joissakin tapauksissa atyyppista antipsykoottista
lääkehoitoa. Lääkehoito antaa hyvän, mutta ei täydellisen suojan sairauden uusiutumista vastaan.
Mielenterveystalo.fi-nettipalvelu laajenee myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) psykiatrian ja
tietohallinnon yhteistyönä tuotetussa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelussa (www.mielenterveystalo.fi).
Mielenterveystalo.fi–nettipalvelusta löytyy luotettavaa tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista, sekä alueellisista ja valtakunnallisista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Nettipalveluun ei
tarvitse kirjautua. Palvelu myös auttaa vaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ennaltaehkäisyssä.
Tämän tueksi palvelusta löytyy mm. erilaisia itseapuohjelmia ja -oppaita. Sivuilla liikkumalla saa helpolla
ja asiakasystävällisellä tavalla uutta näkökulmaa ja tietoa mielenterveysasioista mm. esittelyvideoina. Palvelun sisällössä on tuotu esille myös voimavaralähtöisyyttä.
”Oirenavigaattori” opastaa
Mielenterveystalo sisältää erilaisia palveluita, joista keskeisin on oireisiin tai ongelmiin perustuva palveluiden ja tiedon haku, ”oirenavigaattori”. Se on suunnattu ensisijaisesti heille, jotka eivät ole vielä hoidon
piirissä. Myös jo tunnistettuihin mielenterveys- ja päihdeongelmiin löytyy apua. Oirenavigaattori opastaa
käyttäjää, antaa tietoa arvion pohjaksi ja ohjaa lopuksi sopivan tiedon tai palveluiden äärelle. Oirenavigaattori on hyödyllinen ja kiinnostava myös jo hoitosuhteessa oleville, ammattihenkilöille ja omaisille.
Esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=3CLZ6E21nXQ
www.mielenterveystalo.fi
www.nuortenmielenterveystalo.fi
14
Kohtaaminen
Kirjoittanut Katri Kuurne
1.
Kohtaus
isä, joka vei tyttäriään ratsastamaan. Avioero muutti kaiken.
Sally etsii avaimiaan kotiovellaan. Huulipunat, kortit putoilevat rappukäytävään. Voi pahus! Nainen tuhahti.
Sally: Ethän loukkaannu, jos kerron, millainen on poliitiHmm, ajatteli Paul. Vihdoin avain löytyi. Molemmat nos- kon stereotypia taiteilijoiden mielestä?
tivat lattialta tavaroita – hetken aikaa Sally ja Paul tuiPaul: Saatan vähän loukkaantuakin, mutta kerro.
jottivat toisiaan, hämmästyivät ja nousivat seisomaan.
Sally: Tuulisella ilmalla mies pitää käsissään paperipinoa.
Sally avasi oven: tällaista täällä! Mies auttoi takin naisen
Tuuli vie paperit mennessään. Mies pitelee hattua kaksin
päältä. Kolmas havainto naisesta: ei käytä rintaliivejä.
käsin. Asiat kaatuvat valtaan.
Kauniit päärynät, Paul ajatteli. Hmm, sanoi mies.
Paul: Ja poliitikot ajattelevat taiteilijoista: IndividualisteOnko kaikki taulut sinun maalaamiasi?
ja, jotka kusettavat koiratkin yömyöhään. Kun näet pihalNämä piirrokset ovat äitini tekemiä, kun olin pikkutyttö. la minulta pudonneita papereita, voit tehdä niistä luonnoksia.
Sinä olet aivan samannäköinen vieläkin – yhtä suloinen,
Paul sanoi.
Sally: Haluan olla ystäväsi. Alat merkitä minulle yhä
enemmän.
Kiitos! Haluatko kupin kahvia? Sally kysyi ilahtuneena
Paul ja Sally osallistuivat koko talon kattavaan elokuvan
Mielelläni.
tekoon. He saivat elokuvan valmiiksi. Paul korkkasi
shamppion-pullon. Naistaiteilija iski Paulille silmää. –
Olohuoneen ikkunasta näkyy kuusikko. Pidätkö siitä?
Loistavaa! Kiitos! Nyt emme katoa historian tummaan
Minusta on tärkeintä, että aamusin näkee puita.
kitaan.
Sally laittoi kahvia, mies kulki huoneessa ja katsoi tauluja.
Shampanja juotiin ja päätettiin lähteä ravintolaan.
Paul alkoi tuijottaa Sallya, taiteilijaa. Sally katsoi taaksensa – mies katsoikin häntä. Nainen joi varovaisesti, niin
kuin kissa. Silmissään kissan katse, kuningattaren luonnollisuudella. Nainen alkoi hikoilla, miehen läheisyys oli
pahempi piina kuin elokuvan teko. Sadat kysymykset
juoksivat naisen lävitse. Onko mies vapaa? Näytänkö
lihavalta? Pitääkö mies vain nuorista naisista? Miksi hän
ei puhu? Onko mies alkoholisti?
Tästä minä pidän, Paul totesi. Metsä, jonne menon jälkeen on jättänyt jotain tarpeetonta synkimpään kohtaan.
Istuutuvat kahveille.
Sally: Mitä sinä jätät metsään?
Paul: Silitysraudan, joilla tehdään prässejä housuihin.
Sally: Sinussa on jotain, joka tekee oloni turvalliseksi.
Paul tapaa kymmeniä ihmisiä päivittäin. Hänen poliittinen imagonsa oli pitkään turvallinen liberaali ja perheen-
Paul: Politiikka on kansoille kuuluvaa niin kuin taidekin.
Sanon kuitenkin, että kauneinta on nainen. Sinä juuri.
Tarkoitan sinua, pienokainen.
28.8 KLO 14 LUENTO
KAKSISUUNTAINEN
MIELIALAHÄIRIÖ
Asiaa diagnosoinnin vaikeudesta,
lääkinnän haasteista ja elämisestä
sairauden kanssa. Kahvitarjoilu!
15
8.
9.
10.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1961
C-vitamiini
Vuoren seinään on hakattu 18 m korkea ryhmämuotokuva neljästä Yhdysvaltain presidentistä. Mukana
ovat George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ja Abraham Lincoln
Fizgerald. John Fitzgerald Kennedy (1917-63)
Kekkonen (pääministerinä viidessä hallituksessa)
Kit Walker
Thaimaa. Siam oli maan nimi ennen vuotta 1939 sekä
vuosina 1945 – 1949
Kemijoki
Rauta
Television
Virikkeen hallituksen terveiset:
Tiedoksi vapaaehtoistyön/ryhmänohjauksen kulukorvauksista
Vedoten RAY:n vapaaehtoistyön linjaukseen sekä yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen
Virike ry:n hallitus on päättänyt 3.3.2015 kokouksessa seuraavasti:
Kulukorvauksesta luovutaan.
Lauantain ja sunnuntain vapaaehtoistyöntekijät sekä vertaistukiryhmänohjaajat saavat:
Koti-ohjauspaikka-koti matkakustannuksia 0,30€/km +
ruokalipun iltapalaan/lauantain lounaaseen
Matkakuluja voi kerätä matkalaskupohjaan ja tuoda esim. parin kuukauden välein laskutettavaksi Minnalle.
Lisätietoja vapaaehtoistyöstä ja vertaistukiryhmistä Minna Juuti 050 3643907
16