TOIMINTAVUODELTA 1968

KERTOMUS
TOIMINTAVUODELTA 1968
1 kulta
2 hopeaa
2 pronssia
1 ku Ita
2 hopeaa
1 pronssi
Suomen Olympiayhdistys r.y.
- 2 -
J ä sen i s t ö
.
Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia . Jäsenliittojen lukumäärä oli siis toimintavuoden päättyessä ennallaan eli 31 ja ne ovat seuraavat:
Finlands Svenska Centralidrottsförbund
Suomen Valtakunnan Urheiluliitto
Työväen Urheiluliitto
Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto
Suomen Ampujainliitto
Suomen Ampumahiihtoliitto
Suomen Hiihtoliitto
Suomen Jousiampujain Liitto
Suomen Judoliitto
Suomen Jääkiekkoliitto
Suomen Kanoottiliitto
Suomen Kaunoluisteluliitto
Suomen Koripalloliitto
Suomen Käsipalloliitto
Suomen Khvelyurheiluliitto
Suomen Lentopalloliitto
Suomen Luisteluliitto
Suomen Maahockeyliitto
Suomen Miekkailuliitto
Suomen Nykyaikaisen 5- ottelun Liitto
Suomen Nyrkkeilyliitto
Suomen Painiliitto
Suomen Painonnostoliitto
Suomen Palloliitt o
Suomen Purjehtijaliitt o
Suomen Pyöräilyliitto
Suomen Ratsastajainliitto
Suomen Soutuliitto
Suomen Uimaliitto
Suomen Urheiluliitto
Suomen Voimisteluliitto
Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen äänimäärä 58 ääntä .
- 3 V a 1 t u u s kun t a
Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n edellyttämän valtuuskunnan kokoonpano varamiehineen toimintavuoden aikana oli seuraava:
Kansainvälisen Olympiakomitean
ja Suomen Olympiayhdistyksen
kun n i a j ä s e n :
Varatuomari J . W. Rangell
Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet:
Suomen Ampujainliitto :
varalla:
Suomen Ampumahiihtoli itto:
varal~_a:
Suomen Hiihtoliitto :
varalla :
Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell
Vuorineuvos Paavo Honkajuuri
Kenraa limajuri evp. Albert Ravila
Agronomi Ensio Oila
Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto
Apulaispoliisimestari Edvard UrjA.
Toimitusjohtaja Mika Tiivola
Everstiluutnantti Heikki Virtanen
Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa
Toimitusjohtaja Hannu Koskivuori
Toimitusjohtaja Rolf Hohenthal
Toimitusjohtaja Matti Talsi
Komisario Tauno Juurtola
Lehtori Antero Kekkonen
Konsuli Åke Svensk
Komisario Kauko Nikkanen
Suomen Jousiampujain Liitto:
varalla:
Kenraaliluutnantti Veikko Koppinen
Rakennusmestari Esko Immonen
Suomen Judoliitto :
varalla:
Hallitusneuvos Torsten Mur~n
Luottopäällikkö Cingiz Safiulla
Suomen Jääkiekkoliitto:
Toimitusjohtaja Harry Lindblad
Osastonhoitaja Eino Nuutinen
Varatuomari Erkki Linkomo
Päätoimittaja Pentti Pirhonen
varalla
Suomen Kanoottiliitto:
varalla:
Johtaja Kaj Leidenius
Osastopäällikkö Veikko Härkönen
Suomen Kaunoluisteluliitto:
varalla:
Maisteri Sampo Sovijärvi
Tohtori Aarne Ellilä
- 4 Suomen Koripalloliitto:
varalla:
Suomen Käsipalloliitto:
varalla:
Toimitusjohtaja Ville Dillemuth
Varatuomari Juhani Salmenkylä
Osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara
Pastori Martti Alaja
Suomen Kävelyurheiluliitto:Puheenjohtaja Jalmari Pöllänen
Herra Oiva Karuvaara
varalla:
Suomen Lentopalloliitto:
varalla:
Varatuomari Seppo Hieta
Suomen Luisteluliitto:
Dipl. kauppias Aarno Pajunen
varalla:
Dipl . insinööri Rune Nylander
Johtaja Erkki Ikone n
Johtaja Yrjö Kaukonen
Lehtori Mauno Löfroos
Suomen Maahockeyliitto:
varalla:
Konsuli Cyril Reincke
Isännöitsijä Markku Voutilainen
Suomen Miekkailuliitto:
varalla:
Majuri evp . Torvald Appelroth
Komentajakapteeni evp . Erkki Kerttula
Suomen Nykyaikaisen 5ottelun Liitto:
varalla :
Kenraaliluutnantti evp . Uolevi Poppius
Suomen Nyrkkeilyliitto:
varalla:
Suomen Painiliitto:
varalla:
Suomen Painonnostoliitto:
varalla:
Suomen Palloliitto:
varalla:
Eversti Olavi Larkas
Sihte e ri Valle Resko
Toimitusjohtaja Erkki Savolainen
Varastopäällikkö Kaleva Sampila
Liikkeenharjoittaja Lauri Westerberg
Toimitusjohtaja Esko Kossila
Työnjohtaja Elmer Härmä
Johtaja Kauko Penttilä
Varatuomari Reino Ikävalko
Työnjohtaja Matti Väänänen
Varatuomari Pekka Kare
Insinööri Eino Mäkinen
Johtaja Reino Järvenranta
Myyntipäällikkö Veikko Kinha
Sosiaalineuvos Niilo Koskinen
Ministeri Antero Väyrynen
Eversti Erkki Poroila
Talousjohtaja Turkka Laine
- 5 -
Suomen Purjehtijaliitto:
varalla:
Lakit.tohtori J.O. Söderhjelm
Toiminnanjohtaja K.G v Källström
Suomen Pyöräilyliitto:
Varatuomari Kallio Kotkas
Ajomestari Sulo Lahtinen
Kauppias Arvo Maunumäki
Edustaja Paul Nyman
varalla:
Suomen Ratsastajainliitto: Kenraalimajuri Rolf Börje Backström
varalla:
Johtaja V. Jansson
Suomen Soutuliitto:
varalla:
Toimitusjohtaja Erkki Noramaa
Toimitusjohtaja Gr. Tigerstedt
Suomen Uimaliitto:
Kauppaneuvos Jorma Soiro
Varatuomari Erkki Rutanen
Insinööri Ilmari Simula
Insinööri Birger Kivelä
Herra Taisto Kasvio
Varatuomari Pentti Koskinen
varalla:
Suomen Urheiluliitto:
varalla:
Suomen Voimisteluliitto:
varalla:
Erikoisjäsenet:
Toimitusjohtaja Jukka Uunila
Toimitusjohtaja Jukka Lehtinen
Järjestelymestari Arvi Laakso
Hovioikeudenneuvos Toini Tulikoura
Kenttäpäällikkö Orvo Anttila
Lehtori Jorma Valtonen
Tarkastaja Mauno Mäkinen
Herra Into Lahdelma
Herra Pauli Tavisalo
Herra Olavi Hallavuo
Tohtori Birger Stenman
Lehtori Esa Seeste
Lehtori Tuomo Jalantie
Lehtori Juhani Kokko
Osastopäällikkö Olavi Linnanlahti
Hovioikeudenauskultantti Yrjö Luukko
Sosiaalineuvos Akseli Kaskela
Toimitusjohtaja Erkki Kivelä
Pääsihteeri Aaro Laine
Kansliapäällikkö Heikki Hosia
Oikeusneuvosmies Nils-Erik Nyman
- 6 Kansanedustaja Sulo Hostila
Johtaja Pekka Martin
Sosiaa lineuvos Unto Siivonen
Dipl.insinööri Lennart Kivi
Toimitusjohtaja Einar Friman
Toimintavuoden päättyessä oli valtuuskunnan varsinaisten
jäsenten lukumäärä 59.
Puh e e n j
0
h taj i s t
0
Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen
puheenjohtajana on toiminut sosiaalineuvos Akseli Kas k e 1 a
ja varapuheenjohtajina kenraaliluutnantti Ali K 0 s kim a a
ja toimitusjohtaja Jukka U uni 1 a •
H alI i
t
u s
Hallituksen kokoonpano oli toimintavuoden päättyessä
seuraava:
Puheenjohtaja:
Sosiaalineuvos Akseli Kaskela
Varapuheenjohtajat:
Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa
Toimitusjohtaja Jukka Uunila
Kansainvälisen Olympiakomitean ja Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsen:
Varatuomari J.W. Rangell
Jäsenet:
Kaupunginjohtaja Erik von Frenckell
Vuorineuvos Paavo Honkajuuri
Kansanedustaja Sulo Hostila
Dipl.insinööri Lennart Kivi
Sosiaa lineuvos Niilo Koskinen
Toimitusjohtaja Esko Kossila
Toimitusjohtaja Harry Lindblad
Johtaja Pekka Martin
Toimitusjohtaja Erkki Noramaa
Dipl. kauppias Aarno Pajunen
- 7 Kenraaliluutnantti evp. Uolevi Poppius
Kenraalimajuri evp. Albert Ravila
Sihteeri Valie Resko
Sosiaalineuvos Unto Siivonen
Kauppa neuvos Jorma Soiro
Hammaslääkäri Birger Stenman
Lakitieteen tohtori J.O. Söderhjelm
Hallituksen juoksevia asioita on käsitellyt työvaliokunta, jonka kokoonpano oli toimintavuoden aikana:
puheenjohtaja Akseli Kaskela ja jäsenet varapuheenjohtajat Ali
Koskimaa ja Jukka Uunila, Pekka Martin, Aarno Pajunen, Valle
Resko, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Auro Laine ja pääsihteeri Aulis Ruusuvaara.
S i h te e r i s t ö
Yhdistyksen ja hallituksen pääsihteerinä on toiminut osastopäällikkö Aulis Ruusuvaara, jonka toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin 416032 ja 628392.
Olympia-talous toimikunnan sihteerinä on toiminut sihteeri Valle Resko, jonka toimiston osoite on Stadion, Helsinki 26
ja puhelin 447890.
Valmennus toimikunnan sihteerinä on toiminut uimahallin
johtaja Eino Heikkinen, jonka toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41 a ja puhelin 416032.
Tiedotustoimikunnan sihteerinä on toiminut toimittaja
Tauno Jorasmaa, jonka toimiston osoite on Topeliuksenkatu 41 a
ja puhelin 416032 ja 418611.
Suomen Olympiayhdistyksen ja Olympia-taloustoimikunnan
varainhoj.to on ollut Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosaston
tehtävänä.
T i 1 i e n
t a r kas t u s
Valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja rikoskomisario Hannes Ojala. Heidän varamiehikseen oli valittu ekonomi
Ilmari Aro ja osastopäällikkö Keijo Viianen.
- 8 -
Olympia-taloustoimikunnan tilitysaineiston tarkastuksen on vuocelta 1968 suorittanut tilitoimisto OY Widenius,
Sederholm & Someri AB.
K
0
k
0
u k s e t
Suomen Olympiayhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseensa 26.4.1968 ja ylimääräiseen kokoukseen 18.12.1968.
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana 11 kertaa,
nimittäin: 21.1.,5.4.,26.4.,13. 6 .,30.7.,12.8.,20.8.:
3.9., 13.9., 23.9. ja 18.12.1968.
Hallituksen asettama työvaliokunta piti kokouksensa
viisi kertaa, nimittäin: 4 .3., 30.5., 28.7., 12.8. ja 12.12.
1968.
Useirnmat kokoukset on pidetty Töölön Urheilutalon suuressa kokoushuoneessa Topeliuksenkatu 41 a YK-kerroksessa.
TOI MlK U N N A T
---------------------
OLYMPIA-TALOUSTOIMIKUNTA
Toimikunnan tehtävänä on ollut hoitaa Olympiakeräys ja
siihen liittyvät erilaiset tehtävät sekä kisapukujen ja varusteiden hankkiminen olympiajoukkueille .
Toimikunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja
Dipl . ~{aupp ias Aarno Pajunen
Varapuheenjohtaja
Johtaja Viljo Luukka
Vuorineuvos Aarne J. Aarnio
Jäsenet
Varatuomari Päiviö HetemäkI
Pääjohtaja Olavi J. Mattila
Puheenjohtaja Jaakko Rantanen
Johtaja Vihtori Rantanen
Johtaja Olavi Salonen
Kamreeri Jussi Tossavainen
Kauppaneuvos Mauri Vierumäki
Toimitusjohtaja Einari Ylinen
Valle Resko
Sihteeri
- 9 -
Toimikunnan jäsen dipl . insinööri Mauri Kotilainen kuoli tapaturmaisesti kesällä 1968 .
si jäseneksi toimittaja Stig
Hänen tilalleen valittiin uudekHäggblom .
Toimikunnan työvaliokunta :
Aarno Pajunen , Viljo Luukka ,
Jussi Tossavainen , Einari
Ylinen ja sihteeri Valle
Resko .
Sihteerin apulaisena on 1 . 1 . 1968 alkRen toiminut kamree ri Jalmari Pöllänen.
Tilapäisapulaisena ruuhka- aikoina on
toiminut syksyllä neiti Eija Resko .
Taloustoimikunta ei ole pitänyt toimintavuoden aikana
yhtään kokousta .
Sensijaan työvaliokunnalla on ollut runsaas -
ti työtä .
On pidetty 32 työvaliokunnan jäsenten ja eri yhtei söjen välistä neuvottelua. Satoja puhelinkokouksia toimiston ,
toimikunnan jäsenten ja työvaliokunnan välillä . Kuudesta var sinaisesta työvaliokunnan kokouksesta on kertynyt pöytäkirjapykäliä 60 .
Mainittakoon , että esim . yksistään Stadion-tem-
paus 8.9 . 68 ja muut vastaavanlaiset tilaisuudet ovat aiheut taneet
k~enien
pöytäkirjojen , kiertokirjeiden ym .
-paperei -
den laatimisen eikä näitä tilaisuuksia ja tehtäviä ole lasket tu virallisten kokousten määrään .
Toiminta on vuod en 1968 aikana käsittänyt seuraavia työ muotoja:
Kirjelmäkeräys on koko olympiakeräyshistorian aikana ollut komitean pääasiRllisin tulolähde . Kaikkien olympiadien
viimeisinä eli varsinaisina kisavuosina ovat suurimmat summat koostuneet siitä . Näin odotettiin myös nyt käyvän .
Odo tukset tyrmäsi kuitenkin Valtioneuvoston päätös, jonka mukaan
lahjoitusten verovapaus poistettiin 1. 1 . 68 alkaen . Keräyksen
tuotto muodostui näin ollen perin vaatimattomaksi eli vuoder
1968 aikana 7 . 500 markaksi . Lahjoittajat olivat Tervakoski
Oy 3 . 000 mk, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 2 . 000 mk, Outokumpu Oy 1 . 000 mk , Oy Hartwall Ab 1 . 000 mk ja Vakuutusyhtiö
Pohja 500 mk .
- 10 -
Asuste- ja tavarakeräys
Tavaralahjoitusten osuus tänä vuonna oli jälleen varsin merkittävä, vaikkakin työn ja tuskan takana niiden hankkiminen on ollut . Meksikon kisapukujen kangasmateriaalit
ja asusteet saatiin lähes kokonaan lahjoituksina. Maksettavista asusteista on saatu erittäin huomattavat alennukset.
Suomalainen-lehden Olympiakilpailuun hankituista tavarapalkinnoista on sanottava samaa .
Asustelahjoittajat: Urheiluvaatetus-Rukkatuote, Kokkola;
Friitalan Nahka Oy, Aaltosen Kenkätehdas/Attilan Kenkä,
Helsingin Kutomo ja Kravatti HKK, Nokia Oy, Sidoste Oy, Kisapuku, Rauma; Pallopaita, Lakkitehdas Wega, Urheilukarhu,
Villakunta, Villayhtymä, Kas-Kas Oy, T:mi Jorma Vauro, PMK,
Finlayson-Forssa, Oy SanoI Ab, Partolan Kenkätehdas, Yhtyneet Pukutehtaat Leijona Puku;
Tavar~lahjoittajat: Suomen General Motors, Berner Oy, Voimavaunu, Salora Oy, Valmet, Chymos, Kesko, Vestio Oy, Ajanmies
Oy, Mainoslahja Oy, Tuko Oy, Oy Fazer Ab, SOK, HuhtamäkiYhtymä, Högfors, Upo Oy, WSOY, Otava ja Oy SanoI Ab . Edellämainitut ym.niitä pienemmät lahjoitukset tekevät yhteiseltä
bruttosummaltaan noin 140.000 markkaa.
Suomalainen-lehden Olympiakilpailut
Näistä kilpailuista kehittyi päättyneen olympiakeräyksen varsinainen päätuotto. Onnistumisen, joka merkitsi
520 . 000 olympiakirjemerkillä varustetun vastauksen saapumista, edellytyksenä oli a) kyseisen lehden 1.400 . 000 kappaleen
levikki, josta edelleen johtui Suomen eri kolkkien matalimmankin majen asukkaan n ahdollisuus osallistua kilpailuun yhdellä markalla 40 pennillä, b) kilpailujen loistavat pRlkjnnot, joista suurin osa osui iloksemme taloudellis e ~ti vaikeuksissa oleville henkilöille.
Tehdyn s - pimuksen mukaan taloustoimikunnalle kuului
järjestettäväksi 1) kilpailujen palkintojen hankinta, 2)palkintojen arvontatilaisuudet ja 3) palkintojen luov~tustilai­
suudet asianmukaisine seremonioineen, mitkä myös hoidettiin
Torniossa, Rovaniemellä, Riihimäellä ja Lahdessa niin, ettei
niistä koitunut komitealle sanottavia kuluja. Nettotuotto
näistä kilpailuista nousee olympiadin aikana noin 400 . 000
- 11 -
markkaan.
Mainos - TV : n ja Tarvan Tervetuloa- ohjelmat
Näiden ohjelmien vetonumeroksi muodostuivat Hamsteri leiki t , joiden pääpalkintoina olivat
l oppuvuodesta Meksikon matkat.
alkuvuodest~
Grenoblen ja
Vaikka voitot olivat näin ar -
vokkaita , ei yleisön mielenkiinto muodostunut kovinkaan suureksi .
Eritoten Meksikon arvonnan viis i markkaa maksavia vas -
tauskortteja saapui niukanlaisesti .
Alo i mme huolestua tästä
tilanteesta , sillä tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaan Olympiakomitea sitoutui kustantamaan viisi ja Mainos - TV kolme Meksikon matkaa .
Useiden neuvottelujen jälkeen päätettiin nostaa
Meksikon matkojen määrää sekä järjestää monen mielestä taloudellisesti uhkarohkea tempaus Stadioni l la eli
JUOKSU .
TARVAN
\~IKKA US ­
Tämä tila i suus kokosi Stadionille yli 21 . 000 imnistä ,
joista yhden markan sisäänpääsyn maksanei t a oli 19 . 29 1 henki löä .
Tempauksen ohjelma 81i erittäin monipuolinen , hauska ,
mielenkiintoinen ja jännittäväkin , sillä
~rvottiinhan
yl i poli i-
s i päällikkö Fjal ar Jarvan johdolla tilaisuudessa kuusi Meksi kon matkaa palki ntoina Tarvan juoksun tuloksen oike i n veikanneiden ja markan maksaneiden.kesken .
Lisäksi vuoden 1 952
Ol ympiajalkapal l ojoukkueemme pelasi ottelun MRinos - TV:n tai teilijo i ta vastaan tuloksella 7 - 0 ,
ministeri Jussi Linnamo
puhui , taiteilija Tapio Rautavaara laul oi , Suomen Voimistelul iiton pojat vo i mi stelivat ja television huumormiehet Spede ,
Eemeli , Simo , Kuusla ym . olivat omalla panoksellaan mukana .
Ryhmä Meksikoon lähteviä urheilijo i ta esiintyi ylijohtajansa
Jukka Uunilan johdolla .
Kaiken kukkuraks i sata alle 14- vuo -
t i asta poikaa kaikkialta Suomesta jopa Inarista ja " Käsivar resta " asti aset t ui l ähtöviivalle hankkimi ssamme yhtenäisissä
puk imissa nujertaakseen Tarvan mailin juoksussa .
Tämä tilai -
suus lienee yksi kaikistc olympiakeräysten suurimmista hetkis tä.
Tempaus oli täysosuma sikälikin , et-,;ä sadat j 11mi Rt 1, k~l.· ~
toivat ol leensa ensirmnäistä kertaa Stadioni~la . Ilmassa ja
k entäll ä oli todella " entisajan" kansanjuhlan tuntua .
Suuri s -
t a kustannuksista huolimatta myös taloudellinen tulos muodos t ui erinomaiseks i.
Nettotulokseksi voidaan laskea noin 80 . 000
markkaa myytyine merkkeineen .
- 12 -
Keskusliittojen , pllrlen , eriko isliittojen ja seurojen
merkkimyynti
on valitettavasti ol lut heikkoa johtuen suu-
rinmlaksi osaksi siitä , että seuroil la itsellään on omat ke räyksensä yhtäjaksoisesti käynnissä .
Tällöin uurastaminen
vielä jonkun toisen keräysmuodon hyväksi ei tahdo luistaa
melkoisesta jakelupnlkkiosta huolimatta .
Kokonaistuotto jär-
jestöjen myynnistä teki yhteensä 65~000 markkaa olympiadin
aikana .
Ulkomaiden merkkimyynti muodostui huomattavasti heikommaksi
kuin aikaisemmin .
Suurimpana syynä tähän on entisten a~ia ­
miestemme harveneminen ja vanheneminen.
Kiinnostusta afi2an
löytyy, mutta asiami esten terveys asettaa omat rajoituksensa
eikä nuoriso tunne keräystoimintaa omakseen .
Muita merkkimyynt ejä :
Rautatiekirjakauppa , Kansainvälisten Suurmessujen pos titoimisto , keskusliikkeittemme alaise t innokkaimmat osastot
ja kauppiaat J~ ' ovat päässeet melkoiseen tulokseen eli noin
50 . 000 kirjemerkin kokonaismyyntiin .
Tarramerkkien myynti
ei onnistunut toivotulla tavalla . Syynä
siihen oli lähinnä se seikka , että merkkien painatus epäonnistui eikä uusintapainatus kyennyt pelastamaan jo myytyjen
merkki n heikkoa mainetta . Kuitenkin bensiiniyhtiöt
Shell
ja Teboil ostivat tarramerkkejä yhteensä 1.740 kpl.
Hihamerkit tekivät jot e n kuten kauppansa seurojenkin myyminä,
mutta suurehkoihin lukuihin ei päästy muiden kuin SOK:n lt '-:l singin Tehtaiden ja Reima Pukineen kanssa .
Edellinen liik~­
lait os osti merkkejä 10.200 kpl ja jälkimmäinen 1222 kpl .
Yksityisistä merkkimyyjistä kunnostautui erikoisesti lRhte lainen 10- vuotias Ritva - Liisa Haarala , joka kiri suurennci sesti päämääränään 5000 kappaleen raja .
markkaa vähentämättömänä keräyskassaamme .
Hän tilitti 5 . 000
Toinen yhtä hyvä
kirijä oli johtaja Viljo Luukka , joka tilitti myymänsä 94
kultamerkin summan 4 .700 markkaa .
- 13 -
o1
Y m pia p u v u t
Taloustoimikunnan suunnitelmana oli , että olympiajoukkueillemme on saatava arvostelun kestävät, viimeisintä muotia olevat I-luokan asusteet. Laskelmamme perustui siihen,
että voisimme panna rahaa kerrankin reilusti likoon ryhtyessämme luomaan puvustoa. Mutta vaikka rahaa ei loppujen lopuksi paljoa tarvittukaan, niin pukujen suunnittelussa ja
valmistuksessa onnistuttiin kiitettävästi.
Grenoblen kisapuvut
Talvikisa-asuistamme kirjoittivat mm. Ruotsin lehdet
erittäin myönteisesti. Vain alkuvaiheessa "Risti" tai "Lippu"-takki antoi "odotettua" aihetta moitteisiin mutta poistettuamme ristin, joka totuuden nimessä oli vahingossa pujahtanut ensimmäiseen näytetakkiin, lehdistökin rauhoittui.
Tämän jälkeen asut saivat varauksettoman tunnustuksen.
Meksikon kisapuvut
Ainutlaatuista huomiota herätti kisoissa erikoisuudellaan ja tyylikkyydellään j oukkueemrrle vapaa-ajan asu. Myös
marssi- ja edustusas umme oli tarkoituksenmukainen, kaunis ja
värien sopusointu r a uhnllinen. Joukkueemme sinivalkoraitaasussaan oli tavallaan aikaansa edellä. Sen todistaa tosiasia, e ttä juuri tällä hetkellä - 4-5 kuukautta kisojen jälkeen - raitamuoti on suosituimmillaan. Jo kisojenkin a ikqna
nähtiin mm. Meksikon presidentti katsomossa r aidallisessa
takissa ja yksivärisissä housuissa .
Naisten pukujen suunnittelu ei ollut niin yksityiskohtaisesti huoliteltu kuin talvikisapukujen . Tämä johtui otaksumasta, e tt ei kiristetyn valitsemisohjelman vuoksi naisia
valita joukkueeseen. Kun sitten kuitenkin uimarit viime tingassa ja toiset naisemme vielä myöhemmin valittiin, ryhdyttiin neuvottelemaan naisten puvuston yksityiskohdista ja siten naisten kisapukujen suunnittelukin jo jäi liian kiireisesti tehdyksi.
Sydämellisen kiitoksen esitämme tehtaille ja valmistajille, jotka kaikki suhtautuivat suurenmoisesti "tilauksiimme". Tehtaitten rationalisoidun työn keskeyttäminen vähän
- 14 -
väliä vaati kärsivällisyyttä ja aivan erikoista "good williä"
olympia-asiaa kohtaan ei ainoastaan valmistajien johdon vaan
myös tehtaitten työntekijöiden taholtaw Aivan erikoiskiitoksen tästä ansaitsevat Yhtyneet Pukutehtaat Oy - Leijona Puku.
Pallo Paita Oy, Lakkitehdas Wega, Kisapuku, Urheilukarhu ja
Sokoksen herrain osaston henkilökunta .
Käyntikortti-uutuus
Erikoisiin 'varusteisiiIT'kl~ului tällä kertaa myös käyntikortti, jonka toisella puolella oli Euroopan kartta ja Suomen sijainti siinä sinivärillä . Kortin toisella puolella oli
englanninkielellä tärkeimpiä,mielenkiintoisia tietoja maastamme . Kortti sai ulkomaalaisten yksimielisen ihailun ja
tunnustuksen osakseen . Käyntikortista on otettu uusi korjattu painos ja sitä myydään taloustoimikunnan toimesta pankeille, matkatoimistoille ym. asiasta kiinnostuneille laitoksille .
Palkintomatkalaiset
Grenoblen sekä Meksikon kisoihin matkustaneiden Olympiakomitean palkintomatkalaisten asioiden järjestely ja hoito perillä aiheutti toimistolIemme myös paljon työtä. Gre noblessa näitä matkalaisia hoiti toimikunnan puolesta Jalnari Pöllänen ja Meksikossa vastaavasti Valle Resko .
Tiedotus - ja progandatilaisuuksia
järjestettiin taloustoimikunnan toimesta eri puolilla
maata mm . maakunta- ja Suurmessuilla , palkintoautojen luovutustilaisuuksissa , Nokialla kaksi suurta yleisötilaisuutta
ja tässä työssä oli myös lehdistömme mukana . Eräät maamme
huomattavimmista aikakausi- ja päivälehdistä julkaisivat
haastatt elulausuntoja ja selostivat olympiakeräystoimintaa .
Yhteenvetona olympiakeräystyöstä ja saavutetuista tuloksis ta voidaan lyhyesti todeta, että kaikista vaikeuksista huolimatta on päästy yllättävän hyviin loppunumeroihin . Työ
tämän olympiadin aikana ei ole ollut yksistään keräystä tai
kerjäämistä , vaan suuri yleisö on uhrauksiensa palkkioksi
saanut myös vastinetta rahoilleen, kuten esim . kahdeksan au-
- 15 -
toa , 16 Meksikon, 32 Grenoblen ja 12 Mallorcan matkaa, televisioita , radioita , kirjoja , pukuja , knhvia, talouskonei ta, moottoreita sekä satoja muita arvokk~ita palkintoja .
Seurat ja liitot ovat saaneet kyrameniä tuhansia markkoja
myyntipalkkioina sekä Posti - ja lennätinlaitoskin , jolle
myös erikoiskiitos hyvästä yhteistyöstä ,- postimerkkituloina vähintään 220 . 000 markkaa .
Taloustoimikunnan toimisto - Stadionilla
Siihen , että edellä mainitunlaisiin tuloksiin on pääs ty ja keräystyöhömme liittyvät tuhannet pikkuseikat on pys tytty nopeasti ja joustavR.sti hoitamaan , on oma suuri osuutensa talous toimikunnan rauhallisella työp~ikalla - mi ellyttävällä Stadionilla , joka tässä suhteessa on ollut sijainniltannkin aivan verraton . Stadion- säätiölle , St3.dionin isännistölle ja koko henkilökunnalle siivojiakaan unohtamatta
haluamme esittää lämpimät kiitoksemme.
- 16 -
VALMENNUS TOIMIKUNTA
Valmennustoimikunnan tehtävänä on toimia Olympiakomitean hallituksen ja sen työvaliokunnan ap~elimenä . Valmennustoimikunta tekee ehdotuksensa eri urheilumuotojen olympiavalmennusta koskevissa asioissa sekä olympiavalmentajien jatkokoulutuskysymyksissä~
Edelleen se valvoo olympiavalmennusta ,
tarkkailee valmennusmäärärahojen käyttöä , seuraa lääkärintarkastuksin valmennettavien kuntoa sekä tekee havaintojaan
kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailu tilaisuuksissa,
joissa on mukana olympiavalmennuksessa ol evia urheilijoita .
Valmennus toimikunnan kokoonpano toimintavuoden aikana oli
seuraava:
Puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jukka Uunila
Jäsenet
professori Kaarlo Hartiala
lehtori Pentti Anttila
lääket . lis . Risto Elovainio
lääket . lis . Ilkka Vuori
voimistelunopett . Juhani Kirjonen
csastopäällikkö Tapio Pöyhönen
päävalmentaja Veli Saarinen
voimistelunopett . Kalevi Tuominen
Sihteeri
valmentaja Eino Heikkinen
Valmennustoimikunta on pitänyt toimintavuoden kuluessa yhte en sä 13 kokousta . Pöytäkirjapykäliä on kokouksista kertynyt 78 .
Kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet osallistuneet seuraav~ sti :
Uunila 12 kertaa , Hartiala 6 , Anttila 6 , Vuori 11 , Elovainio
6, Kirjonen 8, Saarinen 10 , Tuominen 13, Pöyhönen 11 ja Heikkinen 11 kertaa .
Olympiavalmennuksessa , jota Olympiakomitean taholta oli val mennuskaudeksi 1967- 68 tuettu 2500 markalla valmennettavaa
kohti , oli talviliitoista 64 ja kesäliitoista 106 valmennettavaa . Valmennuksessa olevat urheilijat oli velvoitettu käymään Helsingin tai Turun urheilulääketieteellisillä asemilla
kolme kertaa vuodessa lääkärintarkastuksissa ja kuntotesteis sä , jotka Olympiakomitea on kustantanut . Olympiavuoden 1968
valmennukseen jaettiin toimikunnan esityksestä 425 . 000 markkaa .
- 17 Erikoisleirit
Vuoden aikana tuettiin myös erikoisliittojen olympiavalmennuksessa oleville urheilijoilleen järjestämiä n . s . erikois leirejä .
Näitä järjestivät seuraavat liitot:
Suomen Uimaliitto:
Iont Romeaussa Ranskassa, 1 valmentaja ja 5 uimaria 1 . 7 .-20 . 7 . 1968
Sabadell Espanjassa, 1 valmentaja ja
2 uimahyppääjää, 29 . 4 .- 12 . 5 . 1968
Suomen Pyöräilyliitto:
Font Romeaussa Ranskassa , 1 valmentaja
ja 4 pyöräilijää , 1 . 7. - 20 . 7 . 1968
Suomen Ampujainliitto:
Font Romeaussa Ranskassa , 2 valmentajaa ja 10 ampujaa, 1 . 7. - 20 . 7 . 1968
Suomen Koripalloliitto: Tsheckoslovakiassa 19 . 5 .-24 . 5 . 1968 ,
yhteensä 14 henkilöä
Suomen Kanoottiliitto:
Duisburgissa Länsi - Saksassa, 1 val mentaja ja 5 melojaa , 1.9 .- 13 . 9 . 1968
Suomen Painiliitto:
Ruotsissa, yhdessä Ruotsin olympiapainijoiden kanssa , 1 valmentaja ja
11 painijaa , 1 . 9 .- 10 . 9 . 1968
Suomen Nyrkkeilyliitto: Leningradissa, 1 valmentaja ja 3 nyrkkeilijää, 26 . 7 .- 9 . 8 .1 968
Suomen Soutuliitto:
Silvretan järvellä Itävallassa , 1 val mentaja ja 2 soutajaa, 15 . 8 . - 30 . 8 .
1968
Kisojen "jälki]2uint;i" _ -
to~mi~~nnan
esityksiä
Valmennus toimikunta järjesti 30 .11.1 968 SVUL:l1 Luimi l;Hl on
RllU -
ressa kokoushuoneessa Grenoblen ja Mexicon olympiakisojen jälkipuinnin ,
johon osallistui yhteensä 24 henkilöä .
Kyseiset
henkilöt olivat olleet kisajoukkueissa johto-, ~uolto - ja valmentajatehtävissä . Selostus ja yhteenveto tilaisuuden antamista tiedoista ja esityksistä vastaisen varalle ovat valmennustoimikunnan pöytäkirjoissa .
Olympiakomitean hallitukselle valmennus toimikunta on tehnyt
edelleen lukuisia rerusteltuja aloitteita ja esityksiä koskien
olympiavalmennusta , kilpailijoiden valintoja , määrärahojen ja-
- 18 -
koa, valmentajien koulutusta , kilpailu- ja opintomatkojen
järjestelyä, julkaisu-
ja tiecotustoimintaa sekä valmennuk-
seen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä.
URHEILu~ALME~uKSEN
PERUSTIEDOT - kirjan toimitustyö
Toimintavuoden aikana jatkettiin jo edellisenä vuonna alulle
pantua hanketta suomalaisen vA.lmennusalan oppikirjan julkaisemiseksi valmentajille , urheilun opettajille ja kaikille urheiluvQlmennuksesta kiinnostuneille henkilöille . Kirjan toimittamisesta vastaavat lääket . lis . Ilkka Vuori, kirjan toimituEkunnan puheenjohtajana, ja jäsenet kasvatust.kand. Juhani Kirjonen ja urheiluopistonjohtaja Lars Savonen.
Kirjan
pääaiheet ovat Elimistön rakenne ja toiminta, Urheilusuoritusten fysiologia, Liikemekaniikka, Valmentamisen psykologi set perusteet, Urheilijan valmentaminen ja Urheilijan rasitusvarnmat ja -sRiraudet .
ovat professori
Ka~rlo
Kyseisten aiheiden kirjoittajat
Hartiala , lehtori Pentti Anttila, ur-
heiluopistonjohtaja Lars Savonen, kasvatust . kandidaatti Juhani Kirjonen, lääket.
ja kir . tohtorit Helmer Kvist, Manu
Pasila ja Pekka Peltokallio sekä lääket . lisensiaatti Ilkka
Vuori .
Kirja ilmestyy heti vuoden 1969
alkup~olella
markki-
noille .
Aikais emmasta käytännöstä poiketen valmennustoimikunta esitti Olympiakomitean hallitukselle, että vuoden 1972 olympiakisavalmenI1uksen tukeminen aloitettaisiin heti vu.oden 1968
syksystä talviliitoille ja vuoden 1969 alustR kesäliitoille.
Hallitus hyväksyi esityksen ja suoritti talviliitoille valmennusvaroja seuraavasti:
Suomen Hiihtoliitto
32 valmennettavaa = 64.000,Työväen Urheiluliitto ( hiihto) 2
_11_
4 .000,Suomen Jääkiekkoliitto
Suomen Luisteluliitto
12
_11-
24 . 000 ,-
7
_11_
14.000,-
_11_
4.000,-
Työväen Urheiluliitto (luistelu.) 2
Suomen Ampumahiihtoliitto
yhteensä
5
_11_
1° · 000,60 valmennettavaa =120.000 -
====================================b==
- 19 -
TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Toimikunnan kokoonpano
Tiedotustoimikunnan työskentely tapahtui toimintakauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden mukaisessa kokoonpanossa , joka oli seuraava:
Puheenjohtaja
pääsihteeri Aaro Laine
Varapuheenjohtaja
toimittaja Stig Häggblom
Jäsen ja sihteeri
toimittaja Tauno Jorasmaa
Jäsenet :
toimittaja Jouko Autero
toimittaja Jaakko Kahila
toimittaja Anssi Kukkonen
tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh
toimittaja Juhani Melart
toimittaja Pentti Salmi
toimittaja. Pekka Tiilikainen
Olympiakomi tean '1alli tus täydensi toimikunnan kokoonpanoa elokuun 12 . päivänä pitäm8ssään kokouksessa nimittämällä seuraavat lehtlniehet tiedotus toimikuntaan:
toimittaja Heikki Parkkonen
toimittaja Jyrki Laelma
toimittaja Juhani Syvänen
toimittaja Björn- Johan Weckman
toimittaja Urho Salo
lehtikuvaaja Erik Harthin
Toisen kerran komitean hallitus täydensi toimikunnan
kokoonpanoa syyskuun 13 _ päivänä pidetyssä kokouksessa , jolloin tiedotustoimtknntaan nimettiin lehtimiehet:
toimittaja Aki Tammisto
toimittaja Matti Salmenkylä
toimittaja Esa Sulkava .
Lehdistötilaisuudet
Toimintakauden aikana toimikunta järjesti lehdistölle
t iedotustilaisuuksia , jotka koskivat taloustoimikunnan saamia suurempia lahjoituksia , olympiakomitoan hallituksen ko kouksissaan tekemiä päätöksiä , valmennus toimikunnan valmen-
- 20 -
tajaseminaareja j a Meks i kon olympia- attashean vierailuun sekä olympiajoukkueiden valintoihin liittyviä asioita, joista
luettelonomainen maininta alempana .
Lähes poikkeuksetta nämä tiedotustilaisuudet saavutti vat suuren huomion niin lehdistön kuin myös television ja radion taholta . Julkisen sanan suhtautuminen Olympiakomitean
tiedotustoimintaan oli yleensä suopeaa , vaikkei aina saavutettukaan lehdistön taholta keräystoiminnalle niin suurta
huomiota ja vas+.aanottoa kuin oli to i vottu .
Lehdistötilaisuuksista mainittakoon :
23 . 1 . Grenoblen kisajoukkueen 1 matkaryhmän lähtöillallinen
tiedotustilaisuuksineen Hotelli Helsingissä
2 . 2 . Grenoblen kisajoukkueen II matkaryhmän lähtöillallinen
tiedotustilaisuuksineen Hotelli Helsingissä
16 . 2 . Grenoblen kisajoukkueen vastaanottotilaisuus Seutulassa
20.3 . lehdistötilaisuus Töölön Urheilutalossa , esillä kisajoukkueitten valmennus - ja ki samatkojen rahoitusasiat
sekä Olympiakomitean keräystoiminta
30 . 5 . tiedotustoimikunnan ja taloustoimikunnan yhdessä järjestämä tilaisuus päivälehtien muoti toimittajille, radiolle ja TV:lle Yhtyneet Pukutehtaat Oy:n Leijonap~vun huoneustossa Tampereella , kisapukuesittely
25 . 6 . Meksikon olympiakisajoukkueen ol ympia- attashean Raimo
Lindgrenin tiedotustilaisuus Töölön Urheilutalossa
19 . 9 . Meksikon kisajoukkueen 1 matkaryhmän lähtöillallinen
tiedotustilaisuuksineen ravintola Tullinpuooissa
24 . 9 . Meksikon kisajoukkueen II matkaryhmän lähtöillallinen
tiedotustilaisuuksineen Töölön Urheilutalossa
2 . 10 . Meksikon kisajoukkueen 111 matkaryhmän lähtöillallinen
tiedotustilaisuuksineen Töölön Urheilutalossa
7 . 10 . Meksikon ki sajoukkueen IV matkaryhmän lähtöillallinen
tiedotustilai s uuksineen hotel li He l singissä
27 . 10 . Meksikon kisqjoukkueen 1 matkaryhmän vastaanottotilai suus Seutulassa
29 . 10 . Meksikon kisajoukkueen II matkaryhmän vastaanottotilai suus Seutulassa
31 . 10 . Meksikon kisajoukkueen 111 matkaryhmän vastaanottoti laisuus Seutulassa
1 . 11 . Meksikon kisajoukkue en IV matkaryhmän vastaanottotilaisuus Seutulassa
19 . 12 . Kansainvälisen Olympia komitean myöntämi en kunniakirjo jen jako Meksikon kulttuuriolympialaisten arkkitehtuurinäyttelyyn osallistuneille arkkitehdeille , Töölön
Urheilutalossa
- 21 -
Kokousu.utiset
Toimikunnan puheenjohtaja , joka on kuulunut komitean
työvaliokuntaan ja on ollut kutsuttuna läsnä myös Olympiakomitean hallituksen kokouksissa, on huolehtinut kokous uutisten toimittamisEsta komitean toimiston ja SVUL:n mo nistamon avulla monistein osittain suoraan osittain Suomen
Tietotoimiston välityksellä lehdistölle , radiolle ja t e levisiolle .
Olympiavuoden asioiden luonteesta johtuen Olympiakomitean kokousuutiset ovat olleet julkisuudelle "kuumaa tavaraa"
ja ne ovat saaneet poikkeuksetta suuren huomion
osakseen .
Toimittajien akkreditoiminen
Grenoblen talvikisojen selostamiseen ja kuvaamiseen
osallistuneet lehtimiehet akkredito i tiin jo edellisen toi mintavuoden lopulla .
Sensijaan Meksikon kisojen lehtimies -
ten akkreditoiminen tapahtui toimintavuoden aikana entiseen
tapaan Olympiakomitean toimesta .
Tällä kertaa akkreditoi -
minen koski vain varsinaisten lehtimiesten ja valokuvaajien
rekisteröimistä , sillä televisio -
ja radioselostajien re -
kisteröiminen tapahtui suoraan radion ja kisojen järjestelytoimikunnan välillä . Poikkeuksellisesti näin tapahtui
myös Suomen Tietotoimiston edustuksen olympiamatka-asioiden
hoito .
Suomelle myönnettiin Meksikon kisoihin kaikkiaan 22
lehtimies -
ja
4 valokuvaajapassia .
Näinkin huomattava mää-
rä on katsottava maamme aikaisemman olympiamenestyksen arvostamiseksi sekä myös johtuvan siitä , että kansainvälisen
urheilutoimittajaliiton varapresidentti ja Suomen Urheilutoimittajien puheenjohtaja Stig Häggblom oli hoitanut asiaa
ennakolta kansainvälisen liiton ja kisojen järjestelytoimikunnan edustajien keskeisissä neuvotteluissa .
Meksikkolaiset olivat ratkaisseet toimittajien rekis teröimiskysymyksen entistä käytännöllisemmin . Suomi sai
kiintiönsä mukaisen määrän rekisterö i mis - sekä olympiapas sikaavakkeita samassa lähetyksessä ja tällä toimenpiteellä
voitettiin se aika , mikä oli kisojen isänniItä kulunut asian
- 22 valmisteluvaiheissa .
Lehdistöpassien jakaminen ei tuottanut tällä kertaa sanottavia vaikeuksia , sillä passit riittivät niiden saantiin
oikeutetuille ja nii tä Ul. oneille . Toimikun ta käsitteli yhdes sä Suomen Urheilutoimittajien Liiton valtuuttaman edustajan ,
päätoimittaja Pentti Vuorion kanssa rekisteröimisanomukset ja
esitteli ne Olympiakomitean hallitukselle hyväksyttäviksi .
Akkreditoidut lehtimiehet Grenoblen talvikisoissa
Alaja , Martti Osk .
Allen , Doris
Ansara , Aljetta
Autero , Jouko
Bremer , Carl- Johan
Ehrnrooth , rnnet
]'orsten , Börje
Häkkinen , Paavo
Häggblom, Stig
Hämäläinen, Eero
Hämäläinen , Nauno
Harthin , Erik
Hedenström , Kaius
Heini , Maija- Liisa
Holopainen , Veijo L.
Huhtamäki , Martti
Huotinen , Timo
Jenytin , Pertti
Joki , Teuvo
Juntunen , Kauko
Karjalainen , Jarmo
Ko l jonen, Vesa- Pekka
Kuusisto , Osmo
Laelma , Jyrki
Laaksonen , Esko
Lindman , Karl
Luoma , Jaakko
Luomala , Marjukka
toimittaja Mallinen , Eva J . avustaja
avustaja
Melart , Juhani
toimittaja
_ 11 toimittaja Öhman, Jan Erik
_11 Paalanen , Helena 3.vus taja
Pönkänen, Aarne
valokuv .
toimittaja
_ 11 Rasilainen , Esko
avustaja
toimittaja Salmela , Esko
valokuv .
_ 11 Salmenkylä,Matti toimittaja
_11_ 11 Salmi , Pentti
_"valokuv.
Salminen, O. M.E .
_ 11 Selin , Sakari
toimittaja
_11_11Seppälä , Raimo
_11Seppälä , Patricia -"_ 11 toimittaja Sulander , Voitto
_ 11 _11Sundell , Pentti
_11_11 Syvänen , Juhani
_ 11 _ 11 Taimi , Risto
_ 11 valokuv .
Tammisto , Aki
- "__
toimittRja Tapper , MRrko
_ 11 Timrninen, Lnuri
_ 11 _11 Törnqvist , Bo
_ 11 _ 11 Tuunainen, Raimo
_ 11 Vuorio , Pentti
_ 11 valolcuv .
toimittaja Wahlstp.n, Gus-Le.f -cralokuv .
Wallen , Nils - GörRn toimittaja
_"_11vreckman , Björn- Johan _ 11_ 11 Zilliacus , Benedict _ 11 _ 11 -
yhteensä
yhteensä
42 toimittajaa
9 lehtikuvaajaa
4 lehdistöavustaja~ __
55 lehdistön edlstajaa
- 23 -
Akkreditoidut lehti mi ehet Meksikon kisoissa
toimitt a ja
Ehrnrooth , Innet
Parkkonen , HAikki
toimittaja
Eklund , Kirsti
_ lI _
Pönkänen , Aarne
_"-
Erola , Lasse
_ lI _
Salmenkylä , Matti
_ 11 -
Häggblom , Stig
_lI_
Salmi , Pentti
_" -
Jyrkänkoski , Ismari
_"-
Salo , Urho
_11-
Karras , Juhani
_11-
Seppälä , Patricia
_ lI _
Kauppi , Leevi M.
_lI_
Sulkava , Esa
_ "-
Laaksonen , Esko
_ 11 -
Syvänen , Juhani
_11 -
Laine , Aaro
_11-
Tammisto , Aki
_ 11 -
Laine, Anna- Liisa
avustaja
Weckman , Björn- Johan
_ 11-
Laelma , Jyrki
toimittaja
Zilliacus , Benedect
_ 11-
Levänen , Hannu
Harthin , Erik
_11-
lehtikuvaaja
Pekkala , Pentti
yhteenzä
23 toimittajaa
2 lehtikuvaajaa
_ 11 -
yhteensä
Lehtimiesten
_11-
25 lehdistön edustajaa
olympiakisan~atkat
Toimikunnan esityksestä Olympiakomitean hallitus oli periaatteessa hyväksynyt akkreditoitavat lehtimiehet siinä määrin
maamme virallis i ksi olympiaedustajiksi , että heille katsottiin
70itavan myöntää järjestelymahdollisuuksien mukaan oikeus matkustaa Suomen kisajoukkueen erikoiskuljetuksissa . Tästä Suomen
kohdalla tehdystä ratkaisusta oli ilmoitettu muille pohjois maiden
olympiako~iteoiden
edustajille ja asia oli saatettu myös
lehdistön tietoon varauksellisena asiana .
Matkajärjestelyn loppuneuvottelussa
pohjoism~iden
olym-
piakomiteoiden edustajien ja SAS:n välillä tehtiin Suomen Olympiakomitenn jyrkästä vastustuks esta piittaamatta päätös , jonka
mu.kaan pohjoismaisten olympiakomiteoiden erikoiskuljetuksiin
ei saanut ottaa
nan esityksestä
lehdistön edustajia mukaan . TiedotustoimikunOlympiakc ~iteamm e taholta otettiin vielä neu-
votteluyhteys asian hoitamiseksi Helsingissä
olevan SAS!n pai -
kallisen johtajan kanssa ja tällöin sovittiin , että Suomen
Olynpiakomitea myöntää rajoitetusti varaamiaan paikkoja sellai sille lehtimiehille , jotka kuuluvat Olympiakomitean toimieli -
_. 24 -
miin nimenomaan tiodotusmiehinä.
Tasoittaakseen kaikille akkreditoiduille lehtimiehille
samat matkaedut toimikunt ryhtyi Olympiakomitean hyväksymiin
toimenpiteisiin paikkojen varaamiseksi maastamme Meksikoon
tehtäviin erikoismatkakuljetuksiin turistien mukana o Olympiakomitean toimisto selvisi muiden kiireitte~sä ohessa lehtimiesmatkojen järjestelyissä kii tosta ansaitsevasti sillä lopputu.loksella, että Olympiakomitea pystyi hoitamaan lehdistön kis8.matkat joustavasti ja halvalla.
- 25 .-
oL
Y M PIA K 1 S A T
1968
------------------------ ---- -
Grenoblen X talviolympial_aiset 6 . 2 .-18 . 2 . 1968
X talviolympiakisat pidettiin helmikuun 6- 18 . päivinä
1968 Ranskassa Dauphinen maakunnassa Grenoblen kaupungin t oi miessa kisojen isäntäkaupunkina , missä suoritettiin pika- ja
taitolui stelun sekä jääkiekkoilun ki lpailut . Muiden lajien
ki lpailut pidett i in Grenoblen ympäristössä olevissa talviurheilukeskuksissa seuraavasti : Autransissa pi tuus - ja ampumahiihtoki lpailut sekä 70 metrin mäenlasku , St . Nitzierissä 90
n:etrin mäenlasku, Chamroussessa hiihdon alppilajit, Alpe d '
Huezissa keIkkailu ja Villard - de - Lans i ssa ohjaskelkkailu .
Suomen joukkue matkusti kisoihin kolmena ryhmänä ja palasi kotimaahan yhtenä ryhmänä . Ensimmäinen ryrunä , johon kuuluivat mieshiihtäjät, naishiihtäjät , yhdistetyn hiihtäjät ja
ampumahiihtäjät , matkusti lentoteitse Frankfurtin kautta Geneveen , josta bussikuljetuAsella edelleen Alpe d'Hueziin , johon
ryhmä majoittui viikoksi . Lähtö tapahtui taIT~ikuun 24 . päivänä klo 7 , 30 ja tammikuun 31 . päivänä ryhmä siirtyi Alpe d '
Huezistä majoi ttuakseen Au.transin ol ynpiakylEtän .
Toinen ryhmä , johon kuuluivat mäenlaskijat ja jääkiekkoilijat , lähti helmikuun 3 . päivänä klo 6 , 30 lentoteitse Hampurin kautta Amsterdaniin , josta edelleen Pariisiin ja sielt ä
koneen vaihdon jälkeen Lyoniin . Lyon~n kentältä kaks i bu.ssia
ve i jääkiekkoilijat Grenoblen olympia!cylään ja mäenlaskijat
Autransiin .
Kolmannessa ryhmässä matkust i va~ pujottelijat , miesluis telijat ja naisluistelij3t . Lähtö ta;ahtui helmikuun 3 . päi vänä klo 21 , 20 lentoteitse Frankfurti~ kautta Geneveen , josta
bussikuljetu~ oli järjestetty Grenob1gen .
Oy Veikkaustoimisto Ab:n tarkoitukseen asettama huolto auto , jota kuljetti autonkuljettaja ~auno Volanen matkustajannan ja rahtienselvittäjänä Eero Naap~r i l äht i Hels i ngistä
tammikuun 2g.päivänä lnuttasatamasta klo 17 , 00 .
Paluu kotimaahan tapahtui yhtenä ~yhmänä Finnairin Super
Caravelle- koneella Genevestä 19 . 2 . 1968 .
- 26 Suomen Talviolympiajoukkue Grenoblen kisoissa 1968 (85 henkeä)
Joukkueen johto ja toimihenkilöt:
Ylijohtaja: Ali Koskimaa
Attashea: Kristian Packalen
Attashea: Aleksei Lahti
Lääkäri:
Risto Elovainio
Lääkäri:
Juhani Vartiainen
Sairaanhoitaja: Joanna Ruoho
Hieroja:
Veikko Kosonen
(7 henkilöä)
Joukkueen johtaja:, Hannu Koskivuori
Päävalmentaja: Veli Saarinen
Mieshiihtäjät:
Johtaja: Åke Svensk
Valmentaja: Erkki Jääskeläinen
Huoltajat:
Lauri Silvennoinen
Pekka Kuvaja
Eero Naapuri
Arvo Viitanen
H i i h t ä j ä t
Kalevi Laurila
Raimo Hämäläinen
Eero Mäntyranta
Pauli Siitonen
Hannu Taipale
Pentti Hyvärinen
Kalevi Oikarainen
Osmo Karjalainen
Arto Tiainen
Naishiihtäjät:
Valmentaja: Väinö Eskelinen
H i i h t ä j ä t
Marjatta Kajosmaa
Senja Pusula
Marjatta OIkkonen
Helena Kivioja
Liisa Suihkonen
Yhdistetyn hiihtä~ät:
Valmentaja: Eeti Nieminen
H i i h t ä j ä t :
Ilpo Nuolikivi
Esa Klinga
Raimo Majuri
- 27 Näenlas k ij~:
Pent~i
Johtaja:
Heino
VaJ.mentaja· E::n.o Ki=jonen
r
i
ä e 1'" 1 a 5 k i j a t :
1'0]/1
~ani
J:
~:?:~-tila
Ruotsalainen
Heikki Vaisänen
Seppo ~eijonen
Raino Ekholm
Alppihiihtä;jät :
VaJ.menta:' a.. TatÄ.!lo Juur co·:!..e.
P ujo t t e l i j a t :
U::!: Ekstar;!
Raimo iYlanninen
Xankkonen
Veik~-(o
JOllkkuee:.-;. jchtaja:
Heiki;:i
:r"
\~:'r~;anen
.•
.Larve,
Amp
ma
~
i
fi
:
h
ä ; s t :
Jl1a.:..1."!o
~
Heikki Plo ~ t
Ka
_e~-_~
Jur..an5_ Suutar.:l_nen
VåhäkyJ.ä
Arvc K' ,.na.ri
Yrjö Salpakari
(~
:J
•
Val~en~aj3:
Lt:.\J.k~\: onen
.
8_ h
k': ......
....
l ca
.. e:::;..
J
Ps~tti Pe~toperä
M ies 1 u i s t
8
1 i j a
~
:
Seppo.Hänn-:'nen
Raimo Hieta_a
Jouko Launo"1en
Kimmo Koskinen
Ole.vi Hjellman
NaisJLik~~uisteli2a,t~
"Se:tn..s. Lc::rocs
}il.~cl -'ca "
+v
u 1 s
.d a i
q
Ke5 ja
~.t;stcnen
Ka.i~a-d.is a
••
Kesk5..-iii t:_';:ka.
, . - , .. \
j
.cSD.XCIJ.O<lj
(3 + "8L-.
J')~)\;a:e.:
Pekka. Aj_tero
Va.lmpnta~a:
Ht~o: \;e.~a:
:-:;.stL"'i B:"b:lik
Me.t.ias Heler: ::'us
28 -
Jääkiekko:
p e 1 a a
Urpo Ylönen
Pentti Koskela
Ilpo' Koskela
Juha Ra..."l tasila.
Paavo Tirkkonen
Lalli Partinen
Seppo Lindström
Pekka Kuusisto
Matti Keinonen
~
a t
Jllhani Wahlsten
Me tt j. Re uns.mäki
Lasse
O"L;-::,u..~en
Kari ,Jor...t?.'1sson
Esa Pe}.tonen
Matti Harju
Jorma Peltonen
Pekka Leimu
Veli-Pekka Ketola
Suomen kisajoukkueella oli mukana Oy Veikkaustoimiston käyttöön luovuttama huoi toauto kuljettajanaan Tauno Volanen, jolla k!J.~.­
jetettiin Suomesta ja takaisin joukkueen tarvikkeet, kuten vexasukset, muonaa,) ampumatarvikkeita ja jää.~(iekko" art\stei ta.
Kisojen järjestelytoimikunnan kutsumina osallistuivat Sakari
Silla~orva jääkiekko-ottelvtden tuomltsem:;.see~ ja Lasse Johansson
mäkikilpailujen tuomaris~oon.
Osa n 0 t t 0
~a
t u 1 0 k å e t
~-----------------~--~----------------Osanotto:
Suomi osallistui kaikkiin pohjoismaisiin hiihto- ja mäenlaskulajeihin, joista pituus- j~ ampumahiihto s~oritettiin Autransi~ talviurheilukeskukse~sa., jossa tapahtui myös 70. metri! mä0nlasku.
Sen
sijaan 90 metrin mäenlasku suoritettiin St. Nitz~eri~sä, johon Suomi myös otti osaa. Lisäksi joukkueemme osallistt.i alppila:'ien syöksy- ja pujottelukilpailuihin, j otk!). suor i tett~in Cl:e.mrou.sses sa ..
Grencblen kaupungissa pidettyihin jääkiekko- :a pika lu_stel~kilpai ­
luihin Suomen joukkue otti myös osaa, je. poissa. 01 tli_n ain (~a~ tp;.? ::l
Alpe d t Huezissä ja Villard-de-Lansifl.sa pidetyistä r...e ' ' -kailula~, eis . ...:""
Tulokset:
Hiihto:
Miesten hiihtolnjit:
15 km
Hopee~itali
'Eero Mäntyranta
47.56.~
- 29 15 km (jatk.)
4 . sija
10 . sija
Kalevi Laurila
Kalevi Oikarainen
Hannu Taipale
(76 osanottajaa)
48 . 37 , 6
49 . 11 ,1
keskeytti
30 km
Pronssimitali Eero Mäntyranta
Kalevi Laurila
6 . sija
Kalevi Oikarainen
7 . sija
Arto Tiainen
16 . sija
(66 osanottajaa)
1.36 . 55 , 3
1 37.29 , 8
1.37 . 34 , 3
1 • 38.51 , 1
50 km
11.
14 .
15 .
19 .
sija
sija
sija
sija
Kalevi Laurila
Hannu Taipale
Eero Mäntyranta
Pauli Siitonen
(60 osanottajaa)
0
2 . 31 . 24 , 9
2 . 32.37,7
2 . 32 . 53 , 8
2 . 34 . 31 , 2
4 x 10 km
viesti
Pronssimitali Eero Mäntyranta
Kalevi Laurila
Kalevi Oikarainen
Hannu Taipale
( 1 5 joukkuetta)
Raimo Hämäläinen
Eivät kilpailleet:
Pentti Hyvärinen
Osmo Karjalainen
Yhdistett;y:
Ilpo Nuolikivi
kilpailu
30 . sija
Esa Klinga
33 . sija
Raimo Najuri
36 . sija
(41 osanottajaa)
Topi Mattila
Pieni mäki
5 . sija
Ve ikko Kankkonen
17 . sija
Juhani Ruotsalainen
39 . sija
Heikki Väisänen
45 . sija
(5 8 osanottajaa)
Veikko Kankkon~n
Iso mäki
24 . sija
Seppo Reijonen
~.O . sija
Topi Mattila
49 . sija
Juhani Ru otsalainen
50 . sija
(59 osanottajaa)
Raimo Ekholm
Ei kilpaillut:
2 . 10 . 56 , 7
364 , 28 pist o
356 , 74 - "338,28 _ 11 211 , 9
205 , 1
184 , 4
170 , 8
pist o
_"_ 11 _ 11-
188 , 9 pist o
170 , 1 _"150 , 5 _ 11 149 , 2 _ 11 -
- 30 Naisten hiihtolajit:
5. sija
5km
8 . sija
11. sija
22 . sija
10 km
5 . sija
12. sija
18 . sija
16 . 54 , 6
17 . 00 , 3
17 . 12 , 4
17 . 46 , 2
Marjatta Kajosmaa
Senja Pusula
Marjatta Olkkoncn
Helena Kivioja
(34 osanottajaa)
38 . 09 , 0
39 . 12 , 5
39 . 55 , 3
Marjatta Kajosmaa
Senja Pusula
Liisa Suihkonen
keskeytti
Helena Kivioja
(34 osanottajaa)
3 x 5 km
4. sija
viesti
Marjatta Kajosmaa
Senja Pusula
Marjatta Olkkonen
(8 joukkuetta)
58 . 45 , 1
Raimo Manninen
3. 42 , 03
3. 45,75
Alppilajit:
Suur12ujottelu 30 . sija
36 . sija
Ulf Ekstam
( 102 osanottajaa)
Syöksylasku
30 . sija
Ulf Ekstam
(88 osanottajaa)
2 . 06 , 14
Pujottelu
18 . sija
Ulf Ekstam
104 , 92 pist o
Raimo Manninen kaatui
loukaten jalkansa
(lasku hylättiin)
Naisten alppihiihtolajeihin Suomi ei osallistunut .
Ampumahiihto:
Ampumahiihto
5. sija
Arvo Kinnari
9 . si ja
Kalevi Vähäkylä
25 . sija
Yrjö Salpakari
31 . sija
Mauno Luukkonen
1. 17 . 47 . 9
2 . 00 10 . 1 • 19 . 47 , 9
1. 17 . 56,5
+ 3. 00 , 0 1. 20 . 56 , 5
1. 20 . 11 , 6
+ 7 . 00 , 0 1. 27 . 11 , 6
1. 19 . 15 , 8
+ 9. 00,0 1. 28 . 15,8
+
(60 osanottajaa)
Ampumahiihto viesti
5. sija
Arvo Kinnari
Kalevi Vähäkylä
Juhani Suutarinen
Heikki Flöjt
(14 joukkuetta)
2. 20 . 41,8
- 31 Pikaluistelu:
Suomi osallistui sekä miesten että naisten pikaluistelukilpailuihi n kaikilla matkoilla _
takin maasta osallistua
Miesten kilpailuihin sai kus -
500 metrin ja 1500 metrin matkoille 4
kilpailijaa ja 5000 metrin ja 10000 metrin matkoille 3 kilpaili jaa ~
Naisia melllä oli luistelujoukkueessa kolme ja he osallis -
tuivat 500 , 1000 , 1500 ja 3000 metrin matkoille . Luistelukilpai lut pidettiin Grenoblen kaupungin uudessa Jäähallissa .
Miesten
500 m
lui~telu t:
8 . sija
Seppo Hänninen
40 , 8
23 . s i ja
33 . sija
Kimmo Koskinen
41 , 7
Jouko Launonen
Olavi Hjelman
( 48 osanottajaa)
42,6
40 . sija
1500 m
5000 m
10000 m
43 , 1
14 . sija
18 . sija
Jouko Launonen
2 . 07 , 5
Kimmo Koskinen
2 . 07 , 9
21 • sija
Olavi Hjelman
2 . 10 , 1
24 . sija
Raimo Hietala
(53 osanottajaa)
2 . 11 , 7
9 . sija
15 . sija
Kimmo Koskinen
7 . 35 , 9
Jouko Launonen
7 . 46 , 5
17 . sija
Raimo Hietala
(39 osanottajRa)
7 . 54 , 0
12 ~ sija
Jouko Launonen
16 . 02 , 1
14 . sija
20 . sija
Kimmo Koskinen
16 . 15 , 7
Raimo Hietala
(28 osanottajaa)
16 . 45 , 9
Kaija Mustonen
46 , 7
12 . sija
Arja Kantola
47 , 4
18 . sija
Kaija-Liisa Keski Vi tikka
(28 osanottajaa)
48 , 1
Kaija Mustonen
1. 33 , 6
Naisten luistelut :
500 m
1000 m
6 . sija
4 . sija
8 . sija
22 . sija
Kaija- Liisa Keski Vitikka
Arja Kantola
(29 osanottajaa)
1 . 34 , 8
1 _ 37 , 9
- 32 ~
12°0 m
Kultamitali
6" sija
Kaija "'1ustonen
Kaija-L.Keski-Vitikka
Ar j a Kantola
(30 osanotte.jaa)
2.25,8
2.33,2
Hopeam~t.ali
Kaija Ivlustonen
5.01,0
4. sija.
Kai ja-L ~ Kesk:_ -Vi tikka
Arja Ke.ntola
(26 osanottajaa)
5.03,9
5.30,7
22.sija
)OOO"_J!!
24.~ija
2 .22,4-
Jääkiekko:
Grenoblen kisojen jä.äkiekkokilpailwJ.n Ka.nsainvä1.1nen Jääkiekkoliitto oli hy äksynyt kuudentoista maan jo kku~et, joista kuii:en!'in Ita15.a ja Pola c. iV8.t es- t yneet lähettämästä ;oukkuettaan kisoi.t.in. Ennen kisojen avajais i a. st.tol'i tet·~.U.n karsintac t.te. t; t. Su.om: joutui karsimaan Jugosl~.~!"i[>n jouj(!(ueen kanssa voi tte:.en ,s en..
A-sarjan muu..'..; jou.kkueet olivat N-9u.,"'ostliitto, Tsheckos"love.kia. }..ana·.
das Ru.otsi, Yhdysvallat~ Itä-Saksa ja Länsi-Saksa.
Cttelut Eu oritett5. ·· n. kokona.isuudessaan Grenobl~s8a A-sD"rjan 0ttelut kisoja "T~.­
ten rakennetussa. ... aailman komeirnmassa Jäähall:.ssa ( pa'~ tsi Kanada
I.ä~).s5.-Saksa)
B-s[t.rja.n ottelut p~J.o lestaan k0dikkaassa pikk '. . . hal:.iesao jo:\::8. ijai i;si s·urell. jää halJ..in vieres8ä~. Pikkt;. :J..allissa pidetti~n mjrös me .... kpin lrsikki har ·0 1 tukSE~t seke. mm. ka.rsintaottelu Suomi-a.
~sar;ja:
Sarjfltau..... ukko
1 ..
Ke uvostoliltto
7
L.
TsheckosJ.ov a.kia.
Xane.:1a.
7
,.,
3.
6
11
t'
0
2
28
-
10
It
1
5
,
7
- 17
12 pist.
1
48
33
0
~,
,
10
"'t ...:->
iI..
Rvots i
7
4.
'"
rj
5 ..
6 ..
7. .
S u ') t1 i
".:."hdysval l a ·':;
7
3
1
3
2-./7
i7
7
2
Li.
?7.
-<:.../
28
Länsi-Saksa
.r
,
C
6
13
39
8.
Itä-Saksa
7
7
0
0
7
13
Suomi voit .i
- 2,
c:.
-
18
Q
23
7
5
"
2
0
"
48
J
tI
11
I tä-Saksan 7.-"'
2 j~' Länsi-Saksan 4
USA:n kanssa j a hävi.si Neuvostoli i tol:e
. . . ela~i tass.p~li.n
.
0
8"Ts heck0s1o~akialle 3
5 ..
4 j a Ruotsille
-
Ke.nad~m
5
~
-
(;' .
-
- 1,
- 33 Kotiinpa_uu.
Jou.kkue palasi jäl::een kottma.ahan yhtenä ryh-::..e,nä FI u--:.B,iri.n
S lper Ca. avelle-Jroneella. Genevestä helmikuun 19 .. päi ~J~mä ~ 968~
OlJ~nlakisat
Meksikon XIX
Valmistelut ja
lähtien yhä.
12.10. -
27~iO~1968
yalmenn~s . ~atku ~.ya"t
kiihtyv~. llä
vauhdilla.
toimintavu.or:en austa
Pohjoisme.\den olynpia.:-comi ..:<?-
'Jiden pääsihteerit kckoont')j_ va t .:naalisku.,-:n 25 ~ päi yärA. 1965 f" t..l.l.l.-.nittelem·~.8.:l yhteis .· 0hjoismc.istc>. k' saj o ukk '-1.ek u1 "'et l:.sta. SAS :7'. '~~h::-'
joe.man lentosor.:imukse::. pui'tteissa, josta yhtc:'skuljctuks Esta. .K~ ...
K1 ·f:«b.joi~ma.idp.n olymp~'..akomi tea"t: oli va t }-iL': mc;:t'J.nei ta.. Elokaun
29<t :yäi vä:.:2. 1968 allekir:joi tettlin Oslossa 1,;ä .än. le .n-toG q)~.m!),ksen
~.siakirJat.
Sopimus käsitti yhteensä 600 henkilön ku.lje tl}kse n
':Ii
k
"1,..'
j
o.'
•
i
. "11'
+
.., .
K or:e::..o.en
. ~
.de S1.o:..Koon a J.·aKalS_n
ne 1 Ja
. a. Dl:"""
'v~" O ~Lh 9. ...
er.·, 0:1e6_":.G.
., ähtöpäi vänäärät oli 81J.un. .ti tel tu ottamalla huozr::.o on jokaisGn kil.
. j an 8._-.
kkli 1P9."Åso~n\Jl.ln
+{
' ..... '.
+.u.S.
pa ~_ ~
J.l..
" 1_P.lus +-... oon
t:>1iU
· tt au
.;'~m.l.$e~n
./0.."
"ar-
.....
"' 5.ttav"l ~Ika" ?alut.(lenno'~ ta raisin "'<ot:i.i~ tap8.h·(.-;.~tvat se.mo~,n
h ar1;er
' konee 1__ ...J.&, .JO
. l'... Ol..n
. .1:tew
~,r
y o=l.{l.sea
'
,..
,
hd e"':l.
. .. ,.., 1"'
ne 1 Ja.
a erl.. C.•
~.J..'" Z:ri
-uoroka'..1.de! pysähd,ys sightsE::'e:tng-kul.j <:,.:;~ks ineeno Yk.:: i kk;)"r;.in ,,',';'<:,,-5.
henkilö2. kohtj. 01i sopiruu,ksen mukaa:1 laskettu. '[ " 450 ~';8.::.'kk-: 2. . Jo:.~l-':-:
ko~den
ja se 2a.ka;:;mtui komi t .. ciden ke2ksr.. jo'}::ck ,:d d°!1. n8::1..kilöl uvun
m,-~ke.an..
.enkilökohtaist& ma tkatavD.raa :{'..Å~d!! m~ tkv.s ta~ a sa::. tu oda
kone eseen. 20 kg. Ktl.llekin roatkustajalle SAS lahjoi -I;ti lisäkt1 "
1entolauKu .• 11.TöhelIlJ::1in :;idetyssä pääsi ": teerik0::!"ouks'S's sa s:>vi t-::':..ln
lisB.ksi mV._sta matkaan litt '~j!vJ '3-C 8_ -.:,s.r're~,?1l.ista I)!lje:'tsta Ku.te
esim. is tllmajar j eS-9:ylr:ses t8. }:on eiss ~. ~ ··, e.r j oill}$ t;-\ m~1tk ",.n f>:-:Jl:.a:e.<.:. ..
·
11mo:\.. t+
. Jau.tUl!lln~n
"
'
. h' .
o.A.YnlE~ak ~s..21.:dJ'.P
SIJ..omer. Ol.J'1'ltpiakomt tean
ar. . -sawin
V2.:' +
hCl~_2. i ;t.lS
': 'J.ksi.n ilaoi tti elokuun 12"
olJl.'1pi~t\:isoihi.n SL'..ome~
Yleisu:t'heil :
yhdictyksen -;aJ../;';.u..:. 1-:ur'_1'1an
p~ij:'Jä~
~ ouk.kl{een Sei). rC',av;;'~~n.
ä 1968 ::>k:; 1 ~~OD.
la;} eIbL.. ~
- 34 -
NyrkkeL'.y:
sarjoihin, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg ja 81 kg
Melonta:
Pyörälly:
miesten kajakkikilpailuihin
j(\ukk~e- ja mieskohtaislin Li lpailuihin
miesten miesko_ta.is'3enja joukkuekilpsiluihin
Painonnosto: sarjoir~n 82 5 kg , alle 90 kg ja yli 90 kg.
Voi'm istelu:
Paini:
kreikkalaisroomalaiseen ja vapaapainiin
Uinti:
miesten ja naisten uinti- ja uimahyppykilpal1uihin
,>
Nykyaikainen
mieskohtaiseen- ja joukkuekilpailuun
5-ottelu:
perämiehettömään kaksikkokilpailuUn
Soutu.:
AIIL.'1lun ta:
ki vääri-. pienols1d vääri- haulikko- ja pistoolikilpa:"luihin
Purjehdus:
Louhi-, Star- ja Finn' olla-luokkien kilpailtlih:'n.
Suomen jou~kueen attasheoiksi Meksikon kisoihin oli kutsuttu
insinööri Raimo Lindgren f'1e'xico C:: tystä : a hänen apiJlais-ekseen Suomen Meksikon lähetystös:tä Yirkailija nej,t':' Liisa Hag(=lberg. Espa.njan- ja engla,.ninkielen täydellisesti hallitsevina molemmat suo~it­
tive.t joukkuee.lemne eri ttäin merkittäviä palveluksia.
KU.ten tässä tolmintakertomuksessC". toi. ?-.a2.1a mai.t,1 ta~·.!I,p Kan.sa:nvälinen Olymp:akomitea ja Kansall~sten Olympiak~miteoide, yhteistyöe:''::'~ t. 8. Kansa;'~.ist€n Olymp:i,ako, '1 -'.::ec ic. .n PysyYä :(leiskokous
jär j estivät Mexico Cityssä väli t,-,;öo.ästi ennen ~{isoja ja :aJ.. iden aikana kongressin.sa. KOK:n jär~e8täruään kongressiin osallistuivat
Suomesta Erik von Frenckell :30 Paavo HOTl..kajUL!=i sekt'. li~'ä ks_ KOK:n
ja kansallisten olym~ iak mi teoiden yhteiseen. kong:ressiin AkEeli.
Kaskela. ja Auli"" ,. uusu,vaara.., Kansullisten Olympiakor<:ite 5den Pysy ~
van Kokouksen järjestämiin kokouksiin
ja Aulis
osallistu~vat
Akseli Kaskela
Ru~suvaara.
Kans,ainvälin,=n u.rh9ill)~elämän eri ..-~].ojen edusta.jien vä_'_:. ~("\ . .
yhteis~yö oli Mexlco Cityssä kisojen aik~~a erittäin 'Dlkasta.
Su/"\!!'en Olympiakm,'l ';tean edlJ.sta-'ina -sa listuiyat eri. kesk!.sliittojemme edustajat Aaro Lpine, Len..."'lart Kivi, S110 Hostila ja NilsErik Nyman Mexico 8i -yssä järjes -{; elykomi "'t.ieBl1 ja Unescon yhdessä.
~är j es tc,:aään Sport and EdLtca tion-k!)ngressi.!.n.
Kansa"!1vä-isten urheiluliittojen kOllgresseih1.n osallistu~­
rat Suomesta::>petusministeriön myöntällä.:.'"1 ma~ka-apurallan turviPainonnostolii tosta Eino I1äkinen, Ko""'ipa~=.olii tosta Pert"~.i Palo-
- 35 heimOt Lentopalloliitosta Kainu Mikkola, Kanoottiliitosta KaJ Leidenius ja Suomen Olympiakomitean myöntämän m8.tka-apurahan turvin
Nyrkkellyliitosta Lyderik Lö~gren, Painiliitosta Esko Kassi a ~a
Urheiluliitosta Jukka Lehtinen.
Järjestelykorri tean ~a kansain -älisten urheil1llii ttojen
kutsumina ja osaksi näiden järjestöjen ja. osaksi Suomen Olympia..·
komitean kustantamina osallistuivat seuraavat henkilöt kiBo~en
tuomarltehtäviin nimittäin: Toimi Tulikoura yleisurheilu~n, Kaleva Sampila nyrkkeilyyn, Tuomo Jalantie voimis teluun, Raup.o Mäkinen painiin, Birger Kivelä uiDahyppyihi~, Albert Ravila ammuntaan, Olavi Larkas nykyaik2.is~en 5-o·tteluun.
Suomen kisajoukkue Mexico ei tyn olxmEiakisoissa_196~ (95 t ,enkilcä.)
Joukb..1.een johto:
Ylijohtaja: Jukka Uunila
Ylijohtajan apulainen ja kuJjet.uspäällikkö:
Erkki Kive .... ä
Huoltohenkilöstö·
Ylilääkäri:
Lääkärit:
professori Kaarlo Hartiala
lääket.tohtori Helmer Kvist
lääket.lis~nsiaatti
~lKka
~uori
Pekka Ku·a:i..a
Unto An.dersson
Marvin Ro'berson
Naisten huol ta.j a; Ruth ('·rehn,
Hierojet:
(3 + 9 henkilöä)
Ampumajoukkue:
Johtaja:
K.O. Leinonen
Valmentajat: P.H. Näätänen.
Veikko Järvelä
Osmo Ala-Honkole
Seppo Saarenpää
Ampujat:
Simo }lorri
Me.tti Patteri
,Jaakko Mir.'kkinen
Pentti Linnosvuo
Tu.ukka Mäkelä
Immo Huhtinen
Juhani Laak~o
Melontajoukkue: ,( + 5 henkilöä)
Valmentaja: Erkki Voivalin
- 36 -
}'ole:1 (> j a t
I.~kka.
:
Jorma Lehtosalo
Jouko Viitamäki
NU.mmisto
H~ 11rk~.
rvräkelä
KaJ: l-G
~. v8.V
·on Ali'-';han
. . T,~kyaikain n 5-o.l~~elujoukkQe:
(1'" ~ henkilöä)
Joh~a~a:
Pa?vo Louekari
5-otte:ija': Seppo ho
J
OrIDf'.
:inta.. .en
!
Vt9ikko SalmInen
(~,
r.,,..1r e" y":.,;...
"'ukk"
e•
.. J,..
,;. ~ .I.n• .:;:.....
Valme ';:;a.j
Martti Ketelä
5 :. . e .......k·.·....
_1..
..u.
~)
0" "-.
130 .."":okela
Arto Nilsson
. JTk~e~lÅjät:Jo~ko
Lindberg
. 18 to !r1eronen
(2
Reino Ikt"<J'alko
""tT
... l""'l:1>....
~c._,,·,
+-<>ja'
"'..,..
~le~.>.,~.n
_
va~._':-o
r.
Pe~.".tti
.r~isi;o ~.;jörl;'n
~Cv.vo
/'a~tt:=~
Ca.j Malmberg
1.a~Ksc
Arje Nadborrd.k
Ee ... o Ta.pio
:'0kka. f la.nen
"D
J,.
Salo
Ojala
~
aJ...nonJ1
e .· ("1 -'-.
~. (1)....kk
S,'jO..,
'
•.: ovn::.
'r
•
.{ 1
A8.J..
_p
Tr
» h.!.en.'(:;..
,. 1····
oa )
..
.
j"arv..
i
Kalevi Lahdenranta
:-.aunc !..indro 08
Kaar}.o Kangasn:.em·'
Kailajärvi
;a~kko
Pur~ eho.v.s
jo' .kk 'e:
(1 .(- 3 hellkilöä)
·Iu. ~!3.n.i SC'...LOY2.ara
Pu:c~e·.:t·
ja"!
Ja...Tl
P9"~e.!' 'l'al1b~.:g
'inqvist
Fenrik Tallbe;:g
(1 +
.1.'"
.... ., ..... \
..1.e..dCL..I
.. Ofi·1
M~uno
Raimo
I
Soutt;~cukku.'?:
Vr;..:
enta.~8.:
~Oll.taje.t :
I):"e
S'~tkkal",'E~'
y~
TJu.si virta
\~ ackström
...
•
;:0" :
)0' ....
:'-:. kka. Syl v·s.nder
- 37 -
(1 + 5 henkilöä)
Uinti jOlJ.kkue:
Valmentaja: Kurt Sundqvist
Ulla Patrikka
Uimarit:
Marjatta Hara
Eva Sigg
Pent-ti Koskinen
Hyppääjät:
Tarja Liljeström
Voimistelujo:l.kkue: (2 + 7 hen.kilöä)
Johtaja:
Esa Seeste
Va_mentaja: Raimo Heinonen
Juhani Rahikainen
Voimistelijat: Mauno Nissinen
Heikki Sappinen
Olli Laiho
Reino Heino
Ha.nnu Rantakari
Lasse Laine
Yleisurheilujoukku~: (3 +
Yli valmentaja; Valto Olenius
Valmentaja: r1ikko Paananen
I1auri Jormakka
Miesylelsurhel1ijat:
Pentti RW1I!!lakko
Jaakko Tuomi:ten
Pekka Vasala
Jorma Kinnu.nen
N°aisyleisurheilija t:
Eeva Haimi
10)
Altti Alarotu
Erkki Mustakari
Pert'ti Pousl
Pauli Nevala
Kaisa Launela
Matkustaminen kisoihin
Suomen kisajoukkueen vastaanottoa Mexico Cityyn matkustivat valmisteleruaan Erkki Kivelä, joukkueen kuljetlspäällik~ör ja
Ilkka Vuori, joukkueen lääkäri, jo syyskuun 18 päivänä. Kisajov.:{KUeen ensimmäinen. matkaryr..mä, johon kuuluivat joukkueen yl1johtaja Jukka UWlila matkaryhmän johta~2.na ja soutu-, 5-ot.telu-,
melonta-, uinti-. nr-kkeily- ja osa. y":eisurheilujou.kkuees"t8. sekä
huoltohenkllöstöstä naisten huoltaja ja kotimaiset ~iero~at, lähti Helsingistä perjantaina syyskuun 20 päiv~nä kello 8,00 Seutulasta ja 0_1 perillä Mexlco Cityssä Tukholmassa~ Kööpenhamir~ssa
ja Ne . Yorkissa tapahtuneiden välilaskujen jE~lkeen kello 18,30
Toiseen matkarym.nään kuululvat ampmna- ja
pu:'jehdusjOlo: ~::kuect seke lääkäretstä professori Hart:.ala ~a. tohtori Kvist Ryhmän ma~kajohtajana toimi K.O.Leinonen. Lähtö tapah-
- 38 tui syyskuun 24 . päivänä klo 19 , 50 Seutulasta ja perille piti
aikataulun mukaisesti saapua - Kööpenhaminassa yövytyn yön ja
New Yorkin välilaskun jälkeen - klo 13 , 45 . Ryhmän mukana matkustivat myös komitean puheenjohtaja ja pääsihteeri sekä osa
tiedotus toimikunnan jäsenistä. Kolmannen matkaryhmän muodostivat voimistelu- , painonnosto- , paini - ja osa yleisurheilujoukkueesta . Ryhmän johtajana toimi Esa Sceste ja mukana matkusti lisäksi tiedotustoimikunnan jäseniä, kongressiedustajia
ja tuomaritehtäviin kisoihin kutsuttuja henkilöitä. Viimeinen
neljäs matkaryhmä lähti Helsingistä lokakuun 8 . päivänä klo 10 , 05
lähtevällä koneella saapuen perille IvIexico Cityyn Tukholman ,
Oslon ja New Yorkin välilaskujen jälkeen klo 20 , 55 . Ryhmän johtajana toimi Albert Ravila ja mukana olivat yleisurheilun keihäänheittäjät , painonnostajista Kaarlo Kangasniemi, kongressi edustajia, tuomaritehtäviin kutsuttuja ja tiedotustoimikunn~n
jäseniä .
Perilläolo Mexico Cityssä ennen kisoja ja vapaa- aikana
Aika ennen kisojen ja ennen kunkin kilpailun alkamista
käytettiin harjoituksiin ja kilpailuihin keskittymiseen . Järjestettiin ohjelmoituja retkiä pitäen periaatteena sitä , että
niitä oli joka kolmas tai neljäs päivä ennen kisojen alkamista .
Mielialakysymykseen ja joukkueen henkisen vireyden ylläpitämiseen kiinnitettiin erikoista huomiota . Toimihenkilöitten yhtei sissä palavereissä neuvoteltiin päiväohjelmasta, esitettiin toi vomuksia , ehdotuksia ja keskusteltiin niistä toimenpiteistä ,
joilla mieliala kilpailijoiden keskuudessa voitaisiin pitää kor kealla . Meksikossa asuva suomalainen siirtokunta osallistui myös
tähän toimintaan toimittamalla suomenkielisiä tulkkeja Meksikon
erilaisiin nähtävyyksiin tutustumista helpottaakseen . Suomen
Meks'iknn sqllrlFihettiläs Kaj Somerto järjesti kotonaan vastaanoton , j olle koko kisaj oukkue oli kutsuttu . Samoin j oukku.e oli
kutsuttu Skandinaavisen kirkon järjestämiin tilaisuuksiin Mexico
Cityssä . Olympiakomitean edustajien Akseli Kaskelan ja Aulis
Ruusuvaaran tehtävänä oli osanotto moniin kokouksiin ennen ki soja ja niiden aikana Camino Reo.l- hotellissa , jossa KOK kisojen
aikana kokoontui . Suomen Olympiakomitean järjestämälle vastaanotolle oli kutsuttu varsinaisen kisajoukkueen jäsenten lisäksi
Meksikossa asustava suomalainen siirtokunta suurlähettiläs Kaj
Somerton johdolla sekä Suomesta kisajoukkueen mukana matkustaneito. kongressiedustajia , tuomaritehtävissä olevia henkilöitä
ja tiedotustoimikunnan jäseniä sekä lisäksi akkreditoitu Suomen
lehdistö , radio ja televisio .
- 39 -
Osa n
0
t t
j
0
a
t
u 1
0
k s e t
Ammunta:
.A!npumakilpa.C.nt suori tet-'ciin Campo I"lili tar No 1 nimisellä
sotilasalueelle joka sijaitsi 23,5 kilometrin päässä Ol~~piaky­
J.ästä ja 12 kiloill?trin päässä kaupungin keskuCltasta. Suomen
joukkueen osanotto je sijoitus muodostui. seure.a·va}r..ei:
V:aEaaki!fääri 3 x 40 lauk.
11. sija
Johan ':"aakso
19. sija
OS:210
A la-Hon..kola.
1135 p ..
1120 p.
( 30 osanottajaa)
Pienoiskivääri 3 x 40 lauk.
Pienoiskivääri 60
OlYID'piapistooli 60
1133 p.
1132 p ..
la~k.
t. O. s!.ja
Jaakko 1i nkkinen
52. sija Simo Morri
(86 osanotts.jaa)
589 p ..
58'7 p ..
au~.
Ma;tl Patteri
9. sija
22.sija
Seppo Saarenpää
(69 osanottajaa)
554 ":,' ..
546 p.
11. sija Pentti Linnosvuo
15. s"ja Iwao Huhtinen
(56 osanottaja~)
587
~akuultt!
Vapaapistooli 60
sija Simo Morri
36. s1 jc. Jaakko Minkk: n.en'
( 62 oS9.nottajaa)
33~
.l.?~u..~.
•
'7)
~
586 p.
Netsästyshaulikkp - zkeet
.?Ol -19:..ek.~~a
22. sija Tuukka Mäkelä
(52 OS8.n.ottejaa)
189 p.
r
j"Ielonta:
1
~
Melontakilpailut suor~tet~iin Xochimi: cossa erityisesti kisoja varten zakennetulla ka~avalla. Paik~a sijaitsee 1 kilo~et­
· rin päässä Olympiakyläs~ä~ ~os9a kaikki kilpailijat (purjehtijoita lV,kuunottamatt'3.) asuiv8.t, ja 26 k110metrin päässe !vIexico C::" yn
keskustasta.
10 ..
~
Suomen joukkueen osan
KajakklYksikkö
ja. sij oi tU.s-t
1.000 m:
5. sija
"rI välierä
~ouko Viit~~äki
(20 osanottajaa)
Kajakkinel.jäkkö 1.0.20 m:
.loppu.kilpt':lilu
5 e S:. ~ia
Karl-Gtls ts.V :ron Ll.ft:l12
Heikki Mäkelä
Jorm& Lehtosalo
Ilkka Numm1s Q
(19 osanottajaa)
~
. :kYl:dkainen. 5-otte..!.u:
Nyky~.ik2.i3$:'2
5-otteJ,1.l.D. kilpatlu.t rat.saa-G 1..<.ks ess& jz. !'laa.sto-
S:':OI'~ tettiin
j'·':):Csusse.
MiJ.i i;ary Cal:l}? :t-!"o. 1 nimisellä sO..'bllae.C~. tyn luoteisos.:?8sa. :(:'aij.:Y-a si;jai ts~·. ~3, 5 kilo-
a.lu.€e~.la rl~ey.i.co
metrj.D. pääs":tif.
. . 8sktts"ta.""'ta.
Ol~!J1lplaky:ä.o+'ä
Sam.~ssa
;-ja . 2
~. ~5.1o.metrin
päässä
1:e.u~ungin
paib:.s;;8. s5.ja.l. tsi myös eril::'..w.n satilas-
amp t1.l!l8.rate., jossa 5-otte" un.
kilpail tiin. Se~Å s1 ;;aa!1
miekkailtl suori te"t"tii::::. i1agr;alere. Mixhugan urheilukeskukae ss;.;
,;':.m'l1tm-!;a.
sij$.· tai Mexic0 C:::.tyn . .-li ·:::pisto.K~v,:p·~ng;'noG:3.s3a. S:!-'"'l::: s:.
...."Q8.J..u.een
~
' +-.un.-.;:,. . . u ..• JUo?.bA?' ~__ ~'
.
"-1 a.i ;jSl myos y l'. 0pJ.s
UU.Sl.. vas t ava.lm.:,s
jossa. suoritettiin niin. kiacje"1 u.inti - k'J..~!l rLYös 5-ot.,t,..elp... _ UiT~oka
J
'
••
t!kilpe.:'..lut ..
0581
otte ja tulokset:
2~
Seppo Aho
1"Iartti Ketelä
Jorma Ectan$."'.
sija
26 .. sija
JOllk" ~(;
42~
B5.ja
10
sija.
1100 P ..
~OiO :p ..
72·
•
2890 II
(48 osanotta.jas.)
•jou.kkue
8" sija
Seppo Aho
885 p&
5.
SJ_Je
Jorma Hotanen
839 p"
26. sija
r.1artti Ket.elä
770 u
2558 r"
•
.1
4 • "'ija.
',",
48 osanottajaa)
Niekkailu.n
l
ohdalla jOl.:'.kk·,v.d; los ': m
kuin 3. s ijalle
j?ukkueella.
Sa!Ea
t~lleella ~e~vostoli_toD
- 4"
')
.....
c:..:
.
3"
.1.2.
v~
o.i..ja
Jorma Ih. t~,:, :.:r
8;
ja
~:.
;;a
!1a.rttj. Ke J~elä
Se,:;..o f.hc
1f.. .. Sl.Jc.
,.,f':..:'.
,-
~,:.ja
S:L.;;e.
JO. ma Ho ':;~:... ~:'2
Jo ul-ck::. e
964 p"
94-0 p
895
27?? .
~
:"1;:
- i..C ~oJ ."\ ~k:s i;;
~
846 )'"
846 :Oc
692 p.
23<",1... p.
1~; e
---~
,:;;
1°
JoO
,_.r . .j
;
--..
P9.,·~
. ja
16 •
r-
..
••.•
Seppo "\.:::0
J crm.e. E~ta::'. -:::r.
ai~8~
.,...
vaan :: f3
\";'1..
.J
r ,
;'J ..
0:..,
n
Jo- •
26l·7 ""
.'
'.
~).
7'.-';
8;0
O.J...t,;.f,;
s~
ss"
,..
.'
..
.::."
..
- 4-2 -
liiton Valeri Plotnikovia vastaan, piatehäviö
5-0. Tuomariäänet 59-58. 60-58~ 60-58, 60-58,
60-57.
(32 osanott.ajaa)
Sarja 60
~
Erik Nikkinen, ens:f:,m.rnäinen ottelu. 17.10. pronssimitalilIe nyrkkeillyttä Romanian Calistrat
Cutovia .vasta.an, pistehäviö 5-0.. Tuomariää.net
60-51, 60-51. 60-,6, 60-56, 60-56.
(37 osanottaja.a)
Sarja 63,5 kg
Pronssimitall
Arto N i 1 B S 0 n, ensimmä.inen ottelu. 18.10.
Kenian Johan Olulua vastaan, pistevoitto 3-2.
Tuomariäänet 58-58, 60-59, bO-59, 57-58, 57-51.
Toinen ottelu 2 .10. Länsi-Saksan Gert Pnsichaa
vastaan, pistevoitto 3-2. Tuomariäänet 59-58,
60-58, 57-60, 58-59.
Kolmas ottelu 23.10", neljär.neafinaali Bulgar~.:an.
Peter Stoi4chevia vast~, tyrmäysvoitto toisessa erässäe kk 2 •
Neljäs ottelu 24.10. Puolan Jerzy Kulejta vastaan. pistehäviö 5-0. TuomeJ~iäänet 60-58, 60-57~
59-58, 60-58, 60-58. K~l~~ voitti kultamital{n
seuraavan ott~lur.se
(36 osanottajaa
Sarja 67 kg
Mauri S arivalnio, ensimmäinen ottelu 13 10.
Länsi-Saksan Dieter Kottyechiä. vastaan, tyrmäyshäviö toisessa ~rässä. ~ 2 ~.
(34 osanottajaa)
Pa,lni:
Pai.nikilpailut auor! tettiin "Insurgentea"-nimiseesä ;jäähallissa, Joka oli kisoja vart'-'n varustettu kolmell eri painimatolla. Paikka sijaltsi 6 kilometrin päässä Olympialqrlästä. ja 12
kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Suomi 083,1116 tui '"S.PR&painin sarjaan 57 kg sekä kreikkalais-roomalaisen painin sa~joi­
hin 52 kg, 57 kg~ 63 kg, 70 kg, 78 kg, 87 kg, alle 97 kg ja yli
97 kg. HenkilökohtaInen osanotto ja tulokset oliyat seuraavat:
- 43 -
Vapaapaini , 57 k g
12 . sija
Pekka Al anen voitti ensimmäisellä
kierrokse l la Romanian N. Cristesin
pisteillä . Toisella kierroksella
pistehäviö Meksikon R. Lopezille ja
kolmaskin kierros päättyi pistehäviöön Neuvostoliiton A. Alievia vas taan .
( 21 osanottajaa)
Kreikk . soomal ., sarja 52 kg Jussi Vesteri nen
6 . sija
paini ensimmäisel-
lä kierroksella pistevoiton Japanin
S . Ishigurosta , voitti toisella kier roksella Puolan J . Michalikin pis teillä . Kolmannella kierroksella pis tevoitto Kre i kan V. Ganotiksesta.
Neljannellä kierroksell a ratkaisematon Länsi - Saksan R . Lacouria vastaan
ja kärsi viidennellä kierroksella pis tehäviön Unkarin 1 . Alkeria vaötaan .
(23 osanottajaa)
Kreikk . roomal ., sarja 57 kg Risto Björlin selätti ansimmäisellä
8 . sija
kierroksella Guatemalan J . Raxonin ,
hävisi toisella kierroksella piste illä Jugoslavi an K. Chovichille , selät ti kolmannella kierroksella voitokseen Puolan J . Lipienin ja kärsi neljännellä kierroksella pistehäviön
Unkarin J . Vargalle . (24 osanottajaa)
Kre i kk . roomal ., sarja 63 kg Martti Laakso paini ratkaisemattoman
6 . sija
ensimmäisellä kierroksella Länsi Saksan L . Schneiderin kanssa , voitti
toisella kierroksella pisteillä Meksikon G. Contreraksen , selätti kol mannella kierroksella Belgian L .
Dutzin voitokseen ja kärsi neljännel lä kierroksella pistehäviön Romani~n
C. Popesculle .
( 23 osanottajaa)
Kreikk . roomal ., sarja 70 kg Eero Tapio selätti ensimmäisellä
5. sija
kierroksella Filippiinien E . Saluctan ,
selätti edelleen toisella kierroksel:ffi
- 44 Bulgaria.~
S" Apostolovin. Kolmas kierros
päätt j';" rptkalsemattomap.n Unkarin A. Steerin
kans . . '''. Neljännellä kieL'roksella. Tapio kär. t e h"
,.. L"a.n':~-.:.la
. C k san K • R 08..,.
+.( 11
'
. .;~. P~8
,.av::.')n
e -'a
viidennGllä kierrc;csello paini re.tkaiseme:~­
toman. T'3.panin. !1. t-h...::r:.env.ra.n kc.nssa.
(26 oS8.no-ttajac.)
Kreikk.roomal •• sar;La 78 kg Pentti ~ joutui ensimmäisellä .kie1:rok8ellaan J.oukkaantumisen takia lU.o"(.utta.ro.aan
"'1
c.
sija
Un~arin K~ Bajkollc.
(22 oSRnotta~:::....a)
f
•
' kk- .roorea1..!.~a
. t.:R7 k g fT\... eUVQ __
' :!
)
• ••
•••
, 1"a ki
"
K~reL
".
. . . ~, 'n8."rl.S':'
€n~L.mma:tse..&..
~ erro k
..se,.\,."'2
..
l
"II"a ~.t:.~
"1
I ." s~Ja
a '
pl.S +,e:....
.,~
.c.... n K• "1
_ev fik"~ .... _.e. S e l··2. ....v t-1.....
toisella kierrok2$ .... 1a.
ia
s.u.
tsin 3.
kolmanne:l~ kÅ~rr,~sella kärs~
Ny~trömin
splkähä-
vien USA:!). W.. 3ö,ughma~ lIe.
(19 OSR"'lotta,jaa)
Kreikk".,rocma.• J sarjz. 97
6" sija
~F
Caj Mclmbe:.::g kärsi er: ~immäisellå. kierro}:-
sella. pist~b.t..; riÖn. .. J o::- "jan T .. Hemtll·v tois"lla kierro1..sell::l. ott:1. se_.kä '0: ~on Argentiine.n CL Vernikistä ja. kolmannella. kierroksella r1c:..;,mbe.:-g kär"'::" p' s'tE:'hävtön Ru.otsin P.. Sv _nss :;.::1:.:_1e
(\. .~' 6 osa""
0 t ....Vd.t.IC-:"i
_.:;~
"J.....
n
Jirsgr§ .. ~oorr~.
~~J.';iL: l~
Arje Uadhorn:>· k3rsl €l1sir-.::::ä.:s,ellf" kier:rok-
27 kg
sella
~3 ..
moin kärsi
si'a
selke.häv~öl'"
PHola_ .. E. tiojdalle ja sa-
6elk~hävibn
se 1& Ruot~i~ ?
(15 '"' .. an,o' .~a;~8.a)
toisellakin kierrok-
Svs~ssonille.
?a'2'!Onnost0:
Pair...onno'""-':;okilpa,ilut s'.o::-i t""ttiiu ertf.3.ssä :·I neo ei t:r::. huomattav~ mznj.sta tf.;ai;-::-cre:'.s~';a...
(Matn:!.. t-:;ako-:m, e·. . 1;ä teo:..tte::-· r. e:"'"J.·;.I:;äin kauni:'n . ja harvinaisen mos2.iikistB, va .rriste..l~ul1 e~;u.- e'~i juIkla. vun oli
suunni tel l! t eräs Meksikon '.u. .].td~ :'mn1.s ta t:ddemaalar~ista. - Diego
Rivera~)
Paikk(~. s:'jaitsi 7 9 3 kilome':-rin :?ääsCOä Ol;nnplakyläsi'å, ja, 10
k:lometr:.. .._ """2.1.., sri, :n?. upungin k€sk!.lstas~a kav.pur_gin ")' si~ä.n kao·J.l, In-
- 4-5 -
s'.:-rgentes-kG'dun, va1.~rella. Sl,.1.omi osa.l_ist'.:i. ka.ikkia~n v:~idellä no~
tajalla k':'lpailuib.iJ" .. 1'ällöi sarjaan a,::'le 9?, 5 kg osallistui yksi,
p.lle 9° kg sa.. je..an k?};:sl ja y_i 9·:';' kg f.:-.Yjaar:. ka~csi nosta:a.a. PainO!1l"ostaj il3r:;:-- e va:'mennu.s 011 hoide·. . tu e .... inoma:!.s83ti ja tulckse-+: o~ i~
vat sen mu~aise~:
Sijoitu.s Punnerrus Tem:oaus Työn"tö
kg
kg
Yh~eis- QBan~
tulGS
kg
kg,
Kaar _0
KANSP~S~
lENI
......
140
175
445
172 5
187,5
517~5
otta-jia
26
Yhteistu."os 517,5 kg on u,usi 0:ym.pia-
ennätys je os~cuor~tu k~ista:
punnerrus 172!t5 on uusi olym,iaennä~'ys
tempaus
158
on uusi maai1man- ja
C'l}. pia.ennätys'tu . . . o'-'
"87 5
on en.tinen olympiaenrä.
~l)loC' (u.u.den ',yönnön
mae,':'ll11an- : a oly::::pi 8,e~'1ä. tys tulok' en '"E'KJ. llä:. sä. ki.lpe.ilu.':'ssa r.Talts 197,5 .~
-';yöntö
r\~a\)no
~incrocs
s.
145
19'..1
6 ..
157.5
j 'j2
4·85
5
29
4,95
7.
Pur j
eh~. us
:
PurjehduskilpaL.ut sL'orl tetti:_::'l T:ryne~: vaI ~ameren puclells,
olevalla AC2pulcon lahö.ella. 1 tse Acapu2.con kaupunki sija.i. ~see noin.
401 kilometri~ paässä K0Xico Ci~ystä. Suomi cuallistui k~lpailui­
hil: Star-It o?;:ka.en hi.v.luva.lla S"uid IV-ven~,~::"lä ja .~)::..nn -jollal:1j ;".:.::..·u:
Peter Tallberg
Hen.'t'~~{
ILi
"!
6i50j I J uS
:Ji3tee~,
./
. 7.J
~
purjehdut{set~
2.
0
-'
15
0
-'
15
C! • j~'
.::>...
..-.
5.
4.
5
(~
9
25
( .. 0
\
J!" :..nn-a'01 _8.
1 1UO\(.{~
"
6~
Tallberg
-'
\
6
11
6~
7.
)
9
.."".
L
Venek\)4 ~-,a.
.:a12 \Tj.nq7ist
15
o~an
yhte~n8ä
'11
<)'J-;7
ttajina)
- 46 -
Eri pu.rj hdukset:
...,
2.
3.
.
sijoitus
pisteet
8
14
8
1A
6.
5
4•
(12-)
8
7.
5
Yhteistulo~
6
72,0
10
10
10
14
"8
( 35 vene Kuntaa osano"'vt jina)
pyörä.:"ly:
pyörä.ilyk!lpailu.t suori te·;tiin ratakilpaillJ.jen esal ta varta
v-asten kisoja varten rakennetulla. Velodromilla, jonka rakenn.e oli
ul.lsi ,:[email protected], mitä tä .. :.ä alalla on suun1"1i tel tuo Rad.an :p1 tuus oli 333,;3
metriä ja keskileveys 7.60 reetr~ä. Itse ~eta oli va_~:3t~ttu e~i­
ko'sesta, juuri pyöräilyra:";aan s p:~vaE":;a ja Af=ikas"ta tuodusta puus ij ai ta! Magda.lena. !'i~ x::.u.ga.. urhei l ·.lkeskuksess&
la:~sta. V lod~o
22 kilcmet:r.j.n e"täisyy·:ie:::'lä O:)7;!piak., läs~·ä. je. 0 s 5 '-;:ilometrin päässä
Mex:!. ,~o ei tyn keEk\J~'.;asta"
Naa.::rCicp·Töräil·. _ ·Jä,2.rei ~·. ·~5. kulki Vi'd eto r·l':'g eI L.e::nar.. .a AVE.nida Rio Churubusco nimis:ä katuja
'
~öten.
I
Suomi osa.1.1is tu."" her.ki:ökoh tai.3ista p:.;c!'~:L~lykilpailui..;; +8. , 4 ~ 8.
96 2 kilo etrin ajoib:n sekä 100 kilometrln jo kkuekilpai~. ..tWl.
1
k~lometrin b~nkilö­
koh tR.incr:. rO? "\;<?kilp8.i1 ';. t
--
.100
23- sija
Raimo Sl).iKkanen
(32 C32~ottaja~)
16 .. sija
Ole ;'lac' -: tröm
(28 o3a.. ;:-tt~:' ae.)
19 .. sija
Raimo
HC12.k&n~n
Sui:'.:ka en
Naur::.c uV.sift-irta
R2.:'... ffiO
Ole
~ 3(-
7;'7
4
•
W~C_S~~U~
2,20-S5 p
Oz c.Jl0J_·~, •.:ajoukku ·';t··.
honkan.e~
•
S .... JB.
Ee.7.m0
46~
si;a
~au:r
')
t;7
s':'ja
Ole
( 6t.
'(ac~s
.J I
'" s
t~·
s.;. V~·. ta
"':::O:-Ölll
ose.no+'''jaje.~)
47
7· rz q I':/CI::-~
4,)2:50 92
5,05: 1 8,55
A
1.1
"",,,,
• •1 _
..
- 47 -
Sou.tu.:
Soutukilpal1ut suoritettiin Xochimilcossa, joka sijaitsi 10
kilometrin päässä Olympiakylästä ·ja 26 kilometrin päässä kaupu~gizJ.
keskustasta - samassa paikassa, missä ' suoritettiin melontakilpailutkin. Suomi osallistui perämiehettömään kaksikkokilpailuun
(Wärtsilän Soutajat).
Perämiehetön kakkonen
Kerg.ilyerässä
5. sija
Kauko Hänninen
Pekka Sylvand~r
(18 venekuntaa osanottajina)
Uinti:
Olympiau.inni t suori_tettiin kisoja. varten rakenne '.-".,.ssa SI.:Ul.::-essa Alberca-nimis.essä uimahallissa., joka sijai -:si 10 kilometrin pä.ässä Olympiakylästä ja saman matkan verran -:oiseen suuntaan olevasta
Mexico Cityn keskustasta. Suomi osallistui naisten 100 ja 200 metrin selkäuintiin, 200 ja 400 metri~ s~kav~ntiin, 400 ja 800 met~i~
vapaauintiin sekä naisten ponnahduslaute.- ja kerrosh.Y'PPykilpail'.l:hin ja miesten ponnahduslautahyppykilpailuihin.
Naisten uinnit:
400 m vapaaulnti
alkuerät
800 m vapaauinti
alkuerät
10. sija
14. sija
Marja-!;;ta. Hara
4.53,0
Eva Sigg
(39 osanottajaa)
4.581'5
17. sija
Marjatta Hara
( 33 osanottajaa)
10.23,3
16. sija
lilla
100 m selkäuinti
~lierät
Pa.~rikka
(41 osanotta:jaa)
200 m selkäuinti
alkueråt
18. sija
UIJ_a Patrikka
(30 osano~ta.jaa)
200 m sekauinti
alk\..l.erät
20. sija.
Eva Sigg
400 m sekauinti.
alkueråt
9. sija
Eva Sigg
(37 osanottajaa)
2.38,1
(45 osanottajaa)
5,31,3
- 48
Ponnahduslautahypyt
Naiset
14
T~x~a Li~ :est~ön
sija.
(23
Miehet
12. e:'.ja
Ke:crashypyt:
Naiset
17. sija
Pent'~i
(33
81, 80 P
osa::to t ·~c:.~ aa)
37,80 p.
Kesk'ir.. -.?:l
osanoti;e~aa)
rr-a.rJ•a .L
~ i-'
:.J os t··
roID.
(24 osa:r:c-ttajaa)
139, 17 p.
Voimistelu:
suori t.,ttiin Cha.pul tepec-puiston ~.f.:- "i-·
osaan rakennetussa 'J.udessa Audi torlum .i:;.0101':e.l- ni:nise ... sä ""'oil21is,
... 1 1_ta i 7 k.....~ . "
t e 1 u. hall i ssa. Pa~.KKe. s_Ja i ....\1S ....: " ~XJ_~o. CJ_. t yn 1"anSlpUOJ..e
Voimisteluki~pailut
l"
•
l\J
•
•
.<1
metrin päässä Olyro.piakylästä ja 6 !d.lo::1e't:::in
"tä.töyyde1J.~
'j
ja telinekohtaisiin kilpe.L.uihin.
~u.lokr.!
.'.' oli va t
. 'aW?ll~
2-o't ~E:'lv.s8a
~~:!1;::'8.a~::f:
h enk'I'"
'" .
12 -0 ""-+
II "e .... u.t
1. OÄc~l,8.~n~.E
Pe.. manto
Voimistelija.t
H~vcne:.:.
~ij a
s ::.ja
M:.'3.v.no Nissinen
34
32
- -__- --
AI :J_
20
49
~. ~~
·1II,..
5::
51-
"5
613
40
41
~1
{l'J:
-,/
t.~
'
..
65
48
....Q'i',
69
. 89
38
32
8.5
80
114-
11 ;i
82
.~
81
J I1.han5. Rahlkainen
';1
1~6
Reino Heino
7 .;
... 8
Hannu Rantakari
80
Osanottaja '/~
~7
12-o1';telu.~
,-
"'0
.
.....
Heikki Sappir.-=-n.
Olli Lai ho
..
...
71
"
63
78
~
i6
,~
4
•
5(
.....
I (
JO,,'"
I
1:>
67'
._~
{ ~-
117
j,pukku,..::.'ri 1 a':O;u
II:
....
•_
.... ~
.:::;i.1
_..J,..
~
...
5
OIli L a i
o
Yleisurhei~.u~
Olynpia.kisojen yle' su!."heilv.kilpail
~
suo.!".'. ~ettj_in
,.....
- 49 kaupunginosan campusalueelle rakennetulla Olympiastadionilla,
joka sijaitsi neljän kilometrin päässä Olympiakylästä ja 14 ki lometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta . Stadionille johtivat suuret valtatiet neljältä eri suunnal ta . Suomi osallistui seuraaviin miesten la~eihin: 1500 m juoksuun , 400 m aita~
juoksuun, maratonille , seiv~shyppyyn , pituushyppyyn, kolmi loikkaan ja keihäänheittoon. Naisten lajeihin Suomi osallis tui 400 m ja 800 m juoksuihin ja keihäänheittoon .
Miehet
1500 m alkuerät
Pekka Vasala
4 . 08 , 5
9 . sija
( 54 osanottajaa)
400 maitajuoksu
välierä
6 . sija
Jaakko Tuominen
50 , 8
(30 osanottajaa)
Maraton
Pentti Rummakko
keskeytti
10 km:n
(57 osanottajaa)
kohdalla
Seiväshyppy
Altti Alarotu
loppukilpailu 14 . sija
5 , 00
Erkki ~ustakari pudotti kol me kertaa, hylättiin
( 27 osanottajaa)
Pituushyppy
karsintakilpailussa
Pertti Pousi
7, 63
( kars . raja = 7,65)
(42 osanottajaa)
Kolmiloikka
karsintakilpailussa
Pertti Pousi
15 , 84
(kars . raja = 16 ~ 10)
(35 osanottajaa)
Keihäänheitto
loppukilpailu II slJa
Jorma Kinnunen
88 , 58
hopeamitali
karsintakilpailussa
Pauli Nevala
77,90
Naiset:
400 m
alkuerä
800 m alkllerä
6 . sija
5. sija
Eeva Haimi
( 29 osanottajaa)
Eeva Haimi
(24 osanottajaa)
55 , 0
2 . 09 , 6
Keihäänheitto
loppukilpailu
8 . sija
Kaisa Launela
( 1 6 osanottajaa)
53 , 96
- 50 -
K
0
t iin p a luu
Suomen kisajoukkue palasi kotimaahan neljässä eri ryhmässä . Kullekin ryhmälle oli varattu kahden vuorokauden pysähtyminen New Yorkissa , jossa turistibusseilla tehtiin sightseeing-matkoja Manhattanilla , tutustuttiin Yhdistyneiden Kansakuntien suureen kokousrakennukseen , käytiin Empire State Buildingin korkeimmal la huipulla ja katseltiin Brooklynin ilta- ja
yöelämää . Ensimmäinen ryhmä lähti 24 . 10 . ja siinä palasivat
kotiin pyöräilijät , nyrkkeilijät lukuunottamatta Arto Nilssonia ,
joka jäi vielä ottelemaan pronssimitalistaan , yleisurheilijat
"Amerikan poikia " lukuunottamatta , soutajat ja osa tuomari - ja
kongressi tehtävistä jo siinä vaiheessa vapautuneita . Ryhmän
j ohtajana tohtori He~mer Kvist . ~oinen ryhmä lähti 26 . 10 . tuo den kotiin mm . ampujat , melojat ja painonnostajat professori
Kaarlo Hartialan toimiessa ryhmän johtaja-J.a . Kolmannen ryhmän
lähtöpäivä oli 28 . 10 . , ryhmän johtajana joukkueen ylijohtaja
Jukka Uunila ja matkustajina mm . painijat , voimistelijat , uimar i t ja 5- ottelijat . Viimeinen matkaryhmä lähti 29 . 10 . tuoden
k otiin Inm . pronssimitalimies Arto Nilssonin , komitean puheenjohtajan , pääsihteeri n ja suurimman osan tiedotus toimikunnan
jäsenistä .
KANSAINVÄIJINEN
EDUSTUS
JA
YHTEISTYÖ
Kisavuodesta johtuen yhteistyö KnnnnlliRen Olympiakomi tean ja Suomen Olympiakomitean kuten myös rnuinAnkin knnR.'lllirten ol~npiakomiteoiden välillä on ollut erittäin runsasta .
Niin Grenoblen kuin myös Meksikon kisojen yhteydessä pi dettiin Kansainvälisen Olynpiakomitean työvaliokunnan ja kansallisten olympiakomiteoiden yhteiskokoukset. Grenoblessa oli vat edustajinamme komitean puheenjoht~ja Akseli Kaskela , varapl1hp p njohtRja Ali Koskimaa ja pääsihteeri Aulis Ruusuvaara .
Meksikon }:-j Ru.i,'n ni1mnH lJ1nptyj ssä kokouksissa komi teaa edus tivat puheonjohtaja ja pääsihteAri . Suomen Olympiakomitea ')li
Meksikossa pidettyyn kok~:nlkseen lähettänyt :JRi::iutt)mlll1Luf}pnnotuksia, jotka nyt ovat KOK:n alavaliokuntien työlistalla . Niistä